Skip to main content

Kvoter och tröskelkriterier

Kvoter och tröskelkriterier: allmän och vuxenpedagogik och andra pedagogiska vetenskaper

Ansökningsmål

Universitet

Andelen studerande som väljs på basis av betyg

Tröskelkriterier

Kvot för förstagångssökande i betygsantagningen

Helsingfors universitet
60 %
Inga tröskelkriterier.
81%
Helsingfors universitet
60 %
Inga tröskelkriterier.
88%
Jyväskylä universitet
60 %
Inga tröskelkriterier.
78%
Jyväskylä universitet
55 %
Inga tröskelkriterier.
Lapplands universitet
60 %
Inga tröskelkriterier.
79%
Tammerfors universitet
40 %
Inga tröskelkriterier.
67%
Uleåborgs universitet
60 %
Inga tröskelkriterier.
80%
Uleåborgs universitet
60 %
Inga tröskelkriterier.
80%
Åbo Akademi
60 %
Inga tröskelkriterier.
0%
Åbo universitet
60 %
Inga tröskelkriterier.
72%
Östra Finlands universitet
60 %
Inga tröskelkriterier.
100%

Kvoter och tröskelkriterier: lärare i huslig ekonomi och slöjdlärare

Ansökningsmål

Universitet

Andelen studerande som väljs på basis av betyg

Tröskelkriterier

Kvot för förstagångssökande i betygsantagningen

Helsingfors universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Minst 80 %
Helsingfors universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Minst 80 %
Åbo Akademi
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
0%
Åbo universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Minst 80 %
Östra Finlands universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Minst 80 %
Östra Finlands universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Minst 80 %

Kvoter och tröskelkriterier: lärare inom småbarnspedagogik

Ansökningsmål

Universitet

Andelen studerande som väljs på basis av betyg

Tröskelkriterier

Kvot för förstagångssökande i betygsantagningen

Helsingfors universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Minst 80%
Helsingfors universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Minst 80%
Jyväskylä universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Minst 80%
Tammerfors universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Minst 80%
Uleåborgs universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Minst 80%
Åbo Akademi
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Minst 60%
Åbo universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Minst 80%
Östra Finlands universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Minst 80%

Kvoter och tröskelkriterier: klasslärare

Ansökningsmål

Universitet

Andelen studerande som väljs på basis av betyg

Tröskelkriterier

Kvot för förstagångssökande i betygsantagningen

Luokanopettaja
Helsingfors universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Minst 80%
Klasslärare (undervisning på svenska)
Helsingfors universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Minst 80%
Luokanopettaja
Jyväskylä universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Minst 80%
Luokanopettaja ja musiikin aineenopettaja
Jyväskylä universitet
83 % av de sökande väljs ut i antagning på basis av urvalsprov och betyg.
Inga tröskelkriterier.
80%
Luokanopettaja
Lapplands universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Minst 80%
Luokanopettaja
Tammerfors universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Minst 80%
Luokanopettaja
Uleåborgs universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Minst 80%
Klasslärare, Vasa (undervisning på svenska)
Åbo Akademi
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Minst 80%
Klasslärare, språkbad, Vasa (undervisning på svenska)
Åbo Akademi
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Minst 80%
Luokanopettaja, Rauma
Åbo universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Minst 80%
Luokanopettaja, Åbo
Åbo universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Minst 80%
Luokanopettaja, Joensuu
Östra Finlands universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Minst 80%

Kvoter och tröskelkriterier: Specialpedagogik, speciallärare och studiehandledningen

Ansökningsmål

Universitet

Andelen studerande som väljs på basis av betyg

Tröskelkriterier

Kvot för förstagångssökande i betygsantagningen

Helsingfors universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Minst 80%
Jyväskylä universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Minst 80%
Lapplands universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Minst 80%
Tammerfors universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Minst 80%
Uleåborgs universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Minst 80%
Åbo Akademi
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Minst 80%
Åbo universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Minst 80%
Östra Finlands universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Minst 70%
Östra Finlands universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Minst 70%
Östra Finlands universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Minst 70%

Poängsättning för betygsantagningen: det pedagogiska området

Poäng ges för fyra ämnen:

  • modersmål
  • matematik (lång eller kort)
  • högst ett realämne
  • och högst ett språk.

Det maximala poängantalet är 123,9.

I tabellerna nedan ser du hur många poäng du får för de olika vitsorden enligt studentexamensprov. Betygen i tabellen (L, E, M, C, B och A) är vitsord i den finska studentexamen.

Jämförelsetabellerna för IB-, EB- och DIA-examen visar vilka vitsord i den finska studentexamen IB-, EB- och DIA-examensvitsorden motsvarar.

Poängtabellen: ämnen som ska poängsättas för alla

Modersmål

L

E

M

C

B

A

modersmål
33,0
27,5
22,0
16,5
11,0
5,5

Som modersmål beaktas finska som modersmål, svenska som modersmål, samiska som modersmål, finska som andra språk eller svenska som andra språk.

Matematik (lång eller kort)

L

E

M

C

B

A

matematik, lång
36,1
30,0
24,0
18,0
12,0
6,0
matematik, kort
28,3
23,6
18,9
14,1
9,4
4,7

Poängtabellen: de två ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Realämnen (högst ett)

L

E

M

C

B

A

biologi
22,4
18,6
14,9
11,2
7,5
3,7
filosofi
20,0
16,7
13,3
10,0
6,7
3,3
fysik
26,5
22,0
17,6
13,2
8,8
4,4
historia
24,5
20,4
16,3
12,2
8,2
4,1
kemi
22,4
18,6
14,9
11,2
7,5
3,7
geografi
20,0
16,7
13,3
10,0
6,7
3,3
psykologi
22,4
18,6
14,9
11,2
7,5
3,7
hälsokunskap
17,3
14,4
11,5
8,7
5,8
2,9
religion eller livsåskådningskunskap
24,5
20,4
16,3
12,2
8,2
4,1
samhällslära
20,0
16,7
13,3
10,0
6,7
3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina
22,4
18,6
14,9
11,2
7,5
3,7

Språk (högst ett)

L

E

M

C

B

A

språk, långt
28,3
23,6
18,9
14,1
9,4
4,7
språk, medellångt
25,1
20,9
16,8
12,6
8,4
4,2
språk, kort
22,6
18,9
15,1
11,3
7,5
3,8

Europeisk studentexamens (EB) jämförelsetabeller

Sökanden kan få poäng för alla de ämnen i vilka hen avlagt ett skriftligt och/eller muntligt prov.

Vid bedömningen av Europeisk studentexamen (EB) (som avlagts i Europaskolorna) används två rekommendationer för motsvarighet:

  • för utexaminerade som utexaminerats 2021 och senare följs den nya motsvarighetsrekommendationen och
  • för utexaminerade som utexaminerats 2020 och tidigare den gamla motsvarighetsrekommendationen.

Vitsorden för de skriftliga eller muntliga slutprov som ingår i EB-examen motsvarar vitsorden för den finländska studentexamen enligt följande tabeller.

Betygens motsvarighet: för sökande som utexaminerats 2021 och senare

Vitsord för slutprovet i EB-examen (sökande som utexaminerats 2021 och senare)
Motsvarande vitsord för finländsk studentexamen
9,00–10,00
laudatur (L)
8,00–8,99
eximia cum laude approbatur (E)
7,00–7,99
magna cum laude approbatur (M)
6,00–6,99
cum laude approbatur (C)
5,50–5,99
lubenter approbatur (B)
5,00–5,49
approbatur (A)

Betygens motsvarighet: för sökande som utexaminerats 2020 och tidigare

Vitsord för slutprovet i EB-examen (sökande som utexaminerats 2020 och tidigare)
Motsvarande vitsord för finländsk studentexamen
9,00–10,00
laudatur (L)
8,00–8,99
eximia cum laude approbatur (E)
7,00–7,99
magna cum laude approbatur (M)
6,00–6,99
cum laude approbatur (C)
5,00–5,99
lubenter approbatur (B)
4,00–4,99
approbatur (A)

Ämnenas motsvarighet

Realiaämnena i EB-examen poängsätts enligt ämnesspecifika poängtabeller.

EB-examensämnen som inte har motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten “Övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina” i poängtabellerna.

Andra EB-examensämnena motsvarar ämnena i den finländska studentexamen enligt följande vid poängsättningen i betygsurvalet.

Ämne i EB-examen
Motsvarande ämne i finländsk studentexamen
L1-språk
modersmål
L2-språk, Other National Language
långt språk
L3-språk
medellångt språk
L4-språk, L5-språk
kort språk
lång matematik (5h)
lång matematik
kort matematik (3h)
kort matematik

Tröskelkriterier

Tröskelkriterierna för ansökningsmål har angetts som vitsord för den finländska studentexamen i samband med kriterierna för betygsurval. I regel omvandlas också vitsorden för EB-examen så att de motsvarar vitsorden för den finländska studentexamen vid granskningen av om tröskelkriterier uppfylls. Undantag är en del av ansökningsmålen i språk där tröskelkriterierna anges separat som vitsord för EB-examen i samband med kriterierna för betygsurval.

International Baccalaureate (IB) -examens jämförelsetabeller

Betygens motsvarighet

Vitsorden för de prov som ingår i IB-examen motsvarar vitsorden för den finländska studentexamen enligt följande tabell.

Vitsord för slutprovet i IB-examen
Motsvarande vitsord för finländsk studentexamen
7
laudatur (L)
6
eximia cum laude approbatur (E)
5
magna cum laude approbatur (M)
4
cum laude approbatur (C)
3
lubenter approbatur (B)
2
approbatur (A)

Ämnenas motsvarighet

Realiaämnena i IB-examen poängsätts enligt ämnesspecifika poängtabeller.

IB-examensämnen som inte har motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten “Övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina” i poängtabellerna.

Andra IB-examensämnena motsvarar ämnena i den finländska studentexamen enligt följande vid poängsättningen i betygsurvalet.

Ämne i IB-examen
Motsvarande ämne i finländsk studentexamen
A-språk
modersmål
A-språk (inte samma som modersmål),
B-språk
långt språk
AB-språk
kort språk
Mathematics: Analysis and approaches HL,
Mathematics: Applications and interpretation HL,
Mathematics: Analysis and approaches SL,
Further Mathematics,
Mathematics HL,
Mathematics SL,
Mathematical methods
lång matematik
Mathematics: Applications and interpretation SL,
Mathematical Studies
kort matematik

Tröskelkriterier

Tröskelkriterierna för ansökningsmål har angetts som vitsord för den finländska studentexamen i samband med kriterierna för betygsurval. I regel omvandlas också vitsorden för IB-examen så att de motsvarar vitsorden för den finländska studentexamen vid granskningen av om tröskelkriterier uppfylls. Undantag är en del av ansökningsmålen i språk där tröskelkriterierna anges separat som vitsord för IB-examen i samband med kriterierna för betygsurval.

Reifeprüfung (RP) -examens och Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examens jämförelsetabeller

I betygsurvalet beaktas endast RP- eller DIA-examen som avlagts i Finland.

Betygens motsvarighet

Vitsorden för de prov som ingår i RP- eller DIA-examen motsvarar vitsorden för den finländska studentexamen enligt följande tabell.

Poäng för provet i RP- och DIA-examen
Motsvarande vitsord för finländsk studentexamen
13–15
laudatur (L)
10–12
eximia cum laude approbatur (E)
8–9
magna cum laude approbatur (M)
7
cum laude approbatur (C)
5–6
lubenter approbatur (B)
4
approbatur (A)

Ämnenas motsvarighet

Realiaämnena i RP- och DIA-examen poängsätts enligt ämnesspecifika poängtabeller.

RP- och DIA-examensämnen som inte har motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten “Övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina” i poängtabellerna.

Andra RP- eller DIA-examensämnena motsvarar ämnena i den finländska studentexamen enligt följande vid poängsättningen i betygsurvalet.

Ämne i RP- och DIA-examen
Motsvarande ämne i finländsk studentexamen
modersmål: finska eller tyska
modersmål
finska eller tyska (inte samma som modersmål), engelska
långt språk
B1-språk
medellångt språk
B2-språk eller B3-språk
kort språk
matematik
lång matematik
matematik från normenlighetsintyg
kort matematik

Om de ämnen som poängsätts inte ingår i den sökandes examensämnen beaktas poängen i normenlighetsintyget som ges av Tyska skolan i Helsingfors.

Tröskelkriterier

Tröskelkriterierna för ansökningsmål har angetts som vitsord för den finländska studentexamen i samband med kriterierna för betygsurval. I regel omvandlas också poängen för RP- och DIA-examina så att de motsvarar vitsorden för den finländska studentexamen vid granskningen av om tröskelkriterier uppfylls. Undantag är en del av ansökningsmålen i språk där tröskelkriterierna anges separat som poäng för RP- och DIA-examina i samband med kriterierna för betygsurval.