Skip to main content

Todistusvalinnan pisteytykset vuodesta 2026

Löydät tältä sivulta tiedon siitä, miten ylioppilastodistuksesi pisteytetään seuraavien alojen hakukohteissa vuodesta 2026 alkaen

 • Matematiikka, tilastotiede ja datatiede
 • Informaatioverkostot
 • Taloustiede
 • Tietojenkäsittelytieteet

Voit opiskella taloustiedettä myös joissakin kauppatieteiden koulutuksissa. Hakukohdelistauksesta näet, mitkä hakukohteet käyttävät tällä sivulla kuvattua todistusvalinnan pisteytystä. Kauppatieteiden pisteytyksen sivulla on puolestaan kerrottu hakukohteet, jotka käyttävät kyseistä pisteytystä.

Mahdollisista muutoksista pisteytykseen tiedotetaan aina noin kolme vuotta ennen muutosten voimaan astumista.

Suoravalinta

Joissain matematiikan, tilastotieteen ja datatieteen hakukohteissa on käytössä myös suoravalinta. Vuoden 2026 suoravalinnan kriteerit päätetään vasta syksyllä 2025. Voit kuitenkin tarkastella nykyisiä suoravalinnan kriteereitä vuosien 2023-2025 todistusvalinnan pisteytykset -sivulla. Sivulta löydät kyseisten hakukohteiden suoravalinnan kriteerit myös IB-, EB-, DIA- ja RP-tutkinnoille.

Suomalaisen ylioppilastutkinnon pisteytys

Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat:

 • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • äidinkieli ja kirjallisuus
 • kolme muuta kirjoittamaasi ainetta, joista saat parhaat pisteet

Pisteitä voi saada enintään 158,9.

Tarkista, että täytät alakohtaiset kynnysehdot.

Sääntöjä pisteiden laskemiseen

 • Jos sinulta puuttuu jokin pisteytettävistä aineista, saat siitä nolla pistettä. Voit kuitenkin tulla valituksi ilman kyseistä ainetta, jos muista aineista saamasi todistuspisteet riittävät valituksi tulemiseen.
 • Voit saada samasta aineesta pisteet vain kerran. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että voit saada pisteitä vain joko pitkästä tai lyhyestä matematiikasta.
 • Jos olet suorittanut useampaan todistusvalinnassa huomioitavaan ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteet lasketaan tutkintoja yhdistelemällä sinulle eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan.
 • Vanhamuotoisesta reaalikokeesta (ennen vuotta 2006 suoritetut reaalikokeet) ei anneta pisteitä.

Kielten pisteyttäminen

 • Äidinkieli ja kirjallisuus tarkoittaa äidinkielen ja kirjallisuuden kokeita suomen, ruotsin ja saamen kielessä sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeita.
 • Jos olet kirjoittanut useamman äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen, pisteytetään näistä parhaat pisteet tuottava koe äidinkielen ja kirjallisuuden pisteytyksen mukaisesti. Lopuista kokeista voit saada pisteitä pitkän kielen pisteytyksen mukaisesti.
 • Voit saada pisteitä useammasta saman pituisesta kielestä.
 • Voit saada pisteitä samasta kielestä vain kerran, vaikka olisit suorittanut kyseisestä kielestä useamman eri oppimäärän kokeen, tai olisit kirjoittanut kyseisen kielen sekä äidinkielenä että vieraana kielenä.

Kaikilta pisteytettävät aineet

Aine

L

E

M

C

B

A

Matematiikka, pitkä
37,9
34,1
30,3
22,7
11,4
5,7
Matematiikka, lyhyt
28,2
22,5
16,9
11,2
8,4
4,1
Äidinkieli ja kirjallisuus
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4

Kolme muuta ainetta

Aine

L

E

M

C

B

A

Pitkä kieli
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Keskipitkä kieli
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
Lyhyt kieli (muu kuin englanti)
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biologia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Elämänkatsomustieto
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Filosofia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysiikka
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Historia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kemia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Maantiede
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Psykologia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Terveystieto
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Uskonto
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Yhteiskuntaoppi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Lyhyt englanti
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

Kynnysehdot

Kynnysehto tarkoittaa, että sinulla täytyy olla suoritettuna jokin tietty ylioppilaskoe tietyllä arvosanalla, jotta voit tulla huomioiduksi todistusvalinnassa.

 • Matematiikka, tilastotiede ja data-tiede: Pitkä matematiikka vähintään C tai lyhyt matematiikka vähintään E. Pitkä matematiikka antaa paremmat valmiudet matemaattisten tieteiden opintoihin. Myös lyhyen matematiikan taustalla on mahdollista pärjätä opinnoissa, jos opiskelijalla on valmius tehdä töitä sen eteen.
 • Informaatioverkostot: Pitkä matematiikka suoritettu hyväksytysti
 • Taloustiede: Pitkä matematiikka suoritettu hyväksytysti tai lyhyt matematiikka vähintään C
 • Tietojenkäsittelytieteet: Pitkä matematiikka vähintään C tai lyhyt matematiikka vähintään M

Tasasijakriteerit

Hakijat, jotka ovat saaneet samat todistuspisteet, ovat valinnassa samalla sijalla. Tällaisessa tasasijatilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen vertaamalla mainitussa järjestyksessä hakijoiden saamia todistuspisteitä seuraavista aineista:

 1. Matematiikan arvosanasta saadut todistuspisteet
 2. Äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanasta saadut todistuspisteet
 3. Muusta hakijalle parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 4. Muusta hakijalle toiseksi parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
Hakukohteet

IB-tutkinnon pisteytys

Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat:

 • Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • Yksi aine ryhmästä studies in language and literature
 • Kolme muuta kirjoittamaasi ainetta, joista saat parhaat pisteet

Pisteitä voi saada enintään 158,9.

Tarkista, että täytät alakohtaiset kynnysehdot.

Pitkällä matematiikalla tarkoitetaan seuraavia IB-tutkinnon aineita:

 • Mathematics: Analysis and approaches HL
 • Mathematics: Applications and interpretation HL
 • Mathematics: Analysis and approaches SL
 • Further Mathematics
 • Mathematics HL
 • Mathematics SL
 • Mathematical methods

Lyhyellä matematiikalla tarkoitetaan seuraavia IB-tutkinnon aineita:

 • Mathematics: Applications and interpretation SL
 • Mathematical Studies

Sääntöjä pisteiden laskemiseen

 • Jos sinulta puuttuu jokin pisteytettävistä aineista, saat siitä nolla pistettä. Voit kuitenkin tulla valituksi ilman kyseistä ainetta, jos muista aineista saamasi todistuspisteet riittävät valituksi tulemiseen.
 • Voit saada samasta aineesta pisteet vain kerran.
 • Jos olet suorittanut useampaan todistusvalinnassa huomioitavaan ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteet lasketaan tutkintoja yhdistelemällä sinulle eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan.

Kielten pisteyttäminen

 • Studies in language and literature tarkoittaa seuraavia IB-tutkinnon aineita:
  • language A: literature
  • language A: language and literature
  • literature and performance
  • language A1 ja language A2 (ennen vuotta 2013 suoritetuissa tutkinnoissa)
 • Jos sinulla on arvosana useammasta studies in language and literature -ryhmään kuuluvasta aineesta (eri kielistä), pisteytetään näistä parhaat pisteet tuottava studies in language and literature -aineiden pisteytyksen mukaisesti. Lopuista voit saada pisteitä language B -aineen pisteytyksen mukaisesti.
 • Voit saada pisteitä useammasta saman tasoisesta kielestä.
 • Voit saada samasta kielestä pisteet vain kerran, vaikka olisit suorittanut kyseisestä kielestä useamman eri oppimäärän kokeen, tai olisit suorittanut kyseisen kielen sekä äidinkieleen että vieraaseen kieleen rinnastettavana kokeena.

Kaikilta pisteytettävät aineet

Aine

7

6

5

4

3

2

Matematiikka, pitkä
37,9
34,1
30,3
22,7
11,4
5,7
Matematiikka, lyhyt
28,2
22,5
16,9
11,2
8,4
4,1
Studies in language and literature
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4

Kolme muuta ainetta

Aine

7

6

5

4

3

2

Language B
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Language AB
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Business management
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Chemistry
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Computer science
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Dance
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Design technology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Economics
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Environmental systems and societies
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Film
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Geography
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Global politics
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
History
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Information technology in a global society
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Latin or Classical Greek
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Music
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Physics
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Psychology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Social and cultural anthropology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Sports, exercise and health science
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Theatre
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Visual arts
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
World religions
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7

Kynnysehdot

Kynnysehto tarkoittaa, että sinulla täytyy olla suoritettuna jokin tietty ylioppilaskoe tietyllä arvosanalla, jotta voit tulla huomioiduksi todistusvalinnassa. Voit täyttää kynnysehdon myös suomalaisen ylioppilastutkinnon kokeilla niille asetettujen arvosanavaatimusten mukaisesti.

 • Matematiikka, tilastotiede ja data-tiede: Pitkä matematiikka vähintään arvosanalla 4 tai lyhyt matematiikka vähintään arvosanalla 6. Pitkä matematiikka antaa paremmat valmiudet matemaattisten tieteiden opintoihin. Myös lyhyen matematiikan taustalla on mahdollista pärjätä opinnoissa, jos opiskelijalla on valmius tehdä töitä sen eteen.
 • Informaatioverkostot: Pitkä matematiikka vähintään arvosanalla 2
 • Taloustiede: Pitkä matematiikka vähintään arvosanalla 2 tai lyhyt matematiikka vähintään arvosanalla 4
 • Tietojenkäsittelytieteet: Pitkä matematiikka vähintään arvosanalla 4 tai lyhyt matematiikka vähintään arvosanalla 5

Tasasijakriteerit

Hakijat, jotka ovat saaneet samat todistuspisteet, ovat valinnassa samalla sijalla. Tasasijatilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen vertaamalla mainitussa järjestyksessä hakijoiden saamia todistuspisteitä seuraavista aineista:

 1. Matematiikan arvosanasta saadut todistuspisteet
 2. Studies in language and literature -ryhmään kuuluvan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 3. Muusta hakijalle parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 4. Muusta hakijalle toiseksi parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
Hakukohteet

EB-tutkinnon pisteytys

Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat:

 • Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • L1-kieli (tai L1-advanced)
 • Kolme muuta kirjoittamaasi ainetta, joista saat parhaat pisteet

Pisteitä voi saada enintään 158,9.

Tarkista, että täytät alakohtaiset kynnysehdot.

Sääntöjä pisteiden laskemiseen

 • Voit saada pisteitä kaikista niistä aineista, jotka olet suorittanut kirjallisesti ja/tai suullisesti.
 • Jos sinulta puuttuu jokin pisteytettävistä aineista, saat siitä nolla pistettä. Voit kuitenkin tulla valituksi ilman kyseistä ainetta, jos muista aineista saamasi todistuspisteet riittävät valituksi tulemiselle.
 • Voit saada samasta aineesta pisteet vain kerran.
 • Jos olet suorittanut useampaan todistusvalinnassa huomioitavaan ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteet lasketaan tutkintoja yhdistelemällä sinulle eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan.

Kielten pisteyttäminen

 • Jos olet kirjoittanut useamman L1-tasoisen kielen (esimerkiksi suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkieli ja kirjallisuus -kokeen), pisteytetään näistä parhaat pisteet tuottava koe L1-kielen pisteytyksen mukaisesti. Lopuista kokeista voi saada pisteitä L2-kielen pisteytyksen mukaisesti.
 • Voit saada pisteitä useammasta saman tasoisesta kielestä.
 • Voit saada pisteitä samasta kielestä vain kerran, vaikka olisit suorittanut kyseisestä kielestä useamman eri oppimäärän kokeen, tai olisit suorittanut kyseisen kielen sekä L1-tasoisena kielenä että muuna kielenä.

Kaikilta pisteytettävät aineet

Aine


9,00–10,00


8,00–8,99


7,00–7,99


6,00–6,99


5,50–5,99*


5,00–5,49**


Matematiikka, pitkä (5h)
37,9
34,1
30,3
22,7
11,4
5,7
Matematiikka, lyhyt (3h)
28,2
22,5
16,9
11,2
8,4
4,1
L1-kieli (tai L1-advanced)
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4

* 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 5,00–5,99. Siirry takaisin taulukkoon.
** 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 4,00–4,99. Siirry takaisin taulukkoon.

Kolme muuta ainetta

Aine


9,00–10,00


8,00–8,99


7,00–7,99


6,00–6,99


5,50–5,99*


5,00–5,49**


L2-kieli (tai L2-advanced)
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
ONL-kieli
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
L3-kieli
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
L4-kieli
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Antiikin kreikka
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biologia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Filosofia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysiikka
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Historia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kemia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kuvataide
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Latina
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Maantiede
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Musiikki
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Taloustieto
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7

* 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 5,00–5,99. Siirry takaisin taulukkoon.
** 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 4,00–4,99. Siirry takaisin taulukkoon.

Kynnysehdot

Kynnysehto tarkoittaa, että sinulla täytyy olla suoritettuna jokin tietty ylioppilaskoe tietyllä arvosanalla, jotta voit tulla huomioiduksi todistusvalinnassa. Voit täyttää kynnysehdon myös suomalaisen ylioppilastutkinnon kokeilla niille asetettujen arvosanavaatimusten mukaisesti.

 • Matematiikka, tilastotiede ja data-tiede: Pitkä matematiikka vähintään arvosanalla 6,00 tai lyhyt matematiikka vähintään arvosanalla 8,00
 • Informaatioverkostot: Pitkä matematiikka vähintään arvosanalla 5,00 (2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 4,00)
 • Taloustiede: Pitkä matematiikka vähintään arvosanalla 5,00 (2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 4,00) tai lyhyt matematiikka vähintään arvosanalla 6,00
 • Tietojenkäsittelytieteet: Pitkä matematiikka vähintään arvosanalla 6,00 tai lyhyt matematiikka vähintään arvosanalla 7,00

Tasasijakriteerit

Hakijat, jotka ovat saaneet samat todistuspisteet, ovat valinnassa samalla sijalla. Tällaisessa tasasijatilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen vertaamalla mainitussa järjestyksessä hakijoiden saamia todistuspisteitä seuraavista aineista:

 1. Matematiikan arvosanasta saadut todistuspisteet
 2. L1-kielestä (tai L1-advanced) arvosanasta saadut todistuspisteet
 3. Muusta hakijalle parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 4. Muusta hakijalle toiseksi parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
Hakukohteet

DIA- ja RP-tutkintojen pisteytys

Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat:

 • Matematiikka
 • Äidinkieli ja kirjallisuus: suomi tai saksa
 • Kolme muuta kirjoittamaasi ainetta, joista saat parhaat pisteet

Pisteitä voi saada enintään 158,9.

Tarkista, että täytät alakohtaiset kynnysehdot.

Sääntöjä pisteiden laskemiseen

 • Sinulta huomioidaan ensin tutkintoaineet eli aineet, joista olet suorittanut päättökokeen. Jos jokin pisteytettävistä aineista ei sisälly tutkintoaineisiisi, kyseisen aineen pisteet lasketaan Helsingin Saksalaisen koulun antamasta vastaavuustodistuksesta.
  • Voit saada musiikista ja kuvataiteesta pisteitä ainoastaan, jos olet suorittanut ne tutkintoaineina.
 • Jos sinulta puuttuu jokin pisteytettävistä aineista, saat siitä nolla pistettä. Voit kuitenkin tulla valituksi ilman kyseistä ainetta, jos muista aineista saamasi todistuspisteet riittävät valituksi tulemiseen.
 • Voit saada samasta aineesta pisteet vain kerran.
 • Jos olet suorittanut useampaan todistusvalinnassa huomioitavaan ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteet lasketaan tutkintoja yhdistelemällä sinulle eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan.

Kielten pisteyttäminen

 • Jos olet kirjoittanut useamman äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen, pisteytetään näistä parhaat pisteet tuottava koe äidinkielen ja kirjallisuuden pisteytyksen mukaisesti. Lopuista kokeista voit saada pisteitä englannin pisteytyksen mukaisesti.
 • Voit saada pisteitä useammasta saman tasoisesta kielestä.
 • Voit saada samasta kielestä pisteet vain kerran, vaikka olisit suorittanut kyseisestä kielestä useamman eri oppimäärän kokeen, tai olisit suorittanut kyseisen kielen sekä äidinkielenä että vieraana kielenä.

Kaikilta pisteytettävät aineet

Aine

13–15

10–12

8–9

7

5–6

4

Matematiikka tutkintoaineena
37,9
34,1
30,3
22,7
11,4
5,7
Matematiikka vastaavuustodistuksesta
28,2
22,5
16,9
11,2
8,4
4,1
Äidinkieli ja kirjallisuus: suomi tai saksa
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4

Kolme muuta ainetta

Aine

13–15

10–12

8–9

7

5–6

4

Suomi
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Saksa
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Englanti
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
B1-kieli
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
B2-kieli
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
B3-kieli
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biologia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Elämänkatsomustieto
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Filosofia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysiikka
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Historia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kemia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kuvataide
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Maantiede
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Musiikki
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Taloustieto
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Tietotekniikka
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Uskonto
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7

Kynnysehdot

Kynnysehto tarkoittaa, että sinulla täytyy olla suoritettuna jokin tietty ylioppilaskoe tietyllä arvosanalla, jotta voit tulla huomioiduksi todistusvalinnassa. Kynnysehdoissa huomioidaan ainoastaan tutkintoaineet. Voit täyttää kynnysehdon myös suomalaisen ylioppilastutkinnon kokeilla niille asetettujen arvosanavaatimusten mukaisesti.

 • Matematiikka, tilastotiede ja data-tiede: Matematiikka vähintään arvosanalla 7
 • Informaatioverkostot: Matematiikka vähintään arvosanalla 4
 • Taloustiede: Matematiikka vähintään arvosanalla 4
 • Tietojenkäsittelytieteet: Matematiikka vähintään arvosanalla 7

Tasasijakriteerit

Hakijat, jotka ovat saaneet samat todistuspisteet, ovat valinnassa samalla sijalla. Tällaisessa tasasijatilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen vertaamalla mainitussa järjestyksessä hakijoiden saamia todistuspisteitä seuraavista aineista:

 1. Matematiikan arvosanasta saadut todistuspisteet
 2. Äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanasta saadut todistuspisteet
 3. Muusta hakijalle parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 4. Muusta hakijalle toiseksi parhaat pisteet tuottavan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
Hakukohteet

Hakukohteet

Alla on listattu, mitä todistusvalinnassa mukana olevia matemaattisten tieteiden, informaatioverkostojen, taloustieteen ja tietojenkäsittelytieteiden hakukohteita kussakin yliopistossa tällä hetkellä on. Vuoden 2026 hakukohteet päätetään viimeistään syksyllä 2025. Näin ollen vuonna 2026 voi olla sellaisia hakukohteita, joita ei ole tässä listattuna. Osa listatuista hakukohteista voi myös muuttua tai poistua kokonaan.

Matematiikka, tilastotiede ja datatiede

 • Helsingin yliopisto:
  • Bachelor’s Programme in Science, Admission Group 2
  • Matemaattisten tieteiden kandiohjelma
 • Itä-Suomen yliopisto: Matematiikka, Joensuu
 • Jyväskylän yliopisto:
  • Matematiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • Matematiikan aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • Tilastotieteen ja datatieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • Oulun yliopisto: Matematiikka ja datatiede, Matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelma
 • Tampereen yliopisto: Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin koulutus
 • Turun yliopisto: Matematiikka ja tilastotiede

HUOM!

Informaatioverkostot

 • Aalto yliopisto: Informaatioverkostot

Taloustiede

 • Helsingin yliopisto:
  • Taloustieteen kandiohjelma
  • Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma
 • Turun yliopisto: Taloustiede

Voit opiskella taloustiedettä myös joissakin kauppatieteiden koulutuksissa. Kauppatieteiden pisteytyksen sivulla on kerrottu hakukohteet, jotka käyttävät kyseistä pisteytystä.

Tietojenkäsittelytieteet

 • Helsingin yliopisto: Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma
 • Itä-Suomen yliopisto:
  • Information Technology, Joensuu
  • Liiketaloustiede ja tietojenkäsittelytiede, Joensuu
  • Liiketaloustiede ja tietojenkäsittelytiede, Kuopio
  • Tietojenkäsittelytiede, Joensuu
  • Tietojenkäsittelytiede, Kuopio
 • Jyväskylän yliopisto: Tietojenkäsittelytieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • Oulun yliopisto: Tietojenkäsittelytiede, Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
 • Tampereen yliopisto: Tietojenkäsittelytieteiden koulutus
 • Turun yliopisto: Tietojenkäsittelytiede
 • Åbo Akademi: Datavetenskap, utbildningprogrammet i informationsteknologi