Skip to main content

Todistusvalinta

Todistusvalinta-sivun kuvituskuva, jossa nuori nainen kirjoja kädessä kääntyneenä kameran suuntaan, mutta katsoo sivulle kamerasta

Mitä aineita todistusvalinnassa pisteytetään vuoteen 2025 saakka? Miten paljon pisteitä mistäkin aineesta saa?

Tutustu vuosien 2023-2025 todistusvalinnan pisteytyksiin!
Todistusvalinta-sivun kuvituskuva, jossa kaksi opiskelijaa katsovat yhdessä tietoja tabletilta.

Mitä aineita todistusvalinnassa pisteytetään vuodesta 2026 alkaen? Pisteytys julkaistaan syyskuussa 2023.

Mitä aineita pitäisi opiskella ja kirjoittaa, jos haluaa tulla valituksi todistusvalinnassa?

Kaikki alat antavat pisteitä äidinkielestä, joten siihen kannattaa kaikkien panostaa.

Pohdi vahvuuksiasi

 • Mitkä aineet ovat sinun vahvuuksiasi ja mistä sinä olet kiinnostunut? Menestyt todennäköisesti paremmin sellaisten aineiden ylioppilaskirjoituksissa ja saat sen myötä paremmat todistuspisteet.
 • Vain pieni osa ylioppilaskokeisiin osallistuvista saa L:n arvosanoja. Pyri siis arvioimaan realistisesti, millaiset arvosanat sinun on mahdollista saada mistäkin aineesta, kun pohdit, mistä aineista saisit hyvät todistuspisteet.
 • Esimerkiksi oikeustieteissä ja terveystieteissä, saat enemmän pisteitä historian tai lyhyen kielen arvosanasta M kuin fysiikan arvosanasta C (vuosien 2023–25 valinnoissa).

Pohdi matematiikan merkitystä omalta kannaltasi

 • Vajaa kolmasosa aloista EI ole määritellyt matematiikkaa kaikilta hakijoilta pisteytettäväksi aineeksi (vuosien 2023–25 valinnoissa).
 • Useimmilla aloilla, joissa matematiikka on yksi kaikilta pisteytettävistä aineista, matematiikka voi olla joko lyhyt tai pitkä matematiikka.
 • Jos päätät kirjoittaa matematiikan, pohdi, onko lyhyt vai pitkä matematiikka sinulle sopivampi. Kummasta sinulla on paremmat mahdollisuudet saada parempi arvosana? Esimerkiksi M:n arvosanalla lyhyestä matematiikasta saa paremmat pisteet kuin C:n arvosanalla pitkästä matematiikasta.
  Lue lisää matematiikan antamista pisteistä Dimensio-lehdestä.
Tutustu vuosien 2023-2025 todistusvalinnan pisteytyksiin!
69 %

opiskelupaikan saaneista ei ole kirjoittanut yhtään laudaturia (vuoden 2022 valinnoissa).

M

on keskimääräinen arvosana, jonka opiskelupaikan saaneet ovat kirjoittaneet (vuoden 2021 valinnoissa).

33 %

humanistis-yhteiskuntatieteellisen ja kasvatustieteellisen alan opiskelupaikan saaneista on kirjoittanut pitkän matematiikan (vuoden 2021 valinnoissa)

.

Millä arvosanoilla voi tulla valituksi todistusvalinnassa?

Katso Vipunen.fi-palvelusta, millaisilla todistuspisteillä hakijoita on aiempina vuosina valittu sinua kiinnostaviin hakukohteisiin. Vertaamalla alinta hyväksyttyä pistemäärää kyseisen hakukohteen todistusvalinnan pisteytyksiin, voit laskea, mitkä aineyhdistelmät ja arvosanat tuottavat kyseiset pisteet.

Pisterajat-raportti (Vipunen.fi-palvelussa)

Valitse raportin vasemmassa laidassa olevasta vihreästä suodatin-valikosta

 • sektoriksi ”yliopistokoulutus”
 • korkeakouluksi se yliopisto, jonka hakukohteita haluat tarkastella
 • valintatapajonon tyypiksi ”todistusvalinta”
 • hakukohteeksi se hakukohde, jonka pisterajoja haluat tarkastella

HUOM! Eri alojen hakukohteiden pisterajat eivät ole suoraan vertailtavissa keskenään, koska eri aloilla on käytössä erilaiset pisteytykset.