Skip to main content

Todistusvalinnan pisteytykset vuodesta 2026

Löydät tältä sivulta tiedon siitä, miten ylioppilastodistuksesi pisteytetään seuraavien alojen hakukohteissa vuodesta 2026 alkaen:

 • Kasvatustieteet
 • Kauppatieteet
 • Logopedia
 • Tietojärjestelmätiede
 • Valmennustiede

Mahdollisista muutoksista pisteytykseen tiedotetaan aina noin kolme vuotta ennen muutosten voimaan astumista.

Suomalaisen ylioppilastutkinnon pisteytys

Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat:

 • äidinkieli ja kirjallisuus
 • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • kolme muuta kirjoittamaasi ainetta, joista saat parhaat pisteet

Pisteitä voi saada enintään 149,9.

Tarkista, että täytät mahdolliset alakohtaiset kynnysehdot.

Sääntöjä pisteiden laskemiseen

 • Jos sinulta puuttuu jokin pisteytettävistä aineista, saat siitä nolla pistettä. Voit kuitenkin tulla valituksi ilman kyseistä ainetta, jos muista aineista saamasi todistuspisteet riittävät valituksi tulemiseen.
 • Voit saada samasta aineesta pisteet vain kerran. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että voit saada pisteitä vain joko pitkästä tai lyhyestä matematiikasta.
 • Jos olet suorittanut useampaan todistusvalinnassa huomioitavaan ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteet lasketaan tutkintoja yhdistelemällä sinulle eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan.
 • Vanhamuotoisesta reaalikokeesta (ennen vuotta 2006 suoritetut reaalikokeet) ei anneta pisteitä.

Kielten pisteyttäminen

 • Äidinkieli ja kirjallisuus tarkoittaa äidinkielen ja kirjallisuuden kokeita suomen, ruotsin ja saamen kielessä sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeita.
 • Jos olet kirjoittanut useamman äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen, pisteytetään näistä parhaat pisteet tuottava koe äidinkielen ja kirjallisuuden pisteytyksen mukaisesti. Lopuista kokeista voit saada pisteitä pitkän kielen pisteytyksen mukaisesti.
 • Voit saada pisteitä useammasta saman pituisesta kielestä.
 • Voit saada pisteitä samasta kielestä vain kerran, vaikka olisit suorittanut kyseisestä kielestä useamman eri oppimäärän kokeen, tai olisit kirjoittanut kyseisen kielen sekä äidinkielenä että vieraana kielenä.

Kaikilta pisteytettävät aineet

Aine

L

E

M

C

B

A
Äidinkieli ja kirjallisuus
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Matematiikka, pitkä
28,9
28,6
26,0
20,2
8,7
4,3
Matematiikka, lyhyt
28,2
25,4
22,5
16,9
8,4
4,1

Kolme muuta ainetta

Aine

L

E

M

C

B

A
Pitkä kieli
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Keskipitkä kieli
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
Lyhyt kieli (muu kuin englanti)
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biologia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Elämänkatsomustieto
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Filosofia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysiikka
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Historia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kemia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Maantiede
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Psykologia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Terveystieto
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Uskonto
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Yhteiskuntaoppi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Lyhyt englanti
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

Kynnysehdot

Kynnysehto tarkoittaa, että sinulla täytyy olla suoritettuna jokin tietty ylioppilaskoe tietyllä arvosanalla, jotta voit tulla huomioiduksi todistusvalinnassa.

 • Kauppatieteet: Matematiikka (pitkä tai lyhyt) suoritettu hyväksytysti
 • Logopedia: Äidinkieli ja kirjallisuus vähintään M

Seuraavilla aloilla ei ole kynnysehtoja:

 • Kasvatustieteet
 • Tietojärjestelmätiede
 • Valmennustiede

Tasasijakriteerit

Kasvatustieteet, kauppatieteet

Hakijat, jotka ovat saaneet samat todistuspisteet, ovat valinnassa samalla sijalla. Tällaisessa tasasijatilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen vertaamalla mainitussa järjestyksessä hakijoiden saamia todistuspisteitä seuraavista aineista:

 1. Äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanasta saadut todistuspisteet
 2. Matematiikan arvosanasta saadut todistuspisteet
 3. Muusta hakijalle parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 4. Muusta hakijalle toiseksi parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet

Logopedia

Hakijat, jotka ovat saaneet samat todistuspisteet, ovat valinnassa samalla sijalla. Tällaisessa tasasijatilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen vertaamalla mainitussa järjestyksessä hakijoiden saamia todistuspisteitä seuraavista aineista:

 1. Äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanasta saadut todistuspisteet
 2. Matematiikan arvosanasta saadut todistuspisteet
 3. Muusta hakijalle parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 4. Muusta hakijalle toiseksi parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 5. Muusta hakijalle kolmanneksi parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 6. Muusta hakijalle neljänneksi parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 7. Muusta hakijalle viidenneksi parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 8. Muusta hakijalle kuudenneksi parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
Hakukohteet

IB-tutkinnon pisteytys

Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat:

 • yksi aine ryhmästä studies in language and literature
 • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • kolme muuta kirjoittamaasi ainetta, joista saat parhaat pisteet

Pisteitä voi saada enintään 149,9.

Tarkista, että täytät mahdolliset alakohtaiset kynnysehdot.

Pitkällä matematiikalla tarkoitetaan seuraavia IB-tutkinnon aineita:

 • Mathematics: Analysis and approaches HL
 • Mathematics: Applications and interpretation HL
 • Mathematics: Analysis and approaches SL
 • Further Mathematics
 • Mathematics HL
 • Mathematics SL
 • Mathematical methods

Lyhyellä matematiikalla tarkoitetaan seuraavia IB-tutkinnon aineita:

 • Mathematics: Applications and interpretation SL
 • Mathematical Studies

Sääntöjä pisteiden laskemiseen

 • Jos sinulta puuttuu jokin pisteytettävistä aineista, saat siitä nolla pistettä. Voit kuitenkin tulla valituksi ilman kyseistä ainetta, jos muista aineista saamasi todistuspisteet riittävät valituksi tulemiseen.
 • Voit saada samasta aineesta pisteet vain kerran.
 • Jos olet suorittanut useampaan todistusvalinnassa huomioitavaan ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteet lasketaan tutkintoja yhdistelemällä sinulle eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan.

Kielten pisteyttäminen

 • Studies in language and literature tarkoittaa seuraavia IB-tutkinnon aineita:
  • language A: literature
  • language A: language and literature
  • literature and performance
  • language A1 ja language A2 (ennen vuotta 2013 suoritetuissa tutkinnoissa)
 • Jos sinulla on arvosana useammasta studies in language and literature -ryhmään kuuluvasta aineesta (eri kielistä), pisteytetään näistä parhaat pisteet tuottava studies in language and literature -aineiden pisteytyksen mukaisesti. Lopuista voit saada pisteitä language B -aineen pisteytyksen mukaisesti.
 • Voit saada pisteitä useammasta saman tasoisesta kielestä.
 • Voit saada samasta kielestä pisteet vain kerran, vaikka olisit suorittanut kyseisestä kielestä useamman eri oppimäärän kokeen, tai olisit suorittanut kyseisen kielen sekä äidinkieleen että vieraaseen kieleen rinnastettavana kokeena.

Kaikilta pisteytettävät aineet

Aine

7

6

5

4

3

2

Studies in language and literature
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Matematiikka, pitkä
28,9
28,6
26,0
20,2
8,7
4,3
Matematiikka, lyhyt
28,2
25,4
22,5
16,9
8,4
4,1

Kolme muuta ainetta

Aine

7

6

5

4

3

2

Language B
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Language AB
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Business management
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Chemistry
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Computer science
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Dance
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Design technology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Economics
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Environmental systems and societies
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Film
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Geography
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Global politics
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
History
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Information technology in a global society
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Latin or Classical Greek
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Music
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Physics
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Psychology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Social and cultural anthropology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Sports, exercise and health science
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Theatre
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Visual arts
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
World religions
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7

Kynnysehdot

Kynnysehto tarkoittaa, että sinulla täytyy olla suoritettuna jokin tietty ylioppilaskoe tietyllä arvosanalla, jotta voit tulla huomioiduksi todistusvalinnassa. Voit täyttää kynnysehdon myös suomalaisen ylioppilastutkinnon kokeilla niille asetettujen arvosanavaatimusten mukaisesti.

 • Kauppatieteet: Matematiikka (pitkä tai lyhyt) vähintään arvosanalla 2
 • Logopedia: Studies in language and literature -ryhmän aine vähintään arvosanalla 5

Seuraavilla aloilla ei ole kynnysehtoja:

 • Kasvatustieteet
 • Tietojärjestelmätiede
 • Valmennustiede

Tasasijakriteerit

Kasvatustieteet, kauppatieteet

Hakijat, jotka ovat saaneet samat todistuspisteet, ovat valinnassa samalla sijalla. Tasasijatilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen vertaamalla mainitussa järjestyksessä hakijoiden saamia todistuspisteitä seuraavista aineista:

 1. Studies in language and literature -ryhmään kuuluvan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 2. Matematiikan arvosanasta saadut todistuspisteet
 3. Muusta hakijalle parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 4. Muusta hakijalle toiseksi parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet

Logopedia

Hakijat, jotka ovat saaneet samat todistuspisteet, ovat valinnassa samalla sijalla. Tasasijatilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen vertaamalla mainitussa järjestyksessä hakijoiden saamia todistuspisteitä seuraavista aineista:

 1. Studies in language and literature -ryhmään kuuluvan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 2. Matematiikan arvosanasta saadut todistuspisteet
 3. Muusta hakijalle parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 4. Muusta hakijalle toiseksi parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 5. Muusta hakijalle kolmanneksi parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 6. Muusta hakijalle neljänneksi parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 7. Muusta hakijalle viidenneksi parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 8. Muusta hakijalle kuudenneksi parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
Hakukohteet

EB-tutkinnon pisteytys

Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat:

 • L1-kieli (tai L1-advanced)
 • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • kolme muuta kirjoittamaasi ainetta, joista saat parhaat pisteet

Pisteitä voi saada enintään 149,9.

Tarkista, että täytät mahdolliset alakohtaiset kynnysehdot.

Sääntöjä pisteiden laskemiseen

 • Voit saada pisteitä kaikista niistä aineista, jotka olet suorittanut kirjallisesti ja/tai suullisesti.
 • Jos sinulta puuttuu jokin pisteytettävistä aineista, saat siitä nolla pistettä. Voit kuitenkin tulla valituksi ilman kyseistä ainetta, jos muista aineista saamasi todistuspisteet riittävät valituksi tulemiselle.
 • Voit saada samasta aineesta pisteet vain kerran.
 • Jos olet suorittanut useampaan todistusvalinnassa huomioitavaan ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteet lasketaan tutkintoja yhdistelemällä sinulle eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan.

Kielten pisteyttäminen

 • Jos olet kirjoittanut useamman L1-tasoisen kielen (esimerkiksi suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkieli ja kirjallisuus -kokeen), pisteytetään näistä parhaat pisteet tuottava koe L1-kielen pisteytyksen mukaisesti. Lopuista kokeista voi saada pisteitä L2-kielen pisteytyksen mukaisesti.
 • Voit saada pisteitä useammasta saman tasoisesta kielestä.
 • Voit saada pisteitä samasta kielestä vain kerran, vaikka olisit suorittanut kyseisestä kielestä useamman eri oppimäärän kokeen, tai olisit suorittanut kyseisen kielen sekä L1-tasoisena kielenä että muuna kielenä.

Kaikilta pisteytettävät aineet

Aine

9,00–10,00

8,00–8,99

7,00–7,99

6,00–6,99

5,50–5,99*

5,00–5,49**

L1-kieli (tai L1-advanced)
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Matematiikka, pitkä (5h)
28,9
28,6
26,0
20,2
8,7
4,3
Matematiikka, lyhyt (3h)
28,2
25,4
22,5
16,9
8,4
4,1

* 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 5,00–5,99. Siirry takaisin taulukkoon.
** 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 4,00–4,99. Siirry takaisin taulukkoon.

Kolme muuta ainetta

Aine

9,00–10,00

8,00–8,99

7,00–7,99

6,00–6,99

5,50–5,99*

5,00–5,49**

L2-kieli (tai L2-advanced)
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
ONL-kieli
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
L3-kieli
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
L4-kieli
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Antiikin kreikka
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biologia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Filosofia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysiikka
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Historia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kemia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kuvataide
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Latina
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Maantiede
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Musiikki
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Taloustieto
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7

* 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 5,00–5,99. Siirry takaisin taulukkoon.
** 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 4,00–4,99. Siirry takaisin taulukkoon.

Kynnysehdot

Kynnysehto tarkoittaa, että sinulla täytyy olla suoritettuna jokin tietty ylioppilaskoe tietyllä arvosanalla, jotta voit tulla huomioiduksi todistusvalinnassa. Voit täyttää kynnysehdon myös suomalaisen ylioppilastutkinnon kokeilla niille asetettujen arvosanavaatimusten mukaisesti.

 • Kauppatieteet: Matematiikka (pitkä tai lyhyt) vähintään arvosanalla 5,00 (2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa vähintään arvosanalla 4,00)
 • Logopedia: L1-kieli (tai L1-advanced) vähintään arvosanalla 7,00

Seuraavilla aloilla ei ole kynnysehtoja:

 • Kasvatustieteet
 • Tietojärjestelmätiede
 • Valmennustiede

Tasasijakriteerit

Kasvatustieteet, kauppatieteet

Hakijat, jotka ovat saaneet samat todistuspisteet, ovat valinnassa samalla sijalla. Tällaisessa tasasijatilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen vertaamalla mainitussa järjestyksessä hakijoiden saamia todistuspisteitä seuraavista aineista:

 1. L1-kielestä (tai L1-advanced) arvosanasta saadut todistuspisteet
 2. Matematiikan arvosanasta saadut todistuspisteet
 3. Muusta hakijalle parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 4. Muusta hakijalle toiseksi parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet

Logopedia

Hakijat, jotka ovat saaneet samat todistuspisteet, ovat valinnassa samalla sijalla. Tasasijatilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen vertaamalla mainitussa järjestyksessä hakijoiden saamia todistuspisteitä seuraavista aineista:

 1. L1-kielestä (tai L1-advanced) arvosanasta saadut todistuspisteet
 2. Matematiikan arvosanasta saadut todistuspisteet
 3. Muusta hakijalle parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 4. Muusta hakijalle toiseksi parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 5. Muusta hakijalle kolmanneksi parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 6. Muusta hakijalle neljänneksi parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 7. Muusta hakijalle viidenneksi parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 8. Muusta hakijalle kuudenneksi parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
Hakukohteet

DIA- ja RP-tutkintojen pisteytys

Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat:

 • äidinkieli ja kirjallisuus: suomi tai saksa
 • matematiikka
 • kolme muuta kirjoittamaasi ainetta, joista saat parhaat pisteet

Pisteitä voi saada enintään 149,9.

Tarkista, että täytät mahdolliset alakohtaiset kynnysehdot.

Sääntöjä pisteiden laskemiseen

 • Sinulta huomioidaan ensin tutkintoaineet eli aineet, joista olet suorittanut päättökokeen. Jos jokin pisteytettävistä aineista ei sisälly tutkintoaineisiisi, kyseisen aineen pisteet lasketaan Helsingin Saksalaisen koulun antamasta vastaavuustodistuksesta.
  • Voit saada musiikista ja kuvataiteesta pisteitä ainoastaan, jos olet suorittanut ne tutkintoaineina.
 • Jos sinulta puuttuu jokin pisteytettävistä aineista, saat siitä nolla pistettä. Voit kuitenkin tulla valituksi ilman kyseistä ainetta, jos muista aineista saamasi todistuspisteet riittävät valituksi tulemiseen.
 • Voit saada samasta aineesta pisteet vain kerran.
 • Jos olet suorittanut useampaan todistusvalinnassa huomioitavaan ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteet lasketaan tutkintoja yhdistelemällä sinulle eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan.

Kielten pisteyttäminen

 • Jos olet kirjoittanut useamman äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen, pisteytetään näistä parhaat pisteet tuottava koe äidinkielen ja kirjallisuuden pisteytyksen mukaisesti. Lopuista kokeista voit saada pisteitä englannin pisteytyksen mukaisesti.
 • Voit saada pisteitä useammasta saman tasoisesta kielestä.
 • Voit saada samasta kielestä pisteet vain kerran, vaikka olisit suorittanut kyseisestä kielestä useamman eri oppimäärän kokeen, tai olisit suorittanut kyseisen kielen sekä äidinkielenä että vieraana kielenä.

Kaikilta pisteytettävät aineet

Aine

13–15

10–12

8–9

7

5–6

4

Äidinkieli ja kirjallisuus: suomi tai saksa
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Matematiikka tutkintoaineena
28,9
28,6
26,0
20,2
8,7
4,3
Matematiikka vastaavuustodistuksesta
28,2
25,4
22,5
16,9
8,4
4,1

Kolme muuta ainetta

Aine

13–15

10–12

8–9

7

5–6

4

Suomi
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Saksa
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Englanti
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
B1-kieli
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
B2-kieli
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
B3-kieli
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biologia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Elämänkatsomustieto
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Filosofia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysiikka
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Historia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kemia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kuvataide
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Maantiede
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Musiikki
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Taloustieto
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Tietotekniikka
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Uskonto
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7

Kynnysehdot

Kynnysehto tarkoittaa, että sinulla täytyy olla suoritettuna jokin tietty ylioppilaskoe tietyllä arvosanalla, jotta voit tulla huomioiduksi todistusvalinnassa. Kynnysehdoissa huomioidaan ainoastaan tutkintoaineet. Voit täyttää kynnysehdon myös suomalaisen ylioppilastutkinnon kokeilla niille asetettujen arvosanavaatimusten mukaisesti.

 • Kauppatieteet: Matematiikka vähintään arvosanalla 4
 • Logopedia: Äidinkieli ja kirjallisuus vähintään arvosanalla 8

Seuraavilla aloilla ei ole kynnysehtoja:

 • Kasvatustieteet
 • Tietojärjestelmätiede
 • Valmennustiede

Tasasijakriteerit

Kasvatustieteet, kauppatieteet

Hakijat, jotka ovat saaneet samat todistuspisteet, ovat valinnassa samalla sijalla. Tällaisessa tasasijatilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen vertaamalla mainitussa järjestyksessä hakijoiden saamia todistuspisteitä seuraavista aineista:

 1. Äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanasta saadut todistuspisteet
 2. Matematiikan arvosanasta saadut todistuspisteet
 3. Muusta hakijalle parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 4. Muusta hakijalle toiseksi parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet

Logopedia

Hakijat, jotka ovat saaneet samat todistuspisteet, ovat valinnassa samalla sijalla. Tasasijatilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen vertaamalla mainitussa järjestyksessä hakijoiden saamia todistuspisteitä seuraavista aineista:

 1. Äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanasta saadut todistuspisteet
 2. Matematiikan arvosanasta saadut todistuspisteet
 3. Muusta hakijalle parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 4. Muusta hakijalle toiseksi parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 5. Muusta hakijalle kolmanneksi parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 6. Muusta hakijalle neljänneksi parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 7. Muusta hakijalle viidenneksi parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 8. Muusta hakijalle kuudenneksi parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
Hakukohteet

Hakukohteet

Alla on listattu, mitä todistusvalinnassa mukana olevia kasvatustieteiden, kauppatieteen ja tietojärjestelmätieteen, logopedian sekä valmennustieteen hakukohteita kussakin yliopistossa tällä hetkellä on. Vuoden 2026 hakukohteet päätetään viimeistään syksyllä 2025. Näin ollen vuonna 2026 voi olla sellaisia hakukohteita, joita ei ole tässä listattuna. Osa listatuista hakukohteista voi myös muuttua tai poistua kokonaan.

Kasvatustieteet

Erityispedagogiikka ja erityisopettaja

 • Helsingin yliopisto: Erityispedagogiikka
 • Itä-Suomen yliopisto

  • Erityisopettaja, Joensuu
  • Erityisopettaja ja erityisluokanopettaja, Joensuu
 • Jyväskylän yliopisto: Erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma (erityisopettaja ja erityisluokanopettaja)
 • Lapin yliopisto: Erityisopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • Tampereen yliopisto: Erityisopettaja
 • Oulun yliopisto: Erityispedagogiikka, Erityispedagogiikan tutkinto-ohjelma
 • Turun yliopisto: Erityisopettajan tutkinto-ohjelma
 • Åbo Akademi: Utbildningsprogrammet för speciallärare (Vasa)

Kotitalousopettaja ja käsityönopettaja

 • Helsingin yliopisto:
  • Kotitalousopettaja
  • Käsityönopettaja
 • Itä-Suomen yliopisto:
  • Kotitalousopettaja, Joensuu
  • Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö, Joensuu
 • Turun yliopisto: Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma
 • Åbo Akademi:
  • Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa), hushållsvetenskap
  • Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa), slöjdvetenskap

Opinto-ohjaaja ja uraohjaaja

 • Itä-Suomen yliopisto: Opinto-ohjaaja ja uraohjaaja, Joensuu

Luokanopettaja

 • Helsingin yliopisto:
  • Luokanopettaja (opetus suomeksi)
  • Klasslärare (undervisning på svenska)
 • Itä-Suomen yliopisto: Luokanopettaja, Joensuu
 • Jyväskylän yliopisto: Luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • Lapin yliopisto: Luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • Oulun yliopisto: Luokanopettaja, Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
 • Tampereen yliopisto: Luokanopettaja, Kasvatustieteiden koulutus
 • Turun yliopisto:
  • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma
  • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Turku
 • Åbo Akademi:
  • Utbildningsprogrammet för klasslärare (Vasa)
  • Kielikylpy: Luokanopettajan koulutusohjelma, kielikylpy (Vaasa)

Varhaiskasvatuksen opettaja

 • Helsingin yliopisto:
  • Varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
  • Lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska), pedagogie kandidat (3 år)
 • Itä-Suomen yliopisto:
  • Varhaiskasvatuksen opettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
  • Varhaiskasvatuksen opettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Jyväskylän yliopisto: Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma ja varhaiskasvatuksen maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Oulun yliopisto: Varhaiskasvatus, Varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Tampereen yliopisto: Varhaiskasvatuksen opettaja, Kasvatustieteiden koulutus, Kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
 • Turun yliopisto: Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
 • Åbo Akademi:
  • Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
  • Kielikylpy: Varhaiskasvatuksenopettajan koulutusohjelma, kielikylpy (Vaasa), kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3+2 vuotta)

Yleinen- ja aikuiskasvatustiede sekä muut kasvatusalan koulutukset

 • Helsingin yliopisto:
  • Yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi)
  • Allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska)
 • Itä-Suomen yliopisto: Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, Joensuu
 • Jyväskylän yliopisto:
  • Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • Luokanopettajan ja musiikin aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • Musiikin aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • Lapin yliopisto: Kasvatusalan kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • Oulun yliopisto:
  • Kasvatustiede, Kasvatustieteen tutkinto-ohjelma
  • Oppimistieteet, Oppimistieteiden tutkinto-ohjelma
 • Tampereen yliopisto: Elinikäinen oppiminen ja kasvatus, Kasvatustieteiden koulutus
 • Turun yliopisto: Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, Turku
 • Åbo Akademi: Utbildningsprogrammet för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa)

Kauppatiede ja tietojärjestelmätiede

 • Aalto-yliopisto:
  • Kauppatieteet
 • Hanken Svenska handelshögskolan:
  • Bachelor in Business
  • Ekonomi, Helsingfors
  • Ekonomi, Vasa
 • Itä-Suomen yliopisto:
  • Kauppatieteet, Joensuu
  • Kauppatieteet, Kuopio
 • Jyväskylän yliopisto:
  • Kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • Taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • Tietojärjestelmätieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • LUT-yliopisto:
  • Kauppatieteet
  • Sustainable International Business
 • Oulun yliopisto:
  • International Business Management, Degree programme in International Business Management
  • Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
 • Tampereen yliopisto: Kauppatieteiden koulutus
 • Turun yliopisto:
  • Kauppatieteet, Pori
  • Kauppatieteet, Turku
 • Vaasan yliopisto:
  • Kauppatieteet
  • Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede
 • Åbo Akademi: Utbildningsprogrammet i ekonomi (Åbo)

Logopedia

 • Helsingin yliopisto: Logopedian kandiohjelma
 • Itä-Suomen yliopisto: Logopedia, Joensuu
 • Oulun yliopisto: Logopedia, Logopedian tutkinto-ohjelma
 • Tampereen yliopisto: Logopedian koulutus
 • Turun yliopisto: Logopedia
 • Åbo Akademi: Utbildningsprogrammet i logopedi

Valmennustiede

 • Jyväskylän yliopisto: Valmennustiede