Skip to main content

Antagningsgrunder för våren 2024 har publicerats i Studieinfo!

Antagningsgrunderna för de ansökningsmål som är med i ansökningarna våren 2023 har publicerats i Studieinfo. Poängsättningen för betygsantagningen finns på sidan Poängsättning för betygsantagningen 2023–25. 

Aalto-yliopiston logo
Hanken högskolanin logo
Helsingin yliopiston logo
Jyväskylän yliopiston logo
Lapin yliopiston logo
LUT yliopiston logo
Oulun yliopiston logo
Taide-yliopiston logo
Tampereen yliopiston logo
Turun yliopiston logo
Itä-Suomen yliopiston logo
Vaasan yliopisto logo
Åbo Akademi logo