Skip to main content

Välkommen till universitetens gemensamma webbplats för sökande! Webbplatsen är avsedd för studerande och studiehandledare på andra stadiet samt för dem som söker till universitetsstudier på kandidatnivå. På webbplatsen finns information särskilt om urvalsprov och betygsantagning.

Den andra gemensamma ansökan på våren och ansökan på basis av studier vid öppna universitetet är 15.3–30.3.2023

Vårens andra gemensamma ansökan till högskolorna och ansökan på basis av studier vid öppna universitetet börjar den 15 mars kl. 8.00 och slutar den 30 mars kl. 15.00. 

Universitetens finsk- och svenskspråkiga ansökningsmål ingår i den andra gemensamma ansökan. I ansökan på basis av studier vid öppna universitetet ingår alla ansökningsmål vid öppna universitetsleden, förutom största delen inom det pedagogiska området. Ansökan till utbildningar inom det pedagogiska området görs i huvudsak i vårens andra gemensamma ansökan.

Läs mer om ansökan på basis av studier vid öppna universitetet.

Bekanta dig med nätsidan för öppna universitetsleden för utbildningar inom det pedagogiska området. 

Aalto-yliopiston logo
Hanken högskolanin logo
Helsingin yliopiston logo
Jyväskylän yliopiston logo
Lapin yliopiston logo
LUT yliopiston logo
Oulun yliopiston logo
Taide-yliopiston logo
Tampereen yliopiston logo
Turun yliopiston logo
Itä-Suomen yliopiston logo
Vaasan yliopisto logo
Åbo Akademi logo