Skip to main content

Poängsättningen för betygsantagningen från år 2026

På den här sidan hittar du information om hur ditt studentbetyg poängsätts i ansökningsmålen i följande områden från och med 2026:

 • Coachningsvetenskap
 • Det pedagogiska området
 • Ekonomiutbildning
 • Logopedi
 • Systemvetenskap

Eventuella ändringar i poängsättningen meddelas alltid cirka tre år innan ändringarna träder i kraft.

Poängsättning för finländsk studentexamen

Du kan få poäng för högst fem ämnen, enligt följande:

 • modersmål och litteratur
 • matematik (lång eller kort)
 • tre andra ämnen som du skrivit och som ger dig de bästa poängen

Det maximala poängantalet är 149,9.

Kontrollera att du uppfyller eventuella områdesspecifika tröskelkriterier.

Regler för poängräkningen

 • Om du saknar något av de ämnen som poängsätts får du noll poäng för det. Du kan dock bli antagen utan ämnet i fråga, om de betygspoäng som du fått för andra ämnen räcker för att bli antagen.
 • Du kan få poäng endast en gång för samma ämne. Detta innebär till exempel att du endast kan få poäng för antingen lång eller kort lärokurs i matematik.
 • Om du har avlagt flera prov i anslutning till studentexamen som ska beaktas i betygsantagningen räknas betygspoängen genom att kombinera examina enligt de prov som ger dig mest poäng.
 • För gamla realprov (realprov som avlagts före 2006) ges inga poäng.

Poängsättning av språk

 • Modersmål och litteratur avser prov i modersmål och litteratur i finska, svenska och samiska samt prov i finska eller svenska som andraspråk och litteratur.
 • Om du har skrivit flera prov i modersmål och litteratur poängsätts det prov som ger de bästa poängen enligt poängsättningen för modersmål och litteratur. För de övriga proven kan du få poäng enligt poängsättningen av den långa lärokursen för språket.
 • Du kan få poäng för flera lika långa lärokurser i språk.
 • Du kan få poäng för samma språk endast en gång även om du har avlagt provet i flera olika lärokurser i språket i fråga eller om du har skrivit språket i fråga både som modersmål och som ett främmande språk.

Ämnen som poängsättas för alla

Ämne

L

E

M

C

B

A

Modersmål och litteratur
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Matematik, lång
28,9
28,6
26,0
20,2
8,7
4,3
Matematik, kort
28,2
25,4
22,5
16,9
8,4
4,1

Tre andra ämnen

Ämne

L

E

M

C

B

A

Långt språk
28,3
25,5
22,6
17
8,5
4,2
Medellångt språk
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
Kort språk (exkl. kort engelska)
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biologi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Filosofi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysik
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Geografi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Historia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Hälsovetenskap
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kemi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Livsåskådningskunskap
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Psykologi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Religion
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Samhällslära
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kort engelska
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

Tröskelkriterier

Tröskelkriteriet innebär att du måste ha avlagt ett visst studentprov med ett visst vitsord för att kunna bli beaktad i betygsantagningen.

 • Ekonomiutbildning: Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort lärokurs)
 • Logopedi: Modersmål och litteratur minst M

Det finns inga tröskelvillkor för följande områden:

 • Coachningsvetenskap
 • Det pedagogiska området
 • Systemvetenskap
Ansökningsmål

Poängsättning för IB-examen

Du kan få poäng för högst fem ämnen, enligt följande:

 • ett ämne som hör till gruppen studies in language and literature
 • matematik (lång eller kort)
 • tre andra ämnen som du skrivit och som ger dig de bästa poängen

Det maximala poängantalet är 149,9.

Kontrollera att du uppfyller eventuella områdesspecifika tröskelkriterier.

Med lång lärokurs i matematik avses följande ämnen som ingår i IB-examen:

 • Mathematics: Analysis and approaches HL
 • Mathematics: Applications and interpretation HL
 • Mathematics: Analysis and approaches SL
 • Further Mathematics
 • Mathematics HL
 • Mathematics SL
 • Mathematical methods

Med kort lärokurs i matematik avses följande ämnen som ingår i IB-examen:

 • Mathematics: Applications and interpretation SL
 • Mathematical Studies

Regler för poängräkningen

 • Om du saknar något av de ämnen som poängsätts får du noll poäng för det. Du kan dock bli antagen utan ämnet i fråga, om de betygspoäng som du fått för andra ämnen räcker för att bli antagen.
 • Du kan få poäng endast en gång för samma ämne.
 • Om du har avlagt flera prov i anslutning till studentexamen som ska beaktas i betygsantagningen räknas betygspoängen genom att kombinera examina enligt de prov som ger dig mest poäng.

Poängsättning av språk

 • Studies in language and literature avser följande ämnen som ingår i IB-examen:
  • language A: literature
  • language A: language and literature
  • literature and performance
  • language A1 och language A2 (i examina som avlagts före 2013)
 • Om du har vitsord i flera ämnen som ingår i gruppen studies in language and literature (olika språk), poängsätts av dessa det som ger dig de bästa poängen enligt poängsättningen för studies in language and literature. För de övriga ämnena kan du få poäng enligt poängsättningen för language B.
 • Du kan få poäng för flera lärokurser i språk på samma nivå.
 • Du kan få poäng för samma språk endast en gång även om du har avlagt provet i flera olika lärokurser i språket i fråga eller om du har skrivit språket i fråga som ett prov som kan jämställas med både modersmål och ett främmande språk.

Ämnen som poängsättas för alla

Ämne

7

6

5

4

3

2

Studies in language and literature
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Matematik, lång
28,9
28,6
26,0
20,2
8,7
4,3
Matematik, kort
28,2
25,4
22,5
16,9
8,4
4,1

Tre andra ämnen

Ämne

7

6

5

4

3

2

Language B
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Language AB
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Business management
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Chemistry
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Computer science
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Dance
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Design technology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Economics
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Environmental systems and societies
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Film
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Geography
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Global politics
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
History
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Information technology in a global society
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Latin or Classical Greek
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Music
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Physics
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Psychology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Social and cultural anthropology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Sports, exercise and health science
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Theatre
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Visual arts
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
World religions
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7

Tröskelkriterier

Tröskelkriteriet innebär att du måste ha avlagt ett visst studentprov med ett visst vitsord för att kunna bli beaktad i betygsantagningen. Du kan också uppfylla ansökningsmålets tröskelkriterium med prov som ingår i den finländska studentexamen enligt de vitsordskrav som ställts för dem.

 • Ekonomiutbildning: Matematik (kort eller lång) med minst vitsordet 2
 • Logopedi: Ett ämne som hör till gruppen studies in language and literature med minst vitsordet 5

Det finns inga tröskelvillkor för följande områden:

 • Coachningsvetenskap
 • Det pedagogiska området
 • Systemvetenskap
Ansökningsmål

Poängsättning för EB-examen

Du kan få poäng för högst fem ämnen, enligt följande:

 • L1-språk (eller L1-advanced)
 • matematik (lång eller kort)
 • tre andra ämnen som du skrivit och som ger dig de bästa poängen

Det maximala poängantalet är 149,9.

Kontrollera att du uppfyller eventuella områdesspecifika tröskelkriterier.

Regler för poängräkningen

 • Du kan få poäng för alla de ämnen som du har avlagt skriftligt och/eller muntligt.
 • Om du saknar något av de ämnen som poängsätts får du noll poäng för det. Du kan dock bli antagen utan ämnet i fråga, om de betygspoäng som du fått för andra ämnen räcker för att bli antagen.
 • Du kan få poäng endast en gång för samma ämne.
 • Om du har avlagt flera prov i anslutning till studentexamen som ska beaktas i betygsantagningen räknas betygspoängen genom att kombinera examina enligt de prov som ger dig mest poäng.

Poängsättning av språk

 • Om du har skrivit flera språk på L1-nivå (till exempel modersmål och litteratur i en finländsk studentexamen) poängsätts det prov som ger de bästa poängen enligt poängsättningen för L1-språk. För de övriga proven kan sökanden få poäng enligt poängsättningen för L2-språk.
 • Du kan få poäng för flera lärokurser i språk på samma nivå.
 • Du kan få poäng för samma språk endast en gång även om du har avlagt provet i flera olika lärokurser i språket i fråga eller om du har avlagt språket i fråga både som ett språk på L1-nivå och som ett annat språk.

Ämnen som poängsättas för alla

Ämne

9,00–10,00

8,00–8,99

7,00–7,99

6,00–6,99

5,50–5,99*

5,00–5,49**

L1-språk (eller L1-advanced)
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Matematik, lång (5h)
28,9
28,6
26,0
20,2
8,7
4,3
Matematik, kort (3h)
28,2
25,4
22,5
16,9
8,4
4,1

* i examina som avlagts 2020 eller tidigare 5,00–5,99. Gå tillbaka till tabellen.
** i examina som avlagts 2020 eller tidigare 4,00–4,99. Gå tillbaka till tabellen.

Tre andra ämnen

Ämne

9,00–10,00

8,00–8,99

7,00–7,99

6,00–6,99

5,50–5,99*

5,00–5,49**

L2-språk (eller L2-advanced)
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
ONL-språk
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
L3-språk
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
L4-språk
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Antikens grekiska
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Bildkonst
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biologi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Ekonomi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Filosofi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysik
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Geografi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Historia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kemi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Latin
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Musik
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7

* i examina som avlagts 2020 eller tidigare 5,00–5,99. Gå tillbaka till tabellen.
** i examina som avlagts 2020 eller tidigare 4,00–4,99. Gå tillbaka till tabellen.

Tröskelkriterier

Tröskelkriteriet innebär att du måste ha avlagt ett visst studentprov med ett visst vitsord för att kunna bli beaktad i betygsantagningen. Du kan också uppfylla ansökningsmålets tröskelkriterium med prov som ingår i den finländska studentexamen enligt de vitsordskrav som ställts för dem.

 • Ekonomiutbildning: Matematik (lång eller kort lärokurs) med minst vitsordet 5,00 (i examina som avlagts 2020 eller tidigare med minst vitsordet 4,00)
 • Logopedi: L1-språk (eller L1-advanced) med minst vitsordet 7,00

Det finns inga tröskelvillkor för följande områden:

 • Coachningsvetenskap
 • Det pedagogiska området
 • Systemvetenskap
Ansökningsmål

Poängsättning för DIA- och RP-examina

Du kan få poäng för högst fem ämnen, enligt följande:

 • modersmål och litteratur: finska eller tyska
 • matematik
 • tre andra ämnen som du skrivit och som ger dig de bästa poängen

Det maximala poängantalet är 149,9.

Kontrollera att du uppfyller eventuella områdesspecifika tröskelkriterier.

Regler för poängräkningen

 • För dig beaktas först examensämnena, dvs. de ämnen som du har avlagt slutprovet i. Om något av de ämnen som poängsätts inte ingår i dina examensämnen, räknas poängen för ämnet i fråga utifrån ett motsvarighetsintyg från Tyska skolan i Helsingfors.
  • Du kan bara få poäng för musik och bildkonst om du har avlagt dem som examensämnen.
 • Om du saknar något av de ämnen som poängsätts får du noll poäng för det. Du kan dock bli antagen utan ämnet i fråga, om de betygspoäng som du fått för andra ämnen räcker för att bli antagen.
 • Du kan få poäng endast en gång för samma ämne.
 • Om du har avlagt flera prov i anslutning till studentexamen som ska beaktas i betygsantagningen räknas betygspoängen genom att kombinera examina enligt de prov som ger dig mest poäng.

Poängsättning av språk

 • Om du har skrivit flera prov i modersmål och litteratur poängsätts det prov som ger de bästa poängen enligt poängsättningen för modersmål och litteratur. För de övriga proven kan du få poäng enligt poängsättningen av den långa lärokursen för språket.
 • Du kan få poäng för flera lärokurser i språk på samma nivå.
 • Du kan få poäng för samma språk endast en gång även om du har avlagt provet i flera olika lärokurser i språket i fråga eller om du har avlagt språket i fråga både som modersmål och som ett främmande språk.

Ämnen som poängsättas för alla

Ämne

13–15

10–12

8–9

7

5–6

4

Modersmål och litteratur: finska eller tyska
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Matematik som examensämne
28,9
28,6
26,0
20,2
8,7
4,3
Matematik från motsvarighetsintyget
28,2
25,4
22,5
16,9
8,4
4,1

Tre andra ämnen

Ämne

13–15

10–12

8–9

7

5–6

4

Finska
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Tyska
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Engelska
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
B1-språk
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
B2-språk
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
B3-språk
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Bildkonst
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biologi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Ekonomikunskap
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Filosofi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysik
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Geografi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Historia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Informationsteknik
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kemi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Livsåskådningskunskap
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Musik
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Religion
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7

Tröskelkriterier

Tröskelkriteriet innebär att du måste ha avlagt ett visst studentprov med ett visst vitsord för att kunna bli beaktad i betygsantagningen. I tröskelkriterierna beaktas endast examensämnen. Du kan också uppfylla ansökningsmålets tröskelkriterium med prov som ingår i den finländska studentexamen enligt de vitsordskrav som ställts för dem.

 • Ekonomiutbildning: Matematik med minst vitsordet 4
 • Logopedi: Modersmål och litteratur med minst vitsordet 8

Det finns inga tröskelvillkor för följande områden:

 • Coachningsvetenskap
 • Det pedagogiska området
 • Systemvetenskap
Ansökningsmål

Ansökningsmål

Nedan listas vilka ansökningsmål inom coachningsvetenskap, ekonomiutbildning, pedagogik, logopedi och systemvetenskap som för närvarande ingår i betygsantagningen vid respektive universitet. Ansökningsmålen som erbjuds 2026 slås fast senast hösten 2025. Således kan det år 2026 finnas sådana ansökningsmål som inte listats här. En del av de listade ansökningsmålen kan också ändras eller avlägsnas helt.

Coachningsvetenskap

 • Jyväskylä universitet: Valmennustiede

Det pedagogiska området

Allmän och vuxenpedagogik och andra pedagogiska vetenskaper

 • Helsingfors universitet:
  • Allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska)
  • Yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi)
 • Östra Finlands universitet: Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, Joensuu
 • Jyväskylä universitet:
  • Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • Luokanopettajan ja musiikin aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • Musiikin aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjlema
 • Lapplands universitet: Kasvatusalan kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • Tammerfors universitet: Elinikäinen oppiminen ja kasvatus, Kasvatustieteiden koulutus
 • Uleåborgs universitet:
  • Kasvatustiede, Kasvatustieteen tutkinto-ohjelma
  • Oppimistieteet, Oppimistieteiden tutkinto-ohjelma
 • Åbo Akademi: Utbildningsprogrammet för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa)
 • Åbo universitet: Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, Turku

Lärare i huslig ekonomi och slöjdlärare

 • Helsingfors universitet:
  • Lärare i huslig ekonomi
  • Slöjdlärare
 • Åbo Akademi:
  • Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa), hushållsvetenskap
  • Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa), slöjdvetenskap
 • Åbo universitet: Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma
 • Östra Finlands universitet:
  • Kotitalousopettaja, Joensuu
  • Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö, Joensuu

Lärare inom småbarnspedagogik

 • Helsingfors universitet:
  • Lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska), pedagogie kandidat (3 år)
  • Varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
 • Jyväskylä universitet: Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma ja varhaiskasvatuksen maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Tammerfors universitet: Varhaiskasvatuksen opettaja, Kasvatustieteiden koulutus, Kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
 • Uleåborgs universitet: Varhaiskasvatus, Varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Åbo Akademi:
  • Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
  • Språkbad: Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik, inriktning språkbad (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Åbo universitet: Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
 • Östra Finlands universitet:
  • Varhaiskasvatuksen opettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
  • Varhaiskasvatuksen opettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Klasslärare

 • Helsingfors universitet:
  • Klasslärare (undervisning på svenska)
  • Luokanopettaja (opetus suomeksi)
 • Jyväskylä universitet: Luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • Lapplands universitet: Luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • Tammerfors universitet: Luokanopettaja, Kasvatustieteiden koulutus
 • Uleåborgs universitet: Luokanopettaja, Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
 • Åbo Akademi:
  • Utbildningsprogrammet för klasslärare (Vasa)
  • Kielikylpy: Luokanopettajan koulutusohjelma, kielikylpy (Vaasa)
 • Åbo universitet:
  • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma
  • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Turku
 • Östra Finlands universitet: Luokanopettaja, Joensuu

Specialpedagogik och speciallärare

 • Helsingfors universitet: Specialpedagogik
 • Jyväskylä universitet: Erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma (erityisopettaja ja erityisluokanopettaja)
 • Lapplands universitet: Erityisopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • Uleåborgs universitet: Erityispedagogiikka, Erityispedagogiikan tutkinto-ohjelma
 • Åbo Akademi: Utbildningsprogrammet för speciallärare (Vasa)
 • Åbo universitet: Erityisopettajan tutkinto-ohjelma
 • Östra Finlands universitet
  • Erityisopettaja, Joensuu
  • Erityisopettaja ja erityisluokanopettaja, Joensuu

Studiehandledning

 • Östra Finlands universitet: Opinto-ohjaaja ja uraohjaaja, Joensuu

Ekonomiutbildning och systemvetenskap

 • Aalto-universitetet:
  • Kauppatieteet
 • Hanken Svenska handelshögskolan:
  • Bachelor in Business
  • Ekonomi, Helsingfors
  • Ekonomi, Vasa
 • Jyväskylä universitet:
  • Kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • Taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • Tietojärjestelmätieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • LUT-universitet:
  • Kauppatieteet
  • Sustainable International Business
 • Tammerfors universitet: Kauppatieteiden koulutus
 • Uleåborgs universitet:
  • International Business Management, Degree programme in International Business Management
  • Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
 • Vasa universitet:
  • Bachelor’s Programme in Business Administration
  • Kauppatieteet
  • Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede
 • Åbo Akademi: Utbildningsprogrammet i ekonomi (Åbo)
 • Åbo universitet:
  • Kauppatieteet, Pori
  • Kauppatieteet, Turku
 • Östra Finlands universitet:
  • Kauppatieteet, Joensuu
  • Kauppatieteet, Kuopio

Logopedi

 • Helsingfors universitet: Kandidatprogrammet i logopedi
 • Tammerfors universitet: Logopedian koulutus
 • Uleåborgs universitet: Logopedia, Logopedian tutkinto-ohjelma
 • Åbo Akademi: Utbildningsprogrammet i logopedi
 • Åbo universitet: Logopedia
 • Östra Finlands universitet: Logopedia, Joensuu