Skip to main content

Yhteisvalinnat ja muut valintayhteistyöt

Mitä valintayhteistyö tarkoittaa?

Monilla aloilla tehdään yliopistojen välistä valintayhteistyötä. Valintayhteistyö tarkoittaa, että voit hakea samalla valintakokeella (eli pääsykokeella) tai valinnassa käytettävällä kurssilla useampaan opiskelupaikkaan eri yliopistoissa. Valintakoe- tai kurssisuorituksesi otetaan huomioon niissä valintayhteistyön hakukohteissa, joihin olet hakenut.

Kaikki saman alan hakukohteet eivät välttämättä ole mukana kyseisen alan valintayhteistyössä. Tarkista siis aina erikseen, mitkä kaikki yliopistojen hakukohteet ovat mukana valintayhteistyössä.

Opintopolku

Joissain valintayhteistöissä eri hakukohteiden valintaperusteet ovat täysin samat, kun taas joissain valintayhteistöissä valintaperusteissa on eroja hakukohteiden välillä. Tarkista kunkin hakukohteen valintaperusteet Opintopolusta.

Valintayhteistyöt

Biokemian ja molekyylibiotieteiden valintakoeyhteistyö

Voit hakea samalla biokemian ja molekyylibiotieteiden valintakokeella seuraaviin hakukohteisiin:

 • Hel­sin­gin yliopisto: Molekyylibiotieteiden kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Ou­lun yliopisto: Biokemia, Biokemian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)
 • Tam­pe­reen yliopisto: Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan koulutus, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Tu­run yliopisto: Biokemia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Biologian yhteisvalinta

Biologian yhteisvalinnan verkkosivuilla kerrotaan tarkemmin alalla tehtävästä valintayhteistyöstä. Sivuilta löydät muun muassa tiedon siitä, mitkä kaikki yliopistojen hakukohteet ovat mukana yhteistyössä.

Biolääketieteen yhteisvalinta

Biolääketieteen yhteisvalinta on valintakoeyhteistyössä lääketieteellisten alojen kanssa. Valintakokeen biologian ja kemian osioiden valintakoetehtävät ovat samat kuin lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan valintakokeessa. Kyseessä on kuitenkin kaksi eri valintakoetta. Lääketieteellisen alan valintakokeella ei voi hakea biolääketieteen yhteisvalinnassa.

Voit hakea samalla biolääketieteen valintakokeella seuraaviin hakukohteisiin:

 • Itä-Suomen yliopisto: Biolääketiede, Kuopio, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Turun yliopisto: Biolääketieteen koulutusohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen (DIA) yhteisvalinta

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnan verkkosivuilla kerrotaan tarkemmin alalla tehtävästä valintayhteistyöstä. Sivuilta löydät muun muassa tiedon siitä, mitkä kaikki yliopistojen hakukohteet ovat mukana yhteistyössä.

Englannin yhteisvalinta

Voit hakea samalla englannin valintakokeella seuraaviin hakukohteisiin:

 • Itä-Suomen yliopisto: Englannin kieli, kulttuuri ja kääntäminen, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Tampereen yliopisto: Englanti, kielten koulutus, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

Farmasian valintakoeyhteistyö

Farmasian valintakoeyhteistyön verkkosivuilla kerrotaan tarkemmin alalla tehtävästä valintayhteistyöstä. Sivuilta löydät muun muassa tiedon siitä, mitkä kaikki yliopistojen hakukohteet ovat mukana yhteistyössä.

Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen valintakoe

Voit hakea samalla valintakokeella seuraaviin hakukohteisiin:

 • Filosofian kandiohjelma (opetus suomeksi), humanististen tieteiden tai valtiotieteiden kandidaatti ja filosofian tai valtiotieteiden maisteri (3 v + 2 v)
 • Kandidatprogrammet i filosofi (undervisning på svenska), kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie eller politices magister (3 år + 2 år)
 • Historian kandiohjelma (opetus suomeksi), humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Kandidatprogrammet i historia (undervisning på svenska), kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)
 • Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Historian valintakoeyhteistyö

Voit hakea samalla historian valintakokeella seuraaviin hakukohteisiin:

 • Itä-Suomen yliopisto: Historia, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Jyväskylän yliopisto: Historian kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Oulun yliopisto: Historia ja tieteiden ja aatteiden historia, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Tampereen yliopisto: Historian koulutus, Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Turun yliopisto: Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Kasvatusalan valintayhteistyö

Kasvatusalan valintayhteistyön verkkosivuilla kerrotaan tarkemmin alalla tehtävästä valintayhteistyöstä. Sivuilta löydät muun muassa tiedon siitä, mitkä kaikki yliopistojen hakukohteet ovat mukana yhteistyössä.

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan verkkosivuilla kerrotaan tarkemmin alalla tehtävästä valintayhteistyöstä. Sivuilta löydät muun muassa tiedon siitä, mitkä kaikki yliopistojen hakukohteet ovat mukana yhteistyössä.

Kulttuuritieteiden yhteisvalinta

Voit hakea samalla kulttuuritieteiden valintakokeella seuraaviin hakukohteisiin:

 • Jyväskylän yliopisto: Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa, kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Turun yliopisto: Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma, Pori, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

Lääketieteellisillä aloilla on käytössä yhteisvalinta siten, että lääketieteen hakukohteet ovat yhteisvalinnassa ja hammaslääketieteen hakukohteet ovat yhteisvalinnassa. Eläinlääketiede on mukana valintayhteistyössä. Hakija voi hakea vain joko lääketieteen hakukohteisiin tai hammaslääketieteen hakukohteisiin. Hakurajaus ei koske eläinlääketieteen hakukohdetta eli hakija voi hakea samaan aikaan eläinlääketieteeseen ja lääketieteeseen tai eläinlääketieteeseen ja hammaslääketieteeseen. Kaikilla näillä aloilla on käytössä sama valintakoe.

Lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivuilla kerrotaan tarkemmin alalla tehtävästä valintayhteistyöstä. Sivuilta löydät muun muassa tiedon siitä, mitkä kaikki yliopistojen hakukohteet ovat mukana yhteistyössä.

Maantieteen yhteisvalinta

Voit hakea samalla maantieteen valintakokeella seuraaviin hakukohteisiin:

 • Hel­sin­gin yliopisto: Maantieteen kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Itä-Suo­men yliopisto: Maantiede ja ympäristöpolitiikka, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri tai yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Ou­lun yliopisto: Maantiede, maantieteen tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)
 • Turun yliopisto: Maantiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Matematiikan valintakoeyhteistyö

Voit hakea samalla matematiikan valintakokeella seuraaviin hakukohteisiin:

 • Jyväskylän yliopisto: Matematiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) 
 • Jyväskylän yliopisto: Matematiikan aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) 
 • Jyväskylän yliopisto: Tilastotieteen ja datatieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) 
 • Tampereen yliopisto: Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin koulutus, Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Metsätieteiden valintakoeyhteistyö

Voit hakea samalla metsätieteiden valintakokeella seuraaviin hakukohteisiin:

 • Hel­sin­gin yliopisto: Metsätieteiden kandiohjelma, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Itä-Suo­men yliopisto: Metsätiede, Joensuu, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinta

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan verkkosivuilla kerrotaan tarkemmin alalla tehtävästä valintayhteistyöstä. Sivuilta löydät muun muassa tiedon siitä, mitkä kaikki yliopistojen hakukohteet ovat mukana yhteistyössä.

Psykologian ja logopedian valintayhteistyö

Psykologian ja logopedian valintayhteistyön verkkosivuilla kerrotaan tarkemmin alalla tehtävästä valintayhteistyöstä. Sivuilta löydät muun muassa tiedon siitä, mitkä kaikki yliopistojen hakukohteet ovat mukana yhteistyössä.

Sosiaalityön yhteisvalinta

Sosiaalityön yhteisvalinnan verkkosivuilla kerrotaan tarkemmin alalla tehtävästä valintayhteistyöstä. Sivuilta löydät muun muassa tiedon siitä, mitkä kaikki yliopistojen hakukohteet ovat mukana yhteistyössä.

Sosiaalitieteiden ja yhteiskuntatutkimuksen valintayhteistyö

Sosiaalitieteiden ja yhteiskuntatutkimuksen valintayhteistyössä hakijan tulee osallistua hakukeväänä Helsingin, Tampereen ja Turun avointen yliopistojen yhteiselle Yhteiskunta tänään -kurssille.

Voit hakea samalla kurssisuorituksella seuraaviin hakukohteisiin:

 • Hel­sin­gin yliopisto: Sosiaalipsykologia, sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka, sosiaalitieteiden kandiohjelma, valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Tam­pe­reen yliopisto: Yhteiskuntatutkimuksen koulutus, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Turun yliopisto: Sosiaalitieteet, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri (3 v + 2 v)

Kurssin suorittamisen lisäksi valintaprosessiin kuuluu kussakin yliopistossa erikseen suoritettava näyttökoe tai valintahaastattelu, joihin kurssilla parhaiten suoriutuneet hakijat kutsutaan erikseen.

Näissä hakukohteissa ei ole lainkaan valintakoevalintaa.

Suomen kielen valintakoeyhteistyö

Voit hakea samalla suomen kielen valintakokeella seuraaviin hakukohteisiin:

 • Itä-Suomen yliopisto: Suomen kieli ja kirjallisuus, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Oulun yliopisto: Suomen kieli ja kirjallisuudentutkimus, kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Terveystieteiden ja hoitotieteen valintakoeyhteistyö

Voit hakea samalla valintakokeella seuraaviin hakukohteisiin:

Itä-Suomen yliopisto

 • Hoitotiede, hoitotyön johtaminen, Kuopio, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Hoitotiede, preventiivinen hoitotiede, kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus, kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Oulun yliopisto

 • Terveystieteet, terveystieteiden tutkinto-ohjelma, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)

Tampereen yliopisto

 • Hoitotiede, Terveystieteiden koulutus, Terveystieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Turun yliopisto

 • Terveystieteiden koulutus, terveystieteiden kandidaatti ja terveystieteiden maisteri (3 v + 2 v)

Huomioithan, että hakukohteiden hakukelpoisuusvaatimukset vaihtelevat. Katso tarkemmat tiedot hakukohteiden valintaperusteista Opintopolusta.

Tietojenkäsittelytieteen valintakoeyhteistyö

Tietojenkäsittelytieteen valintakoeyhteistyön verkkosivuilla kerrotaan tarkemmin alalla tehtävästä valintayhteistyöstä. Sivuilta löydät muun muassa tiedon siitä, mitkä kaikki yliopistojen hakukohteet ovat mukana yhteistyössä.

Yhteiskuntatieteellisen alan valintakoeyhteistyö

Voit hakea samalla valintakokeella seuraaviin hakukohteisiin:

Helsingin yliopisto:

 • Politiikan ja viestinnän kandiohjelma, valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma, valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Itä-Suomen yliopisto:

 • Julkisoikeus, Joensuu, hallintotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Yhteiskuntatieteet (sosiaalipsykologia ja hyvinvointi yhteiskunnassa), Kuopio, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Yhteiskuntatieteet (sosiologia, yhteiskuntapolitiikka), Joensuu, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Tampereen yliopisto

 • Hallintotieteiden koulutus, Hallintotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Politiikan tutkimuksen koulutus, Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Turun yliopisto

 • Poliittinen historia ja valtio-oppi, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri (3 v + 2 v)

Vaasan yliopisto

 • Hallintotieteet, Hallintotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)