Skip to main content

Poängsättningen för betygsantagningen från år 2026 har publicerats!

Aalto-yliopiston logo
Hanken högskolanin logo
Helsingin yliopiston logo
Jyväskylän yliopiston logo
Lapin yliopiston logo
LUT yliopiston logo
Oulun yliopiston logo
Taide-yliopiston logo
Tampereen yliopiston logo
Turun yliopiston logo
Itä-Suomen yliopiston logo
Vaasan yliopisto logo
Åbo Akademi logo