Skip to main content

Todistusvalinnan pisteytykset vuodesta 2026

Löydät tältä sivulta tiedon siitä, miten ylioppilastodistuksesi pisteytetään seuraavien alojen hakukohteissa vuodesta 2026 alkaen:

Vieraat kielet, joissa hakijalta vaaditaan kyseisen kielen osaamista

 • Englanti
 • Espanja
 • Italia
 • Ranska
 • Saksa
 • Venäjä

Italiaa ja venäjää voi opiskella myös alkeistasolta. Katso alkeistasolta lähtevien vieraiden kielten todistusvalinnan pisteytys.

Mahdollisista muutoksista pisteytykseen tiedotetaan aina noin kolme vuotta ennen muutosten voimaan astumista.

Suomalaisen ylioppilastutkinnon pisteytys

Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat:

 • äidinkieli ja kirjallisuus
 • kieli, johon haet (lyhyt tai pitkä oppimäärä):
  • englanti, vain pitkä oppimäärä
  • espanja
  • italia, vain lyhyt oppimäärä
  • ranska
  • saksa
  • venäjä
 • kolme muuta kirjoittamaasi ainetta, joista saat parhaat pisteet

Pisteitä voi saada enintään 155,6 (englanti, espanja, ranska, saksa tai venäjä) tai 151,5 (italia).

Tarkista, että täytät alakohtaiset kynnysehdot.

Sääntöjä pisteiden laskemiseen

 • Jos sinulta puuttuu jokin pisteytettävistä aineista, saat siitä nolla pistettä. Voit kuitenkin tulla valituksi ilman kyseistä ainetta, jos muista aineista saamasi todistuspisteet riittävät valituksi tulemiseen.
 • Voit saada samasta aineesta pisteet vain kerran. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että voit saada pisteitä vain joko pitkästä tai lyhyestä matematiikasta.
 • Jos olet suorittanut useampaan todistusvalinnassa huomioitavaan ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteet lasketaan tutkintoja yhdistelemällä sinulle eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan.
 • Vanhamuotoisesta reaalikokeesta (ennen vuotta 2006 suoritetut reaalikokeet) ei anneta pisteitä.

Kielten pisteyttäminen

 • Äidinkieli ja kirjallisuus tarkoittaa äidinkielen ja kirjallisuuden kokeita suomen, ruotsin ja saamen kielessä sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeita.
 • Jos olet kirjoittanut useamman äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen, pisteytetään näistä parhaat pisteet tuottava koe äidinkielen ja kirjallisuuden pisteytyksen mukaisesti. Lopuista kokeista voit saada pisteitä pitkän kielen pisteytyksen mukaisesti.
 • Voit saada pisteitä useammasta saman pituisesta kielestä.
 • Voit saada pisteitä samasta kielestä vain kerran, vaikka olisit suorittanut kyseisestä kielestä useamman eri oppimäärän kokeen, tai olisit kirjoittanut kyseisen kielen sekä äidinkielenä että vieraana kielenä.

Kaikilta pisteytettävät aineet

Aine

L

E

M

C

B

A

Äidinkieli ja kirjallisuus
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Kieli, johon haet, pitkä
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1
Kieli, johon haet, lyhyt
29,9
26,9
23,9
17,9
9,0
4,5

Englannin hakukohteissa huomioidaan vain pitkä englanti.

Kolme muuta ainetta

Aine

L

E

M

C

B

A

Matematiikka, pitkä
28,9
28,6
26,0
20,2
8,7
4,3
Matematiikka, lyhyt
28,2
25,4
22,5
16,9
8,4
4,1
Pitkä kieli
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Keskipitkä kieli
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
Lyhyt kieli (muu kuin englanti)
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biologia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Elämänkatsomustieto
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Filosofia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysiikka
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Historia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kemia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Maantiede
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Psykologia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Terveystieto
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Uskonto
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Yhteiskuntaoppi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Lyhyt englanti
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

Kynnysehdot

Kynnysehto tarkoittaa, että sinulla täytyy olla suoritettuna jokin tietty ylioppilaskoe tietyllä arvosanalla, jotta voit tulla huomioiduksi todistusvalinnassa.

 • Englanti: Pitkä englanti vähintään E
 • Espanja: Pitkä espanja vähintään C tai lyhyt espanja vähintään M
 • Italia: Lyhyt italia vähintään M
 • Ranska: Pitkä ranska vähintään C tai lyhyt ranska vähintään M
 • Saksa: Pitkä saksa vähintään C tai lyhyt saksa vähintään M
 • Venäjä: Pitkä venäjä vähintään C tai lyhyt venäjä vähintään M

Yllä mainitusta poiketen seuraavissa hakukohteissa ei ole käytössä kynnysehtoja:

 • Åbo Akademi: Engelska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk
 • Åbo Akademi: Franska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk
 • Åbo Akademi: Tyska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk
Hakukohteet

IB-tutkinnon pisteytys

Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat:

 • yksi aine ryhmästä studies in language and literature
 • kieli, johon haet:
  • englanti, vain studies in language and literature -ryhmän aine tai English B
  • espanja
  • italia, pisteet lasketaan kohdan ”kieli, johon haet, jos language AB” mukaisesti, riippumatta suoritetun oppimäärän laajuudesta
  • ranska
  • saksa
  • venäjä
 • kolme muuta kirjoittamaasi ainetta, joista saat parhaat pisteet

Jos haet opiskelemaan kieltä, jonka olet suorittanut studies in language and literature -ryhmän aineena,

 • etkä ole suorittanut toista studies in language and literature -ryhmään kuuluvaa ainetta, pisteytetään kyseinen aine kohdan ”studies in language and literature” mukaisesti. Lisäksi saat pisteitä kohdan ”kieli, johon haet” mukaisesti toisesta kielestä, jota olet opiskellut eniten ja josta saat parhaat pisteet.
 • ja olet suorittanut myös toisen studies in language and literature -ryhmään kuuluvan aineen eri kielestä, pisteytetään paras näistä kohdan “studies in language and literature” mukaisesti. Toinen aineista pisteytetään kohdan “kieli, johon haet” mukaisesti”.

Pisteitä voi saada enintään 155,6 (englanti, espanja, ranska, saksa tai venäjä) tai 151,5 (italia).

Tarkista, että täytät alakohtaiset kynnysehdot.

Pitkällä matematiikalla tarkoitetaan seuraavia IB-tutkinnon aineita:

 • Mathematics: Analysis and approaches HL
 • Mathematics: Applications and interpretation HL
 • Mathematics: Analysis and approaches SL
 • Further Mathematics
 • Mathematics HL
 • Mathematics SL
 • Mathematical methods

Lyhyellä matematiikalla tarkoitetaan seuraavia IB-tutkinnon aineita:

 • Mathematics: Applications and interpretation SL
 • Mathematical Studies

Sääntöjä pisteiden laskemiseen

 • Jos sinulta puuttuu jokin pisteytettävistä aineista, saat siitä nolla pistettä. Voit kuitenkin tulla valituksi ilman kyseistä ainetta, jos muista aineista saamasi todistuspisteet riittävät valituksi tulemiseen.
 • Voit saada samasta aineesta pisteet vain kerran.
 • Jos olet suorittanut useampaan todistusvalinnassa huomioitavaan ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteet lasketaan tutkintoja yhdistelemällä sinulle eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan.

Kielten pisteyttäminen

 • Studies in language and literature tarkoittaa seuraavia IB-tutkinnon aineita:
  • language A: literature
  • language A: language and literature
  • literature and performance
  • language A1 ja language A2 (ennen vuotta 2013 suoritetuissa tutkinnoissa)
 • Jos sinulla on arvosana useammasta studies in language and literature -ryhmään kuuluvasta aineesta (eri kielistä), pisteytetään näistä parhaat pisteet tuottava studies in language and literature -aineiden pisteytyksen mukaisesti. Lopuista voit saada pisteitä language B -aineen pisteytyksen mukaisesti.
 • Voit saada pisteitä useammasta saman tasoisesta kielestä.
 • Voit saada samasta kielestä pisteet vain kerran, vaikka olisit suorittanut kyseisestä kielestä useamman eri oppimäärän kokeen, tai olisit suorittanut kyseisen kielen sekä äidinkieleen että vieraaseen kieleen rinnastettavana kokeena.

Kaikilta pisteytettävät aineet

Aine

7

6

5

4

3

2

Studies in language and literature
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Kieli, johon haet, jos studies in language and literature -ryhmän aine
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1
Kieli, johon haet, jos language B
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1
Kieli, johon haet, jos language AB
29,9
26,9
23,9
17,9
9,0
4,5

Englannin hakukohteissa huomioidaan vain studies in language and literature -ryhmän aine tai English B.

Italian hakukohteessa pisteet lasketaan kohdan ”kieli, johon haet, jos language AB” mukaisesti, riippumatta suoritetun oppimäärän laajuudesta.

Kolme muuta ainetta

Aine

7

6

5

4

3

2

Matematiikka, pitkä
28,9
28,6
26,0
20,2
8,7
4,3
Matematiikka, lyhyt
28,2
25,4
22,5
16,9
8,4
4,1
Language B
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Language AB
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Business management
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Chemistry
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Computer science
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Dance
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Design technology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Economics
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Environmental systems and societies
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Film
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Geography
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Global politics
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
History
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Information technology in a global society
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Latin or Classical Greek
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Music
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Philosophy
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Physics
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Psychology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Social and cultural anthropology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Sports, exercise and health science
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Theatre
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Visual arts
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
World religions
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7

Kynnysehdot

Kynnysehto tarkoittaa, että sinulla täytyy olla suoritettuna jokin tietty ylioppilaskoe tietyllä arvosanalla, jotta voit tulla huomioiduksi todistusvalinnassa. Voit täyttää kynnysehdon myös suomalaisen ylioppilastutkinnon kokeilla niille asetettujen arvosanavaatimusten mukaisesti.

 • Englanti:
  • Studies in language and literature -ryhmän aine englannin kielestä vähintään arvosanalla 2 tai
  • English B vähintään arvosanalla 6
 • Espanja:
  • Studies in language and literature -ryhmän aine espanjan kielestä vähintään arvosanalla 2 tai
  • Spanish B vähintään arvosanalla 4 tai
  • Spanish AB vähintään arvosanalla 5
 • Italia:
  • Studies in language and literature -ryhmän aine italian kielestä vähintään arvosanalla 2 tai
  • Italian B vähintään arvosanalla 4 tai
  • Italian AB vähintään arvosanalla 5
 • Ranska:
  • Studies in language and literature -ryhmän aine ranskan kielestä vähintään arvosanalla 2 tai
  • French B vähintään arvosanalla 4 tai
  • French AB vähintään arvosanalla 5
 • Saksa:
  • Studies in language and literature -ryhmän aine saksan kielestä vähintään arvosanalla 2 tai
  • German B vähintään arvosanalla 4 tai
  • German AB vähintään arvosanalla 5
 • Venäjä:
  • Studies in language and literature -ryhmän aine venäjän kielestä vähintään arvosanalla 2 tai
  • Russian B vähintään arvosanalla 4 tai
  • Russian AB vähintään arvosanalla 5

Yllä mainitusta poiketen seuraavissa hakukohteissa ei ole käytössä kynnysehtoja:

 • Åbo Akademi: Engelska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk
 • Åbo Akademi: Franska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk
 • Åbo Akademi: Tyska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk
Hakukohteet

EB-tutkinnon pisteytys

Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat:

 • L1-kieli (tai L1-advanced)
 • kieli, johon haet:
  • englanti, vain L1- tai L2-kieli (tai L1-advanced tai L2-advanced),
  • espanja
  • italia, pisteet lasketaan kohdan ”kieli, johon haet, jos L4-kieli” mukaisesti, riippumatta suoritetun oppimäärän laajuudesta
  • ranska
  • saksa
  • venäjä
 • kolme muuta kirjoittamaasi ainetta, joista saat parhaat pisteet

Jos haet opiskelemaan kieltä, jonka olet suorittanut L1-kielenä (tai L1-advanced),

 • pisteytetään kyseinen aine kohdan “L1-kieli (tai L1-advanced)” Lisäksi saat pisteitä kohdan ”kieli, johon haet” mukaisesti toisesta kielestä, jota olet opiskellut eniten ja josta saat parhaat pisteet.
 • ja olet suorittanut myös toisen L1-tasoisen kielen (esimerkiksi suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkieli ja kirjallisuus kokeen), pisteytetään paras näistä kohdan “L1-kieli (tai L1-advanced)” mukaisesti. Toinen aineista pisteytetään kohdan “kieli, johon haet” mukaisesti”.

Pisteitä voi saada enintään 155,6 (englanti, espanja, ranska, saksa tai venäjä) tai 151,5 (italia).

Tarkista, että täytät alakohtaiset kynnysehdot.

Sääntöjä pisteiden laskemiseen

 • Voit saada pisteitä kaikista niistä aineista, jotka olet suorittanut kirjallisesti ja/tai suullisesti.
 • Jos sinulta puuttuu jokin pisteytettävistä aineista, saat siitä nolla pistettä. Voit kuitenkin tulla valituksi ilman kyseistä ainetta, jos muista aineista saamasi todistuspisteet riittävät valituksi tulemiselle.
 • Voit saada samasta aineesta pisteet vain kerran.
 • Jos olet suorittanut useampaan todistusvalinnassa huomioitavaan ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteet lasketaan tutkintoja yhdistelemällä sinulle eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan.

Kielten pisteyttäminen

 • Jos olet kirjoittanut useamman L1-tasoisen kielen (esimerkiksi suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkieli ja kirjallisuus -kokeen), pisteytetään näistä parhaat pisteet tuottava koe L1-kielen pisteytyksen mukaisesti. Lopuista kokeista voi saada pisteitä L2-kielen pisteytyksen mukaisesti.
 • Voit saada pisteitä useammasta saman tasoisesta kielestä.
 • Voit saada pisteitä samasta kielestä vain kerran, vaikka olisit suorittanut kyseisestä kielestä useamman eri oppimäärän kokeen, tai olisit suorittanut kyseisen kielen sekä L1-tasoisena kielenä että muuna kielenä.

Kaikilta pisteytettävät aineet

Aine

9,00–10,00

8,00–8,99

7,00–7,99

6,00–6,99

5,50–5,99*

5,00–5,49**

L1-kieli (tai L1-advanced)
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Kieli, johon haet, jos L2-kieli (tai L2-advanced)
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1
Kieli, johon haet, jos L3-kieli
31,8
28,6
25,4
19,1
9,5
4,8
Kieli, johon haet, jos L4-kieli
29,9
26,9
23,9
17,9
9,0
4,5

* 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 5,00–5,99. Siirry takaisin taulukkoon.
** 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 4,00–4,99. Siirry takaisin taulukkoon.

Englannin hakukohteissa huomioidaan vain L1- tai L2-kieli (tai L1-advanced tai L2-advanced).

Italian hakukohteessa pisteet lasketaan kohdan ”kieli, johon haet, jos L4-kieli” mukaisesti, riippumatta suoritetun oppimäärän laajuudesta.

Kolme muuta ainetta

Aine

9,00–10,00

8,00–8,99

7,00–7,99

6,00–6,99

5,50–5,99*

5,00–5,49**

Matematiikka, pitkä (5h)
28,9
28,6
26,0
20,2
8,7
4,3
Matematiikka, lyhyt (3h)
28,2
25,4
22,5
16,9
8,4
4,1
L2-kieli (tai L2-advanced)
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
ONL-kieli
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
L3-kieli
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
L4-kieli
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Antiikin kreikka
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biologia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Filosofia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysiikka
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Historia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kemia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kuvataide
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Latina
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Maantiede
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Musiikki
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Taloustieto
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7

* 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 5,00–5,99. Siirry takaisin taulukkoon.
** 2020 ja sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 4,00–4,99. Siirry takaisin taulukkoon.

Kynnysehdot

Kynnysehto tarkoittaa, että sinulla täytyy olla suoritettuna jokin tietty ylioppilaskoe tietyllä arvosanalla, jotta voit tulla huomioiduksi todistusvalinnassa. Voit täyttää kynnysehdon myös suomalaisen ylioppilastutkinnon kokeilla niille asetettujen arvosanavaatimusten mukaisesti.

 • Englanti:
  • L1-englanti (tai L1-advanced) vähintään arvosanalla 5,00 (vuonna 2020 tai sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 4,00) tai
  • L2-englanti vähintään 8,00
 • Espanja:
  • L1-espanja (tai L1-advanced) arvosanalla 5,00 (vuonna 2020 tai sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 4,00) tai
  • L2- (tai L2-advanced) tai L3-espanja vähintään 6,00 tai
  • L4-espanja vähintään 7,00
 • Italia:
  • L1-italia (tai L1-advanced) arvosanalla 5,00 (vuonna 2020 tai sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 4,00) tai
  • L2- (tai L2-advanced) tai L3-italia vähintään 6,00 tai
  • L4-italia vähintään 7,00
 • Ranska:
  • L1-ranska (tai L1-advanced) arvosanalla 5,00 (vuonna 2020 tai sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 4,00) tai
  • L2- (tai L2-advanced) tai L3-ranska vähintään 6,00 tai
  • L4-ranska vähintään 7,00
 • Saksa:
  • L1-saksa (tai L1-advanced) arvosanalla 5,00 (vuonna 2020 tai sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 4,00) tai
  • L2- (tai L2-advanced) tai L3-saksa vähintään 6,00 tai
  • L4-saksa vähintään 7,00
 • Venäjä:
  • L1-venäjä (tai L1-advanced) arvosanalla 5,00 (vuonna 2020 tai sitä ennen suoritetuissa tutkinnoissa 4,00) tai
  • L2- (tai L2-advanced) tai L3-venäjä vähintään 6,00 tai
  • L4-venäjä vähintään 7,00

Yllä mainitusta poiketen seuraavissa hakukohteissa ei ole käytössä kynnysehtoja:

 • Åbo Akademi: Engelska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk
 • Åbo Akademi: Franska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk
 • Åbo Akademi: Tyska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk
Hakukohteet

DIA- ja RP-tutkintojen pisteytys

Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat:

 • äidinkieli ja kirjallisuus: suomi tai saksa
 • kieli, johon haet:
  • englanti
  • espanja
  • italia
  • ranska
  • saksa
  • venäjä
 • kolme muuta kirjoittamaasi ainetta, joista saat parhaat pisteet

Jos haet opiskelemaan saksaa, ja olet suorittanut

 • saksan äidinkielenä, pisteytetään saksa äidinkielenä. Lisäksi saat pisteitä kohdan ”kieli, johon haet” mukaisesti siitä kielestä, jota olet opiskellut eniten äidinkielen jälkeen ja josta saat parhaat pisteet.
 • sekä saksan että suomen äidinkielenä, pisteytetään äidinkielenä se kieli, josta saat paremmat pisteet. Toinen äidinkielenä suoritettu koe pisteytetään kohdan ”kieli, johon hakee” mukaisesti.

Pisteitä voi saada enintään 155,6 (englanti, espanja, ranska, saksa tai venäjä) tai 151,5 (italia).

Tarkista, että täytät alakohtaiset kynnysehdot.

Sääntöjä pisteiden laskemiseen

 • Sinulta huomioidaan ensin tutkintoaineet eli aineet, joista olet suorittanut päättökokeen. Jos jokin pisteytettävistä aineista ei sisälly tutkintoaineisiisi, kyseisen aineen pisteet lasketaan Helsingin Saksalaisen koulun antamasta vastaavuustodistuksesta.
  • Voit saada musiikista ja kuvataiteesta pisteitä ainoastaan, jos olet suorittanut ne tutkintoaineina.
 • Jos sinulta puuttuu jokin pisteytettävistä aineista, saat siitä nolla pistettä. Voit kuitenkin tulla valituksi ilman kyseistä ainetta, jos muista aineista saamasi todistuspisteet riittävät valituksi tulemiseen.
 • Voit saada samasta aineesta pisteet vain kerran.
 • Jos olet suorittanut useampaan todistusvalinnassa huomioitavaan ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteet lasketaan tutkintoja yhdistelemällä sinulle eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan.

Kielten pisteyttäminen

 • Jos olet kirjoittanut useamman äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen, pisteytetään näistä parhaat pisteet tuottava koe äidinkielen ja kirjallisuuden pisteytyksen mukaisesti. Lopuista kokeista voit saada pisteitä pitkän kielen pisteytyksen mukaisesti.
 • Voit saada pisteitä useammasta saman tasoisesta kielestä.
 • Voit saada samasta kielestä pisteet vain kerran, vaikka olisit suorittanut kyseisestä kielestä useamman eri oppimäärän kokeen, tai olisit suorittanut kyseisen kielen sekä äidinkielenä että vieraana kielenä.

Kaikilta pisteytettävät aineet

Aine

13–15

10–12

8–9

7

5–6

4

Äidinkieli ja kirjallisuus: suomi tai saksa
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Kieli, johon haet, jos saksa tai englanti
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1
Kieli, johon haet, jos B1-kieli
31,8
28,6
25,4
19,1
9,5
4,8
Kieli, johon haet, jos B2-tai B3-kieli
29,9
26,9
23,9
17,9
9,0
4,5

Kolme muuta ainetta

Aine

13–15

10–12

8–9

7

5–6

4

Matematiikka tutkintoaineena
28,9
28,6
26,0
20,2
8,7
4,3
Matematiikka vastaavuustodistuksesta
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Suomi
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Saksa
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Englanti
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
B1-kieli
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
B2-kieli
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
B3-kieli
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biologia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Elämänkatsomustieto
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Filosofia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysiikka
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Historia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kemia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kuvataide
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Maantiede
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Musiikki
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Taloustieto
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Tietotekniikka
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Uskonto
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7

Kynnysehdot

Kynnysehto tarkoittaa, että sinulla täytyy olla suoritettuna jokin tietty ylioppilaskoe tietyllä arvosanalla, jotta voit tulla huomioiduksi todistusvalinnassa. Voit täyttää kynnysehdon myös suomalaisen ylioppilastutkinnon kokeilla niille asetettujen arvosanavaatimusten mukaisesti.

 • Englanti: Englanti vähintään arvosanalla 10
 • Espanja: Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkä espanja vähintään C tai lyhyt espanja vähintään M
 • Italia: Suomalaisen ylioppilastutkinnon lyhyt italia vähintään M
 • Ranska: B1-ranska vähintään arvosanalla 7 tai B2- tai B3-ranska vähintään arvosanalla 8
 • Saksa: Saksa vähintään arvosanalla 7
 • Venäjä: B1-venäjä vähintään arvosanalla 7 tai B2- tai B3-venäjä vähintään arvosanalla 8

Yllä mainitusta poiketen seuraavissa hakukohteissa ei ole käytössä kynnysehtoja:

 • Åbo Akademi: Engelska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk
 • Åbo Akademi: Franska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk
 • Åbo Akademi: Tyska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk
Hakukohteet

Hakukohteet

Alla on listattu, mitä todistusvalinnassa mukana olevia vieraiden kielten hakukohteita, joissa hakijoilta vaaditaan kyseisen kielen osaamista, kussakin yliopistossa tällä hetkellä on. Vuoden 2026 hakukohteet päätetään viimeistään syksyllä 2025. Näin ollen vuonna 2026 voi olla sellaisia hakukohteita, joita ei ole tässä listattuna. Osa listatuista hakukohteista voi myös muuttua tai poistua kokonaan.

Englanti

 • Helsingin yliopisto: Englanti, kielten kandiohjelma
 • Itä-Suomen yliopisto: Englannin kieli, kulttuuri ja kääntäminen, Joensuu
 • Jyväskylän yliopisto:
  • Kieliasiantuntijan kandidaatti- ja maisteriohjelma, englannin kieli
  • Kielten aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, englannin kieli
  • Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukevan opettajankoulutuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma, englannin kieli
 • Oulun yliopisto: Englannin kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma
 • Tampereen yliopisto: Englanti, Kielten koulutus
 • Turun yliopisto: Englannin kieli, kielten tutkinto-ohjelma
 • Åbo Akademi: Engelska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk

Espanja

 • Helsingin yliopisto: Espanja, kielten kandiohjelma
 • Turun yliopisto: Espanja, kielten tutkinto-ohjelma

Italia

 • Helsingin yliopisto: Italia, kielten kandiohjelma

Huom! Turun yliopipiston italian hakukohde noudattaa alkeistasolta lähtevien kielten pisteytystä.

Ranska

 • Helsingin yliopisto: Ranska, kielten kandiohjelma
 • Turun yliopisto: Ranska, kielten tutkinto-ohjelma
 • Åbo Akademi: Franska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk

Saksa

 • Helsingin yliopisto: Saksa, kielten kandiohjelma
 • Oulun yliopisto: Saksan kieli ja kulttuuri, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma
 • Tampereen yliopisto: Saksa, Kielten koulutus
 • Turun yliopisto: Saksan kieli, kielten tutkinto-ohjelma
 • Åbo Akademi: Tyska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk

Venäjä

 • Helsingin yliopisto: Venäjä vieraana kielenä, kielten kandiohjelma
 • Itä-Suomen yliopisto: Venäjän kieli, Joensuu
 • Tampereen yliopisto: Venäjä, Kielten koulutus

Huom! Åbo Akademin venäjän hakukohde noudattaa alkeistasolta lähtevien kielten pisteytystä.