Skip to main content

Allmänna anvisningar

Du behöver en bärbar dator för det digitala urvalsprovet i Vallu-tjänsten. Du kan inte delta i provet om du inte har en bärbar dator med dig.

Du kan delta i urvalsprovet endast på den ort som du har valt som provplats på ansökningsblanketten. Du får information om den exakta provplatsen cirka en vecka före provet.

Personer som kommer för sent får inte delta i provet.

Du bör visa upp ditt identitetsbevis i urvalsprovet. Du kan inte delta i urvalsprovet om du inte har med dig ett godkänt identitetsbevis. En bild av identitetsbeviset räcker inte.

Urvalsprov som genomförs i Vallu-tjänsten

Helsingfors universitet

 • Urvalsprovet för biokemi och molekylära biovetenskaper (23.5.2024)
 • Urvalsprovet i biologi och miljövetenskaper (29.5.2024)
 • Urvalsprovet i engelska (20.5.2024)
 • Urvalsprovet för filosofi, historia, kulturforskning och konstforskning (22.5.2024)
 • Urvalsprovet i farmaci (29.5.2024)
 • Urvalsprovet i franska (29.5.2024)
 • Urvalsprovet i geografi (22.5.2024)
 • Urvalsprovet i geovetenskap (28.5.2024)
 • Urvalsprovet i italienska (27.5.2024)
 • Urvalsprovet i lantbruksvetenskaper (28.5.2024)
 • Urvalsprovet i livsmedelsvetenskaper (27.5.2024)
 • Urvalsprovet för det medicinska utbildningsområdet (21.5.2024)
 • Urvalsprovet i miljö- och livsmedelsekonomi (24.5.2024)
 • Urvalsprovet i nordiska språk (svenska som andra inhemska språk) (20.5.2024)
 • Urvalsprovet i nordiska språk (svenska som modersmål) och nordisk litteratur (20.5.2024)
 • Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe (23.5.2024)
 • Svenskspråkigt urvalsprov i juridik (23.5.2024)
 • Urvalsprovet i psykologi och logopedi (22.5.2024)
 • Tilläggsuppgiften i magisterprogrammet i psykologi (22.5.2024)
 • Urvalsprovet i samhällsvetenskaper (29.5.2024)
 • Svenska social- och kommunalhögskolans urvalsprov i samhällsvetenskaper (22.5.2024)
 • Urvalsprovet i skogsvetenskaper (24.5.2024)
 • Urvalsprovet för den gemensamma antagningen till socialt arbete (28.5.2024)
 • Svenska social- och kommunalhögskolans urvalsprov i socialt arbete (23.5.2024)
 • Urvalsprovet i spanska (29.5.2024)
 • Suomen kielen ja kulttuurin (vieraskielisille hakijoille) valintakoe (20.5.2024)
 • Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien sekä kotimaisen kirjallisuuden valintakoe (20.5.2024)
 • Urvalsprovet i teologi och religionsforskning (29.5.2024)
 • Urvalsprovet i tyska (27.5.2024)
 • Terveydenhuollon kehittämisen maisteriohjelman valintakoe (28.5.2024)
 • VAKAVA-provet (24.5.2024)
 • Urvalsprovet i världens språk och språkvetenskaper (27.5.2024)

Jyväskylä universitet

 • Biologian ja ympäristötieteiden valintakoe (29.5.2024)
 • Historian valintakoeyhteistyön valintakoe (31.5.2024)
 • Journalistiikan valintakoe (29.5.2024)
 • VAKAVA-koe (kasvatusala) (24.5.2024)
 • Kulttuuritieteiden valintakoe (6.6.2024)
 • Musiikkitieteen valintakoe (4.6.2024)
 • Psykologian ja logopedian valintakoe (22.5.2024)
 • Sosiaalityön yhteisvalinnan valintakoe (28.5.2024)
 • Suomen kielen ja kirjallisuuden valintakoe (21.5.2024)
 • Taidehistorian ja taidekasvatuksen valintakoe (29.5.2024)
 • Vieraiden kielten valintakoe (21.5.2024)
 • Viestinnän valintakoe (20.5.2024)
 • Yhteiskuntatieteiden ja filosofian valintakoe (7.6.2024)

Lapplands universitet

 • Hallintotieteiden ja johtamisen tutkinto-ohjelman valintakoe (7.6.2024)
 • VAKAVA-koe (kasvatusala) (24.5.2024)
 • Matkailututkimuksen tutkinto-ohjelman valintakoe (5.6.2024)
 • Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe (23.5.2024)
 • Politiikkatieteiden ja sosiologian tutkinto-ohjelman valintakoe (4.6.2024)
 • Sosiaalityön yhteisvalinnan valintakoe (28.5.2024)

Tammerfors universitet

 • Biokemian ja molekyylibiotieteiden valintakoe (23.5.2024)
 • Historian valintakoeyhteistyön valintakoe (31.5.2024)
 • Hoitotieteen ja terveystieteiden valintakoeyhteistyön valintakoe (20.5.2024)
 • VAKAVA-koe (kasvatusala) (24.5.2024)
 • Lääketieteellisten alojen valintakoe (21.5.2024)
 • Psykologian ja logopedian valintakoe (22.5.2024)
 • Sosiaalityön yhteisvalinnan valintakoe (28.5.2024)
 • Yhteiskuntatieteellisen alan valintakoe (29.5.2024)

Uleåborgs universitet

 • Biokemian ja molekyylibiotieteiden valintakoe (23.5.2024)
 • Biologian ja ympäristötieteiden valintakoe (29.5.2024)
 • Historian valintakoeyhteistyön valintakoe (31.5.2024)
 • Hoitotieteen ja terveystieteiden valintakoeyhteistyön valintakoe (20.5.2024)
 • VAKAVA-koe (kasvatusala) (24.5.2024)
 • Lääketieteellisten alojen valintakoe (21.5.2024)
 • Maantieteen valintakoe (22.5.2024)
 • Psykologian ja logopedian valintakoe (22.5.2024)

Vasa universitet

 • Yhteiskuntatieteellisen alan valintakoe (29.5.2024)

Åbo Akademi

 • Farmasian valintakoe (29.5.2024)
 • VAKAVA-koe (kasvatusala) (24.5.2024)
 • Åbo Akademis gemensamma urvalsprov (3.6.2024)
 • Åbo Akademis gemensamma urvalsprov, B-del, engelska språket och litteraturen (3.6.2024)
 • Åbo Akademis gemensamma urvalsprov, B-del, juridik (3.6.2024)

Åbo universitet

 • Biokemian ja molekyylibiotieteiden valintakoe (23.5.2024)
 • Biologian ja ympäristötieteiden valintakoe (29.5.2024)
 • Biolääketieteen yhteisvalinnan valintakoe (21.5.2024)
 • Historian valintakoeyhteistyön valintakoe (31.5.2024)
 • Hoitotieteen ja terveystieteiden valintakoeyhteistyön valintakoe (20.5.2024)
 • VAKAVA-koe (kasvatusala) (24.5.2024)
 • Kielten tutkinto-ohjelman valintakoe (30.5.2024) (espanja, italia, kiinan kieli, klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri, pohjoismaiset kielet, ranska, saksan kieli, suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus)
 • Kulttuuritieteiden valintakoe (6.6.2024)
 • Lääketieteellisten alojen valintakoe (21.5.2024)
 • Maantieteen valintakoe (22.5.2024)
 • Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe (23.5.2024)
 • Psykologian ja logopedian valintakoe (22.5.2024)
 • Sosiaalityön yhteisvalinnan valintakoe (28.5.2024)
 • Yhteiskuntatieteellisen alan valintakoe (29.5.2024)

Östra Finlands universitet

 • Biolääketieteen yhteisvalinnan valintakoe (21.5.2024)
 • Farmasian valintakoe (29.5.2024)
 • Historian valintakoeyhteistyön valintakoe (31.5.2024)
 • Hoitotieteen ja terveystieteiden valintakoeyhteistyön valintakoe (20.5.2024)
 • Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen valintakoe (28.5.2024)
 • Kasvatusalan aineistokoe (8.5.2024)
 • VAKAVA-koe (kasvatusala) (24.5.2024)
 • Lääketieteellisten alojen valintakoe (21.5.2024)
 • Maantieteen valintakoe (22.5.2024)
 • Metsätieteiden valintakoe (24.5.2024)
 • Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe (23.5.2024)
 • Psykologian ja logopedian valintakoe (22.5.2024)
 • Ravitsemustieteen valintakoe (28.5.2024)
 • Sosiaalityön yhteisvalinnan valintakoe (28.5.2024)
 • Terveyden edistäminen (Liikuntalääketiede ja terveysliikunta sekä Väestön terveyden edistäminen) (5.6.2024)
 • Yhteiskuntatieteellisen alan valintakoe (29.5.2024)
 • Ympäristö- ja biotieteen valintakoe (31.5.2024)

Vad ska man ta med sig till ett digitalt urvalsprov?

Ta med dig till urvalsprovet

 • Bärbar dator och datorns laddningskabel. Du kan inte delta i urvalsprovet med surfplatta eller telefon.
 • Identitetsbevis. Godkända identitetsbevis anges i den bifogade gråa rutan.
 • Identifieraren, som innehåller en QR-kod och uppgifter om tid och plats för urvalsprovet. Du får identifieraren cirka en vecka före urvalsprovet per sms och e-post. Du hittar också identifieraren i tjänsten Min Studieinfo.

Dessutom kan du ta med dig till urvalsprovet

 • Penna. Vid urvalsprovet erbjuds alla papper för egna anteckningar.
 • Lite matsäck. Undvik kraftigt doftande eller allmänt allergiframkallande drycker och matvaror.
 • Separat trådbunden mus och tangentbord eller nummertangentbord. OBS! Det är förbjudet att använda trådlös utrustning.
 • Läkemedel, munskydd, handdesinfektionsmedel och mensskydd som du behöver under provet. Medicinerna ska avlägsnas från originalförpackningarna, med undantag av tryckförpackningar.
 • Öronproppar för engångsbruk. Observera att du då eventuellt inte hör de tilläggsanvisningar som ges i provet.

Under provet är det förbjudet att ha med och använda andra tillbehör än de som nämns i listan.

Förbjudna är till exempel följande

 • Skyddsfilm för datorskärm och musmatta.
 • Utrustning som utnyttjar trådlösa nätverksförbindelser, till exempel möss, tangentbord, hörlurar, smartklockor eller aktivitetsarmband med Bluetooth-anslutning får inte tas in i provlokalen.
 • Egen klocka (en smartklocka eller ett vanligt armbandsur). Du ser den återstående provtiden i provsystemet.
 • Snus och nikotinpåsar
 • Egna näsdukar. Det finns näsdukar i provsalarna.

Använd inte starka dofter när du kommer till urvalsproven.

Godkända identitetsbevis är giltigt

 • pass,
 • finländskt körkort,
 • bildförsett identitetskort som utfärdats av polisen och
 • bildförsett id-kort som utfärdats inom EU eller ESS.

Ett föråldrat pass eller identitetskort duger också om giltighetstiden löpt ut för högst ett år sedan.

Så här förbereder du din dator och övar på att använda systemet

Du avlägger urvalsprovet med en bärbar dator. Du kan inte göra urvalsprovet på en surfplatta eller med mobilen. Gör så här före provet:

1. Kontrollera att din dator uppfyller kraven på operativsystem och webbläsare

Använd följande eller nyare operativsystem:

 • Windows 10
 • MacOS 12 (Monterey)
 • Ubuntu Linux 20.04 LTS

Använd följande webbläsare:

 • Chrome
 • Firefox
 • Edge
 • Safari

Se till att din webbläsare är uppdaterad. Använd inte en Chromebook-dator i urvalsprovet.

2. Kontrollera att din webbläsares JavaScript och kakor är i bruk

Kontrollera på sidan https://selain.korkeakouluun.fi/sv.html om JavaScript och kakor är i bruk. De måste vara i bruk.

3. Ta webbläsarens tilläggsdelar ur bruk

Ta tillägg ur bruk i webbläsaren Chrome

 1. Skriv in följande adress i Chrome-webbläsarens adressfält: chrome://extensions/. Tillägg-vyn (Extensions) öppnas. I denna vy ser du de tillägg som är i bruk.
 2. Du tar webbläsartilläggen ur bruk genom att klicka på den blå knappen i nedre kanten av tillägget. Knappen blir grå. Tillägget är nu ur bruk.

Se vid behov denna anvisning med bilder om hur du tar tillägg ur bruk i Chrome och Firefox (pdf).

Ta tillägg ur bruk i webbläsaren Firefox

 1. Klicka upp hamburgarmenyn i övre högra hörnet i webbläsaren Firefox. Välj punkten Tillägg i menyn som öppnas.
 2. Välj punkten Tillägg i vyn som öppnas.
 3. Du tar tilläggen ur bruk genom att klicka på den blå knappen vid varje tillägg. Om det inte finns några blå knappar i vyn, inaktiverar du tilläggen genom att klicka på de tre punkterna bredvid tillägget och välja Inaktivera. Tilläggen är nu ur bruk.

Se vid behov denna anvisning med bilder om hur du tar tillägg ur bruk i Chrome och Firefox (pdf).

4. Ta VPN-program ur bruk

Du bör ta eventuella VPN-program ur bruk före urvalsprovet.

5. Öva på att använda Vallu-tjänsten för urvalsprov

Du kan på förhand öva på att använda Vallu-tjänsten för urvalsprov med hjälp av exempeluppgifter på adressen testikoe.korkeakouluun.fi.

Alla exempeluppgifter är helt fiktiva. Det egentliga urvalsprovet som du ska delta i, innehåller inte nödvändigtvis alla olika typer av uppgifter som förekommer på testsidorna eller följer samma poängsättning som i dem. Även räknaren och planeditorn används endast i en del av urvalsproven. Bekanta dig närmare med räknarens funktioner och planeditorn.

Sök-funktion

Det är tillåtet att använda Sök-funktionen i urvalsprovet. Sök-funktionen kan startas till exempel med tangentkombinationen Ctrl+F eller Cmd+F. Sök-funktionen hittar inte nödvändigtvis all text, till exempel text på bilder. Övervakarna ger inte råd om användningen av Sök-funktionen.

Anvisningar för urvalsprovsdagen

Plats och tid för urvalsprovet

Tiderna för urvalsproven meddelas i Studieinfo under antagningsgrunderna för varje ansökningsmål.

Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Indentifieraren skickas cirka en vecka före urvalsprovet.

Du kan delta i urvalsprovet endast på den ort som du har valt som provplats på ansökningsblanketten.

Före urvalsprovet

Kom i god tid till den plats som anges i identifieraren. Om du kommer för sent får du inte delta i provet.

Ta fram den QR-kod som skickats till dig och ditt identitetsbevis när du kommer till provplatsen. Stäng av mobiltelefonen när du har identifierats i provlokalen.

Förbered din dator för provet när du satt dig

 1. Anslut datorns strömkabel till eluttaget.
 2. Stäng program som är öppna på datorn och stäng av ljudet. Ta bort sekretessfiltret från skärmen.
 3. Logga in i provsystemet enligt de anvisningar som gavs under provet.
 4. Om det är möjligt att avlägga urvalsprovet på flera språk, välj provspråk. Du kan inte ändra dig när du har valt språk.
 5. Vänta i lugn och ro på att provet ska börja.

Anvisningar ges också vid provtillfället.

Endast provsystemet får användas under provet

Stäng eventuella program som du har öppna på din dator. Du får endast ha provsystemet och det elektroniska materialet i provet öppet. Om du har något annat än provsystemet eller det elektroniska materialet öppet kan det leda till att provet underkänns. Om du innehar någon annan vara eller föremål (t.ex. telefon) eller har datorns egna räknare öppen före, under eller efter provet kan det leda till att provet underkänns. Även annat upptäckt fusk kan leda till att urvalsprovet underkänns. Det är förbjudet att spara urvalsprovssystemet eller dess innehåll. Telefoner får användas när man kommer in och lämnar provet för att visa identifikationen (QR-koden).

Lyssna noggrant på anvisningarna i början av provet! Läs även anvisningarna i provsystemet noggrant!

Sparande av provsvaren

Svar på flervalsuppgifter och uppgifter med lucka sparas automatiskt när du har angett ditt svar. Du kan dock ännu ändra dina svar. Svar på essäuppgifter ska sparas manuellt med knappen ”Spara svaret”. Dessutom sparas svaren automatiskt med cirka 30 sekunders mellanrum.

Vid behov kan du under provet återställa en tidigare version av din essä. Du kan testa att returnera den tidigare versionen i testsystemet testikoe.korkeakouluun.fi.

Provet avslutas

Du får avlägsna dig tidigast en halv timme efter provet inletts.

Efter att provet avslutats

 1. stäng provet genom att klicka på länken Logga ut.
 2. ta med dig dina saker och gå till identifieringspunkten.
 3. visa ditt identitetsbevis för övervakaren. Du får inte avlägsna dig från provet före du har identifierat dig.

Om du behöver ett intyg över deltagande i provet till exempel för armén, be om intyget från identifieringspunkten.

Toalettbesök

Du kan gå på toaletten tillsammans med övervakaren under provet. Att gå på toaletten förbrukar din provtid.

Dataskyddsbeskrivning och tillgänglighetsutlåtande

Personregister för antagningssamarbetet i anslutning till användningen av Vallu-tjänsten för urvalsprov och produktionen av urvalsprovssystemet

1 Registrets namn

Personregister för urvalsprovssystemet och kontrollsystemet i anslutning till Vallu-tjänsten för urvalsprov.

2 Personuppgiftsansvariga

Kontaktuppgifter till registrets kontaktperson

Kontaktpersoner i ärenden som gäller registret:

3 Dataskyddsombud

Universitetens dataskyddsombud kan kontaktas per e-post:

4 Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Ändamål med behandlingen av personuppgifter

I personregistret för urvalsprovssystemet och kontrollsystemet som ingår i Vallu-tjänsten för urvalsprov behandlas personuppgifter för att genomföra universitetens antagning av studerande. Vallu-tjänsten för urvalsprov innefattar också publiceringen av information om urvalsproven för de sökande i tjänsten Urvalsprovspoäng. Det är fråga om ett gemensamt register för flera universitet då universiteten erbjuder gemensamma urvalsprov. Dessutom kan varje universitet erbjuda egna urvalsprov, för vilka det ifrågavarande universitetet är den enda personuppgiftsansvariga.

Genom urvalsproven som genomförs i Vallu-tjänsten för urvalsprov antas studerande i Finland till finsk- och svenskspråkig universitetsutbildning som leder till examen. I tjänsten behandlas personuppgifter om (registrerade) sökande och personalen vid de universitet som använder tjänsten.

Ovan nämnda universitet är på det sätt som föreskrivs i artikel 26 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU’s General Data Protection Regulation 2016/679, ”GDPR”) gemensamt personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som behandlas i Vallu-tjänsten för urvalsprov som används av universiteten och i processerna i anslutning till tjänsten.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Behandlingen av uppgifterna i personregistret för produktionen av Vallu-tjänsten för urvalsprov grundar sig på de personuppgiftsansvarigas lagstadgade skyldigheter.

Verksamheten regleras av följande lagar:

 • universitetslag 558/2009 och förordningar som utfärdats med stöd av den samt
 • lag om nationella studie- och examensregister 884/2017.

5 Registrets personuppgiftskategorier

Kategorierna av registrerade i personregistret är:

 • Sökande som deltar i urvalsprov som genomförs i Vallu-tjänsten för urvalsprov
 • Personalen vid de universitet som använder Vallu-tjänsten för urvalsprov

I personregistret för produktionen av Vallu-tjänsten för urvalsprov sparas nedan nämnda uppgifter enligt personuppgiftskategori.

Bakgrundsdata som behandlas om den sökande för att genomföra tjänsten för urvalsprovssystemet
 • Grundläggande uppgifter om den sökande: förnamn, tilltalsnamn, efternamn, studentnummer, personbeteckning, e-post, telefonnummer
 • Ansökningskod
 • Ansökningsmål
 • Urvalsprovets innehållskoder
 • Information om platsen och tidpunkten för urvalsprovet

Uppgifter om de sökande behandlas i Vallu-tjänsten för urvalsprov och i tjänsten Studieinfo.fi som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. I vissa undantagsfall genomförs antagningen av studerande utanför Studieinfo, varvid uppgifter om de sökande behandlas vid universiteten i stället för i Studieinfo. Uppgifter behandlas före, under och efter urvalsprovet.

Personuppgifterna som behandlas i Vallu-tjänsten för urvalsprov
 • Bakgrundsuppgifter om den sökande
 • Den sökandes individuella QR-kod
 • Uppgifter om urvalsprovstillfällen
 • Anpassningar som förutsätts av den sökandes individuella arrangemang. Orsakerna till individuella arrangemang sparas inte i registret.

CSC:s underleverantör Yrkeshögskolan Metropolia hämtar bakgrundsuppgifterna om den sökande till Vallu-tjänsten för urvalsprov med hjälp av ett tekniskt gränssnitt från tjänsten Studieinfo.fi som upprätthålls tekniskt av Utbildningsstyrelsen. I undantagsfall skickar universiteten uppgifterna om de sökande direkt till Yrkeshögskolan Metropolia i maskinläsbar form. CSC:s och Yrkeshögskolan Metropolias roller som personuppgiftsbiträden beskrivs i avsnitt 7.

Kontrollsystemet för Vallu-tjänsten för urvalsprov genererar en individuell identifierare för den sökande i form av en QR-kod. I tjänsten Studieinfo.fi finns alltid en länk till identifieraren för den sökande, men indentifierarens innehåll är tillgängligt först när sökandena har hämtats till urvalsprovssystemet. Den individuella QR-koden innehåller information om den sökandes rätt att delta i urvalsprovet samt uppgifter om provtillfället. Den som genomför urvalsprovet kontrollerar den sökandes rätt att delta med hjälp av QR-koden och kontrollerar den sökandes identitet med ett identitetsbevis. Rätten att delta kan också kontrolleras med hjälp av ett identitetsbevis.

Universiteten skapar platser för provets genomförande i kontrollsystemet och placerar de sökande i dem. Man kan också ge den sökande extra tid och individuella arrangemang av hälsoskäl, underkänna provet eller flytta den sökande till ett annat provtillfälle. Orsakerna till individuella arrangemang sparas inte i registret.

Utsedda personer vid universiteten kontrollerar och godkänner det provmaterial som sparats i urvalsprovssystemet före provet. Efter urvalsprovet kan universitetets separat utsedda kontaktpersoner få en rapport från urvalsprovssystemet som innehåller de sökandes ansökningsuppgifter, provsvar och provpoäng. Rapporten kan utnyttjas när universitetet godkänner provpoängen innan uppgifterna om urvalsprovet överförs till Studieinfo.

Uppgifter om den sökandes provsvar
 • Provsvaren som ges i urvalsprovet (sparas på Yrkeshögskolan Metropolias server där uppgifterna förvaras till slutet av det pågående året.)
 • Logguppgifter om provprestationer i anslutning till urvalsprovssvaren (bl.a. exakt tidpunkt då svaret sparats, sparas endast på Yrkeshögskolan Metropolias server).

Den sökande själv ger svar på urvalsprovsfrågorna när hen deltar i provet. Provsvaren förvaras vid universiteten i enlighet med respektive universitets ärendehanteringsplan.

Den sökandes poäng i urvalsprovet

De uppgifter som behandlas efter urvalsprovet och förmedlas från Yrkeshögskolan Metropolia till tjänsten Studieinfo.fi via ett tekniskt gränssnitt innehåller:

 • Information om den sökandes deltagande i urvalsprovet (deltog/deltog inte)
 • Den sökandes poäng i urvalsprovet

Dessutom lämnar Yrkeshögskolan Metropolia in en elektronisk rapport till universitetet som innehåller:

 • Bakgrundsuppgifter om den sökande
 • Provsvaren
 • Den sökandes poäng i urvalsprovet

Dessa uppgifter förvaras vid universiteten i enlighet med respektive universitets ärendehanteringsplan.

I vissa undantagsfall lämnar Yrkeshögskolan Metropolia endast in uppgifterna till universitetet efter urvalsprovet.

Efter urvalsprovet kan universiteten publicera uppgifter för varje sökande om den sökandes eget prov i tjänsten Urvalsprovspoäng. Universiteten beslutar vilka uppgifter som publiceras i tjänsten separat för varje prov. De uppgifter som publiceras kan vara:

 • Totalpoäng för den sökandes urvalsprov
 • Den sökandes poäng per innehållsområde
 • Provfrågorna
 • De bilder och PDF-bilagor som ingick i provet
 • Den sökandes svar på uppgifterna
 • Skriftliga motiveringar till bedömningen av uppgifterna
 • Provdelens lägsta godkända poängantal
Uppgifter om personalen vid de universitet som använder urvalsprovstjänsten

Uppgifter om de anställda vid de universitet som använder tjänsten sparas i urvalsprovssystemet och kontrollsystemet för Vallu-tjänsten för urvalsprov.

Följande uppgifter om personalen sparas:

 • Namnuppgifter: förnamn och efternamn
 • Haka-användarnamn
 • E-postadress
 • Hemorganisation

6 Regelenliga informationskällor för personuppgifterna

Den sökandes personuppgifter

Den sökandes personuppgifter erhålls från tjänsten Studieinfo.fi som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. I vissa undantagsfall genomförs antagningen av studerande utanför Studieinfo, varvid universitetet får personuppgifterna direkt av den sökande och skickar dem till Yrkeshögskolan Metropolia. Provsvaren i urvalsprovet fås från den registrerade själv vid provtillfället. Den sökandes poäng i urvalsprovet sparas av de universitet som är med i urvalsprovstjänsten.

Personuppgifter om personalen vid högskolorna

Uppgifterna om högskolornas personal har delvis erhållits från den registrerade själv i samband med att hen ansökt om att bli anställd vid universitetet, och delvis har uppgifterna (såsom Haka-användarnamn, e-postadress) skapats för hen av arbetsgivaren.

7 Uppgifternas mottagare eller mottagargrupper samt regelrätta överlämningar av uppgifter

Uppgifterna behandlas på uppdrag av de personuppgiftsansvariga av CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy och CSC:s underleverantör Yrkeshögskolan Metropolia Oy.

Vid behov ger man åtkomst till personuppgifterna i registret i de system som räknas upp nedan (t.ex. till systemleverantören/mätinstrumentets förvaltare vid reparation av tekniska fel).

För de system som registret använder har avtalen om behandling av personuppgifterna i enlighet med artikel 28 i GDPR upprättats med följande samarbetspartner.

Från personregistret för produktionen av Vallu-tjänsten för urvalsprov kan pseudonymiserade uppgifter överlämnas för vetenskaplig och historisk forskning.

Utbildningsstyrelsen och tjänsten Studieinfo.fi

CSC:s underleverantör Yrkeshögskolan Metropolia hämtar de personuppgifter som behandlas i urvalsprovstjänsten från tjänsten Studieinfo.fi via det tekniska gränssnittet. Uppgifter om de sökande överlämnas från tjänsten Studieinfo.fi till Yrkeshögskolan Metropolia för det tekniska anordnandet av universitetens urvalsprov. Studieinfotjänsten upprätthålls tekniskt av Utbildningsstyrelsen.

Yrkeshögskolan Metropolia genomför urvalsprovstjänsten genom att skaffa en del av tjänsten av en utomstående tjänsteleverantör (personuppgiftsbiträde som arbetar för yrkeshögskolans räkning). Eduix Oy fungerar som personuppgiftsbiträde för Yrkeshögskolan Metropolias räkning.

Eduix Oy genomför och utvecklar urvalsprovssystemet tillsammans med Yrkeshögskolan Metropolia. Yrkeshögskolan Metropolia och Eduix Oy har ingått ett avtal om behandling av personuppgifter i enlighet med artikel 28 i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Yrkeshögskolan Metropolia har gett skriftliga anvisningar till det personuppgiftsbiträde som arbetar för dess räkning, som förutsätts i artikel 28.

8 Överföring av information utanför EU och EES

Personuppgifter överförs inte utanför EU och EES.

9 Lagringstid för personuppgifterna

Uppgifterna som sparas i urvalsprovstjänsten förvaras på Metropolias servrar till slutet av det pågående året.

10 Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att få bekräftelse av den personuppgiftsansvarige på huruvida personuppgifter som gäller hen behandlas eller inte. Dessutom har den registrerade rätt att få tillgång till de personuppgifter som gäller hen själv samt rätt att kontrollera de uppgifter om sig själv som införts i registret och få kopior av dem. I enlighet med dataskyddsförordningen ska de personuppgiftsansvariga svara på begäran om tillgodoseende av den registrerades rättigheter inom en månad från att begäran mottagits.

A. Rätt att få tillgång till personuppgifterna

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om hen som sparats i personuppgiftsregistret. Den registrerades kan göra en begäran om uppgifter genom att lämna in en begäran till den högskola som den sökande i första hand ansökt till (i enlighet med anvisningarna för registrerade som finns på universitetens offentliga webbplatser).

B. Rätt att rätta uppgifter och begränsa behandlingen

Den registrerade har rätt att begränsa den personuppgiftsansvarigas behandling av uppgifterna om det är fråga om ett av följande:

 • den registrerade bestrider att hens personuppgifter är korrekta (rätt att rätta uppgifter), varvid behandlingen begränsas för den tid under vilken den personuppgiftsansvariga kan säkerställa att uppgifterna är korrekta;
 • behandlingen är lagstridig och den registrerade motsätter sig raderingen av sina personuppgifter och kräver i stället att användningen av dem begränsas;
 • den personuppgiftsansvariga behöver inte längre dessa personuppgifter för behandlingens ändamål, men den registrerade behöver dem för att göra upp, presentera eller försvara ett rättsligt anspråk.

Begäran att rätta uppgifterna eller begränsa behandlingen av dem kan göras genom att lämna in en begäran till den högskola till vilken den sökande i första hand har ansökt. I samband med begäran ska den registrerade kunna styrka sin identitet på något tillförlitligt sätt.

C. Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat

Gäller inte detta register.

11 Den registrerades rätt att göra en invändning

Gäller inte detta register eftersom behandlingen inte grundar sig på berättigat eller allmänt intresse.

12 Rätt att återkalla samtycke

Gäller inte detta register.

13 Rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att behandlingen av hens personuppgifter strider mot tillämpliga dataskyddsbestämmelser. Den nationella tillsynsmyndigheten i Finland är Dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannens byrå
Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors

Telefon (växel): + 358 29 56 66700
Fax: + 358 9 56 66735
E-post: tietosuoja@om.fi

14 Skyddsprinciper för registret

En allmän beskrivning av de tekniska och organisatoriska åtgärderna för att skydda de registrerades personuppgifter och registren:

 • Man har kommit överens om skyddandet av registret med de gemensamt personuppgiftsansvariga och systemleverantörerna. Om det behövs beskrivs ansvaren tillräckligt noggrant i de ändamålsenliga avtalen.
 • De gemensamt personuppgiftsansvarigas anställda och andra personer har förbundit sig att iaktta tystnadsplikten och hemlighålla de uppgifter som de fått i samband med behandlingen av personuppgifterna.
 • Systemleverantörerna (personuppgiftsbiträden som arbetar för de gemensamt personuppgiftsansvarigas räkning) sköter om förvaringen av registret och uppgifterna i det enligt god databehandlingspraxis och iakttar absolut tystnadsplikt och sekretess.
 • Datasäkerheten och personuppgifternas förtrolighet i de gemensamt personuppgiftsansvarigas personregister säkerställs genom ändamålsenliga tekniska och administrativa åtgärder enligt god databehandlingsspraxis.
 • De gemensamt personuppgiftsansvariga har begränsat nyttjanderätten och behörigheten till datasystemen, arbetsredskapen och andra lagringsplattformar så att uppgifterna endast kan granskas och behandlas av personer som på grund av sina arbetsuppgifter eller sin uppgiftsbeskrivning är nödvändiga.
 • Rätt att använda systemet som innehåller personuppgifter har endast de anställda som på grund av sitt arbete och/eller sin uppgiftsbeskrivning har rätt att behandla personuppgifter. De anställda får lämplig utbildning med tanke på uppgifterna.
 • Varje användare av verktyget/systemet identifierar sig i systemet med sitt personliga användarnamn som ges i samband med beviljandet av nyttjanderätten. Nyttjanderätten upphör då personen lämnar de arbetsuppgifter för vilka nyttjanderätten har beviljats.
 • Uppgifterna samlas i databaser som är skyddade logiskt och fysiskt.
 • Databaserna och deras säkerhetskopior ligger i låsta utrymmen och endast vissa, på förhand nämnda personer har tillgång till dem.

15 Automatiskt beslutsfattande och profilering

Uppgifterna i personregistret används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Tillgänglighetsutlåtande (Vallu-tjänsten)

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Vallu-tjänsten för urvalsprov. Tjänstens tillgänglighet har bedömts av både en tredje part och internt år 2023.

Status för tjänstens tillgänglighet

Vallu-tjänsten för urvalsprov uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Tillgänglighetskorrigeringar kommer att göras under år 2024.

Anmälan om brister i tillgängligheten

Respons på tjänstens tillgänglighet kan skickas per e-post till adressen saavutettavuus@metropolia.fi. Ange i meddelandet tjänstens namn ”Vallu-tjänsten för urvalsprov”.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge vänligen först respons till oss, webbplatsadministratören. Ett svar kan dröja upp till 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du får eller om du inte får något svar inom två veckor, kan du anmäla ärendet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats ges noggranna anvisningar om hur du anmäler ärendet och hur ärendet kommer att behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillganglighetskrav.fi/
webbtillganglighet(at)rfv.fi
växel 0295 016 000

Innehåll som inte är tillgängligt

Följande innehåll och/eller funktioner uppfyller ännu inte kraven:

Textmotsvarigheterna kan vara delvis ofullständiga

Inte tillgängligt innehåll och bristerna i det

Urvalsproven kan innehålla bilder utan alt-text.

Uppgifterna kan innehålla element som inte är tillgängliga som sådana och därför inte lämpliga för skärmläsare.

Vid behov kommer tillgängliga versioner av uppgifterna att göras, t.ex. uppgifter utan bilder eller bilagor för provet som tillgängliga Word- eller PDF-filer. Det här kommer att göras om det i urvalsprovet deltar en sökande som fått personligt tillstånd att använda skärmläsare.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 1.1 Innehåll som inte är text
Det är kanske inte möjligt att presentera allt innehåll i urvalsproven i anpassad form på olika sätt.

Inte tillgängligt innehåll och bristerna i det

Det kan uppstå situationer i presentationen av innehållet i uppgifterna där information, struktur på den och relationer inte förmedlas på ett helt tillgängligt sätt. Sådana situationer kan till exempel uppstå när det gäller rubriker, listor, tabeller och PDF-bilagor.

Till exempel:

 • Knappen ”Visa tidigare version av svaret” i essäuppgifter ser ut som en länk.
 • I historikvyn för sparade essäuppgifter (Tidigare versioner av svaret) saknas rubriken helt
 • I historikvyn för sparade essäuppgifter (Tidigare versioner av svaret) kan betydelsen av texten på knappen Återställ vara oklar för användaren. Knappen återställer det valda svaret för redigering.
 • Användaren informeras inte om formatet eller storleken på de filer som ska laddas ner.
 • HTML5-området ”< main >” används inte på uppgiftssidorna.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 3.1 Information och relationer
Det kan finnas brister i att urskilja innehåll och bakgrund på webbplatsen

Inte tillgängligt innehåll och bristerna i det

Det kan uppstå situationer i presentationen av innehållet i uppgifterna där färg kan ha använts som det enda visuella sättet att förmedla informationen.

Det kan uppstå situationer i presentationen av innehållet i uppgifterna där kontrasten inte är tillräcklig.

Det kan exempelvis vara svårt att skilja mellan vita och ljusgula knappar på en miniräknare.

I frågor med rullgardinsmeny kan bakgrundsfärgen för det valda svaret, beroende på webbläsaren, vara för svag i kontrast till andra alternativ. Dessutom kanske den öppna menyn inte alltid är tydligt urskiljbar från texten i uppgiften.

Uppgifterna kan innehålla element som inte är tillgängliga som sådana och därför inte lämpliga för användning av en skärmläsare. Vid behov kommer tillgängliga versioner av uppgifterna att göras, t.ex. uppgifter utan bilder. Det här kommer att göras om det i urvalsprovet deltar en sökande som fått personligt tillstånd att använda skärmläsare.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 4.1 Användning av färger
 • 4.3 Kontrast (minimum)
 • 4.5 Text i form av bilder
Det finns brister i hur webbplatsen kan användas med tangentbord

Inte tillgängligt innehåll och bristerna i det

Kalkylatorn kan inte öppnas eller stängas enbart med tangentbordet. Beräkningarna kan delvis matas in med tangentbordet. Kalkylatorn kan endast navigeras med tabulatortangenten, inte med piltangenterna.

Formeleditorn är inte tillgänglig med tangentbordet. Vissa formler kan matas in med hjälp av kortkommandon. Formeleditorn kan öppnas med tangentkombinationen CTRL+E och vissa formler kan matas in. Systemet saknar anvisningar om hur man använder formeleditorn med tangentbordet.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 1.1 Tangentbord
Det kan finnas brister i webbplatsens navigerbarhet

Inte tillgängligt innehåll och bristerna i det

Webbplatsens hopplänk visas inte när den har fokus.

Presentationen av innehållet i uppgifterna kan sakna rubrikstrukturer.

Uppgifternas sidovyer har inga egna sidorubriker. Sidrubriken är densamma i alla vyer. Det kan finnas brister i hur konsekventa andra sidorubriker är eller så är alla rubriker inte markerade programmässigt.

Det kan finnas brister i hur tydliga länktexterna i urvalsprovets innehållsförteckning är.

Det kan finnas brister i hur tydliga rubrikerna och etiketterna för blanketterna i innehållsförteckningen är.

Sättet att visa fokus vid navigering med tangentbordet är kanske inte alltid tillräckligt tydligt

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 4.1 Hoppa över grupperat innehåll
 • 4.2 Sidans titel
 • 4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • 4.6 Rubriker och etiketter
 • 4.7 Synligt fokus
Webbplatsens kompatibilitet kan vara bristfällig

Inte tillgängligt innehåll och bristerna i det

Webbplatsen kan innehålla felaktig HTML/XHTML-kod, vilket kan försvåra hur skärmläsare tolkar och strukturerar informationen.

Svarsfältet för essäuppgifter saknar namn.

Om uppgiften innehåller matematiska formler kan de inte läsas av skärmläsare.

För knapparna som indikerar tidpunkterna, i vyn över tidigare versioner av essäsvaret, förmedlas inte programmässigt om knappen i fråga är aktiv/vald.

Om antalet tecken i svarsfältet överskrids informeras inte användaren om detta. En seende användare kan upptäcka detta genom att följa med räknaren för antal tecken. För en användare som använder skärmläsare kan situationen vara svårare att upptäcka. Status för räknaren måste läsas av från svarets inmatningsfält innan knappen Spara svar används.

För en seende användare kommer valen och åtgärderna (till exempel att välja svarsalternativ för flervalsfrågor eller att spara en essäfråga) att visas när data har sparats. Användare av NVDA-skärmläsare får ingen respons om det här.

Användare av skärmläsare får kanske inte information om alla knappar på räknaren och om deras betydelse. Knapparna (t.ex. resultatfält) saknar aria-label-attribut. Dessutom överförs inte effekten eller resultatet av inmatningen automatiskt till skärmläsaren.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 1.2 Namn, roll, värde
 • 1.3 Statusmeddelanden

Sidan har uppdaterats 20.3.2024.