Skip to main content

Allmänna anvisningar för urvalsprovet

I urvalsprovet på papper svarar den sökande på provuppgifterna på papper. Universiteten meddelar senast i december vilka urvalsprov som 2023 ordnas i pappersform och vilka som ordnas i digitalt format.

Nödvändiga tillägg till anvisningarna på denna sida för urvalsproven 2023 görs senast den 14 mars 2023.

Du kan delta i urvalsprovet endast på den ort som du har valt som provplats på ansökningsblanketten.

Personer som kommer för sent kan inte delta i provet.

Du ska vara beredd på att uppvisa ditt identitetsbevis när du kommer till urvalsprovet. Du kan inte delta i urvalsprovet om du inte har med dig ett godkänt identitetsbevis.

Godkända identitetsbevis är giltigt

  • pass,
  • finländskt körkort,
  • bildförsett identitetskort som utfärdats av polisen och
  • bildförsett id-kort som utfärdats inom EU eller ESS.

Ett föråldrat pass eller identitetskort duger också om giltighetstiden löpt ut för högst ett år sedan. Du måste dock kunna identifieras på bilden.

Vad ska jag ta med mig till ett urvalsprov som görs på papper?

Ta med dig till urvalsprovet:

  • Identitetsbevis med foto. Godkända identitetsbevis anges ovan.
  • Skrivredskap (blyertspenna eller stiftpenna, vässare, radergummi, linjal). Vid urvalsprovet erbjuds alla papper för egna anteckningar.

I vissa urvalsprov kan du också behöva andra redskap, till exempel en kalkylator. Kontrollera på universitetets eller antagningssamarbetets webbplats om du behöver något annat än ett identitetsbevis och skrivredskap för urvalsprovet.

Mer information om tillåtna och förbjudna tillbehör i urvalsprovet publiceras senast den 14 mars 2023.

Plats och tid för urvalsprovet

Tiderna för urvalsproven meddelas i Studieinfo under antagningsgrunderna för varje ansökningsmål.

Se din plats för urvalsprovet och närmare anvisningar för att komma till provet på det universitets webbplats där du deltar.

Om du beviljas individuella arrangemang för urvalsprovet meddelas din provplats separat per e-post cirka en vecka före provet.

Anvisningar för urvalsprovsdagen

Närmare anvisningar för urvalsprovsdagen publiceras senast den 14 mars 2023. Bekanta dig noggrant med anvisningarna på förhand så att du under själva provdagen i lugn och ro kan koncentrera dig på att göra själva provet.