Skip to main content

Poängsättningen för betygsantagningen från år 2026

På den här sidan hittar du information om hur ditt studentbetyg poängsätts i ansökningsmålen i följande områden från och med 2026:

 • Biomedicin
 • Kostvetenskap
 • Det medicinska området: medicin, odontologi och veterinärmedicin

Eventuella ändringar i poängsättningen meddelas alltid cirka tre år innan ändringarna träder i kraft.

Poängsättning för finländsk studentexamen

Du kan få poäng för högst sex ämnen, enligt följande:

 • matematik (lång eller kort lärokurs)
 • modersmål och litteratur
 • biologi
 • kemi
 • två andra ämnen som du skrivit och som ger dig de bästa poängen, och av vilka minst det ena är ett realämne

Det maximala poängantalet är 193,1.

Regler för poängräkningen

 • Om du saknar något av de ämnen som poängsätts får du noll poäng för det. Du kan dock bli antagen utan ämnet i fråga, om de betygspoäng som du fått för andra ämnen räcker för att bli antagen.
 • Du kan få poäng endast en gång för samma ämne. Detta innebär till exempel att du endast kan få poäng för antingen lång eller kort lärokurs i matematik.
 • Om du har avlagt flera prov i anslutning till studentexamen som ska beaktas i betygsantagningen räknas betygspoängen genom att kombinera examina enligt de prov som ger dig mest poäng.
 • För gamla realprov (realprov som avlagts före 2006) ges inga poäng.

Poängsättning av språk

 • Modersmål och litteratur avser prov i modersmål och litteratur i finska, svenska och samiska samt prov i finska eller svenska som andraspråk och litteratur.
 • Om du har skrivit flera prov i modersmål och litteratur poängsätts det prov som ger de bästa poängen enligt poängsättningen för modersmål och litteratur. För de övriga proven kan du få poäng enligt poängsättningen av den långa lärokursen för språket.
 • Du kan få poäng för samma språk endast en gång även om du har avlagt provet i flera olika lärokurser i språket i fråga eller om du har skrivit språket i fråga både som modersmål och som ett främmande språk.

Ämnen som poängsättas för alla

Ämne

L

E

M

C

B

A

Matematik, lång
37,9
34,1
30,3
22,7
11,4
5,7
Matematik, kort
28,2
22,5
16,9
11,2
8,4
4,1
Modersmål och litteratur
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Biologi
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1
Kemi
32,3
29,1
25,8
19,4
9,7
4,8

Två andra ämnen

Ämne

L

E

M

C

B

A

Språk, lång
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Sprpk, medellång
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
Språk, kort (exkl. kort engelska)
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysik
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Psykologi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Filosofi
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Geografi
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Historia
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Hälsokunskap
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Livsåskådningskunskap
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Religion
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Samhällslära
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Kort engelska
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

Tröskelkriterier

Det finns inga tröskelvillkor för biomedicin, kostvetenskap och det medicinska området.

Ansökningsmål

Poängsättning för IB-examen

Du kan få poäng för högst sex ämnen, enligt följande:

 • matematik (lång eller kort)
 • ett ämne från gruppen studies in language and literature
 • biology
 • chemistry
 • två andra ämnen som du skrivit och som ger dig de bästa poängen, och av vilka minst det ena är ett realämne. Till realämnen räknas alla ämnen utom språk, matematik och konstämnen.

Det maximala poängantalet är 193,1.

Med lång lärokurs i matematik avses följande ämnen som ingår i IB-examen:

 • Mathematics: Analysis and approaches HL
 • Mathematics: Applications and interpretation HL
 • Mathematics: Analysis and approaches SL
 • Further Mathematics
 • Mathematics HL
 • Mathematics SL
 • Mathematical methods

Med kort lärokurs i matematik avses följande ämnen som ingår i IB-examen:

 • Mathematics: Applications and interpretation SL
 • Mathematical Studies

Regler för poängräkningen

 • Om du saknar något av de ämnen som poängsätts får du noll poäng för det. Du kan dock bli antagen utan ämnet i fråga, om de betygspoäng som du fått för andra ämnen räcker för att bli antagen.
 • Du kan få poäng endast en gång för samma ämne.
 • Om du har avlagt flera prov i anslutning till studentexamen som ska beaktas i betygsantagningen räknas betygspoängen genom att kombinera examina enligt de prov som ger dig mest poäng.

Poängsättning av språk

 • Studies in language and literature avser följande ämnen som ingår i IB-examen:
  • language A: literature
  • language A: language and literature
  • literature and performance
  • language A1 och language A2 (i examina som avlagts före 2013)
 • Om du har vitsord i flera ämnen som ingår i gruppen studies in language and literature (olika språk), poängsätts av dessa det som ger dig de bästa poängen enligt poängsättningen för studies in language and literature. För de övriga ämnena kan du få poäng enligt poängsättningen för language B.
 • Du kan få poäng för samma språk endast en gång även om du har avlagt provet i flera olika lärokurser i språket i fråga eller om du har skrivit språket i fråga som ett prov som kan jämställas med både modersmål och ett främmande språk.

Ämnen som poängsättas för alla

Ämne

7

6

5

4

3

2

Matematik, lång
37,9
34,1
30,3
22,7
11,4
5,7
Matematik, kort
28,2
22,5
16,9
11,2
8,4
4,1
Studies in language and literature
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Biology
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1
Chemistry
32,3
29,1
25,8
19,4
9,7
4,8

Två andra ämnen

Ämne

7

6

5

4

3

2

Language B
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Language AB
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Computer science
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Design technology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Physics
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Psychology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Business management
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Dance
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Economics
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Environmental systems and societies
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Film
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Geography
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Global politics
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
History
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Information technology in a global society
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Latin or Classical Greek
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Music
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Social and cultural anthropology
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Sports, exercise and health science
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Theatre
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Visual arts
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
World religions
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

Tröskelkriterier

Det finns inga tröskelvillkor för biomedicin, kostvetenskap och det medicinska området.

Ansökningsmål

Poängsättning för EB-examen

Du kan få poäng för högst sex ämnen, enligt följande:

 • matematik (lång eller kort)
 • L1-språk (eller L1-advanced)
 • biologi
 • kemi
 • två andra ämnen som du skrivit och som ger dig de bästa poängen, och av vilka minst det ena är ett realämne. Till realämnen räknas alla ämnen utom språk, matematik och konstämnen.

Det maximala poängantalet är 193,1.

Regler för poängräkningen

 • Du kan få poäng för alla de ämnen som du har avlagt skriftligt och/eller muntligt.
 • Om du saknar något av de ämnen som poängsätts får du noll poäng för det. Du kan dock bli antagen utan ämnet i fråga, om de betygspoäng som du fått för andra ämnen räcker för att bli antagen.
 • Du kan få poäng endast en gång för samma ämne.
 • Om du har avlagt flera prov i anslutning till studentexamen som ska beaktas i betygsantagningen räknas betygspoängen genom att kombinera examina enligt de prov som ger dig mest poäng.

Poängsättning av språk

 • Om du har skrivit flera språk på L1-nivå (till exempel modersmål och litteratur i en finländsk studentexamen) poängsätts det prov som ger de bästa poängen enligt poängsättningen för L1-språk. För de övriga proven kan sökanden få poäng enligt poängsättningen för L2-språk.
 • Du kan få poäng för samma språk endast en gång även om du har avlagt provet i flera olika lärokurser i språket i fråga eller om du har avlagt språket i fråga både som ett språk på L1-nivå och som ett annat språk.

Ämnen som poängsättas för alla

Ämne

9,00–10,00

8,00–8,99

7,00–7,99

6,00–6,99

5,50–5,99*

5,00–5,49**

Matematik, lång (5h)
37,9
34,1
30,3
22,7
11,4
5,7
Matematik, kort (3h)
28,2
22,5
16,9
11,2
8,4
4,1
L1-språk (eller L1-advanced)
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Biologi
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1
Kemi
32,3
29,1
25,8
19,4
9,7
4,8

* i examina som avlagts 2020 eller tidigare 5,00–5,99. Gå tillbaka till tabellen.
** i examina som avlagts 2020 eller tidigare 4,00–4,99. Gå tillbaka till tabellen.

Två andra ämnen

Ämne

9,00–10,00

8,00–8,99

7,00–7,99

6,00–6,99

5,50–5,99*

5,00–5,49**

L2-språk (eller L2-advanced)
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
ONL-språk
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
L3-språk
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
L4-språk
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysik
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Antikens grekiska
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Bildkonst
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Ekonomi
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Filosofi
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Geografi
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Historia
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Latin
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Musik
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

* i examina som avlagts 2020 eller tidigare 5,00–5,99. Gå tillbaka till tabellen.
** i examina som avlagts 2020 eller tidigare 4,00–4,99. Gå tillbaka till tabellen.

Tröskelkriterier

Det finns inga tröskelvillkor för biomedicin, kostvetenskap och det medicinska området.

Ansökningsmål

Poängsättning för DIA- och RP-examina

Du kan få poäng för högst sex ämnen, enligt följande:

 • matematik
 • modersmål och litteratur: finska eller tyska
 • biologi
 • kemi
 • två andra ämnen som du skrivit och som ger dig de bästa poängen, och av vilka minst det ena är ett realämne. Till realämnen räknas alla ämnen utom språk, matematik och konstämnen.

Det maximala poängantalet är 193,1.

Regler för poängräkningen

 • För dig beaktas först examensämnena, dvs. de ämnen som du har avlagt slutprovet i. Om något av de ämnen som poängsätts inte ingår i dina examensämnen, räknas poängen för ämnet i fråga utifrån ett motsvarighetsintyg från Tyska skolan i Helsingfors.
  • Du kan bara få poäng för musik och bildkonst om du har avlagt dem som examensämnen.
 • Om du saknar något av de ämnen som poängsätts får du noll poäng för det. Du kan dock bli antagen utan ämnet i fråga, om de betygspoäng som du fått för andra ämnen räcker för att bli antagen.
 • Du kan få poäng endast en gång för samma ämne.
 • Om du har avlagt flera prov i anslutning till studentexamen som ska beaktas i betygsantagningen räknas betygspoängen genom att kombinera examina enligt de prov som ger dig mest poäng.

Poängsättning av språk

 • Om du har skrivit flera prov i modersmål och litteratur poängsätts det prov som ger de bästa poängen enligt poängsättningen för modersmål och litteratur. För de övriga proven kan du få poäng enligt poängsättningen av den långa lärokursen för språket.
 • Du kan få poäng för samma språk endast en gång även om du har avlagt provet i flera olika lärokurser i språket i fråga eller om du har avlagt språket i fråga både som modersmål och som ett främmande språk.

Ämnen som poängsättas för alla

Ämne

13–15

10–12

8–9

7

5–6

4

Matematik som examensämne
37,9
34,1
30,3
22,7
11,4
5,7
Matematik från motsvarighetsintyget
28,2
22,5
16,9
11,2
8,4
4,1
Modersmål och litteratur: finska eller tyska
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Biologi
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1
Kemi
32,3
29,1
25,8
19,4
9,7
4,8

Två andra ämnen

Ämne

13–15

10–12

8–9

7

5–6

4

Finska
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Tyska
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Engelska
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
B1-språk
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
B2-språk
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
B3-språk
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Datateknik
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysik
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Bildkonst
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Ekonomi
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Filosofi
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Geografi
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Historia
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Livsåskådningskunskap
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Musik
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Religion
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

Tröskelkriterier

Det finns inga tröskelvillkor för biomedicin, kostvetenskap och det medicinska området.

Ansökningsmål

Ansökningsmål

Nedan listas vilka ansökningsmål inom hälsovetenskaper och idrottspedagogik som för närvarande ingår i betygsantagningen vid respektive universitet. Ansökningsmålen som erbjuds 2026 slås fast senast hösten 2025. Således kan det år 2026 finnas sådana ansökningsmål som inte listats här. En del av de listade ansökningsmålen kan också ändras eller avlägsnas helt.

Biomedicin

 • Åbo universitet: Biolääketieteen koulutusohjelma
 • Östra Finlands universitet: Biolääketiede, Kuopio

Kostvetenskap

 • Östra Finlands universitet: Ravitsemustiede, Kuopio

Det medicinska området

Medicin

 • Helsingfors universitet:
  • Lääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)
  • Utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska)
 • Tammerfors universitet: Lääketieteen lisensiaatin koulutus
 • Uleåborgs universitet: Lääketiede, Lääketieteen tutkinto-ohjelma
 • Åbo universitet: Lääketiede
 • Östra Finlands universitet: Lääketiede, Kuopio

Odontologi

 • Helsingfors universitet:Utbildningsprogrammet i odontologi (undervisning på finska)
 • Uleåborgs universitet: Hammaslääketiede, Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma
 • Åbo universitet: Hammaslääketiede
 • Östra Finlands universitet: Hammaslääketiede, Kuopio

Veterinärmedicin

 • Helsingfors universitet: Kandidatprogrammet i veterinärmedicin