Skip to main content

Todistusvalinnan pisteytykset vuosina 2023–2025

Mitä todistusvalinta on?

Todistusvalinnassa huomioidaan hakijat, jotka ovat suorittaneet

 • suomalaisen ylioppilastutkinnon,
 • International Baccalaureate (IB) -tutkinnon,
 • Eurooppa-koulun Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB) tai
 • Reifeprüfung (RP) -tutkinnon tai Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnon Suomessa.

Todistusvalinnassa on kaksi eri tapaa valita opiskelijoita:

Kaikkien hakijoiden tulee myös osoittaa riittävä kielitaito. Lue lisää kielitaidon osoittamisesta.

Valintaperusteet julkaistaan 31.10. mennessä

Tämänhetkiset todistusvalinnan kriteerit ovat voimassa vielä vuoden 2025 valinnoissa. Todistusvalinnan kriteerit päätetään ja julkaistaan aina noin kolme vuotta etukäteen.

Todistusvalinnan pisteytykset vuonna 2026

Kolme ihmistä pöydän äärellä, tutkimassa toistensa avonaisia kirjoja

Ylioppilastodistuksen pisteytys

Todistuspisteet lasketaan ylioppilastutkintosi arvosanojen perusteella parhaat pisteet tuottavan aineyhdistelmän mukaan. Todistusvalinnassa huomioitavat ylioppilastutkinnot ovat suomalainen ylioppilastutkinto, IB- ja EB-tutkinnot sekä Suomessa suoritetut RP- ja DIA-tutkinnot.

Todistusvalinnan kriteerit koostuvat neljästä kokonaisuudesta:

 • pisteytettävät aineet,
 • pisteytystaulukko,
 • mahdolliset kynnysehdot ja
 • mahdollinen vähimmäispistemäärä.

Saman alan hakukohteissa on käytössä samat pisteytettävät aineet ja pisteytystaulukko. Huomaa kuitenkin, että läheistenkin alojen välillä näissä voi olla eroja. Mahdolliset kynnysehdot ja vähimmäispistemäärät voivat saman alan sisällä vaihdella hakukohteittain.

Pisteytettävät aineet

Todistusvalinnassa pisteytettävien ylioppilastutkintoaineiden määrä vaihtelee aloittain. Huomioitavia ylioppilastutkinnon aineita voi olla enimmillään kuusi.

 • Voit saada yhdestä aineesta pisteet vain kerran.
 • Jos sinulta puuttuu jokin pisteytettävistä aineista, saat kyseisestä aineesta nolla pistettä. Voit silti tulla valituksi, jos muista aineista saamasi pisteet riittävät valintaan.
 • Ennen vuotta 2006 suoritetusta suomalaisen ylioppilastutkinnon reaalikokeesta ei voi saada pisteitä.
 • Yksittäisten ylioppilaskokeiden arvosanat huomioidaan pisteytyksessä, kunhan sinulla on jokin todistusvalinnassa huomioitavista ylioppilastutkinnoista suoristettuna kokonaisuudessaan. Esimerkiksi IB-tutkinnon suorittanut hakija voi kirjoittaa yksittäisiä suomalaisen ylioppilastutkinnon aineita ja näin saada todistuspisteitä kyseisistä aineista.

Alakohtaiset todistusvalinnan pisteytykset -sivuilla kerrotaan, mistä aineista voit saada pisteitä kullakin alalla.

Äidinkieli

 • Kaikilla aloilla annetaan pisteitä äidinkielestä.
 • Äidinkielenä huomioidaan suomi äidinkielenä, ruotsi äidinkielenä, saame äidinkielenä, suomi toisena kielenä tai ruotsi toisena kielenä. Muutamassa hakukohteessa on rajattu, mitkä aineet huomioidaan äidinkielenä. Näistä poikkeuksista on mainittu kyseisten hakukohteiden kohdalla.
 • Jos olet kirjoittanut kaksi äidinkielen tasoista koetta, huomioidaan toinen niistä pitkänä kielenä.

Matematiikka

 • Matematiikasta voi saada pisteitä joko lyhyestä tai pitkästä matematiikasta.

Kielet

 • Useammasta saman tasoisen kielen (pitkä, keskipitkä, lyhyt) kokeesta voi saada pisteitä, jos alan määrittelemä pisteytys sen mahdollistaa.
 • Esimerkki: Hakukohteen todistusvalinnan pisteytyksessä huomioidaan viisi ainetta niin, että äidinkielen lisäksi huomioidaan neljä mitä tahansa ainetta. Hakija on kirjoittanut suomen äidinkielenä, pitkän ruotsin, pitkän englannin, lyhyen ranskan ja biologian. Hakija saa kyseisen hakukohteen todistusvalinnassa pisteitä kaikista kirjoittamistaan aineista.

Pisteytystaulukko

Pisteytystaulukosta näet, kuinka paljon pisteitä saat mistäkin aineesta. Pisteytystaulukot vaihtelevat hieman aloittain. Näin ollen samasta aineesta voi saada eri pistemäärän eri aloille hakiessa. Myös suurin mahdollinen todistuspisteiden määrä vaihtelee aloittain riippuen siitä, millainen pisteytystaulukko on käytössä.

Alakohtaiset todistusvalinnan pisteytykset -sivuilta löydät kunkin alan pisteytystaulukon.

Kynnysehdot

Kynnysehdoissa kerrotaan, jos sinulla pitää olla suoritettuna jokin tietty ylioppilaskoe, jotta voit tulla huomioiduksi todistusvalinnassa. Usein kynnysehdossa on lisäksi määritelty vähimmäisarvosana, joka sinulla tulee kyseisestä ylioppilaskokeesta olla.

Kynnysehdot ovat hakukohdekohtaisia. Hakukohteessa voi olla käytössä useampi kynnysehto.  Kynnysehtoja ei kuitenkaan käytetä kaikissa hakukohteissa.

Alakohtaiset todistusvalinnan pisteytykset -sivuilla kerrotaan kunkin hakukohteen kynnysehdot.

Esimerkki 1 kynnysehdoista

Jos hakukohteen kynnysehtona on kemian arvosana M, on hakijan kirjoitettava kemia vähintään arvosanalla M. Jos hakija ei ole kirjoittanut kemiaa tai on saanut siitä arvosanaksi A:n, B:n tai C:n, hän ei voi tulla hyväksytyksi kyseisen hakukohteen todistusvalinnassa.

Esimerkki 2 kynnysehdoista

Jos kynnysehdoksi on määritelty äidinkieli, tarkoitetaan sillä suomi äidinkielenä, ruotsi äidinkielenä, saame äidinkielenä, suomi toisena kielenä tai ruotsi toisena kielenä -koetta. Jos kynnysehdoksi on määritelty suomi äidinkielenä, ruotsi äidinkielenä tai saame äidinkielenä, tarkoitetaan sillä vain kyseisen kielen äidinkielen koetta. Tällöin suomi toisena kielenä tai ruotsi toisena kielenä -kokeen suorittanut ei täytä kynnysehtoa.

Vähimmäispistemäärä

Sinut voidaan hyväksyä todistusvalinnassa vain, jos saat todistuspisteitä vähintään vähimmäispistemäärän verran. Huomaa, että vähimmäispistemäärän saavuttaminen ei vielä tarkoita, että tulet hyväksytyksi, vaan pisteitäsi verrataan muiden hakijoiden pisteisiin ja opiskelupaikat tarjotaan parhaat pisteet saaneille hakijoille. Vähimmäispistemäärä on hakukohdekohtainen. Kaikissa hakukohteissa ei ole määritelty erillistä vähimmäispistemäärää.

Mahdollinen vähimmäispistemäärä on kerrottu kunkin hakukohteen valintaperusteissa Opintopolussa.

Pisteytys EB-, IB-, RP- ja DIA-tutkinnoille

Eurooppa-koulun Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB), International Baccalaureate (IB) -tutkinnon sekä Suomessa suoritettujen Reifeprüfung (RP) -tutkinnon ja Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnon arvosanat muunnetaan vastaamaan suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanoja.

Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB) vastaavuustaulukot

Pisteitä voi saada kaikista niistä aineista, jotka on suoritettu kirjallisesti ja/tai suullisesti.

Eurooppa-koulussa suoritetun EB-tutkinnon arvioinnissa käytetään kahta vastaavuussuositusta:

 • vuonna 2021 ja sen jälkeen valmistuneiden osalta noudatetaan uutta vastaavuussuositusta ja
 • vuonna 2020 ja sitä ennen valmistuneiden osalta vanhaa vastaavuussuositusta.

EB-tutkintoon kuuluvat lopulliset arvosanat vastaavat suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanoja seuraavien taulukoiden mukaisesti.

Arvosanojen vastaavuus: vuonna 2021 ja sen jälkeen valmistuneille hakijoille
Lopullinen arvosana EB-tutkinnossa (vuonna 2021 ja sen jälkeen valmistuneet hakijat)
Vastaava suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosana
9,00–10,00
laudatur (L)
8,00–8,99
eximia cum laude approbatur (E)
7,00–7,99
magna cum laude approbatur (M)
6,00–6,99
cum laude approbatur (C)
5,50–5,99
lubenter approbatur (B)
5,00–5,49
approbatur (A)

Arvosanojen vastaavuus: vuonna 2020 ja sitä ennen valmistuneille hakijoille
Lopullinen arvosana EB-tutkinnossa (vuonna 2020 ja sitä ennen valmistuneet hakijat)
Vastaava suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosana
9,00–10,00
laudatur (L)
8,00–8,99
eximia cum laude approbatur (E)
7,00–7,99
magna cum laude approbatur (M)
6,00–6,99
cum laude approbatur (C)
5,00–5,99
lubenter approbatur (B)
4,00–4,99
approbatur (A)

Aineiden vastaavuus

EB-tutkinnon reaaliaineet pisteytetään alakohtaisten pistetaulukoiden mukaisesti.

EB-tutkintoaineet, joilla ei ole vastinetta suomalaisessa ylioppilastutkinnossa, pisteytetään pisteytystaulukoissa olevan ”EB-, IB-, RP- ja DIA-tutkintojen muut reaaliaineet” -kohdan mukaan.

Muut EB-tutkintoaineet vastaavat todistusvalinnan pisteytyksessä suomalaisen ylioppilastutkinnon aineita seuraavasti.

EB-tutkinnon aine
Vastaava suomalaisen ylioppilastutkinnon aine
L1-kieli
äidinkieli
L2-kieli
pitkä kieli
L3-kieli, Other National Language
keskipitkä kieli
L4-kieli, L5-kieli
lyhyt kieli
pitkä matematiikka (5h)
pitkä matematiikka
lyhyt matematiikka (3h)
lyhyt matematiikka

Kynnysehdot

Hakukohteiden kynnysehdot on ilmoitettu suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanoina todistusvalinnan kriteerien yhteydessä. Pääsääntöisesti myös kynnysehdon täyttymisen tarkastamisessa EB-tutkintojen arvosanat muunnetaan vastaamaan suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanoja. Poikkeuksia ovat osa kielten hakukohteista, joissa kynnysehdot on ilmoitettu erikseen EB-tutkintojen arvosanoina todistusvalinnan kriteerien yhteydessä.

International Baccalaureate (IB) -tutkinnon vastaavuustaulukot

Arvosanojen vastaavuus

IB-tutkintoon kuuluvien kokeiden lopulliset arvosanat vastaavat suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanoja seuraavan taulukon mukaisesti.

Kokeen arvosana IB-tutkinnossa
Vastaava suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosana
7
laudatur (L)
6
eximia cum laude approbatur (E)
5
magna cum laude approbatur (M)
4
cum laude approbatur (C)
3
lubenter approbatur (B)
2
approbatur (A)

Aineiden vastaavuus

IB-tutkinnon reaaliaineet pisteytetään alakohtaisten pistetaulukoiden mukaisesti.

IB-tutkintoaineet, joilla ei ole vastinetta suomalaisessa ylioppilastutkinnossa, pisteytetään pisteytystaulukoissa olevan ”EB-, IB-, RP- ja DIA-tutkintojen muut reaaliaineet” -kohdan mukaan.

Muut IB-tutkintoaineet vastaavat todistusvalinnan pisteytyksessä suomalaisen ylioppilastutkinnon aineita seuraavasti. Huomaa, että B-kielten vastaavuus on erilainen DIA-yhteisvalinnassa kuin muilla aloilla.

IB-tutkinnon aine
Vastaava suomalaisen ylioppilastutkinnon aine
A-kieli
äidinkieli
A-kieli (ei sama kuin äidinkieli),
B-englanti
pitkä kieli
muut B-kielet
keskipitkä kieli
AB-kieli
lyhyt kieli
Mathematics: Analysis and approaches HL,
Mathematics: Applications and interpretation HL,
Mathematics: Analysis and approaches SL,
Further Mathematics,
Mathematics HL,
Mathematics SL,
Mathematical methods
pitkä matematiikka
Mathematics: Applications and interpretation SL,
Mathematical Studies
lyhyt matematiikka

Kynnysehdot

Hakukohteiden kynnysehdot on ilmoitettu suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanoina todistusvalinnan kriteerien yhteydessä. Pääsääntöisesti myös kynnysehdon täyttymisen tarkastamisessa IB-tutkintojen arvosanat muunnetaan vastaamaan suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanoja. Poikkeuksia ovat osa kielten hakukohteissa, joissa kynnysehdot on ilmoitettu erikseen IB-tutkintojen arvosanoina todistusvalinnan kriteerien yhteydessä.

Reifeprüfung (RP) -tutkinnon ja Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnon vastaavuustaulukot

Vain Suomessa suoritettu RP- tai DIA-tutkinto huomioidaan todistusvalinnassa.

Arvosanojen vastaavuus

RP- tai DIA-tutkintoon kuuluvien kokeiden pistemäärät vastaavat suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanoja seuraavan taulukon mukaisesti.

Kokeen pistemäärä RP- ja DIA-tutkinnoissa
Vastaava suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosana
13–15
laudatur (L)
10–12
eximia cum laude approbatur (E)
8–9
magna cum laude approbatur (M)
7
cum laude approbatur (C)
5–6
lubenter approbatur (B)
4
approbatur (A)

Aineiden vastaavuus

RP- ja DIA-tutkintojen reaaliaineet pisteytetään alakohtaisten pistetaulukoiden mukaisesti.

RP- ja DIA-tutkintoaineet, joilla ei ole vastinetta suomalaisessa ylioppilastutkinnossa, pisteytetään pisteytystaulukoissa olevan ”EB-, IB-, RP- ja DIA-tutkintojen muut reaaliaineet” -kohdan mukaan.

Muut RP- ja DIA-tutkintoaineet vastaavat todistusvalinnan pisteytyksessä suomalaisen ylioppilastutkinnon aineita seuraavasti.

RP- tai DIA-tutkinnon aine
Vastaava suomalaisen ylioppilastutkinnon aine
äidinkieli: suomi tai saksa
äidinkieli
suomi tai saksa (ei sama kuin äidinkieli), englanti
pitkä kieli
B1-kieli
keskipitkä kieli
B2-kieli tai B3-kieli
lyhyt kieli
matematiikka
pitkä matematiikka
matematiikka vastaavuustodistuksesta
lyhyt matematiikka

Mikäli pisteytettävät aineet eivät sisälly hakijan tutkintoaineisiin, katsotaan pisteet Helsingin Saksalaisen koulun antamasta vastaavuustodistuksesta.

Kynnysehdot

Hakukohteiden kynnysehdot on ilmoitettu suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanoina todistusvalinnan kriteerien yhteydessä. Pääsääntöisesti myös kynnysehdon täyttymisen tarkastamisessa RP- ja DIA-tutkintojen pisteet muunnetaan vastaamaan suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanoja. Poikkeuksia ovat osa kielten hakukohteissa, joissa kynnysehdot on ilmoitettu erikseen RP- ja DIA-tutkintojen pisteinä todistusvalinnan kriteerien yhteydessä.

Suoravalinta ylioppilastodistuksen perusteella

Suoravalinta tarkoittaa sitä, että kaikki hakijat, jotka täyttävät tietyt valintaperusteissa määritellyt kriteerit, valitaan opiskelijoiksi kyseisessä hakukohteessa. Suoravalintaa tehdään muun muassa ylioppilastodistuksen perusteella, kilpailumenestyksen perusteella tai yliopisto-lukioyhteistyön perusteella. Suoravalinta on käytössä vain osassa hakukohteita. Opintopolussa julkaistuissa hakukohteen valintaperusteissa kerrotaan, mitkä valintatavat ovat käytössä kyseisessä hakukohteessa.

Ylioppilastodistuksen perusteella tehtävässä suoravalinnassa kaikki tietyn ylioppilasarvosanan tai tietyt ylioppilasarvosanat saavuttaneet hakijat saavat opiskelupaikan hakemastaan hakukohteesta. Todistusvalinnan pisteytys ja kynnysehdot eivät siis koske ylioppilastodistuksen perusteella tehtävää suoravalintaa.

Ylioppilastodistuksen perusteella tehtävä suoravalinta on käytössä joissakin fysikaalisten tieteiden, kemian, matemaattisten tieteiden, tietojenkäsittelytieteen ja kielten hakukohteissa.

Katso hakukohdekohtaiset suoravalinnan kriteerit alakohtaiset todistusvalinnan pisteytykset -sivuilta.