Skip to main content

Poängsättningen för betygsantagningen från år 2026

På den här sidan hittar du information om hur ditt studentbetyg poängsätts i ansökningsmålen i följande områden från och med 2026:

 • Filosofi
 • Historia
 • Teologi

Du kan studera filosofi och historia även i vissa utbildningar inom samhällsvetenskaper. I förteckningen över ansökningsmål ser du vilka ansökningsmål som använder betygsantagningens poängsättning, som beskrivs på denna sida, och vilka som använder poängsättningen i samhällsvetenskaperna.

Eventuella ändringar i poängsättningen meddelas alltid cirka tre år innan ändringarna träder i kraft.

Poängsättning för finländsk studentexamen

Du kan få poäng för högst fem ämnen, enligt följande:

 • modersmål och litteratur
 • filosofi eller historia eller religion eller livsåskådningskunskap
 • tre andra ämnen som du skrivit och som ger dig de bästa poängen

Det maximala poängantalet är 155,6.

Regler för poängräkningen

 • Om du saknar något av de ämnen som poängsätts får du noll poäng för det. Du kan dock bli antagen utan ämnet i fråga, om de betygspoäng som du fått för andra ämnen räcker för att bli antagen.
 • Du kan få poäng endast en gång för samma ämne. Detta innebär till exempel att du endast kan få poäng för antingen lång eller kort lärokurs i matematik.
 • Om du har avlagt flera prov i anslutning till studentexamen som ska beaktas i betygsantagningen räknas betygspoängen genom att kombinera examina enligt de prov som ger dig mest poäng.
 • För gamla realprov (realprov som avlagts före 2006) ges inga poäng.

Poängsättning av språk

 • Modersmål och litteratur avser prov i modersmål och litteratur i finska, svenska och samiska samt prov i finska eller svenska som andraspråk och litteratur.
 • Om du har skrivit flera prov i modersmål och litteratur poängsätts det prov som ger de bästa poängen enligt poängsättningen för modersmål och litteratur. För de övriga proven kan du få poäng enligt poängsättningen av den långa lärokursen för språket.
 • Du kan få poäng för flera lika långa lärokurser i språk.
 • Du kan få poäng för samma språk endast en gång även om du har avlagt provet i flera olika lärokurser i språket i fråga eller om du har skrivit språket i fråga både som modersmål och som ett främmande språk.

Ämnen som poängsättas för alla

Ämne

L

E

M

C

B

A

Modersmål och litteratur
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Filosofi, historia, religion eller livsåskådningskunskap
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1

Tre andra ämnen

Ämne

L

E

M

C

B

A

Matematik, lång
28,9
28,6
26,0
20,2
8,7
4,3
Matematik, kort
28,2
25,4
22,5
16,9
8,4
4,1
Språk, lång
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Språk, medellång
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
Språk, kort (exkl. kort engelska)
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Filosofi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Geografi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Historia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Hälsökunskap
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Livsåskådningskunskap
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Psykologi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Religion
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Samhällslära
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biologi
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Fysik
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Kemi
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Kort engelska
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

Tröskelkriterier

Det finns inga tröskelvillkor för filosofi, historia och teologi.

Kriterier för rangordning vid samma placering

Sökande som har fått samma betygspoäng har samma placering i antagningen. I den här situationen rangordnas sökande genom att enligt följande ordningsföljd jämföra deras betygspoäng i följande ämnen:

 1. Betygspoäng för vitsordet i modersmål och litteratur
 2. Betygspoäng för vitsordet i filosofi, historia, religion eller livsåskådning
 3. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de högsta poängen
 4. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de näst högsta poängen
Ansökningsmål

Poängsättning för IB-examen

Du kan få poäng för högst fem ämnen, enligt följande:

 • ett ämne som hör till gruppen studies in language and literature
 • philosophy, history eller world religions (eller filosofi, historia, religion eller livsåskådningslära i finländsk studentexamen)
 • tre andra ämnen som du skrivit och som ger dig de bästa poängen

Det maximala poängantalet är 155,6.

Med lång lärokurs i matematik avses följande ämnen som ingår i IB-examen:

 • Mathematics: Analysis and approaches HL
 • Mathematics: Applications and interpretation HL
 • Mathematics: Analysis and approaches SL
 • Further Mathematics
 • Mathematics HL
 • Mathematics SL
 • Mathematical methods

Med kort lärokurs i matematik avses följande ämnen som ingår i IB-examen:

 • Mathematics: Applications and interpretation SL
 • Mathematical Studies

Regler för poängräkningen

 • Om du saknar något av de ämnen som poängsätts får du noll poäng för det. Du kan dock bli antagen utan ämnet i fråga, om de betygspoäng som du fått för andra ämnen räcker för att bli antagen.
 • Du kan få poäng endast en gång för samma ämne.
 • Om du har avlagt flera prov i anslutning till studentexamen som ska beaktas i betygsantagningen räknas betygspoängen genom att kombinera examina enligt de prov som ger dig mest poäng.

Poängsättning av språk

 • Studies in language and literature avser följande ämnen som ingår i IB-examen:
  • language A: literature
  • language A: language and literature
  • literature and performance
  • language A1 och language A2 (i examina som avlagts före 2013)
 • Om du har vitsord i flera ämnen som ingår i gruppen studies in language and literature (olika språk), poängsätts av dessa det som ger dig de bästa poängen enligt poängsättningen för studies in language and literature. För de övriga ämnena kan du få poäng enligt poängsättningen för language B.
 • Du kan få poäng för flera lärokurser i språk på samma nivå.
 • Du kan få poäng för samma språk endast en gång även om du har avlagt provet i flera olika lärokurser i språket i fråga eller om du har skrivit språket i fråga som ett prov som kan jämställas med både modersmål och ett främmande språk.

Ämnen som poängsättas för alla

Ämne

7

6

5

4

3

2

Studies in language and literature
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Philosophy, history eller world religions
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1

Tre andra ämnen

Ämne

7

6

5

4

3

2

Matematik, lång
28,9
28,6
26,0
20,2
8,7
4,3
Matematik, kort
28,2
25,4
22,5
16,9
8,4
4,1
Language B
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Language AB
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Business management
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Dance
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Economics
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Environmental systems and societies
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Film
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Geography
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Global politics
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
History
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Information technology in a global society
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Latin or Classical Greek
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Music
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Philosophy
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Psychology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Social and cultural anthropology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Sports, exercise and health science
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Theatre
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Visual arts
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
World religions
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biology
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Chemistry
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Computer science
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Design technology
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Physics
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

Tröskelkriterier

Det finns inga tröskelvillkor för filosofi, historia och teologi.

Kriterier för rangordning vid samma placering

Sökande som har fått samma betygspoäng har samma placering i antagningen. I den här situationen rangordnas sökande genom att enligt följande ordningsföljd jämföra deras betygspoäng i följande ämnen:

 1. Betygspoäng för vitsordet i ett ämne som hör till gruppen studies in language and literature
 2. Betygspoäng för vitsordet i något av följande ämnen: philosophy, history eller world religions (eller filosofi, historia, religion eller livsåskådningslära i finländsk studentexamen)
 3. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de högsta poängen
 4. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de näst högsta poängen
Ansökningsmål

Poängsättning för EB-examen

Du kan få poäng för högst fem ämnen, enligt följande:

 • L1-språk (eller L1-advanced)
 • filosofi eller historia (eller religion eller livsåskådningslära i finländsk studentexamen)
 • tre andra ämnen som du skrivit och som ger dig de bästa poängen

Det maximala poängantalet är 155,6.

Regler för poängräkningen

 • Du kan få poäng för alla de ämnen som du har avlagt skriftligt och/eller muntligt.
 • Om du saknar något av de ämnen som poängsätts får du noll poäng för det. Du kan dock bli antagen utan ämnet i fråga, om de betygspoäng som du fått för andra ämnen räcker för att bli antagen.
 • Du kan få poäng endast en gång för samma ämne.
 • Om du har avlagt flera prov i anslutning till studentexamen som ska beaktas i betygsantagningen räknas betygspoängen genom att kombinera examina enligt de prov som ger dig mest poäng.

Poängsättning av språk

 • Om du har skrivit flera språk på L1-nivå (till exempel modersmål och litteratur i en finländsk studentexamen) poängsätts det prov som ger de bästa poängen enligt poängsättningen för L1-språk. För de övriga proven kan sökanden få poäng enligt poängsättningen för L2-språk.
 • Du kan få poäng för flera lärokurser i språk på samma nivå.
 • Du kan få poäng för samma språk endast en gång även om du har avlagt provet i flera olika lärokurser i språket i fråga eller om du har avlagt språket i fråga både som ett språk på L1-nivå och som ett annat språk.

Ämnen som poängsättas för alla

Ämne

9,00–10,00

8,00–8,99

7,00–7,99

6,00–6,99

5,50–5,99*

5,00–5,49**

L1-språk (eller L1-advanced)
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Filosofi eller historia
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1

* i examina som avlagts 2020 eller tidigare 5,00–5,99. Gå tillbaka till tabellen.
** i examina som avlagts 2020 eller tidigare 4,00–4,99. Gå tillbaka till tabellen.

Tre andra ämnen

Ämne

9,00–10,00

8,00–8,99

7,00–7,99

6,00–6,99

5,50–5,99*

5,00–5,49**

Matematik, lång (5h)
28,9
28,6
26,0
20,2
8,7
4,3
Matematik, kort (3h)
28,2
25,4
22,5
16,9
8,4
4,1
L2-språk (eller L2-advanced)
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
ONL-språk
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
L3-språk
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
L4-språk
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Antikens grekiska
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Bildkonst
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Ekonomi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Filosofi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Geografi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Historia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Latin
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Musik
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biologi
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Fysik
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Kemi
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

* i examina som avlagts 2020 eller tidigare 5,00–5,99. Gå tillbaka till tabellen.
** i examina som avlagts 2020 eller tidigare 4,00–4,99. Gå tillbaka till tabellen.

Tröskelkriterier

Det finns inga tröskelvillkor för filosofi, historia och teologi.

Kriterier för rangordning vid samma placering

Sökande som har fått samma betygspoäng har samma placering i antagningen. I den här situationen rangordnas sökande genom att enligt följande ordningsföljd jämföra deras betygspoäng i följande ämnen:

 1. Betygspoäng för vitsordet i L1-språk (eller L1-advanced)
 2. Betygspoäng för vitsordet i filosofi eller historia (eller religion eller livsåskådningslära i finländsk studentexamen)
 3. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de högsta poängen
 4. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de näst högsta poängen
Ansökningsmål

Poängsättning för DIA- och RP-examina

Du kan få poäng för högst fem ämnen, enligt följande:

 • modersmål och litteratur: finska eller tyska
 • filosofi eller historia eller religion eller livsåskådningskunskap
 • tre andra ämnen som du skrivit och som ger dig de bästa poängen

Det maximala poängantalet är 155,6.

Regler för poängräkningen

 • För dig beaktas först examensämnena, dvs. de ämnen som du har avlagt slutprovet i. Om något av de ämnen som poängsätts inte ingår i dina examensämnen, räknas poängen för ämnet i fråga utifrån ett motsvarighetsintyg från Tyska skolan i Helsingfors.
  • Du kan bara få poäng för musik och bildkonst om du har avlagt dem som examensämnen.
 • Om du saknar något av de ämnen som poängsätts får du noll poäng för det. Du kan dock bli antagen utan ämnet i fråga, om de betygspoäng som du fått för andra ämnen räcker för att bli antagen.
 • Du kan få poäng endast en gång för samma ämne.
 • Om du har avlagt flera prov i anslutning till studentexamen som ska beaktas i betygsantagningen räknas betygspoängen genom att kombinera examina enligt de prov som ger dig mest poäng.

Poängsättning av språk

 • Om du har skrivit flera prov i modersmål och litteratur poängsätts det prov som ger de bästa poängen enligt poängsättningen för modersmål och litteratur. För de övriga proven kan du få poäng enligt poängsättningen av engelska.
 • Du kan få poäng för flera lärokurser i språk på samma nivå.
 • Du kan få poäng för samma språk endast en gång även om du har avlagt provet i flera olika lärokurser i språket i fråga eller om du har avlagt språket i fråga både som modersmål och som ett främmande språk.

Ämnen som poängsättas för alla

Ämne

13–15

10–12

8–9

7

5–6

4

Modersmål och litteratur: finska eller tyska
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Filosofi, historia, religion eller livsåskådningskunskap
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1

Tre andra ämnen

Ämne

13–15

10–12

8–9

7

5–6

4

Matematik som examensämne
28,9
28,6
26,0
20,2
8,7
4,3
Matematik från motsvarighetsintyget
28,2
25,4
22,5
16,9
8,4
4,1
Finska
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Tyska
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Engelska
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
B1-språk
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
B2-språk
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
B3-språk
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Bildkonst
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Ekonomikunskap
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Filosofi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Geografi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Historia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Livsåskådningskunskap
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Musik
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Religion
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biologi
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Fysik
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Informationsteknik
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Kemi
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

Tröskelkriterier

Det finns inga tröskelvillkor för filosofi, historia och teologi.

Kriterier för rangordning vid samma placering

Sökande som har fått samma betygspoäng har samma placering i antagningen. I den här situationen rangordnas sökande genom att enligt följande ordningsföljd jämföra deras betygspoäng i följande ämnen:

 1. Betygspoäng för vitsordet i modersmål och litteratur
 2. Betygspoäng för vitsordet i filosofi, historia, religion eller livsåskådning
 3. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de högsta poängen
 4. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de näst högsta poängen
Ansökningsmål

Ansökningsmål

Nedan listas vilka ansökningsmål inom filosofi, historia och teologi som för närvarande ingår i betygsantagningen vid respektive universitet. Ansökningsmålen som erbjuds 2026 slås fast senast hösten 2025. Således kan det år 2026 finnas sådana ansökningsmål som inte listats här. En del av de listade ansökningsmålen kan också ändras eller avlägsnas helt.

Filosofi

 • Helsingfors universitet:
  • Kandidatprogrammet i filosofi (undervisning på finska)
  • Kandidatprogrammet i filosofi (undervisning på svenska)
 • Åbo universitet: Filosofia

OBS!

Historia

 • Helsingfors universitet:
  • Historian kandiohjelma (opetus suomeksi)
  • Kandidatprogrammet i historia (undervisning på svenska)
 • Jyväskylä universitet: Historian kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • Tammerfors universitet: Historian koulutus
 • Uleåborgs universitet: Historia ja tieteiden ja aatteiden historia, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma
 • Åbo universitet: Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma
 • Östra Finlands universitet: Historia, Joensuu

OBS!

Teologi

 • Helsingfors universitet: Kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning
 • Åbo Akademi: Utbildningsprogrammet i teologi
 • Östra Finlands universitet:
  • Läntinen teologia, opetusala, Joensuu
  • Läntinen teologia, teologi, Joensuu
  • Ortodoksinen teologia, kirkkomusiikki, Joensuu
  • Ortodoksinen teologia, opetusala, Joensuu
  • Ortodoksinen teologia, teologi, Joensuu