Skip to main content

Vanliga frågor om digitala urvalsprov – Vallu-tjänsten för urvalsprov

Hittade du inte det du sökte i anvisningarna för det digitala urvalsprovet? Bekanta dig med svaren på vanliga frågor på den här sidan.

Universitetens ansökningsservice hjälper också i frågor som gäller digitala urvalsprov.

Kan man delta i urvalsprovet med en bärbar dator med pekskärm?

Ja, det kan man. Vi rekommenderar dock att använda mus och/eller tangentbord när du svarar på uppgifterna, så att du till exempel inte av misstag byter svarsalternativ i flervalsuppgifter.

Kom dock ihåg att kontrollera att din dator uppfyller ovan nämnda krav på utrustning när det gäller operativsystemet och webbläsaren.

Kan man delta i urvalsprovet med en Microsoft Surface-enhet eller motsvarande 2-i-1-dator?

En Microsoft Surface 2-i-1-dator eller motsvarande 2-i-1 dator är tillåten om man har anslutit ett tangentbord till datorn så att den kan användas som en normal bärbar dator. En Microsoft Surface-enhet eller motsvarande 2-i-1 dator som surfplatta, alltså utan tangentbord, lämpar sig inte.

Kan jag använda Internet, Word-textbehandlingsprogram eller andra datorprogram under urvalsprovet?

Nej, det kan du inte. Endast provsystemet får användas under provet. Användning av någon annan webbplats, fil, programvara, enhet, datorns egen kalkylator, vara eller dylikt i provlokalen (före, under och efter provet) kan leda till att provet underkänns. Även annat upptäckt fusk kan leda till att urvalsprovet underkänns. Det är förbjudet att spara urvalsprovssystemet eller dess innehåll. Telefoner får användas när man kommer in och lämnar provet för att visa identifikationen (QR-koden).

Hur har tillgängligheten beaktats i det digitala urvalsprovet?

Den sökande kan få individuella arrangemang i urvalsprovet till exempel av hälsoskäl. Ett digitalt prov är mer tillgängligt bland annat för synskadade sökande eller sökande med lässvårigheter än ett urvalsprov i pappersformat.

Vad ska jag göra om jag inte har en egen bärbar dator?

Universiteten kan inte låna ut datorer till sökande. Det är avgiftsfritt att söka till universitetet. Sökandet kan dock medföra kostnader som till exempel uppstår vid köp av förhandsmaterial, uthyrning av bärbar dator och ankomst till provplatsen. Riksdagens justitieombudsman har bedömt kravet att de sökande ska ha egen dator vid antagningen av studerande, och universiteten har tagit hänsyn till denna bedömning.

Bärbara datorer kan hyras av utomstående aktörer. Sök i Google eller någon annan sökmotor till exempel med sökord ”uthyrning av dator” så hittar du företag som erbjuder uthyrningstjänster. Det lönar sig att vända dig till socialförvaltningen i din kommun i god tid om din ekonomiska situation medför utmaningar för ditt deltagande i urvalsprovet.

Vad gör jag om jag har tekniska problem under urvalsprovet?

Universiteten erbjuder de sökande närstöd för användningen av den bärbara datorn och det digitala urvalsprovssystemet under provtillfället. På så sätt ser man till att de sökande kan avlägga det digitala urvalsprovet trots eventuella tekniska problem.