Skip to main content

Todistusvalinnan pisteytykset vuodesta 2026

Löydät tältä sivulta tiedon siitä, miten ylioppilastodistuksesi pisteytetään seuraavien alojen hakukohteissa vuodesta 2026 alkaen

 • Biolääketiede
 • Lääketieteelliset alat: eläinlääketiede, hammaslääketiede ja lääketiede
 • Ravitsemustiede

Mahdollisista muutoksista pisteytykseen tiedotetaan aina noin kolme vuotta ennen muutosten voimaan astumista.

Suomalaisen ylioppilastutkinnon pisteytys

Voit saada pisteitä enintään kuudesta aineesta, jotka ovat:

 • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • äidinkieli ja kirjallisuus
 • biologia
 • kemia
 • kaksi muuta kirjoittamaasi ainetta, joista saat parhaat pisteet, ja joista vähintään toinen on ainereaali

Pisteitä voi saada enintään 193,1.

Sääntöjä pisteiden laskemiseen

 • Jos sinulta puuttuu jokin pisteytettävistä aineista, saat siitä nolla pistettä. Voit kuitenkin tulla valituksi ilman kyseistä ainetta, jos muista aineista saamasi todistuspisteet riittävät valituksi tulemiseen.
 • Voit saada samasta aineesta pisteet vain kerran. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että voit saada pisteitä vain joko pitkästä tai lyhyestä matematiikasta.
 • Jos olet suorittanut useampaan todistusvalinnassa huomioitavaan ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteet lasketaan tutkintoja yhdistelemällä sinulle eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan.
 • Vanhamuotoisesta reaalikokeesta (ennen vuotta 2006 suoritetut reaalikokeet) ei anneta pisteitä.

Kielten pisteyttäminen

 • Äidinkieli ja kirjallisuus tarkoittaa äidinkielen ja kirjallisuuden kokeita suomen, ruotsin ja saamen kielessä sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeita.
 • Jos olet kirjoittanut useamman äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen, pisteytetään näistä parhaat pisteet tuottava koe äidinkielen ja kirjallisuuden pisteytyksen mukaisesti. Lopuista kokeista voit saada pisteitä pitkän kielen pisteytyksen mukaisesti.
 • Voit saada pisteitä samasta kielestä vain kerran, vaikka olisit suorittanut kyseisestä kielestä useamman eri oppimäärän kokeen, tai olisit kirjoittanut kyseisen kielen sekä äidinkielenä että vieraana kielenä.

Kaikilta pisteytettävät aineet

Aine

L

E

M

C

B

A

Matematiikka, pitkä
37,9
34,1
30,3
22,7
11,4
5,7
Matematiikka, lyhyt
28,2
22,5
16,9
11,2
8,4
4,1
Äidinkieli ja kirjallisuus
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Biologia
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1
Kemia
32,3
29,1
25,8
19,4
9,7
4,8

Kaksi muuta ainetta

Aine

L

E

M

C

B

A

Pitkä kieli
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Keskipitkä kieli
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
Lyhyt kieli (muu kuin englanti)
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysiikka
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Psykologia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Elämänkatsomustieto
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Filosofia
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Historia
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Maantiede
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Terveystieto
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Uskonto
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Yhteiskuntaoppi
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Lyhyt englanti
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

Kynnysehdot

Biolääketieteessä, lääketieteellisillä aloilla ja ravitsemustieteessä ei ole kynnysehtoa.

Tasasijakriteerit

Biolääketiede ja lääketieteelliset alat

Hakijat, jotka ovat saaneet samat todistuspisteet, ovat valinnassa samalla sijalla. Tällaisessa tasasijatilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen vertaamalla mainitussa järjestyksessä hakijoiden saamia todistuspisteitä seuraavista aineista:

 1. Matematiikan arvosanasta saadut todistuspisteet
 2. Äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanasta saadut todistuspisteet
 3. Biologian arvosanasta saadut todistuspisteet
 4. Kemian arvosanasta saadut todistuspisteet
 5. Muusta hakijalle parhaat pisteet tuottavan kielen arvosanasta saadut todistuspisteet
 6. Fysiikan arvosanasta saadut todistuspisteet
 7. Psykologian arvosanasta saadut todistuspisteet
 8. Muusta hakijalle parhaat pisteet tuottavasta aineesta saadut todistuspisteet

Ravitsemustiede

Hakijat, jotka ovat saaneet samat todistuspisteet, ovat valinnassa samalla sijalla. Tällaisessa tasasijatilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen vertaamalla mainitussa järjestyksessä hakijoiden saamia todistuspisteitä seuraavista aineista:

 1. Matematiikan arvosanasta saadut todistuspisteet
 2. Äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanasta saadut todistuspisteet
 3. Biologian arvosanasta saadut todistuspisteet
 4. Kemian arvosanasta saadut todistuspisteet
 5. Fysiikan arvosanasta saadut todistuspisteet
 6. Psykologian arvosanasta saadut todistuspisteet
 7. Muusta hakijalle parhaat pisteet tuottavasta aineesta saadut todistuspisteet
Hakukohteet

IB-tutkinnon pisteytys

Voit saada pisteitä enintään kuudesta aineesta, jotka ovat:

 • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • yksi aine ryhmästä studies in language and literature
 • biology
 • chemistry
 • kaksi muuta kirjoittamaasi ainetta, joista saat parhaat pisteet, ja joista vähintään toinen on reaaliaine. Reaaliaineisiin luetaan kaikki muut aineet paitsi kielet, matematiikka ja taideaineet.

Pisteitä voi saada enintään 193,1.

Pitkällä matematiikalla tarkoitetaan seuraavia IB-tutkinnon aineita:

 • Mathematics: Analysis and approaches HL
 • Mathematics: Applications and interpretation HL
 • Mathematics: Analysis and approaches SL
 • Further Mathematics
 • Mathematics HL
 • Mathematics SL
 • Mathematical methods

Lyhyellä matematiikalla tarkoitetaan seuraavia IB-tutkinnon aineita:

 • Mathematics: Applications and interpretation SL
 • Mathematical Studies

Sääntöjä pisteiden laskemiseen

 • Jos sinulta puuttuu jokin pisteytettävistä aineista, saat siitä nolla pistettä. Voit kuitenkin tulla valituksi ilman kyseistä ainetta, jos muista aineista saamasi todistuspisteet riittävät valituksi tulemiseen.
 • Voit saada samasta aineesta pisteet vain kerran.
 • Jos olet suorittanut useampaan todistusvalinnassa huomioitavaan ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteet lasketaan tutkintoja yhdistelemällä sinulle eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan.

Kielten pisteyttäminen

 • Studies in language and literature tarkoittaa seuraavia IB-tutkinnon aineita:
  • language A: literature
  • language A: language and literature
  • literature and performance
  • language A1 ja language A2 (ennen vuotta 2013 suoritetuissa tutkinnoissa)
 • Jos sinulla on arvosana useammasta studies in language and literature -ryhmään kuuluvasta aineesta (eri kielistä), pisteytetään näistä parhaat pisteet tuottava studies in language and literature -aineiden pisteytyksen mukaisesti. Lopuista voit saada pisteitä language B -aineen pisteytyksen mukaisesti.
 • Voit saada samasta kielestä pisteet vain kerran, vaikka olisit suorittanut kyseisestä kielestä useamman eri oppimäärän kokeen, tai olisit suorittanut kyseisen kielen sekä äidinkieleen että vieraaseen kieleen rinnastettavana kokeena.

Kaikilta pisteytettävät aineet

Aine

7

6

5

4

3

2

Matematiikka, pitkä
37,9
34,1
30,3
22,7
11,4
5,7
Matematiikka, lyhyt
28,2
22,5
16,9
11,2
8,4
4,1
Studies in language and literature
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Biology
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1
Chemistry
32,3
29,1
25,8
19,4
9,7
4,8

Kaksi muuta ainetta

Aine

7

6

5

4

3

2

Language B
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Language AB
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Computer science
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Design technology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Physics
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Psychology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Business management
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Dance
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Economics
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Environmental systems and societies
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Film
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Geography
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Global politics
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
History
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Information technology in a global society
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Latin or Classical Greek
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Music
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Social and cultural anthropology
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Sports, exercise and health science
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Theatre
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Visual arts
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
World religions
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

Kynnysehdot

Biolääketieteessä, lääketieteellisillä aloilla ja ravitsemustieteessä ei ole kynnysehtoa.

Tasasijakriteerit

Biolääketiede ja lääketieteelliset alat

Hakijat, jotka ovat saaneet samat todistuspisteet, ovat valinnassa samalla sijalla. Tällaisessa tasasijatilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen vertaamalla mainitussa järjestyksessä hakijoiden saamia todistuspisteitä seuraavista aineista:

 1. Matematiikan arvosanasta saadut todistuspisteet
 2. Studies in language and literature -ryhmään kuuluvan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 3. Biology-aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 4. Chemistry-aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 5. Muusta hakijalle parhaat pisteet tuottavan kielen arvosanasta saadut todistuspisteet
 6. Physics-aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 7. Psychology-aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 8. Muusta hakijalle parhaat pisteet tuottavasta aineesta saadut todistuspisteet

Ravitsemustiede

Hakijat, jotka ovat saaneet samat todistuspisteet, ovat valinnassa samalla sijalla. Tällaisessa tasasijatilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen vertaamalla mainitussa järjestyksessä hakijoiden saamia todistuspisteitä seuraavista aineista:

 1. Matematiikan arvosanasta saadut todistuspisteet
 2. Studies in language and literature -ryhmään kuuluvan aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 3. Biology-aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 4. Chemistry-aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 5. Physics-aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 6. Psychology-aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 7. Muusta hakijalle parhaat pisteet tuottavasta aineesta saadut todistuspisteet
Hakukohteet

EB-tutkinnon pisteytys

Voit saada pisteitä enintään kuudesta aineesta, jotka ovat:

 • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • L1-kieli (tai L1-advanced)
 • biologia
 • kemia
 • kaksi muuta kirjoittamaasi ainetta, joista saat parhaat pisteet, ja joista vähintään toinen on reaaliaine. Reaaliaineisiin luetaan kaikki muut aineet paitsi kielet, matematiikka ja taideaineet.

Pisteitä voi saada enintään 193,1.

Sääntöjä pisteiden laskemiseen

 • Voit saada pisteitä kaikista niistä aineista, jotka olet suorittanut kirjallisesti ja/tai suullisesti.
 • Jos sinulta puuttuu jokin pisteytettävistä aineista, saat siitä nolla pistettä. Voit kuitenkin tulla valituksi ilman kyseistä ainetta, jos muista aineista saamasi todistuspisteet riittävät valituksi tulemiselle.
 • Voit saada samasta aineesta pisteet vain kerran.
 • Jos olet suorittanut useampaan todistusvalinnassa huomioitavaan ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteet lasketaan tutkintoja yhdistelemällä sinulle eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan.

Kielten pisteyttäminen

 • Jos olet kirjoittanut useamman L1-tasoisen kielen (esimerkiksi suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkieli ja kirjallisuus -kokeen), pisteytetään näistä parhaat pisteet tuottava koe L1-kielen pisteytyksen mukaisesti. Lopuista kokeista voi saada pisteitä L2-kielen pisteytyksen mukaisesti.
 • Voit saada pisteitä samasta kielestä vain kerran, vaikka olisit suorittanut kyseisestä kielestä useamman eri oppimäärän kokeen, tai olisit suorittanut kyseisen kielen sekä L1-tasoisena kielenä että muuna kielenä.

Kaikilta pisteytettävät aineet

Aine

9,00–10,00

8,00–8,99

7,00–7,99

6,00–6,99

5,50–5,99*

5,00–5,49**

Matematiikka, pitkä (5h)
37,9
34,1
30,3
22,7
11,4
5,7
Matematiikka, lyhyt (3h)
28,2
22,5
16,9
11,2
8,4
4,1
L1-kieli (tai L1-advanced)
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Biologia
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1
Kemia
32,3
29,1
25,8
19,4
9,7
4,8

* 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 5,00–5,99. Siirry takaisin taulukkoon.
** 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 4,00–4,99. Siirry takaisin taulukkoon.

Kaksi muuta ainetta

Aine


9,00–10,00


8,00–8,99


7,00–7,99


6,00–6,99


5,50–5,99*


5,00–5,49**


L2-kieli (tai L2-advanced)
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
ONL-kieli
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
L3-kieli
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
L4-kieli
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysiikka
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Antiikin kreikka
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Filosofia
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Historia
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Kuvataide
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Latina
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Maantiede
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Musiikki
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Taloustieto
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

* 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 5,00–5,99. Siirry takaisin taulukkoon.
** 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 4,00–4,99. Siirry takaisin taulukkoon.

Kynnysehdot

Biolääketieteessä, lääketieteellisillä aloilla ja ravitsemustieteessä ei ole kynnysehtoa.

Tasasijakriteerit

Biolääketiede ja lääketieteelliset alat

Hakijat, jotka ovat saaneet samat todistuspisteet, ovat valinnassa samalla sijalla. Tällaisessa tasasijatilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen vertaamalla mainitussa järjestyksessä hakijoiden saamia todistuspisteitä seuraavista aineista:

 1. Matematiikan arvosanasta saadut todistuspisteet
 2. L1kielestä (tai L1advanced) arvosanasta saadut todistuspisteet
 3. Biology-aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 4. Chemistry-aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 5. Muusta hakijalle parhaat pisteet tuottavan kielen arvosanasta saadut todistuspisteet
 6. Physics-aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 7. Psychology-aineen arvosanasta saadut todistuspisteet
 8. Muusta hakijalle parhaat pisteet tuottavasta aineesta saadut todistuspisteet

Ravitsemustiede

Hakijat, jotka ovat saaneet samat todistuspisteet, ovat valinnassa samalla sijalla. Tällaisessa tasasijatilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen vertaamalla mainitussa järjestyksessä hakijoiden saamia todistuspisteitä seuraavista aineista:

 1. Matematiikan arvosanasta saadut todistuspisteet
 2. L1-kielestä (tai L1-advanced) arvosanasta saadut todistuspisteet
 3. Biologian arvosanasta saadut todistuspisteet
 4. Kemian arvosanasta saadut todistuspisteet
 5. Fysiikan arvosanasta saadut todistuspisteet
 6. Psykologian arvosanasta saadut todistuspisteet
 7. Muusta hakijalle parhaat pisteet tuottavasta aineesta saadut todistuspisteet
Hakukohteet

DIA- ja RP-tutkintojen pisteytys

Voit saada pisteitä enintään kuudesta aineesta, jotka ovat:

 • matematiikka
 • äidinkieli ja kirjallisuus: suomi tai saksa
 • biologia
 • kemia
 • kaksi muuta kirjoittamaasi ainetta, joista saat parhaat pisteet, ja joista vähintään toinen on reaaliaine. Reaaliaineisiin luetaan kaikki muut aineet paitsi kielet, matematiikka ja taideaineet.

Pisteitä voi saada enintään 193,1.

Sääntöjä pisteiden laskemiseen

 • Sinulta huomioidaan ensin tutkintoaineet eli aineet, joista olet suorittanut päättökokeen. Jos jokin pisteytettävistä aineista ei sisälly tutkintoaineisiisi, kyseisen aineen pisteet lasketaan Helsingin Saksalaisen koulun antamasta vastaavuustodistuksesta.
  • Voit saada musiikista ja kuvataiteesta pisteitä ainoastaan, jos olet suorittanut ne tutkintoaineina.
 • Jos sinulta puuttuu jokin pisteytettävistä aineista, saat siitä nolla pistettä. Voit kuitenkin tulla valituksi ilman kyseistä ainetta, jos muista aineista saamasi todistuspisteet riittävät valituksi tulemiseen.
 • Voit saada samasta aineesta pisteet vain kerran.
 • Jos olet suorittanut useampaan todistusvalinnassa huomioitavaan ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteet lasketaan tutkintoja yhdistelemällä sinulle eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan.

Kielten pisteyttäminen

 • Jos olet kirjoittanut useamman äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen, pisteytetään näistä parhaat pisteet tuottava koe äidinkielen ja kirjallisuuden pisteytyksen mukaisesti. Lopuista kokeista voit saada pisteitä englannin pisteytyksen mukaisesti.
 • Voit saada samasta kielestä pisteet vain kerran, vaikka olisit suorittanut kyseisestä kielestä useamman eri oppimäärän kokeen, tai olisit suorittanut kyseisen kielen sekä äidinkielenä että vieraana kielenä.

Kaikilta pisteytettävät aineet

Aine

13–15

10–12

8–9

7

5–6

4

Matematiikka tutkintoaineena
37,9
34,1
30,3
22,7
11,4
5,7
Matematiikka vastaavuustodistuksesta
28,2
22,5
16,9
11,2
8,4
4,1
Äidinkieli ja kirjallisuus: suomi tai saksa
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Biologia
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1
Kemia
32,3
29,1
25,8
19,4
9,7
4,8

Kaksi muuta ainetta

Aine

13–15

10–12

8–9

7

5–6

4

Suomi
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Saksa
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Englanti
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
B1-kieli
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
B2-kieli
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
B3-kieli
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysiikka
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Tietotekniikka
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Filosofia
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Elämänkatsomustieto
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Historia
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Kuvataide
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Maantiede
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Musiikki
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Taloustieto
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Uskonto
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

Kynnysehdot

Biolääketieteessä, lääketieteellisillä aloilla ja ravitsemustieteessä ei ole kynnysehtoa.

Tasasijakriteerit

Biolääketiede ja lääketieteelliset alat

Hakijat, jotka ovat saaneet samat todistuspisteet, ovat valinnassa samalla sijalla. Tällaisessa tasasijatilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen vertaamalla mainitussa järjestyksessä hakijoiden saamia todistuspisteitä seuraavista aineista:

 1. Matematiikan arvosanasta saadut todistuspisteet
 2. Äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanasta saadut todistuspisteet
 3. Biologian arvosanasta saadut todistuspisteet
 4. Kemian arvosanasta saadut todistuspisteet
 5. Muusta hakijalle parhaat pisteet tuottavan kielen arvosanasta saadut todistuspisteet
 6. Fysiikan arvosanasta saadut todistuspisteet
 7. Psykologian arvosanasta saadut todistuspisteet
 8. Muusta hakijalle parhaat pisteet tuottavasta aineesta saadut todistuspisteet

Ravitsemustiede

Hakijat, jotka ovat saaneet samat todistuspisteet, ovat valinnassa samalla sijalla. Tällaisessa tasasijatilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen vertaamalla mainitussa järjestyksessä hakijoiden saamia todistuspisteitä seuraavista aineista:

 1. Matematiikan arvosanasta saadut todistuspisteet
 2. Äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanasta saadut todistuspisteet
 3. Biologian arvosanasta saadut todistuspisteet
 4. Kemian arvosanasta saadut todistuspisteet
 5. Fysiikan arvosanasta saadut todistuspisteet
 6. Psykologian arvosanasta saadut todistuspisteet
 7. Muusta hakijalle parhaat pisteet tuottavasta aineesta saadut todistuspisteet
Hakukohteet

Hakukohteet

Alla on listattu, mitä todistusvalinnassa mukana olevia biolääketieteen, lääketieteellisten alojen ja ravitsemustieteen hakukohteita kussakin yliopistossa tällä hetkellä on. Vuoden 2026 hakukohteet päätetään viimeistään syksyllä 2025. Näin ollen vuonna 2026 voi olla sellaisia hakukohteita, joita ei ole tässä listattuna. Osa listatuista hakukohteista voi myös muuttua tai poistua kokonaan.

Biolääketiede

 • Itä-Suomen yliopisto: Biolääketiede, Kuopio
 • Turun yliopisto: Biolääketieteen koulutusohjelma

Lääketieteelliset alat

Eläinlääketiede

 • Helsingin yliopisto: Eläinlääketieteen kandiohjelma

Hammaslääketiede

 • Helsingin yliopisto: Hammaslääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)
 • Itä-Suomen yliopisto: Hammaslääketiede, Kuopio
 • Oulun yliopisto: Hammaslääketiede, Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma
 • Turun yliopisto: Hammaslääketiede

Lääketiede

 • Helsingin yliopisto:
  • Lääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)
  • Utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska)
 • Itä-Suomen yliopisto: Lääketiede, Kuopio
 • Oulun yliopisto: Lääketiede, Lääketieteen koulutusohjelma
 • Tampereen yliopisto: Lääketieteen lisensiaatin koulutus
 • Turun yliopisto: Lääketiede

Ravitsemustiede

 • Itä-Suomen yliopisto: Ravitsemustiede, Kuopio