Skip to main content

Poängsättningen för betygsantagningen från år 2026

På den här sidan hittar du information om hur ditt studentbetyg poängsätts i ansökningsmålen i följande områden från och med 2026:

 • Datavetenskap
 • Ekonomi
 • Informationsnätverk
 • Matematik, statistik och data science

Du kan studera ekonomi även i vissa utbildningar inom ekonomi. I förteckningen över ansökningsmål ser du vilka ansökningsmål som använder betygsantagningens poängsättning som beskrivs på denna sida. På sidan för poängsättningen i de ekonomiutbildning anges däremot de ansökningsmål som använder poängsättningen i fråga.

Eventuella ändringar i poängsättningen meddelas alltid cirka tre år innan ändringarna träder i kraft.

Direktantagning

Direktantagning används i några ansökningsmål som matematik, statistik och datavetenskap. Kriterierna för 2026 direktantagning beslutas först hösten 2025. Du kan se de nuvarande kriterierna i sidan poängsettning för betygsantagningen 2023-2025. Där hittar du också kriterierna för direktantagning till dessa ansökningsmål med IB-, EB-, DIA- och RP-examina.

Poängsättning för finländsk studentexamen

Du kan få poäng för högst fem ämnen, enligt följande:

 • matematik (lång eller kort)
 • modersmål och litteratur
 • tre andra ämnen som du skrivit och som ger dig de bästa poängen

Det maximala poängantalet är 158,9.

Kontrollera att du uppfyller områdesspecifika tröskelkriterier.

Regler för poängräkningen

 • Om du saknar något av de ämnen som poängsätts får du noll poäng för det. Du kan dock bli antagen utan ämnet i fråga, om de betygspoäng som du fått för andra ämnen räcker för att bli antagen.
 • Du kan få poäng endast en gång för samma ämne. Detta innebär till exempel att du endast kan få poäng för antingen lång eller kort lärokurs i matematik.
 • Om du har avlagt flera prov i anslutning till studentexamen som ska beaktas i betygsantagningen räknas betygspoängen genom att kombinera examina enligt de prov som ger dig mest poäng.
 • För gamla realprov (realprov som avlagts före 2006) ges inga poäng.

Poängsättning av språk

 • Modersmål och litteratur avser prov i modersmål och litteratur i finska, svenska och samiska samt prov i finska eller svenska som andraspråk och litteratur.
 • Om du har skrivit flera prov i modersmål och litteratur poängsätts det prov som ger de bästa poängen enligt poängsättningen för modersmål och litteratur. För de övriga proven kan du få poäng enligt poängsättningen av den långa lärokursen för språket.
 • Du kan få poäng för flera lika långa lärokurser i språk.
 • Du kan få poäng för samma språk endast en gång även om du har avlagt provet i flera olika lärokurser i språket i fråga eller om du har skrivit språket i fråga både som modersmål och som ett främmande språk.

Ämnen som poängsättas för alla

Ämne

L

E

M

C

B

A

Matematik, lång
37,9
34,1
30,3
22,7
11,4
5,7
Matematik, kort
28,2
22,5
16,9
11,2
8,4
4,1
Modersmål och litteratur
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4

Tre andra ämnen

Ämne

L

E

M

C

B

A

Språk, lång
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Språk, medellång
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
Språk, kort (exkl. kort engelska)
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biologi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Filosofi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysik
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Geografi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Historia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Hälsokunskap
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kemi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Livsåskådningkunskap
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Psykologi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Religion
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Samhällslära
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kort engelska
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

Tröskelkriterier

Tröskelkriteriet innebär att du måste ha avlagt ett visst studentprov med ett visst vitsord för att kunna bli beaktad i betygsantagningen.

 • Datavetenskap: Lång lärokurs i matematik minst C eller kort lärokurs i matematik minst M
 • Ekonomi: Godkänt vitsord i matematik, lång lärokurs eller minst C i matematik, kort lärokurs
 • Informationsnätverk: Godkänt vitsord i matematik, lång lärokurs
 • Matematik, statistik och data science: Lång lärokurs i matematik minst C eller kort lärokurs i matematik minst E.Lång matematik ger bättre färdigheter för studier i matematiska vetenskaper. Även med kort matematik i bakgrunden är det möjligt att klara sig i studierna om den studerande har beredskap att arbeta för det.

Kriterier för rangordning vid samma placering

Sökande som har fått samma betygspoäng har samma placering i antagningen. I den här situationen rangordnas sökande genom att enligt följande ordningsföljd jämföra deras betygspoäng i följande ämnen:

 1. Betygspoäng för vitsordet i matematik
 2. Betygspoäng för vitsordet i modersmål och litteratur
 3. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de högsta poängen
 4. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de näst högsta poängen
Ansökningsmål

Poängsättning för IB-examen

Du kan få poäng för högst fem ämnen, enligt följande:

 • matematik (lång eller kort)
 • ett ämne som hör till gruppen studies in language and literature
 • tre andra ämnen som du skrivit och som ger dig de bästa poängen

Det maximala poängantalet är 158,9.

Kontrollera att du uppfyller områdesspecifika tröskelkriterier.

Med lång lärokurs i matematik avses följande ämnen som ingår i IB-examen:

 • Mathematics: Analysis and approaches HL
 • Mathematics: Applications and interpretation HL
 • Mathematics: Analysis and approaches SL
 • Further Mathematics
 • Mathematics HL
 • Mathematics SL
 • Mathematical methods

Med kort lärokurs i matematik avses följande ämnen som ingår i IB-examen:

 • Mathematics: Applications and interpretation SL
 • Mathematical Studies

Regler för poängräkningen

 • Om du saknar något av de ämnen som poängsätts får du noll poäng för det. Du kan dock bli antagen utan ämnet i fråga, om de betygspoäng som du fått för andra ämnen räcker för att bli antagen.
 • Du kan få poäng endast en gång för samma ämne.
 • Om du har avlagt flera prov i anslutning till studentexamen som ska beaktas i betygsantagningen räknas betygspoängen genom att kombinera examina enligt de prov som ger dig mest poäng.

Poängsättning av språk

 • Studies in language and literature avser följande ämnen som ingår i IB-examen:
  • language A: literature
  • language A: language and literature
  • literature and performance
  • language A1 och language A2 (i examina som avlagts före 2013)
 • Om du har vitsord i flera ämnen som ingår i gruppen studies in language and literature (olika språk), poängsätts av dessa det som ger dig de bästa poängen enligt poängsättningen för studies in language and literature. För de övriga ämnena kan du få poäng enligt poängsättningen för language B.
 • Du kan få poäng för flera lärokurser i språk på samma nivå.
 • Du kan få poäng för samma språk endast en gång även om du har avlagt provet i flera olika lärokurser i språket i fråga eller om du har skrivit språket i fråga som ett prov som kan jämställas med både modersmål och ett främmande språk.

Ämnen som poängsättas för alla

Ämne

7

6

5

4

3

2

Matematik, lång
37,9
34,1
30,3
22,7
11,4
5,7
Matematik, kort
28,2
22,5
16,9
11,2
8,4
4,1
Studies in language and literature
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4

Tre andra ämnen

Ämne

7

6

5

4

3

2

Language B
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Language AB
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Business management
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Chemistry
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Computer science
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Dance
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Design technology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Economics
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Environmental systems and societies
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Film
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Geography
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Global politics
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
History
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Information technology in a global society
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Latin or Classical Greek
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Music
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Physics
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Psychology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Social and cultural anthropology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Sports, exercise and health science
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Theatre
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Visual arts
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
World religions
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7

Tröskelkriterier

Tröskelkriteriet innebär att du måste ha avlagt ett visst studentprov med ett visst vitsord för att kunna bli beaktad i betygsantagningen. Du kan också uppfylla ansökningsmålets tröskelkriterium med prov som ingår i den finländska studentexamen enligt de vitsordskrav som ställts för dem.

 • Datavetenskap: Lång lärokurs i matematik med minst vitsordet 4 eller kort lärokurs i matematik med minst vitsordet 5
 • Ekonomi: Lång lärokurs i matematik med minst vitsordet 2 eller kort lärokurs i matematik med minst vitsordet 4
 • Informationsnätverk: Lång lärokurs i matematik med minst vitsordet 2
 • Matematik, statistik och data science: Lång lärokurs i matematik med minst vitsordet 4 eller kort lärokurs i matematik med minst vitsordet 6. Lång matematik ger bättre färdigheter för studier i matematiska vetenskaper. Även med kort matematik i bakgrunden är det möjligt att klara sig i studierna om den studerande har beredskap att arbeta för det.

Kriterier för rangordning vid samma placering

Sökande som har fått samma betygspoäng har samma placering i antagningen. I den här situationen rangordnas sökande genom att enligt följande ordningsföljd jämföra deras betygspoäng i följande ämnen:

 1. Betygspoäng för vitsordet i matematik
 2. Betygspoäng för vitsordet i ett ämne som hör till gruppen studies in language and literature
 3. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de högsta poängen
 4. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de näst högsta poängen
Ansökningsmål

Poängsättning för EB-examen

Du kan få poäng för högst fem ämnen, enligt följande:

 • matematik (lång eller kort)
 • L1-språk (eller L1-advanced)
 • tre andra ämnen som du skrivit och som ger dig de bästa poängen

Det maximala poängantalet är 158,9.

Kontrollera att du uppfyller eventuella områdesspecifika tröskelkriterier.

Regler för poängräkningen

 • Du kan få poäng för alla de ämnen som du har avlagt skriftligt och/eller muntligt.
 • Om du saknar något av de ämnen som poängsätts får du noll poäng för det. Du kan dock bli antagen utan ämnet i fråga, om de betygspoäng som du fått för andra ämnen räcker för att bli antagen.
 • Du kan få poäng endast en gång för samma ämne.
 • Om du har avlagt flera prov i anslutning till studentexamen som ska beaktas i betygsantagningen räknas betygspoängen genom att kombinera examina enligt de prov som ger dig mest poäng.

Poängsättning av språk

 • Om du har skrivit flera språk på L1-nivå (till exempel modersmål och litteratur i en finländsk studentexamen) poängsätts det prov som ger de bästa poängen enligt poängsättningen för L1-språk. För de övriga proven kan sökanden få poäng enligt poängsättningen för L2-språk.
 • Du kan få poäng för flera lärokurser i språk på samma nivå.
 • Du kan få poäng för samma språk endast en gång även om du har avlagt provet i flera olika lärokurser i språket i fråga eller om du har avlagt språket i fråga både som ett språk på L1-nivå och som ett annat språk.

Ämnen som poängsättas för alla

Ämne

9,00–10,00

8,00–8,99

7,00–7,99

6,00–6,99

5,50–5,99*

5,00–5,49**

Matematik, lång (5h)
37,9
34,1
30,3
22,7
11,4
5,7
Matematik, kort (3h)
28,2
22,5
16,9
11,2
8,4
4,1
L1-språk (eller L1-advanced)
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4

* i examina som avlagts 2020 eller tidigare 5,00–5,99. Gå tillbaka till tabellen.
** i examina som avlagts 2020 eller tidigare 4,00–4,99. Gå tillbaka till tabellen.

Tre andra ämnen

Ämne

9,00–10,00

8,00–8,99

7,00–7,99

6,00–6,99

5,50–5,99*

5,00–5,49**

L2-språk (eller L2-advanced)
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
ONL-språk
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
L3-språk
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
L4-språk
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Antikens grekiska
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Bildkonst
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biologi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Ekonomi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Filosofi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysik
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Geografi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Historia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kemi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Latin
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Musik
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7

* i examina som avlagts 2020 eller tidigare 5,00–5,99. Gå tillbaka till tabellen.
** i examina som avlagts 2020 eller tidigare 4,00–4,99. Gå tillbaka till tabellen.

Tröskelkriterier

Tröskelkriteriet innebär att du måste ha avlagt ett visst studentprov med ett visst vitsord för att kunna bli beaktad i betygsantagningen. Du kan också uppfylla ansökningsmålets tröskelkriterium med prov som ingår i den finländska studentexamen enligt de vitsordskrav som ställts för dem.

 • Datavetenskap: Lång lärokurs i matematik med minst vitsordet 6,00 eller kort lärokurs i matematik med minst vitsordet 7,00
 • Ekonomi: Lång lärokurs i matematik med minst vitsordet 5,00 (i examina som avlagts 2020 eller tidigare 4,00) eller kort lärokurs i matematik med minst vitsordet 6,00
 • Informationsnätverk: Lång lärokurs i matematik med minst vitsordet 5,00 (i examina som avlagts 2020 eller tidigare 4,00)
 • Matematik, statistik och data science: Lång lärokurs i matematik med minst vitsordet 6,00 eller kort lärokurs i matematik med minst vitsordet 8,00. Lång matematik ger bättre färdigheter för studier i matematiska vetenskaper. Även med kort matematik i bakgrunden är det möjligt att klara sig i studierna om den studerande har beredskap att arbeta för det.

Kriterier för rangordning vid samma placering

Sökande som har fått samma betygspoäng har samma placering i antagningen. I den här situationen rangordnas sökande genom att enligt följande ordningsföljd jämföra deras betygspoäng i följande ämnen:

 1. Betygspoäng för vitsordet i matematik
 2. Betygspoäng för vitsordet i L1-språk (eller L1-advanced)
 3. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de högsta poängen
 4. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de näst högsta poängen
Ansökningsmål

Poängsättning för DIA- och RP-examina

Du kan få poäng för högst fem ämnen, enligt följande:

 • matematik
 • modersmål och litteratur: finska eller tyska
 • tre andra ämnen som du skrivit och som ger dig de bästa poängen

Det maximala poängantalet är 158,9.

Kontrollera att du uppfyller eventuella områdesspecifika tröskelkriterier.

Regler för poängräkningen

 • För dig beaktas först examensämnena, dvs. de ämnen som du har avlagt slutprovet i. Om något av de ämnen som poängsätts inte ingår i dina examensämnen, räknas poängen för ämnet i fråga utifrån ett motsvarighetsintyg från Tyska skolan i Helsingfors.
  • Du kan bara få poäng för musik och bildkonst om du har avlagt dem som examensämnen.
 • Om du saknar något av de ämnen som poängsätts får du noll poäng för det. Du kan dock bli antagen utan ämnet i fråga, om de betygspoäng som du fått för andra ämnen räcker för att bli antagen.
 • Du kan få poäng endast en gång för samma ämne.
 • Om du har avlagt flera prov i anslutning till studentexamen som ska beaktas i betygsantagningen räknas betygspoängen genom att kombinera examina enligt de prov som ger dig mest poäng.

Poängsättning av språk

 • Om du har skrivit flera prov i modersmål och litteratur poängsätts det prov som ger de bästa poängen enligt poängsättningen för modersmål och litteratur. För de övriga proven kan du få poäng enligt poängsättningen av engelska.
 • Du kan få poäng för flera lärokurser i språk på samma nivå.
 • Du kan få poäng för samma språk endast en gång även om du har avlagt provet i flera olika lärokurser i språket i fråga eller om du har avlagt språket i fråga både som modersmål och som ett främmande språk.

Ämnen som poängsättas för alla

Ämne

13–15

10–12

8–9

7

5–6

4

Matematik som examensämne
37,9
34,1
30,3
22,7
11,4
5,7
Matematik från motsvarighetsintyget
28,2
22,5
16,9
11,2
8,4
4,1
Modersmål och litteratur: finska eller tyska
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4

Tre andra ämnen

Ämne

13–15

10–12

8–9

7

5–6

4

Finska
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Tyska
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Engelska
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
B1-språk
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
B2-språk
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
B3-språk
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Bildkonst
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biologi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Datateknik
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Ekonomi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Filosofi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysik
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Geografi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Historia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kemi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Livsåskådningskunskap
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Musik
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Religion
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7

Tröskelkriterier

Tröskelkriteriet innebär att du måste ha avlagt ett visst studentprov med ett visst vitsord för att kunna bli beaktad i betygsantagningen. I tröskelkriterierna beaktas endast examensämnen. Du kan också uppfylla ansökningsmålets tröskelkriterium med prov som ingår i den finländska studentexamen enligt de vitsordskrav som ställts för dem.

 • Datavetenskap: Matematik med minst vitsordet 7
 • Ekonomi: Matematik med minst vitsordet 4
 • Informationsnätverk: Matematik med minst vitsordet 4
 • Matematik, statistik och data science: Matematik med minst vitsordet 7

Kriterier för rangordning vid samma placering

Sökande som har fått samma betygspoäng har samma placering i antagningen. I den här situationen rangordnas sökande genom att enligt följande ordningsföljd jämföra deras betygspoäng i följande ämnen:

 1. Betygspoäng för vitsordet i matematik
 2. Betygspoäng för vitsordet i modersmål och litteratur
 3. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de högsta poängen
 4. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de näst högsta poängen
Ansökningsmål

Ansökningsmål

Nedan listas vilka ansökningsmål inom datavetenskap, ekonomi, informationsnätverk och matematiska vetenskaper som för närvarande ingår i betygsantagningen vid respektive universitet. Ansökningsmålen som erbjuds 2026 slås fast senast hösten 2025. Således kan det år 2026 finnas sådana ansökningsmål som inte listats här. En del av de listade ansökningsmålen kan också ändras eller avlägsnas helt.

Datavetenskap

 • Helsingfors universitet: Kandidatprogrammet i datavetenskap
 • Jyväskylä universitet: Tietojenkäsittelytieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • Tammerfors universitet: Tietojenkäsittelytieteiden koulutus
 • Uleåborgs universitet: Tietojenkäsittelytiede, Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
 • Åbo Akademi: Datavetenskap, utbildningprogrammet i informationsteknologi
 • Åbo universitet: Tietojenkäsittelytiede
 • Östra Finlands universitet:
  • Information Technology, Joensuu
  • Liiketaloustiede ja tietojenkäsittelytiede, Joensuu
  • Liiketaloustiede ja tietojenkäsittelytiede, Kuopio
  • Tietojenkäsittelytiede, Joensuu
  • Tietojenkäsittelytiede, Kuopio

Ekonomi

 • Helsingfors universitet:
  • Kandidatprogrammet i ekonomi
  • Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi
 • Åbo universitet: Taloustiede

Du kan studera ekonomi även i vissa utbildningar inom ekonomi. På sidan för poängsättningen i de ekonomiutbildning anges däremot de ansökningsmål som använder poängsättningen i fråga.

Informationsnätverk

 • Aalto-universitetet: Informationsnätverk

Matematik, statistik och data science

 • Helsingfors universitet:
  • Bachelor’s Programme in Science, Admission Group 2
  • Kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper
 • Jyväskylä universitet:
  • Matematiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • Matematiikan aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • Tilastotieteen ja datatieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • Tammerfors universitet: Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin koulutus
 • Uleåborgs universitet: Matematiikka ja datatiede, Matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelma
 • Åbo universitet: Matematiikka ja tilastotiede
 • Östra Finlands universitet: Matematiikka, Joensuu

OBS!