Skip to main content

Todistusvalinnan pisteytykset vuodesta 2026

Löydät tältä sivulta tiedon siitä, miten ylioppilastodistuksesi pisteytetään seuraavien alojen hakukohteissa vuodesta 2026 alkaen:

 • Fysiikan, kemian, matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen opettajankoulutukset
 • Fysiikka
 • Kemia
 • Tekniikan ala

Osa matematiikan opettajakoulutuksista noudattaa matematiikan pisteytystä. Hakukohdelistauksesta näet, mitkä hakukohteet käyttävät tällä sivulla kuvattua todistusvalinnan pisteytystä. Matematiikan pisteytyksen sivulla on puolestaan kerrottu hakukohteet, jotka käyttävät kyseistä pisteytystä.

Mahdollisista muutoksista pisteytykseen tiedotetaan aina noin kolme vuotta ennen muutosten voimaan astumista.

Suomalaisen ylioppilastutkinnon pisteytys

Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat:

 • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • äidinkieli ja kirjallisuus
 • fysiikka tai kemia
 • kaksi muuta kirjoittamaasi ainetta, joista saat parhaat pisteet

Pisteitä voi saada enintään 172,1.

Tarkista, että täytät alakohtaiset kynnysehdot.

Sääntöjä pisteiden laskemiseen

 • Jos sinulta puuttuu jokin pisteytettävistä aineista, saat siitä nolla pistettä. Voit kuitenkin tulla valituksi ilman kyseistä ainetta, jos muista aineista saamasi todistuspisteet riittävät valituksi tulemiseen.
 • Voit saada samasta aineesta pisteet vain kerran. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että voit saada pisteitä vain joko pitkästä tai lyhyestä matematiikasta.
 • Jos olet suorittanut useampaan todistusvalinnassa huomioitavaan ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteet lasketaan tutkintoja yhdistelemällä sinulle eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan.
 • Vanhamuotoisesta reaalikokeesta (ennen vuotta 2006 suoritetut reaalikokeet) ei anneta pisteitä.

Kielten pisteyttäminen

 • Äidinkieli ja kirjallisuus tarkoittaa äidinkielen ja kirjallisuuden kokeita suomen, ruotsin ja saamen kielessä sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeita.
 • Jos olet kirjoittanut useamman äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen, pisteytetään näistä parhaat pisteet tuottava koe äidinkielen ja kirjallisuuden pisteytyksen mukaisesti. Lopuista kokeista voit saada pisteitä pitkän kielen pisteytyksen mukaisesti.
 • Voit saada pisteitä useammasta saman pituisesta kielestä.
 • Voit saada pisteitä samasta kielestä vain kerran, vaikka olisit suorittanut kyseisestä kielestä useamman eri oppimäärän kokeen, tai olisit kirjoittanut kyseisen kielen sekä äidinkielenä että vieraana kielenä.

Kaikilta pisteytettävät aineet

Aine

L

E

M

C

B

A

Matematiikka, pitkä
39,7
35,7
31,8
25,1
11,9
6,0
Matematiikka, lyhyt
28,2
22,5
16,9
11,2
8,4
4,1
Äidinkieli ja kirjallisuus
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Fysiikka tai kemia
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1

Kaksi muuta ainetta

Aine

L

E

M

C

B

A

Pitkä kieli
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Keskipitkä kieli
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
Lyhyt kieli (muu kuin englanti)
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysiikka
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1
Kemia
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1
Biologia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Psykologia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Elämänkatsomustieto
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Filosofia
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Historia
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Maantiede
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Terveystieto
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Uskonto
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Yhteiskuntaoppi
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Lyhyt englanti
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

Kynnysehdot

Kynnysehto tarkoittaa, että sinulla täytyy olla suoritettuna jokin tietty ylioppilaskoe tietyllä arvosanalla, jotta voit tulla huomioiduksi todistusvalinnassa.

 • Fysiikan, kemian, matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen opettajankoulutukset: Pitkä matematiikka vähintään C tai lyhyt matematiikka vähintään E
 • Fysiikka: Pitkä matematiikka vähintään C tai lyhyt matematiikka vähintään E
 • Kemia: Pitkä matematiikka vähintään B tai lyhyt matematiikka vähintään M
 • Tekniikan ala: Pitkä matematiikka sekä fysiikka tai kemia suoritettu hyväksytysti. Yksi edellä mainituista aineista tulee olla suoritettuna vähintään arvosanalla C.

Yllä mainitusta poiketen seuraavassa hakukohteessa ei ole käytössä kynnysehtoja:

 • Åbo Akademi: Fysik, Kemi, Matematik, utbildningsprogrammet i naturvetenskaper
Hakukohteet

IB-tutkinnon pisteytys

Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat:

 • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • yksi aine ryhmästä studies in language and literature
 • physics tai chemistry
 • kaksi muuta kirjoittamaasi ainetta, joista saat parhaat pisteet

Pisteitä voi saada enintään 172,1.

Tarkista, että täytät alakohtaiset kynnysehdot.

Pitkällä matematiikalla tarkoitetaan seuraavia IB-tutkinnon aineita:

 • Mathematics: Analysis and approaches HL
 • Mathematics: Applications and interpretation HL
 • Mathematics: Analysis and approaches SL
 • Further Mathematics
 • Mathematics HL
 • Mathematics SL
 • Mathematical methods

Lyhyellä matematiikalla tarkoitetaan seuraavia IB-tutkinnon aineita:

 • Mathematics: Applications and interpretation SL
 • Mathematical Studies

Sääntöjä pisteiden laskemiseen

 • Jos sinulta puuttuu jokin pisteytettävistä aineista, saat siitä nolla pistettä. Voit kuitenkin tulla valituksi ilman kyseistä ainetta, jos muista aineista saamasi todistuspisteet riittävät valituksi tulemiseen.
 • Voit saada samasta aineesta pisteet vain kerran.
 • Jos olet suorittanut useampaan todistusvalinnassa huomioitavaan ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteet lasketaan tutkintoja yhdistelemällä sinulle eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan.

Kielten pisteyttäminen

 • Studies in language and literature tarkoittaa seuraavia IB-tutkinnon aineita:
  • language A: literature
  • language A: language and literature
  • literature and performance
  • language A1 ja language A2 (ennen vuotta 2013 suoritetuissa tutkinnoissa)
 • Jos sinulla on arvosana useammasta studies in language and literature -ryhmään kuuluvasta aineesta (eri kielistä), pisteytetään näistä parhaat pisteet tuottava studies in language and literature -aineiden pisteytyksen mukaisesti. Lopuista voit saada pisteitä language B -aineen pisteytyksen mukaisesti.
 • Voit saada pisteitä useammasta saman tasoisesta kielestä.
 • Voit saada samasta kielestä pisteet vain kerran, vaikka olisit suorittanut kyseisestä kielestä useamman eri oppimäärän kokeen, tai olisit suorittanut kyseisen kielen sekä äidinkieleen että vieraaseen kieleen rinnastettavana kokeena.

Kaikilta pisteytettävät aineet

Aine

7

6

5

4

3

2

Matematiikka, pitkä
39,7
35,7
31,8
25,1
11,9
6,0
Matematiikka, lyhyt
28,2
22,5
16,9
11,2
8,4
4,1
Studies in language and literature
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Physics tai chemistry
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1

Kaksi muuta ainetta

Aine

7

6

5

4

3

2

Language B
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Language AB
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Chemistry
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1
Physics
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1
Biology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Computer science
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Design technology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Psychology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Business management
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Dance
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Economics
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Environmental systems and societies
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Film
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Geography
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Global politics
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
History
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Information technology in a global society
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Latin or Classical Greek
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Music
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Social and cultural anthropology
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Sports, exercise and health science
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Theatre
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Visual arts
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
World religions
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

Kynnysehdot

Kynnysehto tarkoittaa, että sinulla täytyy olla suoritettuna jokin tietty ylioppilaskoe tietyllä arvosanalla, jotta voit tulla huomioiduksi todistusvalinnassa. Voit täyttää kynnysehdon myös suomalaisen ylioppilastutkinnon kokeilla niille asetettujen arvosanavaatimusten mukaisesti.

 • Fysiikan, kemian, matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen opettajankoulutukset: Pitkä matematiikka vähintään arvosanalla 4 tai lyhyt matematiikka vähintään arvosanalla 6
 • Fysiikka: Pitkä matematiikka vähintään 4 tai lyhyt matematiikka vähintään 6
 • Kemia: Pitkä matematiikka vähintään 3 tai lyhyt matematiikka vähintään 5
 • Tekniikan ala: Pitkä matematiikka sekä physics tai chemistry vähintään arvosanalla 2 niin, että kuitenkin yksi edellä mainituista aineista on vähintään arvosanalla 4.
Hakukohteet

EB-tutkinnon pisteytys

Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat:

 • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • L1-kieli (tai L1-advanced)
 • fysiikka tai kemia
 • kaksi muuta kirjoittamaasi ainetta, joista saat parhaat pisteet

Pisteitä voi saada enintään 172,1.

Tarkista, että täytät mahdolliset alakohtaiset kynnysehdot.

Sääntöjä pisteiden laskemiseen

 • Voit saada pisteitä kaikista niistä aineista, jotka olet suorittanut kirjallisesti ja/tai suullisesti.
 • Jos sinulta puuttuu jokin pisteytettävistä aineista, saat siitä nolla pistettä. Voit kuitenkin tulla valituksi ilman kyseistä ainetta, jos muista aineista saamasi todistuspisteet riittävät valituksi tulemiselle.
 • Voit saada samasta aineesta pisteet vain kerran.
 • Jos olet suorittanut useampaan todistusvalinnassa huomioitavaan ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteet lasketaan tutkintoja yhdistelemällä sinulle eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan.

Kielten pisteyttäminen

 • Jos olet kirjoittanut useamman L1-tasoisen kielen (esimerkiksi suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkieli ja kirjallisuus -kokeen), pisteytetään näistä parhaat pisteet tuottava koe L1-kielen pisteytyksen mukaisesti. Lopuista kokeista voi saada pisteitä L2-kielen pisteytyksen mukaisesti.
 • Voit saada pisteitä useammasta saman tasoisesta kielestä.
 • Voit saada pisteitä samasta kielestä vain kerran, vaikka olisit suorittanut kyseisestä kielestä useamman eri oppimäärän kokeen, tai olisit suorittanut kyseisen kielen sekä L1-tasoisena kielenä että muuna kielenä.

Kaikilta pisteytettävät aineet

Aine

9,00–10,00

8,00–8,99

7,00–7,99

6,00–6,99

5,50–5,99*

5,00–5,49**

Matematiikka, pitkä (5h)
39,7
35,7
31,8
25,1
11,9
6,0
Matematiikka, lyhyt (3h)
28,2
22,5
16,9
11,2
8,4
4,1
L1-kieli (tai L1-advanced)
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Fysiikka tai kemia
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1

* 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 5,00–5,99. Siirry takaisin taulukkoon.
** 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 4,00–4,99. Siirry takaisin taulukkoon.

Kaksi muuta ainetta

Aine

9,00–10,00

8,00–8,99

7,00–7,99

6,00–6,99

5,50–5,99*

5,00–5,49**

L2-kieli (tai L2-advanced)
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
ONL-kieli
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
L3-kieli
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
L4-kieli
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysiikka
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1
Kemia
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1
Biologia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Antiikin kreikka
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Filosofia
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Historia
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Kuvataide
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Latina
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Maantiede
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Musiikki
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Taloustieto
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

* 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 5,00–5,99. Siirry takaisin taulukkoon.
** 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 4,00–4,99. Siirry takaisin taulukkoon.

Kynnysehdot

Kynnysehto tarkoittaa, että sinulla täytyy olla suoritettuna jokin tietty ylioppilaskoe tietyllä arvosanalla, jotta voit tulla huomioiduksi todistusvalinnassa. Voit täyttää kynnysehdon myös suomalaisen ylioppilastutkinnon kokeilla niille asetettujen arvosanavaatimusten mukaisesti.

 • Fysiikan, kemian, matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen opettajankoulutukset: Pitkä matematiikka vähintään arvosanalla 6,00 tai lyhyt matematiikka vähintään arvosanalla 8,00
 • Fysiikka: Pitkä matematiikka vähintään arvosanalla 6,00 tai lyhyt matematiikka vähintään arvosanalla 8,00
 • Kemia: Pitkä matematiikka vähintään arvosanalla 5,50 (2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 5,00) tai lyhyt matematiikka vähintään arvosanalla 7,00
 • Tekniikan ala: Pitkä matematiikka sekä fysiikka tai kemia vähintään arvosanalla 5,00 (2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 4,00) niin, että kuitenkin yksi edellä mainituista aineista on vähintään arvosanalla 6,00.

Yllä mainitusta poiketen seuraavassa hakukohteessa ei ole käytössä kynnysehtoja:

 • Åbo Akademi: Fysik, Kemi, Matematik, utbildningsprogrammet i naturvetenskaper
Hakukohteet

DIA- ja RP-tutkintojen pisteytys

Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat:

 • matematiikka
 • äidinkieli ja kirjallisuus: suomi tai saksa
 • fysiikka tai kemia
 • kaksi muuta kirjoittamaasi ainetta, joista saat parhaat pisteet

Pisteitä voi saada enintään 172,1.

Tarkista, että täytät mahdolliset alakohtaiset kynnysehdot.

Sääntöjä pisteiden laskemiseen

 • Sinulta huomioidaan ensin tutkintoaineet eli aineet, joista olet suorittanut päättökokeen. Jos jokin pisteytettävistä aineista ei sisälly tutkintoaineisiisi, kyseisen aineen pisteet lasketaan Helsingin Saksalaisen koulun antamasta vastaavuustodistuksesta.
  • Voit saada musiikista ja kuvataiteesta pisteitä ainoastaan, jos olet suorittanut ne tutkintoaineina.
 • Jos sinulta puuttuu jokin pisteytettävistä aineista, saat siitä nolla pistettä. Voit kuitenkin tulla valituksi ilman kyseistä ainetta, jos muista aineista saamasi todistuspisteet riittävät valituksi tulemiseen.
 • Voit saada samasta aineesta pisteet vain kerran.
 • Jos olet suorittanut useampaan todistusvalinnassa huomioitavaan ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteet lasketaan tutkintoja yhdistelemällä sinulle eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan.

Kielten pisteyttäminen

 • Jos olet kirjoittanut useamman äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen, pisteytetään näistä parhaat pisteet tuottava koe äidinkielen ja kirjallisuuden pisteytyksen mukaisesti. Lopuista kokeista voit saada pisteitä pitkän kielen pisteytyksen mukaisesti.
 • Voit saada pisteitä useammasta saman tasoisesta kielestä.
 • Voit saada samasta kielestä pisteet vain kerran, vaikka olisit suorittanut kyseisestä kielestä useamman eri oppimäärän kokeen, tai olisit suorittanut kyseisen kielen sekä äidinkielenä että vieraana kielenä.

Kaikilta pisteytettävät aineet

Aine

13–15

10–12

8–9

7

5–6

4

Matematiikka tutkintoaineena
39,7
35,7
31,8
25,1
11,9
6,0
Matematiikka vastaavuustodistuksesta
28,2
22,5
16,9
11,2
8,4
4,1
Äidinkieli ja kirjallisuus: suomi tai saksa
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Fysiikka tai kemia
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1

Kaksi muuta ainetta

Aine

13–15

10–12

8–9

7

5–6

4

Suomi
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Saksa
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Englanti
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
B1-kieli
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
B2-kieli
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
B3-kieli
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysiikka
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1
Kemia
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1
Biologia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Tietotekniikka
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Elämänkatsomustieto
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Filosofia
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Historia
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Kuvataide
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Maantiede
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Musiikki
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Taloustieto
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Uskonto
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

Kynnysehdot

Kynnysehto tarkoittaa, että sinulla täytyy olla suoritettuna jokin tietty ylioppilaskoe tietyllä arvosanalla, jotta voit tulla huomioiduksi todistusvalinnassa. Kynnysehdoissa huomioidaan ainoastaan tutkintoaineet. Voit täyttää kynnysehdon myös suomalaisen ylioppilastutkinnon kokeilla niille asetettujen arvosanavaatimusten mukaisesti.

 • Fysiikan, kemian, matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen opettajankoulutukset: Matematiikka vähintään arvosanalla 7
 • Fysiikka: Matematiikka vähintään arvosanalla 7
 • Kemia: Matematiikka vähintään arvosanalla 5
 • Tekniikan ala: Matematiikka sekä fysiikka tai kemia vähintään arvosanalla 4 niin, että kuitenkin yksi edellä mainituista aineista on vähintään arvosanalla 7.

Yllä mainitusta poiketen seuraavassa hakukohteessa ei ole käytössä kynnysehtoja:

 • Åbo Akademi: Fysik, Kemi, Matematik, utbildningsprogrammet i naturvetenskaper
Hakukohteet

Hakukohteet

Alla on listattu, mitä todistusvalinnassa mukana olevia fysiikan, kemian, matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen opettajankoulutuksia sekä fysiikan, kemian ja tekniikan alan hakukohteita kussakin yliopistossa tällä hetkellä on. Vuoden 2026 hakukohteet päätetään viimeistään syksyllä 2025. Näin ollen vuonna 2026 voi olla sellaisia hakukohteita, joita ei ole tässä listattuna. Osa listatuista hakukohteista voi myös muuttua tai poistua kokonaan.

Fysiikan, kemian, matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen opettajankoulutukset

 • Helsingin yliopisto: Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma
 • Itä-Suomen yliopisto:
  • Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka tai kemia, Joensuu
  • Aineenopettaja, matematiikka, fysiikka, kemia tai tietojenkäsittelytiede, Joensuu
 • Jyväskylän yliopisto: Matematiikan, kemian tai fysiikan aineenopettajan ja luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • Oulun yliopisto: Aineenopettaja, matematiikka tai fysiikka, Matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelma
 • Turun yliopisto: Matematiikan, fysiikan tai kemian aineenopettaja ja luokanopettaja

Fysiikka

 • Helsingin yliopisto: Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma
 • Jyväskylän yliopisto:
  • Fysiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • Fysiikan aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • Oulun yliopisto: Fysiikka, Fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma
 • Turun yliopisto: Fysikaaliset tieteet
 • Åbo Akademi: Fysik, Kemi, Matematik, utbildningsprogrammet i naturvetenskaper

Kemia

 • Helsingin yliopisto: Kemian kandiohjelma
 • Itä-Suomen yliopisto: Kemia, Joensuu
 • Jyväskylän yliopisto: Kemian tai kemian aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • Oulun yliopisto: Kemia, Kemian tutkinto-ohjelma
 • Turun yliopisto: Kemia
 • Åbo Akademi: Fysik, Kemi, Matematik, utbildningsprogrammet i naturvetenskaper

Tekniikan ala

Aalto-yliopisto:

 • Automaatio ja robotiikka
 • Bioinformaatioteknologia
 • Chemical Engineering, Bachelor of Science (Technology)
 • Computational Engineering, Bachelor of Science (Technology)
 • Data Science, Bachelor of Science (Technology)
 • Digital Systems and Design, Bachelor of Science (Technology)
 • Elektroniikka ja sähkötekniikka
 • Energia- ja konetekniikka
 • Informaatioteknologia
 • Kemian tekniikka
 • Kestävät yhdyskunnat
 • Kiinteistötalous ja geoinformatiikka
 • Quantum Technology, Bachelor of Science (Technology)
 • Rakennustekniikka
 • Teknillinen fysiikka ja matematiikka
 • Teknillinen psykologia
 • Tietotekniikka
 • Tuotantotalous

Itä-Suomen yliopisto:

 • Fotoniikka, Joensuu
 • Kestävät teknologiat, Joensuu
 • Teknillinen fysiikka, Kuopio

Jyväskylän yliopisto:

 • Teknologiajohtaminen
 • Tieto- ja ohjelmistotekniikka

LUT-yliopisto:

 • Energiatekniikka
 • LUT, Computational Engineering
 • LUT, Electrical Engineering, Double Degree
 • LUT, Energy Technology, Double Degree
 • LUT, Industrial Engineering and Management
 • LUT, Mechanical Engineering, Double Degree
 • LUT, Software and Systems Engineering, Double Degree
 • LUT, Technology and Engineering Science
 • Kemiantekniikka
 • Konetekniikka
 • Laskennallinen tekniikka
 • Sähkötekniikka
 • Tietotekniikka
 • Tuotantotalous
 • Ympäristötekniikka

Oulun yliopisto:

 • Computer Science and Engineering, Degree Programme in Digitalisation, Computing and Electronics
 • Electronics and Communications Engineering, Degree Programme in Digitalisation, Computing and Electronics
 • Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka, Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Information Processing Science, Degree Programme in Digitalisation, Computing and Electronics
 • Konetekniikka, Konetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Lääketieteen tekniikka, Lääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelma
 • Prosessitekniikka, Prosessitekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelma
 • Tietotekniikka, Tietotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalous, Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
 • Ympäristötekniikka, Ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma

Tampereen yliopisto:

 • Automaatiotekniikka, Teknisten tieteiden koulutus
 • Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan koulutus (tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri)
 • Computing and Electrical Engineering, Science and Engineering
 • Energiamurroksen koulutus
 • Konetekniikka, Teknisten tieteiden koulutus
 • Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus, Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus
 • Materiaalitekniikka, Teknisten tieteiden koulutus
 • Natural Sciences and Mathematics, Science and Engineering
 • Rakennustekniikan koulutus
 • Robotiikan koulutus
 • Sähkötekniikka, Tieto- ja sähkötekniikan koulutus
 • Technology, Sustainable Urban Development
 • Teknis-luonnontieteellinen, Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus
 • Tietojohtaminen, Teknis-taloudellinen koulutus
 • Tietotekniikka, Tieto- ja sähkötekniikan koulutus
 • Tuotantotalous, Teknis-taloudellinen koulutus
 • Ympäristö-, energia- ja biotekniikka, Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus

Turun yliopisto:

 • Automaatiotekniikka
 • Biotekniikka
 • Elintarviketekniikka
 • Konetekniikka
 • Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia
 • Materiaalitekniikka
 • Tietotekniikka
 • Tuotantotalous

Vaasan yliopisto:

 • Automaatio ja tietotekniikka
 • Data-arkkitehtuuri
 • Sähkö- ja energiatekniikka
 • Tuotantotalous

Åbo Akademi:

 • Datateknik, utbildningsprogrammet i informationsteknologi
 • Utbildningsprogrammet i kemi- och processteknik