Skip to main content

Öppna universitetsleden

Ansökan på basis av studier vid öppna universitetet

Ansökan på basis av studier vid öppna universitetet, våren 2024, är 13.3.2024 kl. 8.00 – 27.3.2024 kl. 15.00. I denna ansökan hittar du de ansökningsmålen vid de finska universiteten om man kan söka till på basis av studier vid ett öppet universitet. Ett undantag är de ansökningsmål inom det pedagogiska området som ingår i högskolornas andra gemensamma ansökan. Du kan söka till högst sex olika utbildningar. Du bör prioritera dina ansökningsönskemål i ansökningsblanketten. Som första ansökningsmål väljer du den utbildning som du helst av allt önskar bli antagen till. Du kan erbjudas bara en studieplats i ansökan i en sådan utbildning som du har prioriterat högst och till vilken din antagningsframgång är tillräcklig.

Antagningsgrunder varierar mellan universitet och ansökningsmål. Sätten att lämna in bilagor och tidtabellerna varierar också beroende på universitet. Om du söker till ansökningsmål vid flera universitet, kan du ha olika tidsfrister för bilagor. Utbildningarna som antagningen gäller och antagningsgrunderna publiceras varje år senast i slutet av oktober i tjänsten Studieinfo.fi.

Antagningsresultaten för ansökningsmålen vid öppna universitetsleden färdigställs enligt universitetens egna tidtabeller. Alla resultat publiceras senast den 4 juli 2024. Om du erbjuds en studieplats, ta emot den senast den 11 juli kl. 15.00. Kom ihåg att du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar inom samma termin. Om du till exempel blir godkänd både i den gemensamma ansökan och öppna universitetsleden kan du bara ta emot en av de erbjudna studieplatserna.

Öppna universitetsleden – antagningsarbete inom det pedagogiska området

De ansökningsmål inom det pedagogiska området ingår i högskolornas andra gemensamma ansökan. Bekanta dig med nätsidan för öppna universitetsleden för utbildningar inom det pedagogiska området.