Skip to main content

Universitetsexamina – kandidat, magister, licentiat eller doktor?

Universitetsutbildningen indelas i lägre högskoleexamen, dvs. kandidatexamen och högre högskoleexamen, dvs. magisterexamen.

Men efter att du avlagt magisterexamen kan du ännu söka dig till en påbyggnadsexamen, dvs. doktors– eller licentiatexamen, som ger dig färdigheter för forskningsarbete.

Kandidatexamen omfattar vanligtvis 180 studiepoäng, dvs. det tar cirka 3 år att avlägga den. Magisterexamen omfattar vanligtvis 120 studiepoäng, dvs. det tar cirka 2 år att avlägga den. Vissa utbildningar har mer omfattande examina.

Tutustu vuosien 2023-2025 todistusvalinnan pisteytyksiin!

Över 22 000

nya studerande inleder sina kandidatstudier varje år.

Visste du att...

Lägre högskoleexamen i juridik kallas rättsnotarieexamen. Inom de teknisk-naturvetenskapliga områdena kallas högre högskoleexamen för diplomingenjörsexamen och inom de medicinska områdena för licentiatexamen.

Vem kan söka till att avlägga kandidatexamen?

Efter att ha avlagt studentexamen, yrkesinriktad grundexamen eller någon annan examen på andra stadiet söker man till att avlägga kandidatexamen.

I de flesta fall beviljas nya studerande rätt att avlägga både kandidatexamen och magisterexamen. Du känner igen sådana ansökningsmål i Studieinfo på att man vid deras namn nämner kandidat och magister. I vissa fall beviljas studierätt dock endast för kandidatexamen. Du känner igen sådana ansökningsmål i Studieinfo på att endast kandidat nämns vid deras namn.

Utbildningen i medicin och odontologi är undantag och har inte en separat lägre högskoleexamen. Den som avlagt examen på andra stadiet ansöker om att få avlägga högre högskoleexamen, dvs. medicine eller odontologie licentiatexamen.

Begränsningar för antagning till studerande 

Inom följande områden finns begränsningar för antagning av studerande i anslutning till sökandens hälsotillstånd och funktionsförmåga: Farmaci, odontologi och medicin, bildkonstpedagogik, logopedi och psykologi, lärarutbildning samt socialt arbete. 

Läs mer om begränsningarna för antagning som studerande. 

Vem kan söka till att avlägga magisterexamen?

Man kan ansöka direkt om att avlägga magisterexamen endast om man redan har avlagt lägre högskoleexamen. 

Utbildningen i medicin och odontologi är undantag och har inte en separat lägre högskoleexamen. Den som avlagt examen på andra stadiet ansöker om att få avlägga högre högskoleexamen, dvs. medicine eller odontologie licentiatexamen. 

Begränsningar för antagning till studerande 

Inom följande områden finns begränsningar för antagning av studerande i anslutning till sökandens hälsotillstånd och funktionsförmåga: Farmaci, odontologi och medicin, bildkonstpedagogik, logopedi och psykologi, lärarutbildning samt socialt arbete. 

Läs mer om begränsningarna för antagning som studerande. 

Studera på finska, svenska eller engelska

Universitetsutbildning erbjuds på finska, svenska och engelska.

Hanken Svenska Handelshögskolan och Åbo Akademi är helt svenskspråkiga universitet. Aalto-universitetet, Helsingfors universitet och Konstuniversitetet är tvåspråkiga universitet, dvs. de erbjuder både finsk- och svenskspråkig utbildning. Övriga universitet är finskspråkiga.

De flesta universitet erbjuder också engelskspråkig utbildning. Största delen av de engelskspråkiga utbildningarna är magisterutbildningar, men vissa utbildningar på kandidatnivå erbjuds också på engelska.

Varje sökande ska bevisa tillräckliga språkkunskaper för studierna, även om hen söker till studier på sitt eget modersmål.

Vanligtvis påvisar de sökande tillräckliga språkkunskaper genom att de har skrivit språket i fråga som modersmål i studentskrivningarna. Bekanta dig med andra sätt att påvisa språkkunskaper i antagningsgrunderna för ansökningsmålet i Studieinfo. Observera att sätten att påvisa tillräckliga språkkunskaper kan variera beroende på ansökningsmål.

Ansökan och antagningssätt

Du hittar anvisningar för ansökan under antagningsgrunderna som publicerats på Studieinfo samt på universitetens egna sidor och de gemensamma antagningarnas egna sidor.

De vanligaste sätten att bli antagen till kandidatstudierna är urvalsprovsantagning och betygsantagning. Med dessa antagningssätt visar de sökande sitt kunnande med ett urvalsprov eller ett studentexamensbetyg.

De studerande som valts via öppna universitetsstudier har visat sin kompetens genom att avlägga vissa universitetsstudier till exempel vid ett öppet universitet.

I ansökan om överflyttning har den sökande redan någon studierätt som leder till en lägre högskoleexamen. Då ansöker den sökande om överflyttning av studierätten till en annan utbildning antingen vid samma högskola eller vid en annan högskola.

Vid vissa ansökningsmål används andra antagningssätt som bland annat direktantagning på basis av gymnasiesamarbete eller tävlingsframgång, urvalsmetoder som utnyttjar distansstudier samt antagning på basis av särskilda prestationer.

I en del branscher, bland annat lärarutbildningar, ska de sökande oberoende av antagningssätt också delta i lämplighetsprov.

Valet av sökande som antas direkt till magisterstudier påverkas vanligtvis av sökandens tidigare studieframgång i studierna för lägre högskoleexamen. I antagningsgrunderna kan det dessutom finnas andra kriterier som påverkar valet.

Ansökningstider

Vårens första gemensamma ansökan 2023 är 4.1.2023 kl. 8.00 – 18.1.2023 kl. 15.00.

 • Du får antagningsresultatet senast 2.6.2023.
 • Meddela om du tar emot din studieplats senast 14.7.2023 kl. 15.00.
 • Du kan inte antas från eventuell reservplats efter 1.8.2023 kl. 15.00.

Vårens andra gemensamma ansökan 2023 är 15.3.2023 kl. 8.00 – 30.3.2023 kl. 15.00.

 • Du får meddelande om resultatet i betygsantagningarna senast 29.5.2023.
 • För övriga antagningar får du meddelande om resultatet senast 7.7.2023.
 • Meddela om du tar emot din studieplats senast 14.7.2023 kl. 15.00.
 • Du kan inte antas från eventuell reservplats efter 1.8.2023 kl. 15.00.

Ansökan på basis av studier vid öppna universitetet, våren 2023, är 15.3.2023 kl. 8.00 – 30.3.2023 kl. 15.00.

 • Du får antagningsresultatet senast 7.7.2023.
 • Meddela om du tar emot din studieplats senast 14.7.2023 kl. 15.00.
 • Du kan inte antas från eventuell reservplats efter 1.8.2023 kl. 15.00.

Höstens gemensamma ansökan 2023 är 4.9.2023 kl. 8.00 – 14.9.2023 kl. 15.00.

 • Du får antagningsresultatet senast 24.11.2023.
 • Meddela om du tar emot din studieplats senast 1.12.2023 kl. 15.00.
 • Du kan inte antas från eventuell reservplats efter 12.12.2023 kl. 15.00.

Utöver de gemensamma ansökningarna kan universiteten ha egna separata antagningar och tilläggsansökningar. Du hittar tiderna för respektive universitets separata antagningar och tilläggsansökningar på universitetets egen webbplats.

Gemensamma antagningar och andra antagningssamarbeten

Antagningssamarbete mellan universiteteten finns inom många områden. Antagningssamarbete innebär att du kan söka flera studieplatser vid olika universitet med samma urvalsprov eller kurs som används i antagningen. Läs mer.

Statistik över antagningen av studerande

Du hittar statistik om antagningen av studerande i tjänsten Vipunen.fi som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen.

En del av universiteten och de gemensamma antagningarna publicerar också separat statistik över antagningen av studerande.

Bekanta dig med universitetens utbildningsutbud!

Universiteten erbjuder högklassig akademisk utbildning inom många områden. Bekanta dig med varje universitets utbildningsutbud i Studieinfo och på universitetens egna sidor.