Skip to main content

Vanliga frågor om digitala urvalsprov – Vallu-tjänsten för urvalsprov

Hittade du inte det du sökte i anvisningarna för det digitala urvalsprovet? Bekanta dig med svaren på vanliga frågor på den här sidan.

Universitetens ansökningsservice hjälper också i frågor som gäller digitala urvalsprov.

Vad ska jag göra om jag inte har en egen bärbar dator?

Du måste se till att du på prov dagen har en bärbar dator som uppfyller kraven. Du får inte delta i provet utan dator.

Kan man delta i urvalsprovet med en bärbar dator med pekskärm?

Ja, det kan man. Kom dock ihåg att kontrollera att din dator uppfyller ovan nämnda krav på utrustning när det gäller operativsystemet och webbläsaren.

Kan man delta i urvalsprovet med en Microsoft Surface-enhet eller motsvarande 2-i-1-dator?

En Microsoft Surface 2-i-1-dator eller motsvarande 2-i-1 dator är tillåten om man har anslutit ett tangentbord till datorn så att den kan användas som en normal bärbar dator. En Microsoft Surface-enhet eller motsvarande 2-i-1 dator som surfplatta, alltså utan tangentbord, lämpar sig inte.

Kan jag använda Internet, Word-textbehandlingsprogram eller andra datorprogram under urvalsprovet?

Nej, det kan du inte. Endast provsystemet får användas under provet. Användning av någon annan webbplats, fil, programvara, enhet, datorns egen kalkylator, vara eller dylikt i provlokalen (före, under och efter provet) kan leda till att provet underkänns. Även annat upptäckt fusk kan leda till att urvalsprovet underkänns. Det är förbjudet att spara urvalsprovssystemet eller dess innehåll. Telefoner får användas när man kommer in och lämnar provet för att visa identifikationen (QR-koden).

Hur har tillgängligheten beaktats i det digitala urvalsprovet?

Den sökande kan få individuella arrangemang i urvalsprovet till exempel av hälsoskäl. Ett digitalt prov är mer tillgängligt bland annat för synskadade sökande eller sökande med lässvårigheter än ett urvalsprov i pappersformat.

Vad gör jag om jag har tekniska problem under urvalsprovet?

Universiteten erbjuder de sökande närstöd för användningen av den bärbara datorn och det digitala urvalsprovssystemet under provtillfället. På så sätt ser man till att de sökande kan avlägga det digitala urvalsprovet trots eventuella tekniska problem.

Hur mycket tid ska jag reservera för att delta i urvalsprovet?

Du ansvarar själv för att du befinner dig på provplatsen i tid. Om du kommer för sent får du inte delta i urvalsprovet. Kolla upp kollektivtrafikens tidtabeller, eventuella trafikstockningar och parkeringsmöjligheterna i god tid på förhand.

Avslutandet av urvalsprovet kan också dra ut på tiden till exempel till följd av tekniska problem. Beakta det när du planerar hemresan.