Skip to main content

Allmänna anvisningar för urvalsprovet

Observera att dessa instruktioner gäller för urvalsproven våren 2023. Instruktionerna för 2024 kommer att uppdateras senast den 12 mars 2024.

Bekanta dig noggrant med dessa anvisningar!

Anvisningarna på denna sida gäller skriftliga urvalsprov där provsvaren skrivs på papper. Anvisningarna på denna sida gäller inte Konstuniversitetets urvalsprov.

Du kan delta i urvalsprovet endast på den ort som du har valt som provplats på ansökningsblanketten.

Personer som kommer för sent kan inte delta i provet.

Du ska vara beredd på att uppvisa ditt identitetsbevis när du kommer till urvalsprovet. Du kan inte delta i urvalsprovet om du inte har med dig ett godkänt identitetsbevis. Du ska ha med dig ett egentligt identitetsbevis, en bild av identitetsbeviset räcker inte.

Godkända identitetsbevis är giltigt

 • pass,
 • finländskt körkort,
 • bildförsett identitetskort som utfärdats av polisen och
 • bildförsett id-kort som utfärdats inom EU eller ESS.

Ett föråldrat pass eller identitetskort duger också om giltighetstiden löpt ut för högst ett år sedan. Du måste dock kunna identifieras på bilden.

Vad ska jag ta med mig till ett urvalsprov som görs på papper?

Ta med dig till urvalsprovet

 • Identitetsbevis med foto. Godkända identitetsbevis anges ovan.
 • Skrivredskap (blyertspenna eller stiftpenna, vässare, radergummi, linjal). Vid urvalsprovet erbjuds alla papper för egna anteckningar.
  • OBS! I den gemensamma antagningen till ekonomutbildning får du endast ha med dig en kulspetspenna, ingen blyertspenna eller stiftpenna.
 • Eventuella andra provspecifika redskap som beskrivs på universitetets eller den gemensamma antagningens webbplats.

Dessutom kan du ta med dig till urvalsprovet

 • En dryckesflaska med kork och en liten matsäck i transparent omslag. Undvik kraftigt doftande eller allmänt allergiframkallande drycker och matvaror.
 • Läkemedel och individuellt förpackade menstruationsskydd som du eventuellt behöver under provet. Medicinerna ska avlägsnas från originalförpackningarna, med undantag av tryckförpackningar. Visa medicinerna för övervakaren när du kommer in i salen.
 • Öronproppar för engångsbruk. Observera att du då eventuellt inte hör de tilläggsanvisningar som ges i provet.
 • En ansiktsmask och handdesinfektionsmedel i en liten transparent flaska.

Under provet är det förbjudet att ha med och använda andra tillbehör än de som nämns i listan.

Förbjudna är till exempel följande

 • Egen klocka (oavsett om det är en smartklocka eller ett vanligt armbandsur). Det finns en klocka i varje provsal.
 • Snus och tuggummi.
 • Egna näsdukar. Det finns näsdukar i provsalarna.

Plats och tid för urvalsprovet

Tiderna för urvalsproven meddelas i Studieinfo under antagningsgrunderna för varje ansökningsmål.

Se din plats för urvalsprovet och närmare anvisningar för att komma till provet på det universitets webbplats där du deltar. Om du beviljas individuella arrangemang för urvalsprovet meddelas din provplats separat per e-post cirka en vecka före provet.

Platser för urvalsproven:

Anvisningar för urvalsprovsdagen

Använd inte starka dofter (t.ex. parfym) när du kommer till urvalsproven.

Följ anvisningarna när du går till provsalen. Övervakarna kontrollerar de saker du tar med till salen och ger dig anvisningar om var du ska sitta i provsalen.

Mobiltelefonen ska stängas (eller sättas i flygplansläge) innan provet inleds och lämnas på den plats som övervakaren anvisar.

Du får inte röra provpappren förrän övervakaren ger tillstånd. Kom ihåg att skriva ditt namn och alla uppgifter som krävs på alla provpapper när provet börjar. Lyssna noggrant på anvisningarna i början av provet! Läs även anvisningarna i provpappret noggrant!

Fusk som upptäcks i provet kan leda till att urvalsprovet underkänns.

Provet avslutas

Du får avlägsna dig tidigast en halv timme efter den faktiska inledningstiden. Övervakarna meddelar när det är 30 minuter kvar av provtiden och då provtiden upphör.

Då provtiden upphör ska du omedelbart sluta skriva och placera pennan på bordet. Vänta tills övervakaren ger dig anvisningar om i vilken ordning provsvaren returneras. Visa ditt identitetsbevis för övervakaren när du lämnar in provuppgifterna. Om du behöver ett intyg över deltagande i provet till exempel för armén ska du be om ett intyg när du lämnar in provuppgifterna.

Toalettbesök

Du kan gå på toaletten mitt under provet. Räck upp handen och vänta på att övervakaren kommer till dig och följer dig till toaletterna och tillbaka. Toalettbesöken sköts en sökande åt gången. Att gå på toaletten förbrukar din provtid.