Skip to main content

Todistusvalinnan pisteytykset vuodesta 2026

Löydät tältä sivulta tiedon siitä, miten ylioppilastodistuksesi pisteytetään seuraavien alojen hakukohteissa vuodesta 2026 alkaen

 • Filosofia
 • Historia
 • Teologia

Voit opiskella filosofiaa ja historiaa myös joissakin yhteiskuntatieteiden koulutuksissa. Hakukohdelistauksesta näet, mitkä hakukohteet käyttävät tällä sivulla kuvattua todistusvalinnan pisteytystä, ja mitkä käyttävät yhteiskuntatieteiden pisteytystä.

Mahdollisista muutoksista pisteytykseen tiedotetaan aina noin kolme vuotta ennen muutosten voimaan astumista.

Suomalaisen ylioppilastutkinnon pisteytys

Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat:

 • äidinkieli ja kirjallisuus
 • filosofia tai historia tai uskonto tai elämänkatsomustieto
 • kolme muuta kirjoittamaasi ainetta, joista saat parhaat pisteet

Pisteitä voi saada enintään 155,6.

Sääntöjä pisteiden laskemiseen

 • Jos sinulta puuttuu jokin pisteytettävistä aineista, saat siitä nolla pistettä. Voit kuitenkin tulla valituksi ilman kyseistä ainetta, jos muista aineista saamasi todistuspisteet riittävät valituksi tulemiseen.
 • Voit saada samasta aineesta pisteet vain kerran. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että voit saada pisteitä vain joko pitkästä tai lyhyestä matematiikasta.
 • Jos olet suorittanut useampaan todistusvalinnassa huomioitavaan ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteet lasketaan tutkintoja yhdistelemällä sinulle eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan.
 • Vanhamuotoisesta reaalikokeesta (ennen vuotta 2006 suoritetut reaalikokeet) ei anneta pisteitä.

Kielten pisteyttäminen

 • Äidinkieli ja kirjallisuus tarkoittaa äidinkielen ja kirjallisuuden kokeita suomen, ruotsin ja saamen kielessä sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeita.
 • Jos olet kirjoittanut useamman äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen, pisteytetään näistä parhaat pisteet tuottava koe äidinkielen ja kirjallisuuden pisteytyksen mukaisesti. Lopuista kokeista voit saada pisteitä pitkän kielen pisteytyksen mukaisesti.
 • Voit saada pisteitä useammasta saman pituisesta kielestä.
 • Voit saada pisteitä samasta kielestä vain kerran, vaikka olisit suorittanut kyseisestä kielestä useamman eri oppimäärän kokeen, tai olisit kirjoittanut kyseisen kielen sekä äidinkielenä että vieraana kielenä.

Kaikilta pisteytettävät aineet

Aine


L


E


M


C


B


A


Äidinkieli ja kirjallisuus
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Filosofia tai historia tai uskonto tai elämänkatsomustieto
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1

Kolme muuta ainetta

Aine

L

E

M

C

B

A

Matematiikka, pitkä
28,9
28,6
26,0
20,2
8,7
4,3
Matematiikka, lyhyt
28,2
25,4
22,5
16,9
8,4
4,1
Pitkä kieli
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Keskipitkä kieli
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
Lyhyt kieli (muu kuin englanti)
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Elämänkatsomustieto
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Filosofia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Historia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Maantiede
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Psykologia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Terveystieto
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Uskonto
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Yhteiskuntaoppi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biologia
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Fysiikka
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Kemia
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Lyhyt englanti
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

Kynnysehdot

Filosofiassa, historiassa ja teologiassa ei ole kynnysehtoa.

Tasasijakriteerit

Hakijat, jotka ovat saaneet samat todistuspisteet, ovat valinnassa samalla sijalla. Tällaisessa tasasijatilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen vertaamalla mainitussa järjestyksessä hakijoiden saamia todistuspisteitä seuraavista aineista:

 1. Äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanasta saadut todistuspisteet
 2. Filosofian, historian, uskonnon tai elämänkatsomustiedon arvosanasta saadut todistuspisteet
 3. Muusta hakijalle parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 4. Muusta hakijalle toiseksi parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
Hakukohteet

IB-tutkinnon pisteytys

Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat:

 • yksi aine ryhmästä studies in language and literature
 • philosophy, history tai world religions (tai suomalaisen ylioppilastutkinnon filosofia, historia, uskonto tai elämänkatsomustieto)
 • kolme muuta kirjoittamaasi ainetta, joista saat parhaat pisteet

Pisteitä voi saada enintään 155,6.

Pitkällä matematiikalla tarkoitetaan seuraavia IB-tutkinnon aineita:

 • Mathematics: Analysis and approaches HL
 • Mathematics: Applications and interpretation HL
 • Mathematics: Analysis and approaches SL
 • Further Mathematics
 • Mathematics HL
 • Mathematics SL
 • Mathematical methods

Lyhyellä matematiikalla tarkoitetaan seuraavia IB-tutkinnon aineita:

 • Mathematics: Applications and interpretation SL
 • Mathematical Studies

Sääntöjä pisteiden laskemiseen

 • Jos sinulta puuttuu jokin pisteytettävistä aineista, saat siitä nolla pistettä. Voit kuitenkin tulla valituksi ilman kyseistä ainetta, jos muista aineista saamasi todistuspisteet riittävät valituksi tulemiseen.
 • Voit saada samasta aineesta pisteet vain kerran.
 • Jos olet suorittanut useampaan todistusvalinnassa huomioitavaan ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteet lasketaan tutkintoja yhdistelemällä sinulle eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan.

Kielten pisteyttäminen

 • Studies in language and literature tarkoittaa seuraavia IB-tutkinnon aineita:
  • language A: literature
  • language A: language and literature
  • literature and performance
  • language A1 ja language A2 (ennen vuotta 2013 suoritetuissa tutkinnoissa)
 • Jos sinulla on arvosana useammasta studies in language and literature -ryhmään kuuluvasta aineesta (eri kielistä), pisteytetään näistä parhaat pisteet tuottava studies in language and literature -aineiden pisteytyksen mukaisesti. Lopuista voit saada pisteitä language B -aineen pisteytyksen mukaisesti.
 • Voit saada pisteitä useammasta saman tasoisesta kielestä.
 • Voit saada samasta kielestä pisteet vain kerran, vaikka olisit suorittanut kyseisestä kielestä useamman eri oppimäärän kokeen, tai olisit suorittanut kyseisen kielen sekä äidinkieleen että vieraaseen kieleen rinnastettavana kokeena.

Kaikilta pisteytettävät aineet

Aine

7

6

5

4

3

2

Studies in language and literature
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Philosophy, history tai world religions
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1

Kolme muuta ainetta

Aine

7

6

5

4

3

2

Matematiikka, pitkä
28,9
28,6
26,0
20,2
8,7
4,3
Matematiikka, lyhyt
28,2
25,4
22,5
16,9
8,4
4,1
Language B
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Language AB
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Business management
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Dance
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Economics
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Environmental systems and societies
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Film
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Geography
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Global politics
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
History
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Information technology in a global society
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Latin or Classical Greek
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Music
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Philosophy
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Psychology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Social and cultural anthropology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Sports, exercise and health science
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Theatre
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Visual arts
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
World religions
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biology
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Chemistry
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Computer science
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Design technology
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Physics
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

Kynnysehdot

Filosofiassa, historiassa ja teologiassa ei ole kynnysehtoa.

Tasasijakriteerit

Hakijat, jotka ovat saaneet samat todistuspisteet, ovat valinnassa samalla sijalla. Tasasijatilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen vertaamalla mainitussa järjestyksessä hakijoiden saamia todistuspisteitä seuraavista aineista:

 1. Studies in language and literature -ryhmään kuuluvan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 2. Philosophy-, history- tai world religions -aineen (tai suomalaisen ylioppilastutkinnon filosofian, historian, uskonnon tai elämänkatsomustiedon) arvosanasta saadut todistuspisteet
 3. Muusta hakijalle parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 4. Muusta hakijalle toiseksi parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
Hakukohteet

EB-tutkinnon pisteytys

Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat:

 • L1-kieli (tai L1-advanced)
 • filosofia tai historia (tai suomalaisen ylioppilastutkinnon uskonto tai elämänkatsomustieto)
 • kolme muuta  kirjoittamaasi ainetta, joista saat parhaat pisteet

Pisteitä voi saada enintään 155,6.

Sääntöjä pisteiden laskemiseen

 • Voit saada pisteitä kaikista niistä aineista, jotka olet suorittanut kirjallisesti ja/tai suullisesti.
 • Jos sinulta puuttuu jokin pisteytettävistä aineista, saat siitä nolla pistettä. Voit kuitenkin tulla valituksi ilman kyseistä ainetta, jos muista aineista saamasi todistuspisteet riittävät valituksi tulemiselle.
 • Voit saada samasta aineesta pisteet vain kerran.
 • Jos olet suorittanut useampaan todistusvalinnassa huomioitavaan ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteet lasketaan tutkintoja yhdistelemällä sinulle eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan.

Kielten pisteyttäminen

 • Jos olet kirjoittanut useamman L1-tasoisen kielen (esimerkiksi suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkieli ja kirjallisuus -kokeen), pisteytetään näistä parhaat pisteet tuottava koe L1-kielen pisteytyksen mukaisesti. Lopuista kokeista voi saada pisteitä L2-kielen pisteytyksen mukaisesti.
 • Voit saada pisteitä useammasta saman tasoisesta kielestä.
 • Voit saada pisteitä samasta kielestä vain kerran, vaikka olisit suorittanut kyseisestä kielestä useamman eri oppimäärän kokeen, tai olisit suorittanut kyseisen kielen sekä L1-tasoisena kielenä että muuna kielenä.

Kaikilta pisteytettävät aineet

Aine

9,00–10,00

8,00–8,99

7,00–7,99

6,00–6,99

5,50–5,99*

5,00–5,49**

L1-kieli (tai L1-advanced)
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Filosofia tai historia
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1

* 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 5,00–5,99. Siirry takaisin taulukkoon.
** 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 4,00–4,99. Siirry takaisin taulukkoon.

Kolme muuta ainetta

Aine

9,00–10,00

8,00–8,99

7,00-7,99

6,00–6,99

5,50–5,99*

5,00–5,49**

Matematiikka, pitkä (5h)
28,9
28,6
26,0
20,2
8,7
4,3
Matematiikka, lyhyt (3h)
28,2
25,4
22,5
16,9
8,4
4,1
L2-kieli (tai L2-advanced)
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
ONL-kieli
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
L3-kieli
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
L4-kieli
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Antiikin kreikka
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Filosofia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Historia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kuvataide
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Latina
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Maantiede
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Musiikki
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Taloustieto
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biologia
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Fysiikka
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Kemia
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

* 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 5,00–5,99. Siirry takaisin taulukkoon.
** 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 4,00–4,99. Siirry takaisin taulukkoon.

Kynnysehdot

Filosofiassa, historiassa ja teologiassa ei ole kynnysehtoa.

Tasasijakriteerit

Hakijat, jotka ovat saaneet samat todistuspisteet, ovat valinnassa samalla sijalla. Tällaisessa tasasijatilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen vertaamalla mainitussa järjestyksessä hakijoiden saamia todistuspisteitä seuraavista aineista:

 1. L1-kielestä (tai L1-advanced) arvosanasta saadut todistuspisteet
 2. Filosofian, historian (tai suomalaisen ylioppilastutkinnon uskonnon tai elämänkatsomustiedon) arvosanasta saadut todistuspisteet
 3. Muusta hakijalle parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 4. Muusta hakijalle toiseksi parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
Hakukohteet

DIA- ja RP-tutkintojen pisteytys

Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat:

 • äidinkieli ja kirjallisuus: suomi tai saksa
 • filosofia tai historia tai uskonto tai elämänkatsomustieto
 • kolme muuta kirjoittamaasi ainetta, joista saat parhaat pisteet

Pisteitä voi saada enintään 155,6.

Sääntöjä pisteiden laskemiseen

 • Sinulta huomioidaan ensin tutkintoaineet eli aineet, joista olet suorittanut päättökokeen. Jos jokin pisteytettävistä aineista ei sisälly tutkintoaineisiisi, kyseisen aineen pisteet lasketaan Helsingin Saksalaisen koulun antamasta vastaavuustodistuksesta.
  • Voit saada musiikista ja kuvataiteesta pisteitä ainoastaan, jos olet suorittanut ne tutkintoaineina.
 • Jos sinulta puuttuu jokin pisteytettävistä aineista, saat siitä nolla pistettä. Voit kuitenkin tulla valituksi ilman kyseistä ainetta, jos muista aineista saamasi todistuspisteet riittävät valituksi tulemiseen.
 • Voit saada samasta aineesta pisteet vain kerran.
 • Jos olet suorittanut useampaan todistusvalinnassa huomioitavaan ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteet lasketaan tutkintoja yhdistelemällä sinulle eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan.

Kielten pisteyttäminen

 • Jos olet kirjoittanut useamman äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen, pisteytetään näistä parhaat pisteet tuottava koe äidinkielen ja kirjallisuuden pisteytyksen mukaisesti. Lopuista kokeista voit saada pisteitä englannin pisteytyksen mukaisesti.
 • Voit saada pisteitä useammasta saman tasoisesta kielestä.
 • Voit saada samasta kielestä pisteet vain kerran, vaikka olisit suorittanut kyseisestä kielestä useamman eri oppimäärän kokeen, tai olisit suorittanut kyseisen kielen sekä äidinkielenä että vieraana kielenä.

Kaikilta pisteytettävät aineet

Aine


13–15


10–12


8–9


7


5–6


4


Äidinkieli ja kirjallisuus: suomi tai saksa
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Filosofia tai historia tai uskonto tai elämänkatsomustieto
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1

Kolme muuta ainetta

Aine

13–15

10–12

8–9

7

5–6

4

Matematiikka tutkintoaineena
28,9
28,6
26,0
20,2
8,7
4,3
Matematiikka vastaavuustodistuksesta
28,2
25,4
22,5
16,9
8,4
4,1
Suomi
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Saksa
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Englanti
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
B1-kieli
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
B2-kieli
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
B3-kieli
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Elämänkatsomustieto
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Filosofia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Historia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kuvataide
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Maantiede
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Musiikki
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Taloustieto
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Uskonto
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biologia
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Fysiikka
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Kemia
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Tietotekniikka
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

Kynnysehdot

Filosofiassa, historiassa ja teologiassa ei ole kynnysehtoa.

Tasasijakriteerit

Hakijat, jotka ovat saaneet samat todistuspisteet, ovat valinnassa samalla sijalla. Tällaisessa tasasijatilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen vertaamalla mainitussa järjestyksessä hakijoiden saamia todistuspisteitä seuraavista aineista:

 1. Äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanasta saadut todistuspisteet
 2. Filosofian, historian, uskonnon tai elämänkatsomustiedon arvosanasta saadut todistuspisteet
 3. Muusta hakijalle parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 4. Muusta hakijalle toiseksi parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
Hakukohteet

Hakukohteet

Alla on listattu, mitä todistusvalinnassa mukana olevia filosofian, historian ja teologian hakukohteita kussakin yliopistossa tällä hetkellä on. Vuoden 2026 hakukohteet päätetään viimeistään syksyllä 2025. Näin ollen vuonna 2026 voi olla sellaisia hakukohteita, joita ei ole tässä listattuna. Osa listatuista hakukohteista voi myös muuttua tai poistua kokonaan.

Filosofia

 • Helsingin yliopisto:
  • Filosofian kandiohjelma (opetus suomeksi)
  • Kandidatprogrammet i filosofi (undervisning på svenska)
 • Turun yliopisto: Filosofia

Huom!

Historia

 • Helsingin yliopisto:
  • Historian kandiohjelma (opetus suomeksi)
  • Kandidatprogrammet i historia (undervisning på svenska)
 • Itä-Suomen yliopisto: Historia, Joensuu
 • Jyväskylän yliopisto: Historian kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • Oulun yliopisto: Historia ja tieteiden ja aatteiden historia, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma
 • Tampereen yliopisto: Historian koulutus
 • Turun yliopisto: Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma

HUOM!

Teologia

 • Helsingin yliopisto: Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma
 • Itä-Suomen yliopisto:
  • Läntinen teologia, opetusala, Joensuu
  • Läntinen teologia, teologi, Joensuu
  • Ortodoksinen teologia, kirkkomusiikki, Joensuu
  • Ortodoksinen teologia, opetusala, Joensuu
  • Ortodoksinen teologia, teologi, Joensuu
 • Åbo Akademi: Utbildningsprogrammet i teologi