Skip to main content

Allmänna anvisningar för urvalsprovet

Du kan delta i urvalsprovet endast på den ort som du har valt som provplats på ansökningsblanketten.

Anvisningarna på denna sida gäller skriftliga urvalsprov där provsvaren skrivs på papper. Anvisningarna på denna sida gäller inte Konstuniversitetets urvalsprov.

Personer som kommer för sent kan inte delta i provet.

Du bör visa upp ditt identitetsbevis i urvalsprovet. Du kan inte delta i urvalsprovet om du inte har med dig ett godkänt identitetsbevis. En bild av identitetsbeviset räcker inte.

Vad ska jag ta med mig till ett urvalsprov som görs på papper?

Ta med dig till urvalsprovet

 • Identitetsbevis. Godkända identitetsbevis anges i den bifogade gråa rutan.
 • Skrivredskap (blyertspenna eller stiftpenna, vässare, radergummi, linjal). Vid urvalsprovet erbjuds alla papper för egna anteckningar.
  • OBS! I den gemensamma antagningen till ekonomutbildning får du endast ha med dig en kulspetspenna, ingen blyertspenna eller stiftpenna.
  • OBS! Diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning (DIA): till DI-urvalsprovet och matematikprovet för arkitektursökande bör du dessutom ta med dig en egen räknare och geotriangel/triangellinjal. Se listan på tillåtna räknare på DIA gemensamma antagningens webbsidor. Det är inte tillåtet att använda passare eller MAOLs-tabeller i provet.

Dessutom kan du ta med dig till urvalsprovet

 • En liten matsäck. Undvik kraftigt doftande eller allmänt allergiframkallande drycker och matvaror.
 • Läkemedel, en ansiktsmask och handdesinfektionsmedel och menstruationsskydd som du eventuellt behöver under provet. Medicinerna ska avlägsnas från originalförpackningarna, med undantag av tryckförpackningar.
 • Öronproppar för engångsbruk. Observera att du då eventuellt inte hör de tilläggsanvisningar som ges i provet.

Under provet är det förbjudet att ha med och använda andra tillbehör än de som nämns i listan.

Förbjudna är till exempel följande

 • Egen klocka (en smartklocka eller ett vanligt armbandsur). Det finns en klocka i varje provsal.
 • Snus och nikotinpåsar
 • Egna näsdukar. Det finns näsdukar i provsalarna.

Använd inte starka dofter när du anländer till urvalsprovet.

Godkända identitetsbevis är giltigt

 • pass,
 • finländskt körkort,
 • bildförsett identitetskort som utfärdats av polisen och
 • bildförsett id-kort som utfärdats inom EU eller ESS.

Ett föråldrat pass eller identitetskort duger också om giltighetstiden löpt ut för högst ett år sedan.

Anvisningar för urvalsprovsdagen

Plats och tid för urvalsprovet

Tiderna för urvalsproven meddelas i Studieinfo under antagningsgrunderna för varje ansökningsmål.

Se din plats för urvalsprovet och närmare anvisningar för att komma till provet på det universitets webbplats där du deltar. Om du beviljas individuella arrangemang för urvalsprovet meddelas din provplats separat per e-post cirka en vecka före provet.

Före provet inleds

Anländ till urvalsprovet i tid. Om du försenar dig, får du inte delta i provet.

Mobiltelefonen ska stängas innan provet inleds och lämnas på den plats som övervakaren anvisar.

Du får inte röra provpappren förrän övervakaren ger tillstånd. Kom ihåg att skriva ditt namn och alla uppgifter som krävs på provpapper när provet börjar.

Toalettbesök

Du kan gå på toaletten mitt under provet och en övervakare följer med. Att gå på toaletten förbrukar din provtid.

Provet avslutas

Du får avlägsna dig tidigast en halv timme efter den faktiska inledningstiden. Övervakarna meddelar när det är 30 minuter kvar av provtiden och då provtiden upphör.

Då provtiden upphör ska du omedelbart sluta skriva och placera pennan på bordet. Vänta tills övervakaren ger dig anvisningar om i vilken ordning provsvaren returneras. Visa ditt identitetsbevis för övervakaren när du lämnar in provuppgifterna.

Om du behöver ett intyg över deltagande i provet till exempel för armén ska du be om ett intyg när du lämnar in provuppgifterna.

Sidan har uppdaterats 12.3.2024.