Skip to main content

Todistusvalinnan pisteytykset vuodesta 2026

Löydät tältä sivulta tiedon siitä, miten ylioppilastodistuksesi pisteytetään seuraavien alojen hakukohteissa vuodesta 2026 alkaen:

 • Biokemia
 • Biologia ja ympäristötieteet
 • Elintarviketieteet
 • Farmasia
 • Geotieteet
 • Liikuntabiologia
 • Maataloustieteet
 • Metsätieteet
 • Nanotiede

Mahdollisista muutoksista pisteytykseen tiedotetaan aina noin kolme vuotta ennen muutosten voimaan astumista.

Suomalaisen ylioppilastutkinnon pisteytys

Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat:

 • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • äidinkieli ja kirjallisuus
 • biologia, kemia tai fysiikka
 • kaksi muuta kirjoittamaasi ainetta, joista saat parhaat pisteet

Pisteitä voi saada enintään 164,6.

Tarkista, että täytät mahdolliset alakohtaiset kynnysehdot.

Sääntöjä pisteiden laskemiseen

 • Jos sinulta puuttuu jokin pisteytettävistä aineista, saat siitä nolla pistettä. Voit kuitenkin tulla valituksi ilman kyseistä ainetta, jos muista aineista saamasi todistuspisteet riittävät valituksi tulemiseen.
 • Voit saada samasta aineesta pisteet vain kerran. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että voit saada pisteitä vain joko pitkästä tai lyhyestä matematiikasta.
 • Jos olet suorittanut useampaan todistusvalinnassa huomioitavaan ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteet lasketaan tutkintoja yhdistelemällä sinulle eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan.
 • Vanhamuotoisesta reaalikokeesta (ennen vuotta 2006 suoritetut reaalikokeet) ei anneta pisteitä.

Kielten pisteyttäminen

 • Äidinkieli ja kirjallisuus tarkoittaa äidinkielen ja kirjallisuuden kokeita suomen, ruotsin ja saamen kielessä sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeita.
 • Jos olet kirjoittanut useamman äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen, pisteytetään näistä parhaat pisteet tuottava koe äidinkielen ja kirjallisuuden pisteytyksen mukaisesti. Lopuista kokeista voit saada pisteitä pitkän kielen pisteytyksen mukaisesti.
 • Voit saada pisteitä useammasta saman pituisesta kielestä.
 • Voit saada pisteitä samasta kielestä vain kerran, vaikka olisit suorittanut kyseisestä kielestä useamman eri oppimäärän kokeen, tai olisit kirjoittanut kyseisen kielen sekä äidinkielenä että vieraana kielenä.

Kaikilta pisteytettävät aineet

Aine

L

E

M

C

B

A

Matematiikka, pitkä
37,9
34,1
30,3
22,7
11,4
5,7
Matematiikka, lyhyt
28,2
22,5
16,9
11,2
8,4
4,1
Äidinkieli ja kirjallisuus
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Biologia, kemia tai fysiikka
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1

Kaksi muuta ainetta

Aine

L

E

M

C

B

A

Pitkä kieli
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Keskipitkä kieli
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
Lyhyt kieli (muu kuin englanti)
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biologia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysiikka
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kemia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Maantiede
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Elämänkatsomustieto
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Filosofia
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Historia
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Psykologia
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Terveystieto
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Uskonto
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Yhteiskuntaoppi
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Lyhyt englanti
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

Kynnysehdot

Kynnysehto tarkoittaa, että sinulla täytyy olla suoritettuna jokin tietty ylioppilaskoe tietyllä arvosanalla, jotta voit tulla huomioiduksi todistusvalinnassa.

 • Biologia ja ympäristötieteet: Biologia suositettu hyväksytysti
 • Farmasia: Kemia ja matematiikka (pitkä tai lyhyt) suoritettu hyväksytysti
 • Metsätieteet: Pitkä matematiikka suoritettu hyväksytysti tai lyhyt matematiikka vähintään C

Yllä mainitusta poiketen seuraavissa hakukohteissa ei ole käytössä kynnysehtoja:

 • Åbo Akademi: Kandidatprogrammet i farmaci
 • Åbo Akademi: Utbildningsprogrammet i farmaci

Seuraavilla aloilla ei ole kynnysehtoja:

 • Biokemia
 • Elintarviketieteet
 • Geotieteet
 • Liikuntabiologia
 • Maataloustieteet
Hakukohteet

IB-tutkinnon pisteytys

Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat:

 • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • yksi aine ryhmästä studies in language and literature
 • biology, chemistry tai physics
 • kaksi muuta kirjoittamaasi ainetta, joista saat parhaat pisteet

Pisteitä voi saada enintään 164,6.

Tarkista, että täytät mahdolliset alakohtaiset kynnysehdot.

Pitkällä matematiikalla tarkoitetaan seuraavia IB-tutkinnon aineita:

 • Mathematics: Analysis and approaches HL
 • Mathematics: Applications and interpretation HL
 • Mathematics: Analysis and approaches SL
 • Further Mathematics
 • Mathematics HL
 • Mathematics SL
 • Mathematical methods

Lyhyellä matematiikalla tarkoitetaan seuraavia IB-tutkinnon aineita:

 • Mathematics: Applications and interpretation SL
 • Mathematical Studies

Sääntöjä pisteiden laskemiseen

 • Jos sinulta puuttuu jokin pisteytettävistä aineista, saat siitä nolla pistettä. Voit kuitenkin tulla valituksi ilman kyseistä ainetta, jos muista aineista saamasi todistuspisteet riittävät valituksi tulemiseen.
 • Voit saada samasta aineesta pisteet vain kerran.
 • Jos olet suorittanut useampaan todistusvalinnassa huomioitavaan ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteet lasketaan tutkintoja yhdistelemällä sinulle eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan.

Kielten pisteyttäminen

 • Studies in language and literature tarkoittaa seuraavia IB-tutkinnon aineita:
  • language A: literature
  • language A: language and literature
  • literature and performance
  • language A1 ja language A2 (ennen vuotta 2013 suoritetuissa tutkinnoissa)
 • Jos sinulla on arvosana useammasta studies in language and literature -ryhmään kuuluvasta aineesta (eri kielistä), pisteytetään näistä parhaat pisteet tuottava studies in language and literature -aineiden pisteytyksen mukaisesti. Lopuista voit saada pisteitä language B -aineen pisteytyksen mukaisesti.
 • Voit saada pisteitä useammasta saman tasoisesta kielestä.
 • Voit saada samasta kielestä pisteet vain kerran, vaikka olisit suorittanut kyseisestä kielestä useamman eri oppimäärän kokeen, tai olisit suorittanut kyseisen kielen sekä äidinkieleen että vieraaseen kieleen rinnastettavana kokeena.

Kaikilta pisteytettävät aineet

Aine

7

6

5

4

3

2

Matematiikka, pitkä
37,9
34,1
30,3
22,7
11,4
5,7
Matematiikka, lyhyt
28,2
22,5
16,9
11,2
8,4
4,1
Studies in language and literature
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Biology, chemistry tai physics
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1

Kaksi muuta ainetta

Aine

7

6

5

4

3

2

Language B
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Language AB
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Chemistry
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Computer science
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Design technology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Environmental systems and societies
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Geography
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Physics
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Business management
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Dance
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Economics
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Film
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Global politics
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
History
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Information technology in a global society
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Latin or Classical Greek
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Music
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Psychology
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Social and cultural anthropology
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Sports, exercise and health science
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Theatre
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Visual arts
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
World religions
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

Kynnysehdot

Kynnysehto tarkoittaa, että sinulla täytyy olla suoritettuna jokin tietty ylioppilaskoe tietyllä arvosanalla, jotta voit tulla huomioiduksi todistusvalinnassa. Voit täyttää kynnysehdon myös suomalaisen ylioppilastutkinnon kokeilla niille asetettujen arvosanavaatimusten mukaisesti.

 • Biologia ja ympäristötieteet: Biology vähintään arvosanalla 2
 • Farmasia: Chemistry ja matematiikka (pitkä tai lyhyt) vähintään arvosanalla 2
 • Metsätieteet: Pitkä matematiikka vähintään arvosanalla 2 tai lyhyt matematiikka vähintään arvosanalla 4

Yllä mainitusta poiketen seuraavissa hakukohteissa ei ole käytössä kynnysehtoja:

 • Åbo Akademi: Kandidatprogrammet i farmaci
 • Åbo Akademi: Utbildningsprogrammet i farmaci

Seuraavilla aloilla ei ole kynnysehtoja:

 • Biokemia
 • Elintarviketieteet
 • Geotieteet
 • Liikuntabiologia
 • Maataloustieteet
Hakukohteet

EB-tutkinnon pisteytys

Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat:

 • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • L1-kieli (tai L1-advanced)
 • biologia, kemia tai fysiikka
 • kaksi kirjoittamaasi ainetta, joista saat parhaat pisteet

Pisteitä voi saada enintään 164,6.

Tarkista, että täytät mahdolliset alakohtaiset kynnysehdot.

Sääntöjä pisteiden laskemiseen

 • Voit saada pisteitä kaikista niistä aineista, jotka olet suorittanut kirjallisesti ja/tai suullisesti.
 • Jos sinulta puuttuu jokin pisteytettävistä aineista, saat siitä nolla pistettä. Voit kuitenkin tulla valituksi ilman kyseistä ainetta, jos muista aineista saamasi todistuspisteet riittävät valituksi tulemiselle.
 • Voit saada samasta aineesta pisteet vain kerran.
 • Jos olet suorittanut useampaan todistusvalinnassa huomioitavaan ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteet lasketaan tutkintoja yhdistelemällä sinulle eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan.

Kielten pisteyttäminen

 • Jos olet kirjoittanut useamman L1-tasoisen kielen (esimerkiksi suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkieli ja kirjallisuus -kokeen), pisteytetään näistä parhaat pisteet tuottava koe L1-kielen pisteytyksen mukaisesti. Lopuista kokeista voi saada pisteitä L2-kielen pisteytyksen mukaisesti.
 • Voit saada pisteitä useammasta saman tasoisesta kielestä.
 • Voit saada pisteitä samasta kielestä vain kerran, vaikka olisit suorittanut kyseisestä kielestä useamman eri oppimäärän kokeen, tai olisit suorittanut kyseisen kielen sekä L1-tasoisena kielenä että muuna kielenä.

Kaikilta pisteytettävät aineet

Aine

9,00–10,00

8,00–8,99

7,00–7,99

6,00–6,99

5,50–5,99*

5,00–5,49**

Matematiikka, pitkä (5h)
37,9
34,1
30,3
22,7
11,4
5,7
Matematiikka, lyhyt (3h)
28,2
22,5
16,9
11,2
8,4
4,1
L1-kieli (tai L1-advanced)
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Biologia, kemia tai fysiikka
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1

* 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 5,00–5,99. Siirry takaisin taulukkoon.
** 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 4,00–4,99. Siirry takaisin taulukkoon.

Kaksi muuta ainetta

Aine

9,00–10,00

8,00–8,99

7,00–7,99

6,00–6,99

5,50–5,99*

5,00–5,49**

L2-kieli (tai L2-advanced)
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
ONL-kieli
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
L3-kieli
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
L4-kieli
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biologia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysiikka
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kemia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Maantiede
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Antiikin kreikka
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Filosofia
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Historia
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Kuvataide
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Latina
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Musiikki
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Taloustieto
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

* 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 5,00–5,99. Siirry takaisin taulukkoon.
** 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 4,00–4,99. Siirry takaisin taulukkoon.

Kynnysehdot

Kynnysehto tarkoittaa, että sinulla täytyy olla suoritettuna jokin tietty ylioppilaskoe tietyllä arvosanalla, jotta voit tulla huomioiduksi todistusvalinnassa. Voit täyttää kynnysehdon myös suomalaisen ylioppilastutkinnon kokeilla niille asetettujen arvosanavaatimusten mukaisesti.

 • Biologia ja ympäristötieteet: Biologia vähintään arvosanalla 5,00 (2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 4,00)
 • Farmasia: Kemia ja matematiikka (pitkä tai lyhyt) vähintään arvosanalla 5,00 (2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 4,00)
 • Metsätieteet: Pitkä matematiikka vähintään arvosanalla 5,00 (2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 4,00) tai lyhyt matematiikka vähintään arvosanalla 6,00

Yllä mainitusta poiketen seuraavissa hakukohteissa ei ole käytössä kynnysehtoja:

 • Åbo Akademi: Kandidatprogrammet i farmaci
 • Åbo Akademi: Utbildningsprogrammet i farmaci

Seuraavilla aloilla ei ole kynnysehtoja:

 • Biokemia
 • Elintarviketieteet
 • Geotieteet
 • Liikuntabiologia
 • Maataloustieteet
Hakukohteet

DIA- ja RP-tutkintojen pisteytys

Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat:

 • matematiikka
 • äidinkieli ja kirjallisuus: suomi tai saksa
 • biologia tai kemia tai fysiikka
 • kaksi muuta kirjoittamaasi ainetta, joista saat parhaat pisteet

Pisteitä voi saada enintään 164,6.

Tarkista, että täytät mahdolliset alakohtaiset kynnysehdot.

Sääntöjä pisteiden laskemiseen

 • Sinulta huomioidaan ensin tutkintoaineet eli aineet, joista olet suorittanut päättökokeen. Jos jokin pisteytettävistä aineista ei sisälly tutkintoaineisiisi, kyseisen aineen pisteet lasketaan Helsingin Saksalaisen koulun antamasta vastaavuustodistuksesta.
  • Voit saada musiikista ja kuvataiteesta pisteitä ainoastaan, jos olet suorittanut ne tutkintoaineina.
 • Jos sinulta puuttuu jokin pisteytettävistä aineista, saat siitä nolla pistettä. Voit kuitenkin tulla valituksi ilman kyseistä ainetta, jos muista aineista saamasi todistuspisteet riittävät valituksi tulemiseen.
 • Voit saada samasta aineesta pisteet vain kerran.
 • Jos olet suorittanut useampaan todistusvalinnassa huomioitavaan ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteet lasketaan tutkintoja yhdistelemällä sinulle eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan.

Kielten pisteyttäminen

 • Jos olet kirjoittanut useamman äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen, pisteytetään näistä parhaat pisteet tuottava koe äidinkielen ja kirjallisuuden pisteytyksen mukaisesti. Lopuista kokeista voit saada pisteitä pitkän kielen pisteytyksen mukaisesti.
 • Voit saada pisteitä useammasta saman tasoisesta kielestä.
 • Voit saada samasta kielestä pisteet vain kerran, vaikka olisit suorittanut kyseisestä kielestä useamman eri oppimäärän kokeen, tai olisit suorittanut kyseisen kielen sekä äidinkielenä että vieraana kielenä.

Kaikilta pisteytettävät aineet

Aine

13–15

10–12

8–9

7

5–6

4

Matematiikka tutkintoaineena
37,9
34,1
30,3
22,7
11,4
5,7
Matematiikka vastaavuustodistuksesta
28,2
22,5
16,9
11,2
8,4
4,1
Äidinkieli ja kirjallisuus: suomi tai saksa
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Biologia, kemia tai fysiikka
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1

Kaksi muuta ainetta

Aine

13–15

10–12

8–9

7

5–6

4

Suomi
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Saksa
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Englanti
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
B1-kieli
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
B2-kieli
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
B3-kieli
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biologia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysiikka
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kemia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Maantiede
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Tietotekniikka
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Elämänkatsomustieto
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Filosofia
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Historia
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Kuvataide
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Musiikki
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Taloustieto
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Uskonto
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

Kynnysehdot

Kynnysehto tarkoittaa, että sinulla täytyy olla suoritettuna jokin tietty ylioppilaskoe tietyllä arvosanalla, jotta voit tulla huomioiduksi todistusvalinnassa. Kynnysehdoissa huomioidaan ainoastaan tutkintoaineet. Voit täyttää kynnysehdon myös suomalaisen ylioppilastutkinnon kokeilla niille asetettujen arvosanavaatimusten mukaisesti.

 • Biologia ja ympäristötieteet: Biologia vähintään arvosanalla 4
 • Farmasia: Kemia ja matematiikka vähintään arvosanalla 4
 • Metsätieteet: Matematiikka vähintään arvosanalla 4

Yllä mainitusta poiketen seuraavissa hakukohteissa ei ole käytössä kynnysehtoja:

 • Åbo Akademi: Kandidatprogrammet i farmaci
 • Åbo Akademi: Utbildningsprogrammet i farmaci

Seuraavilla aloilla ei ole kynnysehtoja:

 • Biokemia
 • Elintarviketieteet
 • Geotieteet
 • Liikuntabiologia
 • Maataloustieteet
Hakukohteet

Hakukohteet

Alla on listattu, mitä todistusvalinnassa mukana olevia biokemian, biologian ja ympäristötieteiden, farmasian, geotieteiden, elintarviketieteiden ja maatalous- ja metsätieteiden hakukohteita kussakin yliopistossa tällä hetkellä on. Vuoden 2026 hakukohteet päätetään viimeistään syksyllä 2025. Näin ollen vuonna 2026 voi olla sellaisia hakukohteita, joita ei ole tässä listattuna. Osa listatuista hakukohteista voi myös muuttua tai poistua kokonaan.

Biokemia

 • Helsingin yliopisto: Molekyylibiotieteiden kandiohjelma
 • Oulun yliopisto: Biokemia, Biokemian tutkinto-ohjelma
 • Tampereen yliopisto: Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan koulutus (luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri)
 • Turun yliopisto: Biokemia

Biologia ja ympäristötieteet

 • Helsingin yliopisto:
  • Biologian kandiohjelma (suomen kielen taitoisille hakijoille)
  • Kandidatprogrammet i biologi (för sökande med kunskaper i svenska)
  • Ympäristötieteiden kandiohjelma
 • Itä-Suomen yliopisto:
  • Ympäristö- ja biotieteet, Joensuu
  • Ympäristö- ja biotieteet, Kuopio
 • Jyväskylän yliopisto:
  • Biologian kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • Ympäristö- ja vesistötieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • Oulun yliopisto: Biologia, Biologian tutkinto-ohjelma
 • Turun yliopisto: Biologia
 • Åbo Akademi: Utbildningsprogrammet i biovetenskaper

Elintarviketieteet

Helsingin yliopisto: Elintarviketieteiden kandiohjelma

Farmasia

 • Helsingin yliopisto:
  • Farmaseutin koulutusohjelma
  • Proviisorin koulutusohjelma
 • Itä-Suomen yliopisto:
  • Farmaseutin koulutusohjelma, Kuopio
  • Proviisorin koulutusohjelma, Kuopio
 • Åbo Akademi:
  • Kandidatprogrammet i farmaci
  • Utbildningsprogrammet i farmaci

Geotieteet

 • Helsingin yliopisto: Geotieteiden kandiohjelma
 • Oulun yliopisto: Geotieteet, Geotieteiden tutkinto-ohjelma
 • Turun yliopisto: Geologia
 • Åbo Akademi: Geologi, utbildningsprogrammet i naturvetenskaper

Liikuntabiologia

 • Jyväskylän yliopisto: Liikuntabiologisen aineryhmän kandidaatti- ja maisteriohjelma

Maataloustieteet

 • Helsingin yliopisto: Maataloustieteiden kandiohjelma

Metsätieteet

 • Helsingin yliopisto: Metsätieteiden kandiohjelma
 • Itä-Suomen yliopisto: Metsätiede, Joensuu

Nanotiede

 • Jyväskylän yliopisto: Nanotieteen monialainen kandidaattiohjelma