Skip to main content

Todistusvalinnan pisteytykset vuodesta 2026

Mitä todistusvalinta on?

Todistusvalinnassa huomioidaan hakijat, jotka ovat suorittaneet

 • suomalaisen ylioppilastutkinnon,
 • International Baccalaureate (IB) -tutkinnon,
 • Eurooppa-koulun Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB) tai
 • Reifeprüfung (RP) -tutkinnon tai Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnon Suomessa.

Hakijoiden ylioppilastodistukset pisteytetään ja opiskelemaan valitaan parhaat todistuspisteet saaneet hakijat. Lue lisää ylioppilastodistuksen pisteytyksestä.

Ylioppilastodistuksen perusteella tehdään myös suoravalintaa. Hakukohteet, jotka käyttävät suoravalintaa vuonna 2026, julkaistaan syksyllä 2025.

Ylioppilastodistuksen pisteytys

Todistuspisteet lasketaan ylioppilastutkintosi arvosanojen perusteella parhaat pisteet tuottavan aineyhdistelmän mukaan. Todistusvalinnassa huomioitavat ylioppilastutkinnot ovat suomalainen ylioppilastutkinto, IB- ja EB-tutkinnot sekä Suomessa suoritetut RP- ja DIA-tutkinnot. Jos olet suorittanut useampaan todistusvalinnassa huomioitavaan ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteet lasketaan tutkintoja yhdistelemällä sinulle eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan.

Todistusvalinnan kriteerit koostuvat neljästä kokonaisuudesta:

 • pisteytettävät aineet,
 • pisteytystaulukko,
 • mahdolliset kynnysehdot ja
 • mahdollinen vähimmäispistemäärä.

Saman alan hakukohteissa on käytössä samat pisteytettävät aineet, pisteytystaulukko ja kynnysehdot. Huomaa kuitenkin, että läheistenkin alojen välillä näissä voi olla eroja. Mahdolliset vähimmäispistemäärät voivat saman alan sisällä vaihdella hakukohteittain.

Pisteytettävät aineet

Todistusvalinnassa pisteytetään pääasiassa viisi ylioppilastutkintoainetta. Poikkeuksena tästä on lääketieteelliset alat, biolääketiede sekä ravitsemustiede, joissa pisteytetään kuusi ainetta.

Kaikilla aloilla yksi pisteytettävistä aineista on äidinkieli ja kirjallisuus. Äidinkieli ja kirjallisuus tarkoittaa äidinkielen ja kirjallisuuden kokeita suomen, ruotsin ja saamen kielessä sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeita.

S2/R2 rinnastuminen äidinkieleen ja kirjallisuuteen

Suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeet rinnastetaan yliopistovalinnoissa äidinkieleen ja kirjallisuuteen. Päätös perustuu lakiin ylioppilastutkinnosta (502/2019), jonka mukaan ”Äidinkielen ja kirjallisuuden kokeet järjestetään suomen, ruotsin ja saamen kielissä. Suomen ja ruotsin kielissä voidaan järjestää äidinkieleltään suomen- ja ruotsinkielisille tarkoitettujen kokeiden lisäksi kokeet, jotka perustuvat suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärään”.

On kuitenkin huomioitava, että S2 tai R2 rinnastumisessa äidinkieleen ja kirjallisuuteen on otettava huomioon kolme eri asiaa:

  1. S2/R2 pisteyttäminen todistusvalinnassa samalla tavalla äidinkielen ja kirjallisuuden kanssa
  2. S2/R2 rinnastuminen kynnysehtona äidinkieleen ja kirjallisuuteen todistusvalinnassa
  3. Kielitaidon osoittaminen S2/R2 -ylioppilaskokeella

1.      S2/R2 pisteyttäminen todistusvalinnassa samalla tavalla äidinkielen ja kirjallisuuden kanssa

Vuodesta 2026 eteenpäin S2/R2 pisteytetään todistusvalinnassa samoin kuin äidinkieli ja kirjallisuus kaikissa hakukohteissa.

2.      S2/R2 rinnastuminen kynnysehtona äidinkieleen ja kirjallisuuteen todistusvalinnassa

Kynnysehdoissa äidinkielen ja kirjallisuuden kokeet suomen/ruotsin kielessä rinnastuvat pääasiassa S2/R2 -kokeisiin. Jos kynnysehdoksi on siis määritelty äidinkieli ja kirjallisuus, tarkoitetaan sillä äidinkielen ja kirjallisuuden kokeita suomen, ruotsin tai saamen kielissä sekä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeita.

Tästä on muutama poikkeus vuodesta 2026 eteenpäin:

 • Helsingin yliopiston hakukohteessa suomen kieli ja suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit sekä kotimainen kirjallisuus kynnysehdon voi täyttää ainoastaan suomen äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen arvosanalla M.
 • Helsingin yliopiston hakukohteessa suomen kieli ja kulttuuri kynnysehdon voi täyttää ainoastaan suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeen (S2) arvosanalla M tai suomi toisena kotimaisena kielenä pitkä oppimäärä -kokeen arvosanalla M.

3.      Kielitaidon osoittaminen S2/R2 -ylioppilaskokeella

Kaikkien hakijoiden on osoitettava kielitaito siinä kielessä, joka on hakukohteen kieli (suomi, ruotsi tai englanti). Yleensä kielitaito tulee osoitettua ylioppilaskokeella.

Kielitaidon voi esimerkiksi osoittaa hyväksytyllä (vähintään arvosana A) suomen/ruotsin äidinkielen ja kirjallisuuden kokeella tai S2/R2 -kokeella pääasiassa kaikissa hakukohteissa. Mikäli hakija ei ole suorittanut mitään näistä kokeista, tarkista Opintopolussa julkaistuista valintaperusteista, miten kielitaito todennetaan.

Pisteytystaulukko

Pisteytystaulukosta näet, kuinka paljon pisteitä saat mistäkin aineesta. Pisteytystaulukot vaihtelevat hieman aloittain. Näin ollen samasta aineesta voi saada eri pistemäärän eri aloille hakiessa. Myös suurin mahdollinen todistuspisteiden määrä vaihtelee aloittain riippuen siitä, millainen pisteytystaulukko on käytössä.

Erilaisia taulukoita on yhteensä 11.

Taulukot, joissa kaikista ainereaaleista saa saman verran pisteitä

Seuraavissa taulukoissa kaikilta hakijoilta pisteytetään äidinkieli ja kirjallisuus sekä matematiikka. Maantieteessä kaikilta hakijoilta pisteytetään lisäksi maantiede ja psykologiassa psykologia. Muutoin taulukot ovat keskenään samanlaisia.

Seuraavissa taulukoissa kaikilta hakijoilta pisteytetään äidinkieli ja kirjallisuus. Liikuntapedagogiikassa ja terveystieteissä kaikilta hakijoilta pisteytetään lisäksi terveystieto. Muutoin taulukot ovat keskenään samanlaisia.

Seuraavassa taulukossa kaikilta hakijoilta pisteytetään matematiikka ja äidinkieli. Matematiikasta voi tässä taulukossa saada enemmän pisteitä kuin edellä mainituissa taulukoissa.

Taulukot, joissa ainereaalien pisteytyksessä on painotettu alojen kannalta keskeisimpiä aineita

Seuraavissa taulukoissa kaikilta hakijoilta pisteytetään äidinkieli ja kirjallisuus. Filosofiassa, historiassa ja teologiassa kaikilta hakijoilta pisteytetään lisäksi jokin näistä aineista, ja vieraissa kielissä se kieli, jota hakija hakee opiskelemaan. Muutoin taulukot ovat keskenään samanlaisia.

Seuraavissa taulukossa kaikilta hakijoilta pisteytetään matematiikka sekä äidinkieli ja kirjallisuus. Ensimmäisessä taulukossa kaikilta hakijoilta pisteytetään lisäksi biologia, kemia tai fysiikka. Toisessa taulukossa kaikilta hakijoilta pisteytetään lisäksi biologia ja kemia, ja pisteytettäviä aineita on yhteensä kuusi. Matematiikasta voi näissä taulukossa saada saman verran kuin matemaattisten tieteiden taulukossa.

Seuraavassa taulukossa kaikilta hakijoilta pisteytetään matematiikka, äidinkieli ja kirjallisuus sekä fysiikka tai kemia. Pitkästä matematiikasta voi tässä taulukossa saada enemmän pisteitä kuin muissa taulukoissa.

Kynnysehdot

Kynnysehdoissa kerrotaan, jos sinulla pitää olla suoritettuna jokin tietty ylioppilaskoe, jotta voit tulla huomioiduksi todistusvalinnassa. Usein kynnysehdossa on lisäksi määritelty vähimmäisarvosana, joka sinulla tulee kyseisestä ylioppilaskokeesta olla. Kynnysehdot ovat alakohtaisia. Niitä ei kuitenkaan käytetä kaikilla aloilla.

Esimerkki: Jos hakukohteen kynnysehtona on kemian arvosana M, on hakijan kirjoitettava kemia vähintään arvosanalla M. Jos hakija ei ole kirjoittanut kemiaa tai on saanut siitä arvosanaksi A:n, B:n tai C:n, hän ei voi tulla hyväksytyksi kyseisen hakukohteen todistusvalinnassa.

Tasasijakriteerit

Hakijat, jotka ovat saaneet samat todistuspisteet, ovat valinnassa samalla sijalla. Tällaisessa tasasijatilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen vertaamalla hakijoiden saamia todistuspisteitä alojen päättämissä aineissa.

Vuoden 2026 todistusvalintaa koskevat tasasijakriteerit ilmoitetaan kaikkien alojen osalta vuoden 2023 loppuun mennessä.

Vähimmäispistemäärä

Sinut voidaan hyväksyä todistusvalinnassa vain, jos saat todistuspisteitä vähintään vähimmäispistemäärän verran. Huomaa, että vähimmäispistemäärän saavuttaminen ei vielä tarkoita, että tulet hyväksytyksi, vaan pisteitäsi verrataan muiden hakijoiden pisteisiin ja opiskelupaikat tarjotaan parhaat pisteet saaneille hakijoille. Vähimmäispistemäärä on hakukohdekohtainen. Kaikissa hakukohteissa ei ole määritelty erillistä vähimmäispistemäärää. Mahdollinen vähimmäispistemäärä kerrotaan kunkin hakukohteen valintaperusteissa Opintopolussa.