Skip to main content

Betygsantagning

Nuori nainen kirjoja kädessä kääntyneenä kameran suuntaan, mutta katsoo sivulle kamerasta

Vilka ämnen poängsätts i betygsantagningen till 2025? Hur många poäng får man för olika ämnen?

https://yliopistovalinnat.fi/sv/poangsattningen-for-betygsantagningen-fran-ar-2026
Todistusvalinta-sivun kuvituskuva, jossa kaksi opiskelijaa katsovat yhdessä tietoja tabletilta.

Vilka ämnen poängsätts i betygsantagningen från 2026? Poängsättningen kommer att publiceras i september 2023.

Vilka ämnen borde man studera och skriva om man vill bli antagen i betygsantagningen?

Man får poäng för modersmålet inom alla ämnesområden så det lönar sig för alla att satsa på det.

Fundera på dina styrkor

  • Vilka ämnen är dina styrkor och vad är du intresserad av? Du kommer sannolikt att ha bättre framgång i studentskrivningarna i sådana ämnen och därmed få bättre betygspoäng.
  • Endast en liten del av dem som deltar i studentskrivningarna får vitsordet L. Försök alltså att realistiskt bedöma hurdana betyg du kan få för vilket ämne när du funderar på vilka ämnen du skulle få bra betygspoäng för.
  • Till exempel inom juridik och hälsovetenskaper får du fler poäng för vitsordet M i historia eller för ett kort språk än för vitsordet C i fysik (i antagningen 2023–25).

Fundera på matematikens betydelse för din del

  • En knapp tredjedel av ämnesområdena har INTE definierat matematik som ett ämne som poängsätts för alla sökande (antagningen 2023–25).
  • Inom de flesta ämnesområden där matematik är ett av de ämnen som poängsätts, kan matematiken vara antingen kort eller lång matematik.
  • Om du bestämmer dig för att skriva matematik, fundera på om kort eller lång matematik är lämpligare för dig. Vilket ger dig mer sannolikt ett bra vitsord? Till exempel ger vitsordet M i kort matematik bättre poäng än vitsordet C i lång matematik. Läs mer om poängen för matematik i tidningen Dimensio (på finska).
Tutustu vuosien 2023-2025 todistusvalinnan pisteytyksiin!
69 %

av dem som fått en studieplats har inte skrivit någon laudatur (vid antagningen 2022).

M

är det genomsnittliga vitsordet för dem som fått en studieplats (vid antagningen 2021).

33 %

av dem som fått en studieplats inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga och pedagogiska området har skrivit lång matematik (vid antagningen 2021).

Med vilka vitsord kan man bli antagen med betyget?

Kolla på Vipunen.fi-tjänsten med hurdana betygspoäng sökande under tidigare år har valts till de ansökningsmål som intresserar dig. Genom att jämföra det lägsta godkända poängtalet med poängsättningen i betygsantagningen för ansökningsmålet i fråga kan du räkna ut vilka ämneskombinationer och vitsord som ger ifrågavarande poäng.

Poänggränser-rapporten (i Vipunen.fi-tjänsten)

Välj i den gröna filtermenyn till vänster i rapporten

  • som sektor ”universitetsutbildning”
  • som högskola det universitet vars ansökningsmål du vill se
  • som typ av antagningskö ”betygsantagning” (todistusvalinta på finska)
  • som sökobjekt det ansökningsmål vars poänggränser du vill granska

OBS! Poänggränserna för ansökningsmålen inom olika ämnesområden kan inte jämföras rakt med varandra eftersom olika ämnesområden använder olika poängsättning.