Skip to main content

Kvoter och tröskelkriterier

Kvoter och tröskelkriterier: allmän och vuxenpedagogik och andra pedagogiska vetenskaper

Ansökningsmål

Universitet

Andelen studerande som väljs på basis av betyg

Tröskelkriterier

Yleinen ja aikuiskasvatustiede
Helsingfors universitet
60 %
Inga tröskelkriterier.
Allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska)
Helsingfors universitet
60 %
Inga tröskelkriterier.
Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede
Jyväskylä universitet
60 %
Inga tröskelkriterier.
Koulutusteknologia
Jyväskylä universitet
55 %
Inga tröskelkriterier.
Kasvatusala
Lapplands universitet
60 %
Inga tröskelkriterier.
Elinikäinen oppiminen ja kasvatus
Tammerfors universitet
40 %
Inga tröskelkriterier.
Kasvatustieteet
Uleåborgs universitet
60 %
Inga tröskelkriterier.
Oppimistieteet
Uleåborgs universitet
60 %
Inga tröskelkriterier.
Pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete, Vasa (undervisning på svenska)
Åbo Akademi
60 %
Inga tröskelkriterier.
Kasvatustieteet (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka)
Åbo universitet
60 %
Inga tröskelkriterier.
Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntija, Joensuu
Östra Finlands universitet
60 %
Inga tröskelkriterier.

Kvoter och tröskelkriterier: lärare i huslig ekonomi och slöjdlärare

Ansökningsmål

Universitet

Andelen studerande som väljs på basis av betyg

Tröskelkriterier

Lärare i huslig ekonomi
Helsingfors universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Slöjdlärare
Helsingfors universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Slöjdvetenskap och hushållsvetenskap, Vasa (undervisning på svenska)
Åbo Akademi
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Käsityön aineenopettaja
Åbo universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Kotitalousopettaja, Joensuu
Östra Finlands universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö, Joensuu
Östra Finlands universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.

Kvoter och tröskelkriterier: lärare inom småbarnspedagogik

Ansökningsmål

Universitet

Andelen studerande som väljs på basis av betyg

Tröskelkriterier

Varhaiskasvatuksen opettaja, lägre högskoleexamen
Helsingfors universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Lärare inom småbarnspedagogik, lägre högskoleexamen (undervisning på svenska)
Helsingfors universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Varhaiskasvatuksen opettaja
Jyväskylä universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Varhaiskasvatus, lägre högskoleexamen
Tammerfors universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Varhaiskasvatus
Uleåborgs universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Lärare inom småbarnspedagogik, lägre högskoleexamen, Vasa (undervisning på svenska)
Åbo Akademi
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Lärare inom småbarnspedagogik, språkbad, lägre högskoleexamen, Vasa (undervisning på svenska)
Åbo Akademi
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Varhaiskasvatuksen opettaja, lägre högskoleexamen
Åbo universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Varhaiskasvatuksen opettaja, Joensuu
Östra Finlands universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.

Kvoter och tröskelkriterier: klasslärare

Ansökningsmål

Universitet

Andelen studerande som väljs på basis av betyg

Tröskelkriterier

Luokanopettaja
Helsingfors universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Klasslärare (undervisning på svenska)
Helsingfors universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Luokanopettaja
Jyväskylä universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Luokanopettaja
Lapplands universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Luokanopettaja
Tammerfors universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Luokanopettaja
Uleåborgs universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Klasslärare, Vasa (undervisning på svenska)
Åbo Akademi
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Klasslärare, språkbad, Vasa (undervisning på svenska)
Åbo Akademi
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Luokanopettaja, Rauma
Åbo universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Luokanopettaja, Åbo
Åbo universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Luokanopettaja, Joensuu
Östra Finlands universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.

Kvoter och tröskelkriterier: Specialpedagogik, speciallärare och studiehandledningen

Ansökningsmål

Universitet

Andelen studerande som väljs på basis av betyg

Tröskelkriterier

Specialpedagogik
Helsingfors universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Erityispedagogiikka
Jyväskylä universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Erityisopettaja
Lapplands universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Erityispedagogiikka
Uleåborgs universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Speciallärare, Vasa (undervisning på svenska)
Åbo Akademi
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Erityisopettaja
Åbo universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Erityisopettaja, Joensuu
Östra Finlands universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Erityisopettaja ja erityisluokanopettaja, Joensuu
Östra Finlands universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.
Opinto-ohjaaja ja uraohjaaja, Joensuu
Östra Finlands universitet
60 % (Sökandena väljs till lämplighetsprov på basis av betyg.)
Inga tröskelkriterier.

Poängsättning för betygsantagningen: det pedagogiska området

Poäng ges för fyra ämnen:

  • modersmål
  • matematik (lång eller kort)
  • högst ett realämne
  • och högst ett språk.

Det maximala poängantalet är 123,9.

I tabellerna nedan ser du hur många poäng du får för de olika vitsorden enligt studentexamensprov. Betygen i tabellen (L, E, M, C, B och A) är vitsord i den finska studentexamen.

Jämförelsetabellerna för IB-, EB- och DIA-examen visar vilka vitsord i den finska studentexamen IB-, EB- och DIA-examensvitsorden motsvarar.

Poängtabellen: ämnen som ska poängsättas för alla

Modersmål

L

E

M

C

B

A

modersmål
33,0
27,5
22,0
16,5
11,0
5,5

Matematik (lång eller kort)

L

E

M

C

B

A

matematik, lång
36,1
30,0
24,0
18,0
12,0
6,0
matematik, kort
28,3
23,6
18,9
14,1
9,4
4,7

Poängtabellen: de två ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Realämnen (högst ett)

L

E

M

C

B

A

biologi
22,4
18,6
14,9
11,2
7,5
3,7
filosofi
20,0
16,7
13,3
10,0
6,7
3,3
fysik
26,5
22,0
17,6
13,2
8,8
4,4
historia
24,5
20,4
16,3
12,2
8,2
4,1
kemi
22,4
18,6
14,9
11,2
7,5
3,7
geografi
20,0
16,7
13,3
10,0
6,7
3,3
psykologi
22,4
18,6
14,9
11,2
7,5
3,7
hälsokunskap
17,3
14,4
11,5
8,7
5,8
2,9
religion eller livsåskådningskunskap
24,5
20,4
16,3
12,2
8,2
4,1
samhällslära
20,0
16,7
13,3
10,0
6,7
3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina
22,4
18,6
14,9
11,2
7,5
3,7

Språk (högst ett)

L

E

M

C

B

A

språk, långt
28,3
23,6
18,9
14,1
9,4
4,7
språk, medellångt
25,1
20,9
16,8
12,6
8,4
4,2
språk, kort
22,6
18,9
15,1
11,3
7,5
3,8

Europeisk studentexamens (EB) jämförelsetabeller

Sökanden kan få poäng för alla de ämnen i vilka hen avlagt ett skriftligt och/eller muntligt prov.

Vid bedömningen av Europeisk studentexamen (EB) (som avlagts i Europaskolorna) används två rekommendationer för motsvarighet:

  • för utexaminerade som utexaminerats 2021 och senare följs den nya motsvarighetsrekommendationen och
  • för utexaminerade som utexaminerats 2020 och tidigare den gamla motsvarighetsrekommendationen.

Vitsorden för de skriftliga eller muntliga slutprov som ingår i EB-examen motsvarar vitsorden för den finländska studentexamen enligt följande tabeller.

Betygens motsvarighet: för sökande som utexaminerats 2021 och senare

Vitsord för slutprovet i EB-examen (sökande som utexaminerats 2021 och senare)
Motsvarande vitsord för finländsk studentexamen
9,00–10,00
laudatur (L)
8,00–8,99
eximia cum laude approbatur (E)
7,00–7,99
magna cum laude approbatur (M)
6,00–6,99
cum laude approbatur (C)
5,50–5,99
lubenter approbatur (B)
5,00–5,49
approbatur (A)

Betygens motsvarighet: för sökande som utexaminerats 2020 och tidigare

Vitsord för slutprovet i EB-examen (sökande som utexaminerats 2020 och tidigare)
Motsvarande vitsord för finländsk studentexamen
9,00–10,00
laudatur (L)
8,00–8,99
eximia cum laude approbatur (E)
7,00–7,99
magna cum laude approbatur (M)
6,00–6,99
cum laude approbatur (C)
5,00–5,99
lubenter approbatur (B)
4,00–4,99
approbatur (A)

Ämnenas motsvarighet

Realiaämnena i EB-examen poängsätts enligt ämnesspecifika poängtabeller.

EB-examensämnen som inte har motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten “Övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina” i poängtabellerna.

Andra EB-examensämnena motsvarar ämnena i den finländska studentexamen enligt följande vid poängsättningen i betygsurvalet.

Ämne i EB-examen
Motsvarande ämne i finländsk studentexamen
L1-språk
modersmål
L2-språk
långt språk
L3-språk, Other National Language
medellångt språk
L4-språk, L5-språk
kort språk
lång matematik (5h)
lång matematik
kort matematik (3h)
kort matematik

Tröskelkriterier

Tröskelkriterierna för ansökningsmål har angetts som vitsord för den finländska studentexamen i samband med kriterierna för betygsurval. I regel omvandlas också vitsorden för EB-examen så att de motsvarar vitsorden för den finländska studentexamen vid granskningen av om tröskelkriterier uppfylls. Undantag är en del av ansökningsmålen i språk där tröskelkriterierna anges separat som vitsord för EB-examen i samband med kriterierna för betygsurval.

International Baccalaureate (IB) -examens jämförelsetabeller

Betygens motsvarighet

Vitsorden för de prov som ingår i IB-examen motsvarar vitsorden för den finländska studentexamen enligt följande tabell.

Vitsord för slutprovet i IB-examen
Motsvarande vitsord för finländsk studentexamen
7
laudatur (L)
6
eximia cum laude approbatur (E)
5
magna cum laude approbatur (M)
4
cum laude approbatur (C)
3
lubenter approbatur (B)
2
approbatur (A)

Ämnenas motsvarighet

Realiaämnena i IB-examen poängsätts enligt ämnesspecifika poängtabeller.

IB-examensämnen som inte har motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten “Övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina” i poängtabellerna.

Andra IB-examensämnena motsvarar ämnena i den finländska studentexamen enligt följande vid poängsättningen i betygsurvalet. Observera att motsvarigheten i B-språk är annorlunda i DIAs gemensamma antagning än i andra branscher.

Ämne i IB-examen
Motsvarande ämne i finländsk studentexamen
A-språk
modersmål
A-språk (inte samma som modersmål),
B-engelska
långt språk
övriga B-språk
medellångt språk
AB-språk
kort språk
Mathematics: Analysis and approaches HL,
Mathematics: Applications and interpretation HL,
Mathematics: Analysis and approaches SL,
Further Mathematics,
Mathematics HL,
Mathematics SL,
Mathematical methods
lång matematik
Mathematics: Applications and interpretation SL,
Mathematical Studies
kort matematik

Tröskelkriterier

Tröskelkriterierna för ansökningsmål har angetts som vitsord för den finländska studentexamen i samband med kriterierna för betygsurval. I regel omvandlas också vitsorden för IB-examen så att de motsvarar vitsorden för den finländska studentexamen vid granskningen av om tröskelkriterier uppfylls. Undantag är en del av ansökningsmålen i språk där tröskelkriterierna anges separat som vitsord för IB-examen i samband med kriterierna för betygsurval.

Reifeprüfung (RP) -examens och Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examens jämförelsetabeller

I betygsurvalet beaktas endast RP- eller DIA-examen som avlagts i Finland.

Betygens motsvarighet

Vitsorden för de prov som ingår i RP- eller DIA-examen motsvarar vitsorden för den finländska studentexamen enligt följande tabell.

Poäng för provet i RP- och DIA-examen
Motsvarande vitsord för finländsk studentexamen
13–15
laudatur (L)
10–12
eximia cum laude approbatur (E)
8–9
magna cum laude approbatur (M)
7
cum laude approbatur (C)
5–6
lubenter approbatur (B)
4
approbatur (A)

Ämnenas motsvarighet

Realiaämnena i RP- och DIA-examen poängsätts enligt ämnesspecifika poängtabeller.

RP- och DIA-examensämnen som inte har motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten “Övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina” i poängtabellerna.

Andra RP- eller DIA-examensämnena motsvarar ämnena i den finländska studentexamen enligt följande vid poängsättningen i betygsurvalet.

Ämne i RP- och DIA-examen
Motsvarande ämne i finländsk studentexamen
modersmål: finska eller tyska
modersmål
finska eller tyska (inte samma som modersmål), engelska
långt språk
B1-språk
medellångt språk
B2-språk eller B3-språk
kort språk
matematik
lång matematik
matematik från normenlighetsintyg
kort matematik

Om de ämnen som poängsätts inte ingår i den sökandes examensämnen beaktas poängen i normenlighetsintyget som ges av Tyska skolan i Helsingfors.

Tröskelkriterier

Tröskelkriterierna för ansökningsmål har angetts som vitsord för den finländska studentexamen i samband med kriterierna för betygsurval. I regel omvandlas också poängen för RP- och DIA-examina så att de motsvarar vitsorden för den finländska studentexamen vid granskningen av om tröskelkriterier uppfylls. Undantag är en del av ansökningsmålen i språk där tröskelkriterierna anges separat som poäng för RP- och DIA-examina i samband med kriterierna för betygsurval.