Skip to main content

Valintakokeita on monenlaisia

Valintakokeella (eli pääsykokeella) valitaan noin puolet uusista opiskelijoista kanditason opintoihin. Valintakoe on käytössä myös joissakin maisteritason koulutusten valinnoissa.

Valintakokeessa testataan alan opinnoissa menestymisen kannalta keskeisiä ennakkotietoja ja -taitoja sekä yleisiä korkeakouluvalmiuksia. Hakukohteen valintaperusteissa Opintopolussa kerrotaan, miten voit valmistautua kuhunkin valintakokeeseen.

Tyypillisesti valintakokeet ovat kirjallisia kokeita.

Soveltuvuuskokeet sisältävät yleensä haastattelun, mutta niihin voi kuulua myös muun muassa kirjallisia osioita. Soveltuvuuskokeita käytetään esimerkiksi opettajankoulutuksen hakukohteissa.

Taidealojen valintakokeet Aalto-yliopistossa, Lapin yliopistossa, Taideyliopistossa ja Tampereen yliopistossa poikkeavat muista. Ne ovat tyypillisesti moniosaisia ja koostuvat muun muassa erilaisista kirjallisista ja suullisista yksilö- ja ryhmätehtävistä.

Arkkitehtuurin valintakokeisiin puolestaan sisältyy piirustus- ja suunnittelukoe.

Ohjeita valintakokeeseen osallistuvalle

Osa yliopistojen kirjallisista valintakokeista järjestetään digitaalisina ja osa paperisina valintakokeina.

Digitaaliseen valintakokeeseen tarvitset mukaan oman kannettavan tietokoneen sekä voimassa olevan henkilöllisyystodistuksen. Digitaalisten valintakokeiden ohjesivulla kerrotaan kannettavan tietokoneen laitteistovaatimukset sekä muita tärkeitä ohjeita valintakoepäivään. Tutustu ohjeisiin hyvissä ajoin ennen valintakoetta.

Paperiseen valintakokeeseen tarvitset mukaan voimassa olevan henkilöllisyystodistuksen ja kirjoitusvälineet. Paperisten valintakokeiden ohjesivulla kerrotaan tarkemmin valintakokeessa tarvitsemistasi välineistä sekä muita tärkeitä ohjeita valintakoepäivään. Tutustu ohjeisiin hyvissä ajoin ennen valintakoetta.

Myös muihin valintakokeisiin tarvitset mukaan voimassa olevan henkilöllisyystodistuksen. Tarkista, mitä muuta tarvitset valintakokeeseen mukaan ja lue tarkemmat valintakoeohjeet sen yliopiston sivuilta, joka järjestää kyseisen valintakokeen.

Yhteisvalinnat ja muut valintayhteistyöt

Monilla aloilla tehdään yliopistojen välistä valintayhteistyötä. Valintayhteistyön puitteissa voit hakea samalla valintakokeella useampaan opiskelupaikkaan eri yliopistoissa. Valintakoesuorituksesi otetaan huomioon niissä valintayhteistyön hakukohteissa, joihin olet hakenut.

Kaikki saman alan hakukohteet eivät välttämättä ole mukana kyseisen alan valintayhteistyössä. Tarkista siis aina erikseen, mitkä kaikki yliopistojen hakukohteet ovat mukana valintayhteistyössä.

Katso, millä kaikilla aloilla tehdään valintayhteistyötä.

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Opiskelijavalinnan yksilöllisillä järjestelyillä tarkoitetaan yksilöllisiä käytännönjärjestelyjä valintakoetilanteessa. Sinulle voidaan myöntää yksilöllisiä järjestelyitä sairauden, vamman tai haitan vuoksi. Myönnettävät järjestelyt riippuvat siitä, millaisia tarpeita sinulla on. Voit esimerkiksi saada kokeeseen lisäaikaa tai mahdollisuuden käyttää apuvälineitä. Yksilölliset järjestelyt eivät vaikuta valintakokeen arvosteluun. Et siis voi saada pistehyvitystä.

Hae yksilöllisiä järjestelyjä siitä yliopistosta, jonka järjestämään valintakokeeseen osallistut.

Löydät tarkemmat ohjeet, hakemuslomakkeen ja hakemisen määräajan kunkin yliopiston sivuilta:

Valintakoevalintaa kehitetään vuodelle 2025

Yliopistoilla on meneillään opiskelijavalintojen kehittämishanke 2022–2025.

Tavoitteena on, että vuodesta 2025 alkaen

  • samalla valintakokeella voi hakea entistä useammalle alalle ja entistä useampaan yliopistoon.
  • eri valintakokeita ei järjestetä samaan aikaan.
  • valintakokeet järjestetään kesäkuussa vasta todistusvalinnan tulosten julkaisun jälkeen.

Lue aiheesta lisää opiskelijavalintojen kehittämishankkeen blogista.