Skip to main content

Todistusvalinnan pisteytykset vuodesta 2026

Löydät tältä sivulta tiedon siitä, miten ylioppilastodistuksesi pisteytetään seuraavien alojen hakukohteissa vuodesta 2026 alkaen:

 • Kirjallisuustieteet
 • Kotimaiset kielet:
  • ruotsi
  • saame
  • suomi
  • viittomakieli
 • Kulttuurien tutkimus
 • Liikunnan yhteiskuntatieteet
 • Oikeustieteet
 • Taiteiden tutkimus
 • Vieraat kielet alkeistasolta
 • Viestintätieteet
 • Yhteiskuntatieteet:
  • hallintotiede
  • julkisoikeus
  • matkailututkimus
  • poliittiset tieteet
  • sosiaalitieteet
  • sosiaalityö
  • taloustiede
  • yhteiskuntatieteet

Hakukohdelistauksesta näet tarkemmin, mitä eri koulutuksia näillä aloilla on.

Mahdollisista muutoksista pisteytykseen tiedotetaan aina noin kolme vuotta ennen muutosten voimaan astumista.

Suomalaisen ylioppilastutkinnon pisteytys

Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat:

 • äidinkieli ja kirjallisuus
 • neljä muuta kirjoittamaasi ainetta, joista saat parhaat pisteet

Pisteitä voi saada enintään 149,9.

Tarkista, että täytät mahdolliset alakohtaiset kynnysehdot.

Sääntöjä pisteiden laskemiseen

 • Jos sinulta puuttuu jokin pisteytettävistä aineista, saat siitä nolla pistettä. Voit kuitenkin tulla valituksi ilman kyseistä ainetta, jos muista aineista saamasi todistuspisteet riittävät valituksi tulemiseen.
 • Voit saada samasta aineesta pisteet vain kerran. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että voit saada pisteitä vain joko pitkästä tai lyhyestä matematiikasta.
 • Jos olet suorittanut useampaan todistusvalinnassa huomioitavaan ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteet lasketaan tutkintoja yhdistelemällä sinulle eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan.
 • Vanhamuotoisesta reaalikokeesta (ennen vuotta 2006 suoritetut reaalikokeet) ei anneta pisteitä.

Kielten pisteyttäminen

 • Äidinkieli ja kirjallisuus tarkoittaa äidinkielen ja kirjallisuuden kokeita suomen, ruotsin ja saamen kielessä sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeita.
 • Jos olet kirjoittanut useamman äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen, pisteytetään näistä parhaat pisteet tuottava koe äidinkielen ja kirjallisuuden pisteytyksen mukaisesti. Lopuista kokeista voit saada pisteitä pitkän kielen pisteytyksen mukaisesti.
 • Voit saada pisteitä useammasta saman pituisesta kielestä.
 • Voit saada pisteitä samasta kielestä vain kerran, vaikka olisit suorittanut kyseisestä kielestä useamman eri oppimäärän kokeen, tai olisit kirjoittanut kyseisen kielen sekä äidinkielenä että vieraana kielenä.

Kaikilta pisteytettävät aineet

Aine

L

E

M

C

B

A

Äidinkieli ja kirjallisuus
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4

Neljä muuta ainetta

Aine

L

E

M

C

B

A

Matematiikka, pitkä
28,9
28,6
26,0
20,2
8,7
4,3
Matematiikka, lyhyt
28,2
25,4
22,5
16,9
8,4
4,1
Pitkä kieli
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Keskipitkä kieli
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
Lyhyt kieli (muu kuin englanti)
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biologia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Elämänkatsomustieto
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Filosofia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysiikka
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Historia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kemia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Maantiede
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Psykologia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Terveystieto
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Uskonto
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Yhteiskuntaoppi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Lyhyt englanti
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

Kynnysehdot

Kynnysehto tarkoittaa, että sinulla täytyy olla suoritettuna jokin tietty ylioppilaskoe tietyllä arvosanalla, jotta voit tulla huomioiduksi todistusvalinnassa.

Kirjallisuustieteiden, pohjoissaamen ja viestintätieteiden kynnysehdot

 • Kirjallisuustieteet: Äidinkieli ja kirjallisuus vähintään M
 • Pohjoissaame: Pohjoissaamen äidinkielen ja kirjallisuuden koe vähintään C tai pohjoissaame lyhyenä kielenä vähintään E
 • Viestintätieteet: Äidinkieli ja kirjallisuus vähintään C

Ruotsin kynnysehdot

Koulutukset, joissa ruotsia opiskellaan äidinkielen tasolla
 • Ruotsin äidinkielen ja kirjallisuuden koe vähintään M tai
 • ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe (R2) vähintään M tai
 • ruotsi toisena kotimaisena kielenä, pitkä tai keskipitkä oppimäärä, vähintään E

Huom! Helsingin yliopiston hakukohteessa nordiska språk (svenska som modersmål) och nordisk litteratur kynnysehdon voi täyttää ainoastaan ruotsin äidinkielen ja kirjallisuuden kokeella tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeella.

Katso hakukohdelistauksesta, missä koulutuksissa ruotsia opiskellaan äidinkielen tasolla.

Koulutukset, joissa ruotsia opiskellaan toisena kotimaisena kielenä
 • Ruotsin äidinkielen ja kirjallisuuden koe vähintään C tai
 • ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe (R2) vähintään C tai
 • ruotsi toisena kotimaisena kielenä, pitkä tai keskipitkä oppimäärä, vähintään M

Huom! Helsingin yliopiston hakukohteessa pohjoismaiset kielet (ruotsi toisena kotimaisena kielenä) kynnysehdon voi täyttää ainoastaan ruotsi toisena kotimaisena kielenä (pitkä tai keskipitkä) -kokeella.

Katso hakukohdelistauksesta, missä koulutuksissa ruotsia opiskellaan toisena kotimaisena kielenä.

Suomen kynnysehdot

 • Suomen äidinkielen ja kirjallisuuden koe vähintään M tai
 • suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe (S2) vähintään M tai
 • suomi toisena kotimaisena kielenä pitkä oppimäärä vähintään E

Huom!

 • Helsingin yliopiston hakukohteessa suomen kieli ja suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit sekä kotimainen kirjallisuus kynnysehdon voi täyttää ainoastaan suomen äidinkielen ja kirjallisuuden kokeella.
 • Helsingin yliopiston hakukohteessa suomen kieli ja kulttuuri kynnysehdon voi täyttää ainoastaan suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeella (S2) tai suomi toisena kotimaisena kielenä pitkä oppimäärä -kokeella.
 • Åbo Akademin hakukohteessa finska språket ei käytetä kynnysehtoja.

Seuraavilla aloilla ei ole kynnysehtoja:

 • Inarinsaame
 • Koltansaame
 • Kulttuurien tutkimus
 • Liikunnan yhteiskuntatieteet
 • Oikeustieteet
 • Taiteiden tutkimus
 • Vieraat kielet alkeistasolta
 • Viittomakieli
 • Yhteiskuntatieteet: hallintotiede, julkisoikeus, matkailututkimus, poliittiset tieteet, sosiaalitieteet, sosiaalityö, taloustiede ja yhteiskuntatieteet
Hakukohteet

IB-tutkinnon pisteytys

Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat:

 • Yksi aine ryhmästä studies in language and literature
 • Neljä muuta kirjoittamaasi ainetta, joista saat parhaat pisteet

Pisteitä voi saada enintään 149,9.

Tarkista, että täytät mahdolliset alakohtaiset kynnysehdot.

Pitkällä matematiikalla tarkoitetaan seuraavia IB-tutkinnon aineita:

 • Mathematics: Analysis and approaches HL
 • Mathematics: Applications and interpretation HL
 • Mathematics: Analysis and approaches SL
 • Further Mathematics
 • Mathematics HL
 • Mathematics SL
 • Mathematical methods

Lyhyellä matematiikalla tarkoitetaan seuraavia IB-tutkinnon aineita:

 • Mathematics: Applications and interpretation SL
 • Mathematical Studies

Sääntöjä pisteiden laskemiseen

 • Jos sinulta puuttuu jokin pisteytettävistä aineista, saat siitä nolla pistettä. Voit kuitenkin tulla valituksi ilman kyseistä ainetta, jos muista aineista saamasi todistuspisteet riittävät valituksi tulemiseen.
 • Voit saada samasta aineesta pisteet vain kerran.
 • Jos olet suorittanut useampaan todistusvalinnassa huomioitavaan ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteet lasketaan tutkintoja yhdistelemällä sinulle eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan.

Kielten pisteyttäminen

 • Studies in language and literature tarkoittaa seuraavia IB-tutkinnon aineita:
  • language A: literature
  • language A: language and literature
  • literature and performance
  • language A1 ja language A2 (ennen vuotta 2013 suoritetuissa tutkinnoissa)
 • Jos sinulla on arvosana useammasta studies in language and literature -ryhmään kuuluvasta aineesta (eri kielistä), pisteytetään näistä parhaat pisteet tuottava studies in language and literature -aineiden pisteytyksen mukaisesti. Lopuista voit saada pisteitä language B -aineen pisteytyksen mukaisesti.
 • Voit saada pisteitä useammasta saman tasoisesta kielestä.
 • Voit saada samasta kielestä pisteet vain kerran, vaikka olisit suorittanut kyseisestä kielestä useamman eri oppimäärän kokeen, tai olisit suorittanut kyseisen kielen sekä äidinkieleen että vieraaseen kieleen rinnastettavana kokeena.

Kaikilta pisteytettävät aineet

Aine

7

6

5

4

3

2

Studies in language and literature
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4

Neljä muuta ainetta

Aine

7

6

5

4

3

2

Matematiikka, pitkä
28,9
28,6
26,0
20,2
8,7
4,3
Matematiikka, lyhyt
28,2
25,4
22,5
16,9
8,4
4,1
Language B
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Language AB
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Business management
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Chemistry
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Computer science
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Dance
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Design technology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Economics
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Environmental systems and societies
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Film
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Geography
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Global politics
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
History
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Information technology in a global society
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Latin or Classical Greek
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Music
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Philosophy
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Physics
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Psychology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Social and cultural anthropology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Sports, exercise and health science
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Theatre
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Visual arts
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
World religions
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7

Kynnysehdot

Kynnysehto tarkoittaa, että sinulla täytyy olla suoritettuna jokin tietty ylioppilaskoe tietyllä arvosanalla, jotta voit tulla huomioiduksi todistusvalinnassa. Voit täyttää kynnysehdon myös suomalaisen ylioppilastutkinnon kokeilla niille asetettujen arvosanavaatimusten mukaisesti.

Kirjallisuustieteiden, pohjoissaamen ja viestintätieteiden kynnysehdot

 • Kirjallisuustieteet: Studies in language and literature -ryhmän aine vähintään arvosanalla 5
 • Pohjoissaame: Suomalaisen ylioppilastutkinnon pohjoissaamen äidinkielen ja kirjallisuuden koe vähintään C tai pohjoissaame lyhyenä kielenä vähintään E
 • Viestintätieteet: Studies in language and literature -ryhmän aine vähintään arvosanalla 4

Ruotsin kynnysehdot

Koulutukset, joissa ruotsia opiskellaan äidinkielen tasolla
 • Studies in language and literature -ryhmän aine ruotsin kielestä vähintään arvosanalla 5 tai
 • Swedish B vähintään arvosanalla 6

Huom! Helsingin yliopiston hakukohteessa nordiska språk (svenska som modersmål) och nordisk litteratur kynnysehdon voi täyttää ainoastaan studies in language and literature -ryhmän aineella.

Katso hakukohdelistauksesta, missä koulutuksissa ruotsia opiskellaan äidinkielen tasolla.

Koulutukset, joissa ruotsia opiskellaan toisena kotimaisena kielenä
 • Studies in language and literature ryhmän aine ruotsin kielestä vähintään arvosanalla 4 tai
 • Swedish B vähintään arvosanalla 5

Huom! Helsingin yliopiston hakukohteessa pohjoismaiset kielet (ruotsi toisena kotimaisena kielenä) kynnysehdon voi täyttää ainoastaan Swedish B -aineella.

Katso hakukohdelistauksesta, missä koulutuksissa ruotsia opiskellaan toisena kotimaisena kielenä.

Suomen kynnysehdot

 • Studies in language and literature ryhmän aine suomen kielestä vähintään arvosanalla 5 tai
 • Finnish B vähintään arvosanalla 6

Huom!

 • Helsingin yliopiston hakukohteessa suomen kieli ja suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit sekä kotimainen kirjallisuus kynnysehdon voi täyttää ainoastaan studies in language and literature ryhmän aineella.
 • Helsingin yliopiston hakukohteessa suomen kieli ja kulttuuri kynnysehdon voi täyttää ainoastaan Finnish B -aineella.
 • Åbo Akademin hakukohteessa finska språket ei käytetä kynnysehtoja.

Seuraavilla aloilla ei ole kynnysehtoja:

 • Inarinsaame
 • Koltansaame
 • Kulttuurien tutkimus
 • Liikunnan yhteiskuntatieteet
 • Oikeustieteet
 • Taiteiden tutkimus
 • Vieraat kielet alkeistasolta
 • Viittomakieli
 • Yhteiskuntatieteet: hallintotiede, julkisoikeus, matkailututkimus, poliittiset tieteet, sosiaalitieteet, sosiaalityö, taloustiede ja yhteiskuntatieteet
Hakukohteet

EB-tutkinnon pisteytys

Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat:

 • L1-kieli (tai L1-advanced)
 • neljä muuta kirjoittamaasi ainetta, joista saat parhaat pisteet

Pisteitä voi saada enintään 149,9.

Tarkista, että täytät mahdolliset alakohtaiset kynnysehdot.

Sääntöjä pisteiden laskemiseen

 • Voit saada pisteitä kaikista niistä aineista, jotka olet suorittanut kirjallisesti ja/tai suullisesti.
 • Jos sinulta puuttuu jokin pisteytettävistä aineista, saat siitä nolla pistettä. Voit kuitenkin tulla valituksi ilman kyseistä ainetta, jos muista aineista saamasi todistuspisteet riittävät valituksi tulemiselle.
 • Voit saada samasta aineesta pisteet vain kerran.
 • Jos olet suorittanut useampaan todistusvalinnassa huomioitavaan ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteet lasketaan tutkintoja yhdistelemällä sinulle eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan.

Kielten pisteyttäminen

 • Jos olet kirjoittanut useamman L1-tasoisen kielen (esimerkiksi suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkieli ja kirjallisuus -kokeen), pisteytetään näistä parhaat pisteet tuottava koe L1-kielen pisteytyksen mukaisesti. Lopuista kokeista voi saada pisteitä L2-kielen pisteytyksen mukaisesti.
 • Voit saada pisteitä useammasta saman tasoisesta kielestä.
 • Voit saada pisteitä samasta kielestä vain kerran, vaikka olisit suorittanut kyseisestä kielestä useamman eri oppimäärän kokeen, tai olisit suorittanut kyseisen kielen sekä L1-tasoisena kielenä että muuna kielenä.

Kaikilta pisteytettävät aineet

Aine

9,00–10,00

8,00–8,99

7,00–7,99

6,00–6,99

5,50–5,99*

5,00–5,49**

L1-kieli (tai L1-advanced)
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4

* 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 5,00–5,99. Siirry takaisin taulukkoon.
** 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 4,00–4,99. Siirry takaisin taulukkoon.

Neljä muuta ainetta

Aine

9,00–10,00

8,00–8,99

7,00–7,99

6,00–6,99

5,50–5,99*

5,00–5,49**

Matematiikka, pitkä (5h)
28,9
28,6
26,0
20,2
8,7
4,3
Matematiikka, lyhyt (3h)
28,2
25,4
22,5
16,9
8,4
4,1
L2-kieli (tai L2-advanced)
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
ONL-kieli
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
L3-kieli
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
L4-kieli
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Antiikin kreikka
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biologia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Filosofia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysiikka
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Historia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kemia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kuvataide
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Latina
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Maantiede
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Musiikki
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Taloustieto
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7

* 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 5,00–5,99. Siirry takaisin taulukkoon.
** 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 4,00–4,99. Siirry takaisin taulukkoon.

Kynnysehdot

Kynnysehto tarkoittaa, että sinulla täytyy olla suoritettuna jokin tietty ylioppilaskoe tietyllä arvosanalla, jotta voit tulla huomioiduksi todistusvalinnassa. Voit täyttää kynnysehdon myös suomalaisen ylioppilastutkinnon kokeilla niille asetettujen arvosanavaatimusten mukaisesti.

Kirjallisuustieteiden, pohjoissaamen ja viestintätieteiden kynnysehdot

 • Kirjallisuustieteet: L1-kieli (tai L1-advanced) vähintään arvosanalla 7,00
 • Pohjoissaame: Suomalaisen ylioppilastutkinnon pohjoissaamen äidinkielen ja kirjallisuuden koe vähintään C tai pohjoissaame lyhyenä kielenä vähintään E
 • Viestintätieteet: L1-kieli (tai L1-advanced) vähintään arvosanalla 6,00

Ruotsin kynnysehdot

Koulutukset, joissa ruotsia opiskellaan äidinkielen tasolla
 • L1-ruotsi (tai L1-advanced) vähintään arvosanalla 7,00 tai
 • ruotsi ONL-kielenä vähintään arvosanalla 8,00 tai
 • L2-ruotsi (tai L2-advanced) tai L3-ruotsi vähintään arvosanalla 8,00

Huom! Helsingin yliopiston hakukohteessa nordiska språk (svenska som modersmål) och nordisk litteratur kynnysehdon voi täyttää ainoastaan L1-ruotsin (tai L1-advanced) arvosanalla.

Katso hakukohdelistauksesta, missä koulutuksissa ruotsia opiskellaan äidinkielen tasolla.

Koulutukset, joissa ruotsia opiskellaan toisena kotimaisena kielenä
 • L1-ruotsi (tai L1-advanced) vähintään arvosanalla 6,00 tai
 • ruotsi ONL-kielenä vähintään arvosanalla 7,00 tai
 • L2-ruotsi (tai L2-advanced) tai L3-ruotsi vähintään arvosanalla 7,00

Huom! Helsingin yliopiston hakukohteessa pohjoismaiset kielet (ruotsi toisena kotimaisena kielenä) kynnysehdon voi täyttää ainoastaan ruotsi ONL-kielenä tai L2-ruotsin (tai L2-advanced) tai L3-ruotsin arvosanalla.

Katso hakukohdelistauksesta, missä koulutuksissa ruotsia opiskellaan toisena kotimaisena kielenä.

Suomen kynnysehdot

 • L1suomi (tai L1advanced) vähintään arvosanalla 7,00 tai
 • suomi ONLkielenä vähintään arvosanalla 8,0 tai
 • L2suomi (tai L2advanced) vähintään arvosanalla 8,0

Huom!

 • Helsingin yliopiston hakukohteessa suomen kieli ja suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit sekä kotimainen kirjallisuus kynnysehdon voi täyttää ainoastaan L1-suomen (tai L1-advanced) arvosanalla.
 • Helsingin yliopiston hakukohteessa suomen kieli ja kulttuuri kynnysehdon voi täyttää ainoastaan suomi ONL-kielenä tai L2-suomen (tai L2-advanced) arvosanalla.
 • Åbo Akademin hakukohteessa finska språket ei käytetä kynnysehtoja.

Seuraavilla aloilla ei ole kynnysehtoja:

 • Inarinsaame
 • Koltansaame
 • Kulttuurien tutkimus
 • Liikunnan yhteiskuntatieteet
 • Oikeustieteet
 • Taiteiden tutkimus
 • Vieraat kielet alkeistasolta
 • Viittomakieli
 • Yhteiskuntatieteet: hallintotiede, julkisoikeus, matkailututkimus, poliittiset tieteet, sosiaalitieteet, sosiaalityö, taloustiede ja yhteiskuntatieteet
Hakukohteet

DIA- ja RP-tutkintojen pisteytys

Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat:

 • äidinkieli ja kirjallisuus: suomi tai saksa
 • neljä muuta kirjoittamaasi ainetta, joista saat parhaat pisteet

Pisteitä voi saada enintään 149,9.

Tarkista, että täytät mahdolliset alakohtaiset kynnysehdot.

Sääntöjä pisteiden laskemiseen

 • Sinulta huomioidaan ensin tutkintoaineet eli aineet, joista olet suorittanut päättökokeen. Jos jokin pisteytettävistä aineista ei sisälly tutkintoaineisiisi, kyseisen aineen pisteet lasketaan Helsingin Saksalaisen koulun antamasta vastaavuustodistuksesta.
  • Voit saada musiikista ja kuvataiteesta pisteitä ainoastaan, jos olet suorittanut ne tutkintoaineina.
 • Jos sinulta puuttuu jokin pisteytettävistä aineista, saat siitä nolla pistettä. Voit kuitenkin tulla valituksi ilman kyseistä ainetta, jos muista aineista saamasi todistuspisteet riittävät valituksi tulemiseen.
 • Voit saada samasta aineesta pisteet vain kerran.
 • Jos olet suorittanut useampaan todistusvalinnassa huomioitavaan ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteet lasketaan tutkintoja yhdistelemällä sinulle eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan.

Kielten pisteyttäminen

 • Jos olet kirjoittanut useamman äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen, pisteytetään näistä parhaat pisteet tuottava koe äidinkielen ja kirjallisuuden pisteytyksen mukaisesti. Lopuista kokeista voit saada pisteitä pitkän kielen pisteytyksen mukaisesti.
 • Voit saada pisteitä useammasta saman tasoisesta kielestä.
 • Voit saada samasta kielestä pisteet vain kerran, vaikka olisit suorittanut kyseisestä kielestä useamman eri oppimäärän kokeen, tai olisit suorittanut kyseisen kielen sekä äidinkielenä että vieraana kielenä.

Kaikilta pisteytettävät aineet

Aine

13–15

10–12

8–9

7

5–6

4

Äidinkieli ja kirjallisuus: suomi tai saksa
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4

Neljä muuta ainetta

Aine

13–15

10–12

8–9

7

5–6

4

Matematiikka tutkintoaineena
28,9
28,6
26,0
20,2
8,7
4,3
Matematiikka vastaavuustodistuksesta
28,2
25,4
22,5
16,9
8,4
4,1
Suomi
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Saksa
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Englanti
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
B1-kieli
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
B2-kieli
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
B3-kieli
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biologia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Elämänkatsomustieto
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Filosofia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysiikka
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Historia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kemia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kuvataide
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Maantiede
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Musiikki
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Taloustieto
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Tietotekniikka
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Uskonto
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7

Kynnysehdot

Kynnysehto tarkoittaa, että sinulla täytyy olla suoritettuna jokin tietty ylioppilaskoe tietyllä arvosanalla, jotta voit tulla huomioiduksi todistusvalinnassa. Voit täyttää kynnysehdon myös suomalaisen ylioppilastutkinnon kokeilla niille asetettujen arvosanavaatimusten mukaisesti.

Kirjallisuustieteiden, pohjoissaamen ja viestintätieteiden kynnysehdot

 • Kirjallisuustieteet: Äidinkieli ja kirjallisuus vähintään arvosanalla 8
 • Pohjoissaame: Suomalaisen ylioppilastutkinnon pohjoissaamen äidinkielen ja kirjallisuuden koe vähintään C tai pohjoissaame lyhyenä kielenä vähintään E
 • Viestintätieteet: Äidinkieli ja kirjallisuus vähintään arvosanalla 7

Ruotsin kynnysehdot

Koulutukset, joissa ruotsia opiskellaan äidinkielen tasolla
 • B1ruotsi vähintään arvosanalla 10

Huom! Helsingin yliopiston hakukohteessa nordiska språk (svenska som modersmål) och nordisk litteratur kynnysehdon voi täyttää ainoastaan suomalaisen ylioppilastutkinnon kokeilla niille asetettujen arvosanavaatimusten mukaisesti.

Katso hakukohdelistauksesta, missä koulutuksissa ruotsia opiskellaan äidinkielen tasolla.

Koulutukset, joissa ruotsia opiskellaan toisena kotimaisena kielenä
 • B1ruotsi vähintään arvosanalla 8

Katso hakukohdelistauksesta, missä koulutuksissa ruotsia opiskellaan toisena kotimaisena kielenä.

Suomen kynnysehdot

 • Suomen äidinkielen ja kirjallisuuden koe vähintään arvosanalla 8

Huom!

Seuraavilla aloilla ei ole kynnysehtoja:

 • Inarinsaame
 • Koltansaame
 • Kulttuurien tutkimus
 • Liikunnan yhteiskuntatieteet
 • Oikeustieteet
 • Taiteiden tutkimus
 • Vieraat kielet alkeistasolta
 • Viittomakieli
 • Yhteiskuntatieteet: hallintotiede, julkisoikeus, matkailututkimus, poliittiset tieteet, sosiaalitieteet, sosiaalityö, taloustiede ja yhteiskuntatieteet
Hakukohteet

Hakukohteet

Alla on listattu, mitä todistusvalinnassa mukana olevia kirjallisuustieteiden, kotimaisten kielten, kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen, alkeistasolta lähtevien vieraiden kielten, viestintätieteiden, oikeustieteen ja yhteiskuntatieteiden hakukohteita kussakin yliopistossa tällä hetkellä on. Vuoden 2026 hakukohteet päätetään viimeistään syksyllä 2025. Näin ollen vuonna 2026 voi olla sellaisia hakukohteita, joita ei ole tässä listattuna. Osa listatuista hakukohteista voi myös muuttua tai poistua kokonaan.

Kirjallisuustieteet

 • Jyväskylän yliopisto: Kirjallisuuden kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • Tampereen yliopisto: Kirjallisuustieteen koulutus
 • Turun yliopisto: Kirjallisuustieteiden tutkinto-ohjelma

Kotimaiset kielet: ruotsi

Koulutukset, joissa ruotsia opiskellaan äidinkielen tasolla
 • Helsingin yliopisto: Nordiska språk (svenska som modersmål) och nordisk litteratur, kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer
 • Åbo Akademi: Svenska språket, utbildningsprogrammet i språk
Koulutukset, joissa ruotsia opiskellaan toisena kotimaisena kielenä
 • Helsingin yliopisto: Pohjoismaiset kielet (ruotsi toisena kotimaisena kielenä), kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma
 • Itä-Suomen yliopisto: Ruotsin kieli, Joensuu
 • Oulun yliopisto: Ruotsin kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma
 • Tampereen yliopisto: Pohjoismaiset kielet, Kielten koulutus
 • Turun yliopisto: Pohjoismaiset kielet, kielten tutkinto-ohjelma

Kotimaiset kielet: suomi

 • Helsingin yliopisto:
  • Suomen kieli ja suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit sekä kotimainen kirjallisuus, kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma
  • Suomen kieli ja kulttuuri (vieraskielisille hakijoille), kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma
 • Itä-Suomen yliopisto: Suomen kieli ja kirjallisuus, Joensuu
 • Jyväskylän yliopisto:
  • Suomen kielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • Kieliasiantuntijan kandidaatti- ja maisteriohjelma, suomen kielen opintosuunta
  • Viittomakielen asiantuntijan kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • Oulun yliopisto: Suomen kieli ja kirjallisuudentutkimus, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma
 • Tampereen yliopisto: Suomen kieli, Kielten koulutus
 • Turun yliopisto: Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus, kielten tutkinto-ohjelma
 • Åbo Akademi: Finska språket, utbildningsprogrammet i språk

Kotimaiset kielet: saame

 • Oulun yliopisto:
  • Saamen kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, pohjoissaamen linja
  • Saamen kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, inarinsaamen linja
  • Saamen kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, koltansaamen linja

Kotimaiset kielet: viittomakieli

 • Jyväskylän yliopisto: Viittomakielen asiantuntijan kandidaatti- ja maisteriohjelma

Kulttuurien ja taiteiden tutkimus

 • Helsingin yliopisto:
  • Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma
  • Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma
 • Itä-Suomen yliopisto: Kulttuurintutkimus, Joensuu
 • Jyväskylän yliopisto:
  • Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa -kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • Musiikkitieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • Oulun yliopisto:
  • Kulttuuriantropologia ja arkeologia, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma
  • Saamelainen kulttuuri, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma
 • Turun yliopisto:
  • Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma, Pori
  • Kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelma
  • Median, musiikin ja taiteen tutkimuksen tutkinto-ohjelma
 • Åbo Akademi: Utbildningsprogrammet i kultur, historia och filosofi

Liikunnan yhteiskuntatieteet

Jyväskylän yliopisto: Liikunnan yhteiskuntatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma

Oikeustieteet

 • Helsingin yliopisto:
  • Oikeusnotaarin koulutusohjelma (opetus Helsingissä suomeksi)
  • Oikeusnotaarin koulutusohjelma (opetus Vaasassa suomeksi)
  • Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (undervisning i Helsingfors på svenska)
  • Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (undervisning i Vasa på svenska)
 • Itä-Suomen yliopisto: Oikeustiede, Joensuu
 • Lapin yliopisto: Oikeustiede
 • Turun yliopisto: Oikeustiede
 • Åbo Akademi: Utbildningsprogrammet i juridik

Vieraat kielet alkeistasolta

 • Helsingin yliopisto: Maailman kielet ja kielitieteet, kielten kandiohjelma
 • Turun yliopisto:
  • Italia, kielten tutkinto-ohjelma
  • Kiinan kieli, kielten tutkinto-ohjelma
  • Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri, kielten tutkinto-ohjelma
 • Åbo Akademi: Ryska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk

Viestintätieteet

 • Jyväskylän yliopisto:
  • Journalistiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • Viestinnän kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • LUT-yliopisto: Viestintätieteet
 • Oulun yliopisto:
  • Informaatiotutkimus, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma
 • Tampereen yliopisto:
  • Informaatiotutkimus, Viestinnän monitieteinen koulutus
  • Journalistiikka, Viestinnän monitieteinen koulutus
  • Mediatutkimus, Viestinnän monitieteinen koulutus
  • Viestintä, Viestinnän monitieteinen koulutus
 • Vaasan yliopisto: Viestintätieteiden kandidaattiohjelma

Yhteiskuntatieteet

 • Helsingin yliopisto:
  • Politiikan ja viestinnän kandiohjelma
  • Sosiaalipsykologia, sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka, sosiaalitieteiden kandiohjelma
  • Sosiaalityö, sosiaalitieteiden kandiohjelma
  • Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma
 • Helsingin yliopisto, Svenska social- och kommunalhögskola:
  • Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (avläggs på svenska i Helsingfors), journalistik och kommunikation, rättsvetenskap, socialpsykologi, sociologi, statskunskap med förvaltning
  • Socialt arbete, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (avläggs på svenska i Helsingfors)
 • Itä-Suomen yliopisto:
  • Julkisoikeus, Joensuu
  • Sosiaalityö, Kuopio
  • Yhteiskuntatieteet (sosiaalipsykologia ja hyvinvointi yhteiskunnassa), Kuopio
  • Yhteiskuntatieteet (sosiologia, yhteiskuntapolitiikka), Joensuu
 • Jyväskylän yliopisto:
  • Sosiaalityön kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • Yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • Lapin yliopisto:
  • Hallintotieteiden ja johtamisen tutkinto-ohjelma
  • Matkailututkimuksen tutkinto-ohjelma
  • Politiikkatieteiden ja sosiologian tutkinto-ohjelma
  • Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
 • LUT-yliopisto: Yhteiskuntatieteet
 • Tampereen yliopisto:
  • Administrative Sciences, Sustainable Urban Development
  • Hallintotieteiden koulutus
  • Politiikan tutkimuksen koulutus
  • Sosiaalityön koulutus
  • Yhteiskuntatutkimuksen koulutus
  • Social Sciences, Sustainable Urban Development
  • Socially Sustainable Societies
 • Turun yliopisto:
  • Poliittinen historia ja valtio-oppi
  • Sosiaalitieteet
  • Sosiaalityö
 • Vaasan yliopisto: Hallintotieteet
 • Åbo Akademi:
  • Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper (Vasa)
  • Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper (Åbo)
  • Utbildningsprogrammet i socialvetenskaper (Vasa)