Skip to main content

Allmänna anvisningar för urvalsprovet

Observera att dessa instruktioner gäller för urvalsproven våren 2023. Instruktionerna för 2024 kommer att uppdateras senast den 12 mars 2024.

Bekanta dig noggrant med dessa anvisningar!

Vallu-tjänsten för urvalsprov är det vanligaste systemet som används i universitetens urvalsprov. En del av de digitala urvalsproven kan eventuellt användas i ett annat system. Följ alltid anvisningarna för varje system. Anvisningarna på den här sidan gäller urvalsprov som använder Vallu-tjänsten för urvalsprov.

Det digitala urvalsprovet görs på en egen bärbar dator i universitetets trådlösa nätverk. Du kan inte delta i provet om du inte har en egen bärbar dator med dig.

Du kan delta i urvalsprovet endast på den ort som du har valt som provplats på ansökningsblanketten.

Personer som kommer för sent får inte delta i provet.

Du ska vara beredd på att uppvisa ditt identitetsbevis när du kommer till urvalsprovet. Du kan inte delta i urvalsprovet om du inte har med dig ett godkänt identitetsbevis. Du ska ha med dig ett egentligt identitetsbevis, en bild av identitetsbeviset räcker inte.

Godkända identitetsbevis är giltigt

 • pass,
 • finländskt körkort,
 • bildförsett identitetskort som utfärdats av polisen och
 • bildförsett id-kort som utfärdats inom EU eller ESS.

Ett föråldrat pass eller identitetskort duger också om giltighetstiden löpt ut för högst ett år sedan. Du måste dock kunna identifieras på bilden.

Urvalsprov som genomförs i Vallu-tjänsten

Listan över de urvalsprov som genomförs i Vallu-tjänsten 2024 uppdateras senast den 21 december 2023.

Vad ska man ta med sig till ett digitalt urvalsprov?

Ta med dig till urvalsprovet

 • Identitetsbevis med foto. Godkända identitetsbevis anges ovan.
 • Bärbar dator och datorns laddningskabel. Du kan inte delta i urvalsprovet med surfplatta eller telefon.
 • Identifieraren (QR-kod). identifieraren skickas cirka en vecka före urvalsprovet per sms och e-post.
 • Penna. Vid urvalsprovet erbjuds alla papper för egna anteckningar.
 • Eventuella andra provspecifika redskap som beskrivs på universitetets eller den gemensamma antagningens/antagningssamarbetets webbplats.

Dessutom kan du ta med dig till urvalsprovet

 • En dryckesflaska med kork och en liten matsäck i transparent omslag. Undvik kraftigt doftande eller allmänt allergiframkallande drycker och matvaror.
 • Separat trådbunden mus och tangentbord eller nummertangentbord. OBS! Det är förbjudet att använda trådlös utrustning.
 • Läkemedel och individuellt förpackade menstruationsskydd som du eventuellt behöver under provet. Medicinerna ska avlägsnas från originalförpackningarna, med undantag av tryckförpackningar. Visa medicinerna för övervakaren när du kommer in i salen.
 • Öronproppar för engångsbruk. Observera att du då eventuellt inte hör de tilläggsanvisningar som ges i provet.
 • En ansiktsmask och handdesinfektionsmedel i en liten transparent flaska.

Under provet är det förbjudet att ha med och använda andra tillbehör än de som nämns i listan.

Förbjudna är till exempel följande

 • Skyddsfilm för datorskärm och musmatta.
 • Utrustning som utnyttjar trådlösa nätverksförbindelser, till exempel möss, tangentbord, hörlurar, smartklockor eller aktivitetsarmband med Bluetooth-anslutning får inte tas in i provlokalen.
 • Egen klocka (oavsett om det är en smartklocka eller ett vanligt armbandsur). Du ser den återstående provtiden i provsystemet.
 • Snus och tuggummi.
 • Egna näsdukar. Det finns näsdukar i provsalarna.

Läs mer om identifieraren

För urvalsprovet skapas en individuell identifierare för de sökande. Du behöver identifieraren när du ska registrera dig på urvalsprovsdagen. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och exakt plats för urvalsprovet.

Länken till identifieraren skickas till dig per SMS och e-post senast en vecka före provet. Vi använder de kontaktuppgifter som du har angett på din ansökningsblankett. Du ska ta med identifieraren till urvalsprovstillfället, så bered dig på att visa identifieraren du har fått antingen på telefonens skärm eller som utskriven på papper. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före provet.

Identifieraren som bara skickas till de sökande som deltar i ett digitalt urvalsprov.

Bärbar dator och krav på utrustningen

Du avlägger det digitala urvalsprovet på din egen bärbara dator i universitetets lokaler på urvalsprovsdagen.

Du kan inte delta i urvalsprovet

 • med en surfplatta eller telefon,
 • om du inte har med dig en bärbar dator eller
 • om du inte har med dig ett godkänt identitetsbevis.

Urvalsprovet utförs i universitetets trådlösa nätverk. Ladda batteriet på din dator fullt inför urvalsprovet. Ta med dig en laddningskabel så att du vid behov kan ladda din dator.

Krav på utrustning och nät

I första hand är det bruket av en lämplig webbläsare som avgör om urvalsprovet fungerar eller ej.

Vi rekommenderar användning av uppdaterade versioner av följande webbläsare:

 • Chrome
 • Firefox
 • Edge
 • Safari

Du måste ha aktiverat JavaScript och tillåtit cookies i din webbläsare. På sidan selain.korkeakouluun.fi kan du kontrollera vilken version av webbläsaren du här samt huruvida du har tillåtit JavaScript och kakor. Kontrollera i webbläsarens inställningar att du har den senaste versionen. Uppdatera webbläsaren vid behov.

Olika tillägg i webbläsaren kan förhindra inloggningen. Vi rekommenderar att du avlägsnar dem eller tar dem ur bruk innan du loggar in till provet. Eventuella VPN-program måste stängas av innan du loggar in till provet.

Så här tar du tillägg ur bruk i webbläsaren

Ta tillägg ur bruk i webbläsaren Chrome
 1. Skriv in följande adress i Chrome-webbläsarens adressfält: chrome://extensions/. Tillägg-vyn (Extensions) öppnas. I denna vy ser du de tillägg som eventuellt är i bruk.
 2. Du tar webbläsartilläggen ur bruk genom att klicka på den blå knappen i nedre kanten av tillägget.
 3. Knappen blir grå. Tillägget är nu ur bruk!
 4. Om du har flera tillägg, ta dem alla ur bruk genom att klicka på den blåa knappen för dem alla.
 5. Tilläggen är nu ur bruk!

Se vid behov denna anvisning med bilder om hur du tar tillägg ur bruk i Chrome och Firefox (pdf).

Ta tillägg ur bruk i webbläsaren Firefox
 1. Klicka upp hamburgarmenyn i övre högra hörnet i webbläsaren Firefox. Välj punkten Tillägg i menyn som öppnas.
 2. Välj punkten Tillägg i vyn som öppnas.
 3. Du tar tilläggen ur bruk genom att klicka på den blå knappen vid varje tillägg. Om det inte finns några blå knappar i vyn, inaktiverar du tilläggen genom att klicka på de tre punkterna bredvid tillägget och välja Inaktivera.
 4. Bredvid tilläggets namn uppenbarar sig texten ”Inaktiverad”. Upprepa detta för alla tillägg.

Se vid behov denna anvisning med bilder om hur du tar tillägg ur bruk i Chrome och Firefox (pdf).

Vi rekommenderar följande operativsystem eller nyare versioner av dem (uppdaterad 3.2.2023):

 • Windows 10
 • macOS 11 (Big Sur)
 • Ubuntu Linux 20.04 LTS

Vi rekommenderar inte att utföra urvalsprovet på en Chromebook-dator på grund av kompatibilitetsproblem mellan Googles operativsystem Chrome OS och urvalsprovssystemet.

Öva på att använda Vallu-tjänsten för urvalsprov

Du kan på förhand öva på att använda Vallu-tjänsten för urvalsprov med hjälp av exempeluppgifter på adressen testikoe.korkeakouluun.fi.

Alla exempeluppgifter är helt fiktiva. Det egentliga urvalsprovet som du ska delta i, innehåller inte nödvändigtvis alla olika typer av uppgifter som förekommer på testsidorna eller följer samma poängsättning som i dem. Även räknaren och planeditorn används endast i en del av urvalsproven.

Information om det egentliga urvalsprovet som du ska delta i hittar du på Studieinfo och webbsidan för gemensamma antagningar och andra antagningssamarbeten.

Anvisningar för urvalsprovsdagen

Använd inte starka dofter (t.ex. parfym) när du kommer till urvalsproven.

Plats och tid för urvalsprovet

Tiderna för urvalsproven meddelas i Studieinfo under antagningsgrunderna för varje ansökningsmål.

Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Indentifieraren skickas cirka en vecka före urvalsprovet.

Före urvalsprovet

Följ anvisningarna när du går till provsalen.

Övervakarna kontrollerar de saker du tar med till salen och ger dig anvisningar om var du ska sitta i provsalen.

Mobiltelefonen ska stängas (eller sättas i flygplansläge) innan provet inleds och lämnas på den plats som övervakaren anvisar.

Förbered din dator för provet när du satt dig

 1. Anslut datorns strömkabel till eluttaget. Starta datorn och stäng av ljudet.
 2. Stäng eventuella program som är öppna på datorn. Ta bort sekretessfiltret från skärmen om ett sådant finns.
 3. Logga in i nätverket för urvalsprov. I provlokalen får du namnet på nätverket för urvalsprov och lösenordet.
 4. Öppna urvalsprovssystemets webbplats med din webbläsare. Sidans adress anges vid urvalsprovet.
 5. Logga in i provsystemet med personbeteckningen och den statuskod som ges vid provtillfället. Om du inte har en finländsk personbeteckning får du en separat inloggningskod av övervakaren.
 6. Om det är möjligt att få uppgifterna i urvalsprovet på flera språk, välj därefter språket för provet. Du kan inte ändra dig när du har valt språk. Om det bara är möjligt att få provuppgifterna på ett visst språk ber systemet inte dig separat välja språk för provet.
 7. Vänta i lugn och ro på att provet ska börja.

Anvisningar ges också vid provtillfället.

Endast provsystemet får användas under provet

Användning av någon annan webbplats, fil, programvara, enhet, datorns egen kalkylator, vara eller dylikt i provlokalen (före, under och efter provet) kan leda till att provet underkänns. Även annat upptäckt fusk kan leda till att urvalsprovet underkänns. Det är förbjudet att spara urvalsprovssystemet eller dess innehåll. Telefoner får användas när man kommer in och lämnar provet för att visa identifikationen (QR-koden).

Lyssna noggrant på anvisningarna i början av provet! Läs även anvisningarna i provsystemet noggrant!

Sparande av provsvaren

Kom ihåg att spara dina svar tillräckligt ofta! Svar på flervalsuppgifter och uppgifter med lucka sparas automatiskt när du har angett ditt svar. Du kan dock ännu ändra dina svar.

Svar på essäuppgifter ska sparas manuellt med knappen ”Spara svaret”. Dessutom sparas svaren automatiskt med cirka 30 sekunders mellanrum. Vid behov kan du under provet återställa en tidigare version av din essä. Se närmare anvisningar och exempeluppgifter på adressen testikoe.korkeakouluun.fi.

Materialet i urvalsprovet

Urvalsprovet kan innehålla material i pdf-format. OBS! Vanligtvis är detta material ett annat än det eventuella materialet som ska läsas på förhand.

Materialet får endast öppnas i webbläsaren. Under provet får du endast ha urvalsprovssystemet och de pdf-filer som öppnas i systemet öppna. Den öppnade pdf-filen får dras till ett separat fönster bredvid frågorna.

Kontrollera hur pdf-filen öppnas i din webbläsare genom att klicka på denna länk ”Utveckling av molnet”.

 • Om filen öppnas i din webbläsare är din webbläsares inställningar i ordning.
 • Om filen laddas ned på din dator måste du ändra inställningarna i din webbläsare.

Så här ändrar du webbläsarens inställningar så att pdf-filen öppnas i webbläsaren

Ändring av inställningarna i Chrome
 1. Ange följande adress i adressfältet i Chrome-webbläsaren: chrome://settings/content. Sidan ”Webbplatsinställningar” öppnas.
 2. Klicka på ”Ytterligare innehållsinställningar” och välj ”PDF-dokument”.
 3. Välj ”Öppna PDF-filer i Chrome”. Inställningen har nu ändrats och du kan stänga sidan.
Ändring av inställningarna i Firefox
 1. Öppna hamburgarmenyn i övre högra kanten i Firefox-webbläsaren och välj ”Inställningar”.
 2. Rulla nedåt på sidan till ”Filer och program”.
 3. Klicka på ”Portable Document Format (PDF)” i listan under rubriken ”Program” och öppna menyn i högra kanten av denna punkt.
 4. Välj ”Öppna i Firefox”. Inställningen har nu ändrats och du kan stänga sidan.

Om pdf-filen laddas ned på din dator under provtillfället, be övervakaren att komma till dig.

Sök-funktion

Det är tillåtet att använda Sök-funktionen i urvalsprovet. Sök-funktionen kan startas till exempel med tangentkombinationen Ctrl+F eller Cmd+F. Sök-funktionen hittar inte nödvändigtvis all text, till exempel text på bilder. Övervakarna ger inte råd om användningen av Sök-funktionen.

Provet avslutas

Du får avlägsna dig tidigast en halv timme efter provet inletts.

Efter att provet avslutats

 1. stäng provet genom att klicka på länken Logga ut uppe till höger,
 2. visa din identifikation (QR-kod) och ditt identitetsbevis för övervakaren och
 3. ta med dig dina saker och avlägsna dig från universitetets utrymmen.

Provet avslutas först när du har visat din identifikation och ditt identitetsbevis för övervakaren. Du kan inte avlägsna dig från provet förrän dess.

Om du behöver ett intyg över deltagande i provet till exempel för armén, be övervakaren om ett intyg samtidigt som du visar upp din identifikation och ditt identitetsbevis.

Toalettbesök

Du kan gå på toaletten mitt under provet. Räck upp handen och vänta på att övervakaren kommer till dig och följer dig till toaletterna och tillbaka. Toalettbesöken sköts en sökande åt gången. Att gå på toaletten förbrukar din provtid.

Dataskyddsbeskrivning

Personregister för antagningssamarbetet i anslutning till användningen av Vallu-tjänsten för urvalsprov och produktionen av urvalsprovssystemet

1 Registrets namn

Personregister för urvalsprovssystemet och kontrollsystemet i anslutning till Vallu-tjänsten för urvalsprov.

2 Personuppgiftsansvariga

Kontaktuppgifter till registrets kontaktperson

Kontaktpersoner i ärenden som gäller registret:

3 Dataskyddsombud

Universitetens dataskyddsombud kan kontaktas per e-post:

4 Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Ändamål med behandlingen av personuppgifter

I personregistret för urvalsprovssystemet och kontrollsystemet som ingår i Vallu-tjänsten för urvalsprov behandlas personuppgifter för att genomföra universitetens antagning av studerande. Vallu-tjänsten för urvalsprov innefattar också publiceringen av information om urvalsproven för de sökande i tjänsten Urvalsprovspoäng. Det är fråga om ett gemensamt register för flera universitet då universiteten erbjuder gemensamma urvalsprov. Dessutom kan varje universitet erbjuda egna urvalsprov, för vilka det ifrågavarande universitetet är den enda personuppgiftsansvariga.

Genom urvalsproven som genomförs i Vallu-tjänsten för urvalsprov antas studerande i Finland till finsk- och svenskspråkig universitetsutbildning som leder till examen. I tjänsten behandlas personuppgifter om (registrerade) sökande och personalen vid de universitet som använder tjänsten.

Ovan nämnda universitet är på det sätt som föreskrivs i artikel 26 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU’s General Data Protection Regulation 2016/679, ”GDPR”) gemensamt personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som behandlas i Vallu-tjänsten för urvalsprov som används av universiteten och i processerna i anslutning till tjänsten.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Behandlingen av uppgifterna i personregistret för produktionen av Vallu-tjänsten för urvalsprov grundar sig på de personuppgiftsansvarigas lagstadgade skyldigheter.

Verksamheten regleras av följande lagar:

 • universitetslag 558/2009 och förordningar som utfärdats med stöd av den samt
 • lag om nationella studie- och examensregister 884/2017.

5 Registrets personuppgiftskategorier

Kategorierna av registrerade i personregistret är:

 • Sökande som deltar i urvalsprov som genomförs i Vallu-tjänsten för urvalsprov
 • Personalen vid de universitet som använder Vallu-tjänsten för urvalsprov

I personregistret för produktionen av Vallu-tjänsten för urvalsprov sparas nedan nämnda uppgifter enligt personuppgiftskategori.

Bakgrundsdata som behandlas om den sökande för att genomföra tjänsten för urvalsprovssystemet
 • Grundläggande uppgifter om den sökande: förnamn, tilltalsnamn, efternamn, studentnummer, personbeteckning, e-post, telefonnummer
 • Ansökningskod
 • Ansökningsmål
 • Urvalsprovets innehållskoder
 • Information om platsen och tidpunkten för urvalsprovet

Uppgifter om de sökande behandlas i Vallu-tjänsten för urvalsprov och i tjänsten Studieinfo.fi som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. I vissa undantagsfall genomförs antagningen av studerande utanför Studieinfo, varvid uppgifter om de sökande behandlas vid universiteten i stället för i Studieinfo. Uppgifter behandlas före, under och efter urvalsprovet.

Personuppgifterna som behandlas i Vallu-tjänsten för urvalsprov
 • Bakgrundsuppgifter om den sökande
 • Den sökandes individuella QR-kod
 • Uppgifter om urvalsprovstillfällen
 • Anpassningar som förutsätts av den sökandes individuella arrangemang. Orsakerna till individuella arrangemang sparas inte i registret.

CSC:s underleverantör Yrkeshögskolan Metropolia hämtar bakgrundsuppgifterna om den sökande till Vallu-tjänsten för urvalsprov med hjälp av ett tekniskt gränssnitt från tjänsten Studieinfo.fi som upprätthålls tekniskt av Utbildningsstyrelsen. I undantagsfall skickar universiteten uppgifterna om de sökande direkt till Yrkeshögskolan Metropolia i maskinläsbar form. CSC:s och Yrkeshögskolan Metropolias roller som personuppgiftsbiträden beskrivs i avsnitt 7.

Kontrollsystemet för Vallu-tjänsten för urvalsprov genererar en individuell identifierare för den sökande i form av en QR-kod. I tjänsten Studieinfo.fi finns alltid en länk till identifieraren för den sökande, men indentifierarens innehåll är tillgängligt först när sökandena har hämtats till urvalsprovssystemet. Den individuella QR-koden innehåller information om den sökandes rätt att delta i urvalsprovet samt uppgifter om provtillfället. Den som genomför urvalsprovet kontrollerar den sökandes rätt att delta med hjälp av QR-koden och kontrollerar den sökandes identitet med ett identitetsbevis. Rätten att delta kan också kontrolleras med hjälp av ett identitetsbevis.

Universiteten skapar platser för provets genomförande i kontrollsystemet och placerar de sökande i dem. Man kan också ge den sökande extra tid och individuella arrangemang av hälsoskäl, underkänna provet eller flytta den sökande till ett annat provtillfälle. Orsakerna till individuella arrangemang sparas inte i registret.

Utsedda personer vid universiteten kontrollerar och godkänner det provmaterial som sparats i urvalsprovssystemet före provet. Efter urvalsprovet kan universitetets separat utsedda kontaktpersoner få en rapport från urvalsprovssystemet som innehåller de sökandes ansökningsuppgifter, provsvar och provpoäng. Rapporten kan utnyttjas när universitetet godkänner provpoängen innan uppgifterna om urvalsprovet överförs till Studieinfo.

Uppgifter om den sökandes provsvar
 • Provsvaren som ges i urvalsprovet (sparas på Yrkeshögskolan Metropolias server där uppgifterna förvaras till slutet av det pågående året.)
 • Logguppgifter om provprestationer i anslutning till urvalsprovssvaren (bl.a. exakt tidpunkt då svaret sparats, sparas endast på Yrkeshögskolan Metropolias server).

Den sökande själv ger svar på urvalsprovsfrågorna när hen deltar i provet. Provsvaren förvaras vid universiteten i enlighet med respektive universitets ärendehanteringsplan.

Den sökandes poäng i urvalsprovet

De uppgifter som behandlas efter urvalsprovet och förmedlas från Yrkeshögskolan Metropolia till tjänsten Studieinfo.fi via ett tekniskt gränssnitt innehåller:

 • Information om den sökandes deltagande i urvalsprovet (deltog/deltog inte)
 • Den sökandes poäng i urvalsprovet

Dessutom lämnar Yrkeshögskolan Metropolia in en elektronisk rapport till universitetet som innehåller:

 • Bakgrundsuppgifter om den sökande
 • Provsvaren
 • Den sökandes poäng i urvalsprovet

Dessa uppgifter förvaras vid universiteten i enlighet med respektive universitets ärendehanteringsplan.

I vissa undantagsfall lämnar Yrkeshögskolan Metropolia endast in uppgifterna till universitetet efter urvalsprovet.

Efter urvalsprovet kan universiteten publicera uppgifter för varje sökande om den sökandes eget prov i tjänsten Urvalsprovspoäng. Universiteten beslutar vilka uppgifter som publiceras i tjänsten separat för varje prov. De uppgifter som publiceras kan vara:

 • Totalpoäng för den sökandes urvalsprov
 • Den sökandes poäng per innehållsområde
 • Provfrågorna
 • De bilder och PDF-bilagor som ingick i provet
 • Den sökandes svar på uppgifterna
 • Skriftliga motiveringar till bedömningen av uppgifterna
 • Provdelens lägsta godkända poängantal
Uppgifter om personalen vid de universitet som använder urvalsprovstjänsten

Uppgifter om de anställda vid de universitet som använder tjänsten sparas i urvalsprovssystemet och kontrollsystemet för Vallu-tjänsten för urvalsprov.

Följande uppgifter om personalen sparas:

 • Namnuppgifter: förnamn och efternamn
 • Haka-användarnamn
 • E-postadress
 • Hemorganisation

6 Regelenliga informationskällor för personuppgifterna

Den sökandes personuppgifter

Den sökandes personuppgifter erhålls från tjänsten Studieinfo.fi som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. I vissa undantagsfall genomförs antagningen av studerande utanför Studieinfo, varvid universitetet får personuppgifterna direkt av den sökande och skickar dem till Yrkeshögskolan Metropolia. Provsvaren i urvalsprovet fås från den registrerade själv vid provtillfället. Den sökandes poäng i urvalsprovet sparas av de universitet som är med i urvalsprovstjänsten.

Personuppgifter om personalen vid högskolorna

Uppgifterna om högskolornas personal har delvis erhållits från den registrerade själv i samband med att hen ansökt om att bli anställd vid universitetet, och delvis har uppgifterna (såsom Haka-användarnamn, e-postadress) skapats för hen av arbetsgivaren.

7 Uppgifternas mottagare eller mottagargrupper samt regelrätta överlämningar av uppgifter

Uppgifterna behandlas på uppdrag av de personuppgiftsansvariga av CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy och CSC:s underleverantör Yrkeshögskolan Metropolia Oy.

Vid behov ger man åtkomst till personuppgifterna i registret i de system som räknas upp nedan (t.ex. till systemleverantören/mätinstrumentets förvaltare vid reparation av tekniska fel).

För de system som registret använder har avtalen om behandling av personuppgifterna i enlighet med artikel 28 i GDPR upprättats med följande samarbetspartner.

Från personregistret för produktionen av Vallu-tjänsten för urvalsprov kan pseudonymiserade uppgifter överlämnas för vetenskaplig och historisk forskning.

Utbildningsstyrelsen och tjänsten Studieinfo.fi

CSC:s underleverantör Yrkeshögskolan Metropolia hämtar de personuppgifter som behandlas i urvalsprovstjänsten från tjänsten Studieinfo.fi via det tekniska gränssnittet. Uppgifter om de sökande överlämnas från tjänsten Studieinfo.fi till Yrkeshögskolan Metropolia för det tekniska anordnandet av universitetens urvalsprov. Studieinfotjänsten upprätthålls tekniskt av Utbildningsstyrelsen.

Yrkeshögskolan Metropolia genomför urvalsprovstjänsten genom att skaffa en del av tjänsten av en utomstående tjänsteleverantör (personuppgiftsbiträde som arbetar för yrkeshögskolans räkning). Eduix Oy fungerar som personuppgiftsbiträde för Yrkeshögskolan Metropolias räkning.

Eduix Oy genomför och utvecklar urvalsprovssystemet tillsammans med Yrkeshögskolan Metropolia. Yrkeshögskolan Metropolia och Eduix Oy har ingått ett avtal om behandling av personuppgifter i enlighet med artikel 28 i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Yrkeshögskolan Metropolia har gett skriftliga anvisningar till det personuppgiftsbiträde som arbetar för dess räkning, som förutsätts i artikel 28.

8 Överföring av information utanför EU och EES

Personuppgifter överförs inte utanför EU och EES.

9 Lagringstid för personuppgifterna

Uppgifterna som sparas i urvalsprovstjänsten förvaras på Metropolias servrar till slutet av det pågående året.

10 Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att få bekräftelse av den personuppgiftsansvarige på huruvida personuppgifter som gäller hen behandlas eller inte. Dessutom har den registrerade rätt att få tillgång till de personuppgifter som gäller hen själv samt rätt att kontrollera de uppgifter om sig själv som införts i registret och få kopior av dem. I enlighet med dataskyddsförordningen ska de personuppgiftsansvariga svara på begäran om tillgodoseende av den registrerades rättigheter inom en månad från att begäran mottagits.

A. Rätt att få tillgång till personuppgifterna

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om hen som sparats i personuppgiftsregistret. Den registrerades kan göra en begäran om uppgifter genom att lämna in en begäran till den högskola som den sökande i första hand ansökt till (i enlighet med anvisningarna för registrerade som finns på universitetens offentliga webbplatser).

B. Rätt att rätta uppgifter och begränsa behandlingen

Den registrerade har rätt att begränsa den personuppgiftsansvarigas behandling av uppgifterna om det är fråga om ett av följande:

 • den registrerade bestrider att hens personuppgifter är korrekta (rätt att rätta uppgifter), varvid behandlingen begränsas för den tid under vilken den personuppgiftsansvariga kan säkerställa att uppgifterna är korrekta;
 • behandlingen är lagstridig och den registrerade motsätter sig raderingen av sina personuppgifter och kräver i stället att användningen av dem begränsas;
 • den personuppgiftsansvariga behöver inte längre dessa personuppgifter för behandlingens ändamål, men den registrerade behöver dem för att göra upp, presentera eller försvara ett rättsligt anspråk.

Begäran att rätta uppgifterna eller begränsa behandlingen av dem kan göras genom att lämna in en begäran till den högskola till vilken den sökande i första hand har ansökt. I samband med begäran ska den registrerade kunna styrka sin identitet på något tillförlitligt sätt.

C. Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat

Gäller inte detta register.

11 Den registrerades rätt att göra en invändning

Gäller inte detta register eftersom behandlingen inte grundar sig på berättigat eller allmänt intresse.

12 Rätt att återkalla samtycke

Gäller inte detta register.

13 Rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att behandlingen av hens personuppgifter strider mot tillämpliga dataskyddsbestämmelser. Den nationella tillsynsmyndigheten i Finland är Dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannens byrå
Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors

Telefon (växel): + 358 29 56 66700
Fax: + 358 9 56 66735
E-post: tietosuoja@om.fi

14 Skyddsprinciper för registret

En allmän beskrivning av de tekniska och organisatoriska åtgärderna för att skydda de registrerades personuppgifter och registren:

 • Man har kommit överens om skyddandet av registret med de gemensamt personuppgiftsansvariga och systemleverantörerna. Om det behövs beskrivs ansvaren tillräckligt noggrant i de ändamålsenliga avtalen.
 • De gemensamt personuppgiftsansvarigas anställda och andra personer har förbundit sig att iaktta tystnadsplikten och hemlighålla de uppgifter som de fått i samband med behandlingen av personuppgifterna.
 • Systemleverantörerna (personuppgiftsbiträden som arbetar för de gemensamt personuppgiftsansvarigas räkning) sköter om förvaringen av registret och uppgifterna i det enligt god databehandlingspraxis och iakttar absolut tystnadsplikt och sekretess.
 • Datasäkerheten och personuppgifternas förtrolighet i de gemensamt personuppgiftsansvarigas personregister säkerställs genom ändamålsenliga tekniska och administrativa åtgärder enligt god databehandlingsspraxis.
 • De gemensamt personuppgiftsansvariga har begränsat nyttjanderätten och behörigheten till datasystemen, arbetsredskapen och andra lagringsplattformar så att uppgifterna endast kan granskas och behandlas av personer som på grund av sina arbetsuppgifter eller sin uppgiftsbeskrivning är nödvändiga.
 • Rätt att använda systemet som innehåller personuppgifter har endast de anställda som på grund av sitt arbete och/eller sin uppgiftsbeskrivning har rätt att behandla personuppgifter. De anställda får lämplig utbildning med tanke på uppgifterna.
 • Varje användare av verktyget/systemet identifierar sig i systemet med sitt personliga användarnamn som ges i samband med beviljandet av nyttjanderätten. Nyttjanderätten upphör då personen lämnar de arbetsuppgifter för vilka nyttjanderätten har beviljats.
 • Uppgifterna samlas i databaser som är skyddade logiskt och fysiskt.
 • Databaserna och deras säkerhetskopior ligger i låsta utrymmen och endast vissa, på förhand nämnda personer har tillgång till dem.

15 Automatiskt beslutsfattande och profilering

Uppgifterna i personregistret används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering.