Skip to main content

Poängsättningen för betygsantagningen från år 2026

På den här sidan hittar du information om hur ditt studentbetyg poängsätts i ansökningsmålen i följande områden från och med 2026:

 • Främmande språk (grundnivå)
 • Inhemska språk:
  • finska
  • samiska
  • svenska
  • teckenspråk
 • Juridik
 • Kommunikationsvetenskaper
 • Konstforskning
 • Kulturforskning
 • Litteraturvetenskaper
 • Samhällsvetenskaper:
  • förvaltningsvetenskap
  • offentlig rätt
  • politiska vetenskaper
  • samhällsvetenskaper
  • sociala vetenskaper
  • socialt arbete
  • turismforskning
 • Samhällsvetenskap: idrott

I förteckningen över ansökningsmål ser du närmare vilka utbildningar det finns inom dessa områden.

Eventuella ändringar i poängsättningen meddelas alltid cirka tre år innan ändringarna träder i kraft.

Direktantagning

Direktantagning används i några ansökningsmål i svenska språk. Kriterierna för 2026 direktantagning beslutas först hösten 2025. Du kan se de nuvarande kriterierna i sidan poängsettning för betygsantagningen 2023-2025. Där hittar du också kriterierna för direktantagning till dessa ansökningsmål med IB-, EB-, DIA- och RP-examina.

Poängsättning för finländsk studentexamen

Du kan få poäng för högst fem ämnen, enligt följande:

 • modersmål och litteratur
 • fyra andra ämnen som du skrivit och som ger dig de bästa poängen

Det maximala poängantalet är 149,9.

Kontrollera att du uppfyller eventuella områdesspecifika tröskelkriterier.

Regler för poängräkningen

 • Om du saknar något av de ämnen som poängsätts får du noll poäng för det. Du kan dock bli antagen utan ämnet i fråga, om de betygspoäng som du fått för andra ämnen räcker för att bli antagen.
 • Du kan få poäng endast en gång för samma ämne. Detta innebär till exempel att du endast kan få poäng för antingen lång eller kort lärokurs i matematik.
 • Om du har avlagt flera prov i anslutning till studentexamen som ska beaktas i betygsantagningen räknas betygspoängen genom att kombinera examina enligt de prov som ger dig mest poäng.
 • För gamla realprov (realprov som avlagts före 2006) ges inga poäng.

Poängsättning av språk

 • Modersmål och litteratur avser prov i modersmål och litteratur i finska, svenska och samiska samt prov i finska eller svenska som andraspråk och litteratur.
 • Om du har skrivit flera prov i modersmål och litteratur poängsätts det prov som ger de bästa poängen enligt poängsättningen för modersmål och litteratur. För de övriga proven kan du få poäng enligt poängsättningen av den långa lärokursen för språket.
 • Du kan få poäng för flera lika långa lärokurser i språk.
 • Du kan få poäng för samma språk endast en gång även om du har avlagt provet i flera olika lärokurser i språket i fråga eller om du har skrivit språket i fråga både som modersmål och som ett främmande språk.

Ämnen som poängsättas för alla

Ämne

L

E

M

C

B

A

Modersmål och litteratur
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4

Fyra andra ämnen

Ämne

L

E

M

C

B

A

Matematik, lång
28,9
28,6
26,0
20,2
8,7
4,3
Matematik, kort
28,2
25,4
22,5
16,9
8,4
4,1
Språk, lång
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Språk, medellång
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
Språk, kort (exkl. kort engelska)
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biologi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Filosofi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysik
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Geografi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Historia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Hälsokunskap
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kemi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Livsåskådningskunskap
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Psykologi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Religion
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Samhällslära
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kort engelska
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

Tröskelkriterier

Tröskelkriteriet innebär att du måste ha avlagt ett visst studentprov med ett visst vitsord för att kunna bli beaktad i betygsantagningen.

Tröskelkriterier för litteraturvetenskaper, nordsamiska och kommunikationsvetenskaper

 • Litteraturvetenskaper: Modersmål och litteratur minst M
 • Nordsamiska: Prov i nordsamiska som modersmål och litteratur minst C eller nordsamiska som kort språk minst E
 • Kommunikationsvetenskaper: Modersmål och litteratur minst C

Tröskelkriterier för svenska

Utbildningar där man studerar svenska på modersmålsnivå
 • Prov i svenska som modersmål och litteratur minst M eller
 • prov i svenska som andra språk och litteratur (R2) minst M eller
 • svenska som andra inhemska språk, lång eller medellång lärokurs, minst E

OBS! Vid Helsingfors universitets ansökningsmål kan tröskelkriteriet för nordiska språk (svenska som modersmål) och nordisk litteratur uppfyllas endast genom prov i modersmål och litteratur eller prov i svenska som andra språk och litteratur.

Se listan över ansökningsmål, i vilka utbildningar man studerar svenska på modersmålsnivå.

Utbildningar där man studerar svenska som andra inhemska språk
 • Prov i svenska som modersmål och litteratur minst C eller
 • prov i svenska som andra språk och litteratur (R2) minst C eller
 • svenska som andra inhemska språk, lång eller medellång lärokurs minst M

OBS! Vid Helsingfors universitets ansökningsmål kan tröskelkriteriet för nordiska språk (svenska som andra inhemska språk) uppfyllas endast med prov i svenska som andra inhemska språk (lång eller medellång).

Se listan över ansökningsmål, i vilka utbildningar man studerar svenska som andra inhemska språk.

Tröskelkriterier för finska

 • Prov i finska som modersmål och litteratur minst M eller
 • prov i finska som andra språk och litteratur (S2) minst M eller
 • finska som andra inhemska språk, lång lärokurs minst E

OBS!

 • Vid Helsingfors universitets ansökningsmål kan tröskelkriteriet för suomen kieli ja suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit sekä kotimainen kirjallisuus uppfyllas endast genom prov i finska som modersmål och litteratur.
 • Vid Helsingfors universitets ansökningsmål kan tröskelkriteriet för suomen kieli ja kulttuuri uppfyllas endast med prov i finska som andra språk och litteratur (S2) eller prov i lång lärokurs som andra inhemska språk.
 • I Åbo Akademis ansökningsmål finska språket används inte tröskelvillkor.

Det finns inga tröskelvillkor för följande områden:

 • Främmande språk (grundnivå)
 • Inhemska språk: enaresamiska
 • Inhemska språk: skoltsamiska
 • Inhemska språk: teckenspråk
 • Juridik
 • Konstforskning
 • Kulturforskning
 • Samhällsvetenskaper: förvaltningsvetenskap, offentlig rätt, politiska vetenskaper, samhällsvetenskaper, sociala vetenskaper, socialt arbete och turismforskning
 • Samhällsvetenskap: idrott

Kriterier för rangordning vid samma placering

Främmande språk (grundnivå), inhemska språk, kommunikationsvetenskaper, konstforskning, kulturforskning, litteraturvetenskaper, samhällsvetenskaper och samhällsvetenskap: idrott

Sökande som har fått samma betygspoäng har samma placering i antagningen. I den här situationen rangordnas sökande genom att enligt följande ordningsföljd jämföra deras betygspoäng i följande ämnen:

 1. Betygspoäng för vitsordet i modersmål och litteratur
 2. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de högsta poängen
 3. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de näst högsta poängen
 4. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de tredje högsta poängen

Juridik

Sökande som har fått samma betygspoäng har samma placering i antagningen. I den här situationen rangordnas sökande genom att enligt följande ordningsföljd jämföra deras betygspoäng i följande ämnen:

 1. Betygspoäng för vitsordet i modersmål och litteratur
 2. Betygspoäng för vitsordet i matematik
 3. Betygspoäng för vitsordet i ett språk, lång lärokurs, som ger sökanden de högsta poängen
 4. Betygspoäng för vitsordet i ett realämne, som ger sökanden de högsta poängen
 5. Betygspoäng för vitsordet i ett annat språk, som ger sökanden de högsta poängen
Ansökningsmål

Poängsättning för IB-examen

Du kan få poäng för högst fem ämnen, enligt följande:

 • ett ämne som hör till gruppen studies in language and literature
 • fyra andra ämnen som du skrivit och som ger dig de bästa poängen

Det maximala poängantalet är 149,9.

Kontrollera att du uppfyller eventuella områdesspecifika tröskelkriterier.

Med lång lärokurs i matematik avses följande ämnen som ingår i IB-examen:

 • Mathematics: Analysis and approaches HL
 • Mathematics: Applications and interpretation HL
 • Mathematics: Analysis and approaches SL
 • Further Mathematics
 • Mathematics HL
 • Mathematics SL
 • Mathematical methods

Med kort lärokurs i matematik avses följande ämnen som ingår i IB-examen:

 • Mathematics: Applications and interpretation SL
 • Mathematical Studies

Regler för poängräkningen

 • Om du saknar något av de ämnen som poängsätts får du noll poäng för det. Du kan dock bli antagen utan ämnet i fråga, om de betygspoäng som du fått för andra ämnen räcker för att bli antagen.
 • Du kan få poäng endast en gång för samma ämne.
 • Om du har avlagt flera prov i anslutning till studentexamen som ska beaktas i betygsantagningen räknas betygspoängen genom att kombinera examina enligt de prov som ger dig mest poäng.

Poängsättning av språk

 • Studies in language and literature avser följande ämnen som ingår i IB-examen:
  • language A: literature
  • language A: language and literature
  • literature and performance
  • language A1 och language A2 (i examina som avlagts före 2013)
 • Om du har vitsord i flera ämnen som ingår i gruppen studies in language and literature (olika språk), poängsätts av dessa det som ger dig de bästa poängen enligt poängsättningen för studies in language and literature. För de övriga ämnena kan du få poäng enligt poängsättningen för language B.
 • Du kan få poäng för flera lärokurser i språk på samma nivå.
 • Du kan få poäng för samma språk endast en gång även om du har avlagt provet i flera olika lärokurser i språket i fråga eller om du har skrivit språket i fråga som ett prov som kan jämställas med både modersmål och ett främmande språk.

Ämnen som poängsättas för alla

Ämne

7

6

5

4

3

2

Studies in language and literature
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4

Fyra andra ämnen

Ämne

7

6

5

4

3

2

Matematik, lång
28,9
28,6
26,0
20,2
8,7
4,3
Matematik, kort
28,2
25,4
22,5
16,9
8,4
4,1
Language B
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Language AB
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Business management
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Chemistry
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Computer science
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Dance
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Design technology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Economics
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Environmental systems and societies
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Film
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Geography
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Global politics
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
History
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Information technology in a global society
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Latin or Classical Greek
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Music
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Philosophy
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Physics
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Psychology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Social and cultural anthropology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Sports, exercise and health science
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Theatre
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Visual arts
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
World religions
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7

Tröskelkriterier

Tröskelkriteriet innebär att du måste ha avlagt ett visst studentprov med ett visst vitsord för att kunna bli beaktad i betygsantagningen. Du kan också uppfylla ansökningsmålets tröskelkriterium med prov som ingår i den finländska studentexamen enligt de vitsordskrav som ställts för dem.

Tröskelkriterier för litteraturvetenskaper, nordsamiska och kommunikationsvetenskaper

 • Litteraturvetenskaper: Ett ämne från gruppen studies in language and literature med minst vitsordet 5
 • Nordsamiska: Prov i nordsamiska som modersmål och litteratur i finländsk studentexamen minst C eller nordsamiska som kort språk minst E
 • Kommunikationsvetenskaper: Ett ämne från gruppen studies in language and literature med minst vitsordet 4

Tröskelkriterier för svenska

Utbildningar där man studerar svenska på modersmålsnivå
 • Ett ämne från gruppen studies in language and literature i svenska språket med minst vitsordet 5 eller
 • Swedish B med minst vitsordet 6

OBS! Vid Helsingfors universitets ansökningsmål kan tröskelkriteriet för nordiska språk (svenska som modersmål) och nordisk litteratur uppfyllas endast med ämnet i gruppen studies in language and literature.

Se listan över ansökningsmål, i vilka utbildningar man studerar svenska på modersmålsnivå.

Utbildningar där man studerar svenska som andra inhemska språk
 • Ett ämne från gruppen studies in language and literature i svenska språket med minst vitsordet 4 eller
 • Swedish B med minst vitsordet 5

OBS! Vid Helsingfors universitets ansökningsmål kan tröskelkriteriet för nordiska språk (svenska som andra inhemska språk) uppfyllas endast med Swedish B- ämnet.

Se listan över ansökningsmål, i vilka utbildningar man studerar svenska som andra inhemska språk.

Tröskelkriterier för finska

 • Ett ämne från gruppen studies in language and literature i finska språket med minst vitsordet eller
 • Finnish B med minst vitsordet 6

OBS!

 • Vid Helsingfors universitets ansökningsmål kan tröskelkriteriet för suomen kieli ja suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit sekä kotimainen kirjallisuus uppfyllas endast med ämnet i gruppen studies in language and literature.
 • Vid Helsingfors universitets ansökningsmål kan tröskelkriteriet för suomen kieli ja kulttuuri uppfyllas endast med ämnet Finnish B.
 • I Åbo Akademis ansökningsmål finska språket används inte tröskelvillkor.

Det finns inga tröskelvillkor för följande områden:

 • Främmande språk (grundnivå)
 • Inhemska språk: enaresamiska
 • Inhemska språk: skoltsamiska
 • Inhemska språk: teckenspråk
 • Juridik
 • Konstforskning
 • Kulturforskning
 • Samhällsvetenskaper: förvaltningsvetenskap, offentlig rätt, politiska vetenskaper, samhällsvetenskaper, sociala vetenskaper, socialt arbete och turismforskning
 • Samhällsvetenskap: idrott

Kriterier för rangordning vid samma placering

Främmande språk (grundnivå), inhemska språk, kommunikationsvetenskaper, konstforskning, kulturforskning, litteraturvetenskaper, samhällsvetenskaper och samhällsvetenskap: idrott

Sökande som har fått samma betygspoäng har samma placering i antagningen. I den här situationen rangordnas sökande genom att enligt följande ordningsföljd jämföra deras betygspoäng i följande ämnen:

 1. Betygspoäng för vitsordet i ett ämne som hör till gruppen studies in language and literature
 2. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de högsta poängen
 3. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de näst högsta poängen
 4. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de tredje högsta poängen

Juridik

Sökande som har fått samma betygspoäng har samma placering i antagningen. I den här situationen rangordnas sökande genom att enligt följande ordningsföljd jämföra deras betygspoäng i följande ämnen:

 1. Betygspoäng för vitsordet i ett ämne som hör till gruppen studies in language and literature
 2. Betygspoäng för vitsordet i matematik
 3. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som hör till gruppen studies in language and literature eller betygspoäng för vistordet i language B.
 4. Betygspoäng för vitsordet i ett realämne, som ger sökanden de högsta poängen. Till realämnen räknas alla ämnen utom språk, matematik och konstämnen.
 5. Betygspoäng för vitsordet i ett annat språk, som ger sökanden de högsta poängen
Ansökningsmål

Poängsättning för EB-examen

Du kan få poäng för högst fem ämnen, enligt följande:

 • L1-språk (eller L1-advanced)
 • fyra andra ämnen som du skrivit och som ger dig de bästa poängen

Det maximala poängantalet är 149,9.

Kontrollera att du uppfyller eventuella områdesspecifika tröskelkriterier.

Regler för poängräkningen

 • Du kan få poäng för alla de ämnen som du har avlagt skriftligt och/eller muntligt.
 • Om du saknar något av de ämnen som poängsätts får du noll poäng för det. Du kan dock bli antagen utan ämnet i fråga, om de betygspoäng som du fått för andra ämnen räcker för att bli antagen.
 • Du kan få poäng endast en gång för samma ämne.
 • Om du har avlagt flera prov i anslutning till studentexamen som ska beaktas i betygsantagningen räknas betygspoängen genom att kombinera examina enligt de prov som ger dig mest poäng.

Poängsättning av språk

 • Om du har skrivit flera språk på L1-nivå (till exempel modersmål och litteratur i en finländsk studentexamen) poängsätts det prov som ger de bästa poängen enligt poängsättningen för L1-språk. För de övriga proven kan sökanden få poäng enligt poängsättningen för L2-språk.
 • Du kan få poäng för flera lärokurser i språk på samma nivå.
 • Du kan få poäng för samma språk endast en gång även om du har avlagt provet i flera olika lärokurser i språket i fråga eller om du har avlagt språket i fråga både som ett språk på L1-nivå och som ett annat språk.

Ämnen som poängsättas för alla

Ämne

9,00–10,00

8,00–8,99

7,00–7,99

6,00–6,99

5,50–5,99*

5,00–5,49**

L1-språk (eller L1-advanced)
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4

* i examina som avlagts 2020 eller tidigare 5,00–5,99. Gå tillbaka till tabellen.
** i examina som avlagts 2020 eller tidigare 4,00–4,99. Gå tillbaka till tabellen.

Fyra andra ämnen

Ämne

9,00–10,00

8,00–8,99

7,00–7,99

6,00–6,99

5,50–5,99*

5,00–5,49**

Matematik, lång (5h)
28,9
28,6
26,0
20,2
8,7
4,3
Matematik, kort (3h)
28,2
25,4
22,5
16,9
8,4
4,1
L2-språk (eller L2-advanced)
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
ONL-språk
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
L3-språk
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
L4-språk
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Antikens grekiska
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Bildkonst
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biologi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Ekonomi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Filosofi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysik
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Geografi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Historia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kemi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Latin
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Musik
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7

* i examina som avlagts 2020 eller tidigare 5,00–5,99. Gå tillbaka till tabellen.
** i examina som avlagts 2020 eller tidigare 4,00–4,99. Gå tillbaka till tabellen.

Tröskelkriterier

Tröskelkriteriet innebär att du måste ha avlagt ett visst studentprov med ett visst vitsord för att kunna bli beaktad i betygsantagningen. Du kan också uppfylla ansökningsmålets tröskelkriterium med prov som ingår i den finländska studentexamen enligt de vitsordskrav som ställts för dem.

Tröskelkriterier för litteraturvetenskaper, nordsamiska och kommunikationsvetenskaper

 • Litteraturvetenskaper: L1-språk (eller L1-advanced) med minst vitsordet 7,00
 • Nordsamiska: Prov i nordsamiska som modersmål och litteratur i finländsk studentexamen minst C eller nordsamiska som kort språk minst E
 • Kommunikationsvetenskaper: L1-språk (eller L1-advanced) med minst vitsordet 6,00

Tröskelkriterier för svenska

Utbildningar där man studerar svenska på modersmålsnivå
 • L1-svenska (eller L1-advanced) med minst vitsordet 7,00 eller
 • ONL-svenska med minst vitsordet 8,00 eller
 • L2-svenska (eller L2-advanced) eller L3-svenska med minst vitsordet 8,00

OBS! Vid Helsingfors universitets ansökningsmål kan tröskelkriteriet för nordiska språk (svenska som modersmål) och nordisk litteratur uppfyllas endast med vitsordet L1-svenska (eller L1-advanced).

Se listan över ansökningsmål, i vilka utbildningar man studerar svenska på modersmålsnivå.

Utbildningar där man studerar svenska som andra inhemska språk
 • L1-svenska (eller L1-advanced) med minst vitsordet 6,00 eller
 • ONL-svenska med minst vitsordet 7,00 eller
 • L2-svenska (eller L2-advanced) eller L3-svenska med minst vitsordet 7,00

OBS! Vid Helsingfors universitets ansökningsmål kan tröskelkriteriet för nordiska språk (svenska som andra inhemska språk) uppfyllas endast som ONL-språk eller vitsord i L2-svenska (eller L2-advanced) eller L3-svenska.

Se listan över ansökningsmål, i vilka utbildningar man studerar svenska som andra inhemska språk.

Tröskelkriterier för finska

 • L1-finska (eller L1-advanced) med minst vitsordet 7,00 eller
 • ONL-finska eller med minst vitsordet 8,0
 • L2-finska (eller L2-advanced) med minst vitsordet 8,0

OBS!

 • Vid Helsingfors universitets ansökningsmål kan tröskelkriteriet för suomen kieli ja suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit sekä kotimainen kirjallisuus uppfyllas endast med vitsordet L1-finska (eller L1-advanced).
 • Vid Helsingfors universitets ansökningsmål kan tröskelkriteriet för suomen kieli ja kulttuuri uppfyllas endast som ONL-språk eller med vitsordet L2-finska (eller L2-advanced).
 • I Åbo Akademis ansökningsmål finska språket används inte tröskelvillkor.

Det finns inga tröskelvillkor för följande områden:

 • Främmande språk (grundnivå)
 • Inhemska språk: enaresamiska
 • Inhemska språk: skoltsamiska
 • Inhemska språk: teckenspråk
 • Juridik
 • Konstforskning
 • Kulturforskning
 • Samhällsvetenskaper: förvaltningsvetenskap, offentlig rätt, politiska vetenskaper, samhällsvetenskaper, sociala vetenskaper, socialt arbete och turismforskning
 • Samhällsvetenskap: idrott

Kriterier för rangordning vid samma placering

Främmande språk (grundnivå), inhemska språk, kommunikationsvetenskaper, konstforskning, kulturforskning, litteraturvetenskaper, samhällsvetenskaper och samhällsvetenskap: idrott

Sökande som har fått samma betygspoäng har samma placering i antagningen. I den här situationen rangordnas sökande genom att enligt följande ordningsföljd jämföra deras betygspoäng i följande ämnen:

 1. Betygspoäng för vitsordet i L1-språk (eller L1-advanced)
 2. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de högsta poängen
 3. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de näst högsta poängen
 4. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de tredje högsta poängen

Juridik

Sökande som har fått samma betygspoäng har samma placering i antagningen. I den här situationen rangordnas sökande genom att enligt följande ordningsföljd jämföra deras betygspoäng i följande ämnen:

 1. Betygspoäng för vitsordet i L1-språk (eller L1-advanced)
 2. Betygspoäng för vitsordet i matematik
 3. Betygspoäng för vitsordet i ett L2- (eller L2-advanced) eller ONL-språk, som ger sökanden de högsta poängen
 4. Betygspoäng för vitsordet i ett realämne, som ger sökanden de högsta poängen. Till realämnen räknas alla ämnen utom språk, matematik och konstämnen.
 5. Betygspoäng för vitsordet i ett annat språk, som ger sökanden de högsta poängen
Ansökningsmål

Poängsättning för DIA- och RP-examina

Du kan få poäng för högst fem ämnen, enligt följande:

 • modersmål och litteratur: finska eller tyska
 • fyra andra ämnen som du skrivit och som ger dig de bästa poängen

Det maximala poängantalet är 149,9.

Kontrollera att du uppfyller eventuella områdesspecifika tröskelkriterier.

Regler för poängräkningen

 • För dig beaktas först examensämnena, dvs. de ämnen som du har avlagt slutprovet i. Om något av de ämnen som poängsätts inte ingår i dina examensämnen, räknas poängen för ämnet i fråga utifrån ett motsvarighetsintyg från Tyska skolan i Helsingfors.
  • Du kan bara få poäng för musik och bildkonst om du har avlagt dem som examensämnen.
 • Om du saknar något av de ämnen som poängsätts får du noll poäng för det. Du kan dock bli antagen utan ämnet i fråga, om de betygspoäng som du fått för andra ämnen räcker för att bli antagen.
 • Du kan få poäng endast en gång för samma ämne.
 • Om du har avlagt flera prov i anslutning till studentexamen som ska beaktas i betygsantagningen räknas betygspoängen genom att kombinera examina enligt de prov som ger dig mest poäng.

Poängsättning av språk

 • Om du har skrivit flera prov i modersmål och litteratur poängsätts det prov som ger de bästa poängen enligt poängsättningen för modersmål och litteratur. För de övriga proven kan du få poäng enligt poängsättningen av engelska.
 • Du kan få poäng för flera lärokurser i språk på samma nivå.
 • Du kan få poäng för samma språk endast en gång även om du har avlagt provet i flera olika lärokurser i språket i fråga eller om du har avlagt språket i fråga både som modersmål och som ett främmande språk.

Ämnen som poängsättas för alla

Ämne

13–15

10–12

8–9

7

5–6

4

Modersmål och litteratur: finska eller tyska
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4

Fyra andra ämnen

Ämne

13–15

10–12

8–9

7

5–6

4

Matematik som examensämne
28,9
28,6
26,0
20,2
8,7
4,3
Matematik från motsvarighetsintyget
28,2
25,4
22,5
16,9
8,4
4,1
Finska
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Tyska
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Engelska
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
B1-språk
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
B2-språk
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
B3-språk
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Bildkonst
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biologi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Ekonomikunskap
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Filosofi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysik
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Geografi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Historia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Informationsteknik
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kemi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Livsåskådningskunskap
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Musik
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Religion
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7

Tröskelkriterier

Tröskelkriteriet innebär att du måste ha avlagt ett visst studentprov med ett visst vitsord för att kunna bli beaktad i betygsantagningen. I tröskelkriterierna beaktas endast examensämnen. Du kan också uppfylla ansökningsmålets tröskelkriterium med prov som ingår i den finländska studentexamen enligt de vitsordskrav som ställts för dem.

Tröskelkriterier för litteraturvetenskaper, nordsamiska och kommunikationsvetenskaper

 • Litteraturvetenskaper: Modersmål och litteratur med minst vitsordet 8
 • Nordsamiska: Prov i nordsamiska som modersmål och litteratur i finländsk studentexamen minst C eller nordsamiska som kort språk minst E
 • Kommunikationsvetenskaper: Modersmål och litteratur med minst vitsordet 7

Tröskelkriterier för svenska

Utbildningar där man studerar svenska på modersmålsnivå
 • Svenska som modersmål eller svenska som andraspråk (R2) i finländsk studentexamen minst M eller
 • B1-svenska med minst vitsordet 10

OBS! Vid Helsingfors universitets ansökningsmål kan tröskelkriteriet för nordiska språk (svenska som modersmål) och nordisk litteratur uppfyllas endast genom prov i finländsk studentexamen i enlighet med de vitsordskrav som man ställer på dem.

Se listan över ansökningsmål, i vilka utbildningar man studerar svenska på modersmålsnivå.

Utbildningar där man studerar svenska som andra inhemska språk
 • B1-svenska med minst vitsordet 8

Se listan över ansökningsmål, i vilka utbildningar man studerar svenska som andra inhemska språk.

Tröskelkriterier för finska

 • Finska med minst vitsord 8

OBS!

Det finns inga tröskelvillkor för följande områden:

 • Främmande språk (grundnivå)
 • Inhemska språk: enaresamiska
 • Inhemska språk: skoltsamiska
 • Inhemska språk: teckenspråk
 • Juridik
 • Konstforskning
 • Kulturforskning
 • Samhällsvetenskaper: förvaltningsvetenskap, offentlig rätt, politiska vetenskaper, samhällsvetenskaper, sociala vetenskaper, socialt arbete och turismforskning
 • Samhällsvetenskap: idrott

Kriterier för rangordning vid samma placering

Främmande språk (grundnivå), inhemska språk, kommunikationsvetenskaper, konstforskning, kulturforskning, litteraturvetenskaper, samhällsvetenskaper och samhällsvetenskap: idrott

Sökande som har fått samma betygspoäng har samma placering i antagningen. I den här situationen rangordnas sökande genom att enligt följande ordningsföljd jämföra deras betygspoäng i följande ämnen:

 1. Betygspoäng för vitsordet i modersmål och litteratur
 2. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de högsta poängen
 3. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de näst högsta poängen
 4. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de tredje högsta poängen

Juridik

Sökande som har fått samma betygspoäng har samma placering i antagningen. I den här situationen rangordnas sökande genom att enligt följande ordningsföljd jämföra deras betygspoäng i följande ämnen:

 1. Betygspoäng för vitsordet i modersmål och litteratur
 2. Betygspoäng för vitsordet i matematik
 3. Betygspoäng för vitsordet i finska, tyska eller engelska (inte samma som modersmål och litteratur)
 4. Betygspoäng för vitsordet i ett realämne, som ger sökanden de högsta poängen. Till realämnen räknas alla ämnen utom språk, matematik och konstämnen.
 5. Betygspoäng för vitsordet i ett annat språk, som ger sökanden de högsta poängen
Ansökningsmål

Ansökningsmål

Nedan listas vilka ansökningsmål inom främmande språk (grundnivå), inhemska språk, juridik, kommunikationsvetenskaper, kulturforskning och konstforskning, litteraturvetenskaper och samhällsvetenskaper som för närvarande ingår i betygsantagningen vid respektive universitet. Ansökningsmålen som erbjuds 2026 slås fast senast hösten 2025. Således kan det år 2026 finnas sådana ansökningsmål som inte listats här. En del av de listade ansökningsmålen kan också ändras eller avlägsnas helt.

Främmande språk (grundnivå)

 • Helsingfors universitet: Världens språk och språkvetenskaper, kandidatprogrammet i språk
 • Åbo universitet:
  • Italia, kielten tutkinto-ohjelma
  • Kiinan kieli, kielten tutkinto-ohjelma
  • Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri, kielten tutkinto-ohjelma
 • Åbo Akademi: Ryska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk

Inhemska språk: finska

 • Helsingfors universitet:
  • Suomen kieli ja suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit sekä kotimainen kirjallisuus, kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma
  • Suomen kieli ja kulttuuri (vieraskielisille hakijoille), kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma
 • Jyväskylä universitet:
  • Suomen kielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • Kieliasiantuntijan kandidaatti- ja maisteriohjelma, suomen kielen opintosuunta
 • Tammerfors universitet: Suomen kieli, Kielten koulutus
 • Uleåborgs universitet: Suomen kieli ja kirjallisuudentutkimus, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma
 • Åbo Akademi: Finska språket, utbildningsprogrammet i språk
 • Åbo universitet: Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus, kielten tutkinto-ohjelma
 • Östra Finlands universitet: Suomen kieli ja kirjallisuus, Joensuu

Inhemska språk: samiska

 • Uleåborgs universitet:
  • Saamen kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, pohjoissaamen linja
  • Saamen kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, inarinsaamen linja
  • Saamen kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, koltansaamen linja

Inhemska språk: svenska

Utbildningar där man studerar svenska på modersmålsnivå
 • Helsingfors universitet: Nordiska språk (svenska som modersmål) och nordisk litteratur, kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer
 • Åbo Akademi: Svenska språket, utbildningsprogrammet i språk
Utbildningar där man studerar svenska som andra inhemska språk
 • Helsingfors universitet: Nordiska språk (svenska som andra inhemska språk), kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer
 • Tammerfors universitet: Pohjoismaiset kielet, Kielten koulutus
 • Uleåborgs universitet: Ruotsin kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma
 • Åbo universitet: Pohjoismaiset kielet, kielten tutkinto-ohjelma
 • Östra Finlands universitet: Ruotsin kieli, Joensuu

Inhemska språk: teckenspråk

 • Jyväskylä universitet: Viittomakielen asiantuntijan kandidaatti- ja maisteriohjelma

Juridik

 • Helsingfors universitet:
  • Oikeusnotaarin koulutusohjelma (undervisning i Helsingfors på finska)
  • Oikeusnotaarin koulutusohjelma, undervisning i Vasa på finska och svenska (för sökande med kunskaper i finska)
  • Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (undervisning i Helsingfors på svenska)
  • Utbildningsprogrammet för rättsnotarie, undervisning i Vasa på svenska och finska (för sökande med kunskaper i svenska)
 • Lapplands universitet: Oikeustiede
 • Åbo Akademi: Utbildningsprogrammet i juridik
 • Åbo universitet: Oikeustiede
 • Östra Finlands universitet: Oikeustiede, Joensuu

Kommunikationsvetenskaper

 • Jyväskylä universitet:
  • Journalistiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • Viestinnän kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • LUT-universitet: Viestintätieteet
 • Tammerfors universitet:
  • Informaatiotutkimus, Viestinnän monitieteinen koulutus
  • Journalistiikka, Viestinnän monitieteinen koulutus
  • Mediatutkimus, Viestinnän monitieteinen koulutus
  • Viestintä, Viestinnän monitieteinen koulutus
 • Uleåborgs universitet:
  • Informaatiotutkimus, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma
 • Vasa universitet: Viestintätieteiden kandidaattiohjelma

Kulturforskning och konstforskning

 • Helsingfors universitet:
  • Kandidatprogrammet i konstforskning
  • Kandidatprogrammet i kulturforskning
 • Jyväskylä universitet:
  • Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa -kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • Musiikkitieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • Uleåborgs universitet:
  • Kulttuuriantropologia ja arkeologia, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma
  • Saamelainen kulttuuri, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma
 • Åbo Akademi: Utbildningsprogrammet i kultur, historia och filosofi
 • Åbo universitet:
  • Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma, Pori
  • Kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelma
  • Median, musiikin ja taiteen tutkimuksen tutkinto-ohjelma
 • Östra Finlands universitet: Kulttuurintutkimus, Joensuu

Litteraturvetenskaper

 • Jyväskylä universitet: Kirjallisuuden kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • Tammerfors universitet: Kirjallisuustieteen koulutus
 • Åbo universitet: Kirjallisuustieteiden tutkinto-ohjelma

Samhällsvetenskaper

 • Helsingfors universitet:
  • Kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation
  • Socialpsykologi, sociologi och samhällspolitik, kandidatprogrammet i sociala vetenskaper
  • Socialt arbete, kandidatprogrammet i sociala vetenskaper
  • Kandidatprogrammet för samhälle i förändring
 • Helsingfors universitet, Svenska social- och kommunalhögskola:
  • Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (avläggs på svenska i Helsingfors), journalistik och kommunikation, rättsvetenskap, socialpsykologi, sociologi, statskunskap med förvaltning
  • Socialt arbete, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (avläggs på svenska i Helsingfors)
 • Jyväskylä universitet:
  • Sosiaalityön kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • Yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • Lapplands universitet:
  • Hallintotieteiden ja johtamisen tutkinto-ohjelma
  • Matkailututkimuksen tutkinto-ohjelma
  • Politiikkatieteiden ja sosiologian tutkinto-ohjelma
  • Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
 • LUT-universitet: Yhteiskuntatieteet
 • Tammerfors universitet:
  • Administrative Sciences, Sustainable Urban Development
  • Hallintotieteiden koulutus
  • Politiikan tutkimuksen koulutus
  • Sosiaalityön koulutus
  • Yhteiskuntatutkimuksen koulutus
  • Social Sciences, Sustainable Urban Development
  • Socially Sustainable Societies
 • Vasa universitet: Hallintotieteet
 • Åbo Akademi:
  • Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper (Vasa)
  • Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper (Åbo)
  • Utbildningsprogrammet i socialvetenskaper (Vasa)
 • Åbo universitet:
  • Poliittinen historia ja valtio-oppi
  • Sosiaalitieteet
  • Sosiaalityö
 • Östra Finlands universitet:
  • Julkisoikeus, Joensuu
  • Sosiaalityö, Kuopio
  • Yhteiskuntatieteet (sosiaalipsykologia ja hyvinvointi yhteiskunnassa), Kuopio
  • Yhteiskuntatieteet (sosiologia, yhteiskuntapolitiikka), Joensuu

Samhällsvetenskap: Idrott

Jyväskylä universitet: Liikunnan yhteiskuntatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma